søndag 21. februar 2021

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503:

I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

 

Bilde av Jan Aage og Anders Torp, som den narresisten Jan Aage Torp er, kommer dette klart frem her.

 

 

Her ifra nettstedet Søkelys, les selv, det burde vært en vekker for alle!

 

https://www.sokelys.com/arets-ateist-og-pastorsonn-anders-torp-ut-mot-sin-far-du-horer-hjemme-i-fengsel-pappa/

 

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-141-saken-imot-meg-er-tidens.html

 

Anders Torp beskriver sin oppvekst som et 19 år langt psykisk terrorregime med sin far som “apostel”

 

Konflikten mellom Anders Torp og hans far, Jan Aage Torp fortsetter å tilspisse seg. Etter at Anders Torp nylig ble kåret til “årets ateist” av organisasjonen “Ateistene” har konflikten blusset opp på sosiale medier. Bakgrunnen for det hele er den kjente historien om hvordan Anders brøt ut av sin fars kirke -med kraftig kritikk og påstander om demonutdrivelser og en skrekkleir i regi av den danske sekten “Faderhuset”. Konflikten og rabalderet har fortsatt etter at Anders Torp utgav boken “Jesussoldaten” som er et rystende oppgjør med en oppvekst preget av troen på demoner, besettelser og en svart/hvitt forståelse av virkeligheten rundt dem. I sin bok har Anders fortalt om demonutdrivelser, om terrorleiren i Danmark og om ting som skal ha skjedd i menigheten. Etter at Torp ble tildelt prisen som “årets ateist” har det hele tatt av på nytt. Anders holdt nemlig en takketale der han blant annet sa at han mente at faren burde ha vært i fengsel for å ha oppdradd barna i et psykisk terrorregime.

 

“At du hører hjemme i fengsel, pappa, det er det ingen tvil om. 19 år med et psykisk terrorregime med deg som “apostel”, der demoner og helvete lurte bak enhver dør, har gitt meg diagnosen kompleks ptsd. Psykisk vold mot barn i guds navn er straffbart,” skrev Anders i en Tweet gjengitt på flere Facebook-grupper. Det var under sin takketale under prisutdelingen at Anders avleverte noen ord som fikk pastor Torp til å ty til Facebook for å forsvare seg. I sin tale sa Anders Torp dette: ” Min far, pastor Jan-Aage Torp, har eksempelvis fylt opp avisspalter og taletid på tv med legitimering av ytterliggående syn som har fornedret mennesker og satt barns helse i fare. Fortsatt er det mange pastorer som bruker medier til å fronte syn mange oppfatter som fjernt fra et moderne samfunn,” og Anders fortsatte: “Vi kan alle bli lurt av en gal psykopat til å bli med i en sinnssyk sekt – om psykopaten er dyktig nok. Jeg har selv gjort grusomme ting i guds navn mot andre, som å gni salt og olivenolje inn i sårene til en selvskader vi kastet demoner ut av. De aller fleste av oss er alle skrale, enkle mennesker å manipulere for de som er dyktige nok på det,” sa Anders og vi siterer litt lengre ned i talen som kan leses i sin helhet her. “Det neste store jeg håper kommer til å skje for barn som ikke har det bra i religiøse miljøer er at en pastor som fortjener det blir kastet i fengsel for fysisk eller psykisk vold i guds navn.

 

Planla å anmelde sin far til politiet

 

-Inntil nylig hadde jeg faktisk planer om å anmelde min far og hadde gode prater med en veldig dyktig advokat jeg trygt kan anbefale for lignende saker – ettersom hun har erfaring fra pinsekarismatiske miljøer. Men dessverre så er det et spørsmål om helse som gjør at jeg ikke kan stå i en rettslig kamp, som trolig vil gå hele veien til Høyesterett – som er en prosess på cirka 10 år. Derfor håper jeg inderlig at noen andre der ute kan gi psykisk vold i guds navn den straffen psykisk vold fortjener,” sa Anders Torp videre: “Religionsfrihet gir INGEN rett til å begå straffbare forhold i Allahs, Buddhas eller Jesus sitt navn. Mange religiøse ledere i norske trossamfunn har drevet mennesker til å begå selvmord. Jeg har flere ganger vært nære på. Dette er ingenting man kan kødde med – det krever rettslig handling – noe som igjen vil kunne påvirke norsk politikk. En rettskraftig dom vil sende et knallsterkt signal til pastorer, apostler og profeter som hevder seg suverene over norsk lov. – I Sverige ble en pastor dømt for noen år siden for demonutdrivelser på sin egen datter. Samme dom kunne man også felt i Norge med dagens lovverk,” sa pastor Torps sønn videre.  “La det ikke være tvil, la det runge ut i alle samfunnets mørke hjørner og skremme vettet av religiøse mørkemenn, følgende: Personer som har begått handlinger som min far, Jan-Aage Torp, hører hjemme i fengsel,” sier pastorsønnen videre og legger til at “Psykisk vold og fysisk vold er forbudt! Og trossamfunn som begår psykisk vold mot barn og dermed bryter loven burde ikke motta statsstøtte. Sistnevnte burde ha vært en selvfølge,” avsluttet Anders Torp som har virvlet opp sterke reaksjoner både hos sin far og på Facebookgrupper der saken er blitt diskutert.

 

Jan Aage Torp reagerer

 

Anders Torps tale fikk tirsdag pastor Torp til å ta til Facebook: “Organisasjonen Ateistene som frem til 2017 het «Hedningsamfunnet», og som alltid var kjent for hærverk og hets som virkemidler, delte for noen år siden ut en «nidpris» til meg som het «Kristendummen». Nylig ser jeg at den omdøpte organisasjonen har initiert en ny pris som heter «Årets ateist». Først tenkte jeg at det er fint at en slik heder skjer ut fra det nye navnet, slik at hederen ikke forsimples av det gamle navnet. En ny grunnholdning av respekt og hederlighet kan gjøre «Årets ateist» til en verdig pris. Jeg samarbeider med gode ateister verden over, og jeg unner hederlige ateister å få en anerkjennelse som fremmer verdighet og respekt. -Men da jeg leste takketalen av den nye vinneren, overrasket det meg og gjorde meg bedrøvet.  Her var det ikke et ord om ateismen, om ideologi, strategier og visjoner, men fra ende til annen er det et veritabelt, utilsløret personangrep på meg med navns nevnelse, med diagnostisering av meg som «psykopat», med påstander om at jeg bør dømmes til fengsel m.m. Jeg hadde trodd bedre om de mennesker som initierte en slik «pris», men så feil har jeg tatt. Interessant at ingen innen Ateistenes krets selv protesterer. Tydelig at «Hedningsamfunnet» ikke har forandret seg det minste. Kun et navnbytte. Tydelig at det trengs en grunnleggende opprydning innen anti-tro-grupperingene som mottar statsstøtte og blind politisk hyllest. «Født fri» er trolig bare den første,” skrev pastor Jan-Aage Torp på Facebook,” tirsdag.

 

Anders Torp som vokste opp i Seierskirken/Oslokirken som pastorsønn skrev onsdag dette: “At du hører hjemme i fengsel, pappa, det er det ingen tvil om. 19 år med et psykisk terrorregime med deg som “apostel”, der demoner og helvete lurte bak enhver dør, har gitt meg diagnosen kompleks ptsd. Psykisk vold mot barn i guds navn er straffbart,” og Anders fortsatte:  “Grunnen til at det er umåtelig viktig for meg å få tydelig frem at min far og tidligere pastor egentlig hører hjemme i fengsel, er fordi mange religiøse ledere og ofre for psykisk vold i guds navn, ikke vet at destruktiv kristendom kan være straffbart,”

 

Møtt med spott, hån og hets

 

Jan-Aage Torps kritikk av organisasjonen som stod bak den kontroversielle prisutdelingen til “årets ateist” har blitt møtt med det vanlige hatet og hetsen fra kretsen som ønsker å stanse pengepredikantene. “Jeg kikket på morgenkvisten igjennom kommentarer på en FB-side hvor svært mye dreier seg om hat og hets imot meg.

Nåde den som våger å stille det minste spørsmål ved fordømmelsene av meg! Jeg ser at man blir regelrett hetset av dusinvis av nordmenn om man våger. Alle de spinnville påstander jeg har lest er bygget på løgn. Jeg har aldri sendt barn på «torturleir» i Danmark! Men hetserne ønsker ikke å akseptere dokumenterte fakta.

Jeg har aldri sendt barn på demonutdrivelse i Zambia! De fantasifulle skildringer lever i en egen verden. Jeg har aldri initiert eller støttet demonutdrivelse av «seksuelle demoner»! Denne løgnen synes å danne grunnlaget for de verste skrikene.

Om en viss person i sitt overmot prøvde å «fikse» sine egne seksuelle lyster på den måten, kan jeg ikke uttale meg om.

 

Derimot initierte jeg et oppgjør i 2001 i forhold til en inngiftet slektning som utnyttet sin misjonær-popularitet til å bedrive pedofile overgrep i Latin-Amerika, og han ble dømt av Tønsberg tingrett i 2003 til fem års fengsel og store bøter for overgrep mot minst 16 barn gjennom 14 år. (Dommen med de grufulle realiteter har jeg.) Dette oppgjøret tar jeg med takknemlighet ansvar for å ha tatt. Siden er jeg blitt «straffet» i mange år for å ha satt tydelige grenser. Snakk om de mest negative utslag av «æres-kultur»!

Det er på tide at SANNHETEN kommer for en dag. Raseriet mot meg i de siste årene skyldes ikke hva som skjedde frem til familien ble oppløst i 2007, men det skyldes utelukkende at jeg har nektet å akseptere løgnene som visse personer har bygd opp sitt hat på. At spekulative medier har veltet seg i disse løgnfantasiene, endrer ikke fakta. Når oppgjørets time er kommet, vil mange som har kastet seg inn blant hetserne få et stort problem. Linjen er dratt,” skriver Jan-Aage Torp torsdag. Bråket mellom Anders Torp og hans far Jan-Aage har fått oppmerksomhet på flere Facebookgrupper, blant annet hos “Vi som støtter Visjon Norge” som skriver dette torsdag: “Anders Torp kommer med rystende beskyldninger mot sin far Jan Aage Torp i denne twitter meldingen. Blir ikke overasket om dette fører til domstol behandling.”

 

Anders Torp: “Min far er full av latterlig pisspreik”

 

“Min far er fullt av latterlig pisspreik. Ja, jeg har en pedofil morfar som var misjonær i Bolivia og forgrep seg på mange barn, men han rørte aldri oss og det har ingenting med saken å gjøre. Dokumentasjon i form av møtereferater er blitt publisert på min gamle blogg slik at alle kunne lese møtereferater som hyppig nevner planen for demonutdrivelser. Jan-aage mangler totalt kontakt med virkeligheten og går til desperate grep for å svekke min troverdighet. Min søster Christine Josephine Andreassen var 12 år når hun fikk drevet ut demoner i Zambia. Jan-aage satt i sofaen da han sa til to pastorer i Faderhuset at vi skulle dra på denne sommerleiren der jeg to ganger trodde jeg skulle dø og flere ble mishandlet voldsomt fysisk og psykisk. Pisspreik så det holder,” skriver Anders Torp i en kommentar på Levi Fragells Facebookside. Det er harde og uforsonlige ord som nå kastet frem og tilbake mellom Jan-Aage Torp og hans sønn Anders. Ord som kanskje ikke burde vært sagt eller delt i det offentlige rom, men som heller burde vært tema i en skikkelig dyptpløyende forsoningssamtale der både sønn og far fritt og i fortrolighet kunne ha sagt tingene som de er, uten stolthet, uten redsel for å bli avkledd eller manipulert, uten hersketeknikker og hvor alle følelser, bitterhet, skuffelser og sorg fikk et naturlig sted å kunne utfolde seg. I en kommentar til sistnevnte setning sier Anders Torp dette:  “Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan ha åpne gode samtaler med Jan-Aage når han fornekter selv de mest åpenbare hendelser, fremstår seriøs og kjærlig av og til i media, men ler av meg når vi møtes privat.

 

Her noen linker:

 

http://justismord.janchristensen.net/2018/04/nr-304-andre-vestlige-land-burer-inne.html

 

http://justismord.janchristensen.net/2018/05/nr-308-det-er-underlig-at-jan-aage-torp.html

 

Her er noe fra Facebook

  

 

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...