søndag 19. juli 2020

Nr. 499: Enda mer av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Nr. 499:
Enda mer av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Christensen dømt for bloggsjikane


Narreapostelen Jan Aage Torp løy, og bedrog Oslo Tingrett åpenlyst.

Men han slipper å betale oppreisningserstatning til pastor Jan-Aage Torp, har Oslo tingrett besluttet.
Jan Kåre Christensen er i Oslo tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot for brudd på straffelovens sjikaneparagraf.
Christensen, som står bak nettsiden Himmelske Blogg, er i Oslo tingrett dømt til å betale bot for brudd på straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
Han ble imidlertid frikjent for kravet om oppreisning som pastor Jan-Aage Torp fremmet under rettssaken i forrige uke.

Nedsettende

Saken handler om at Christensen fra januar 2012 til april 2015 har kommet med en rekke nedsettende uttrykk om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken.
Saken ble behandlet i Oslo tingrett onsdag sist uke, fordi tiltalte nektet å vedta et forelegg på 10.000 kroner. Dom i saken falt i dag, mandag 25. januar, og Christensen må nå ut med 2.000 kroner ekstra fordi han ikke vedtok forelegget.
Han slipper imidlertid å betale statens saksomkostninger på 3.000 kroner.
Christensen er dømt for å ha kalt pastor Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk på sin Himmelske Blogg.
Mens Christensen og hans advokat, Brynjar Meling, mener at Christensens ytringer er klart innenfor tros- og ytringsfriheten, mener altså retten noe annet.

Søkbart

Retten legger blant annet vekt på at blogginnleggene er lette å finne på internett. Retten mener at «dette kan medføre at uttalelsene kan bevege seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak».
Retten viser til at Jan-Aage Torp gjennom selv ved å svare med skarpe karakteristikker mot Christensen – som lystløgner, rykespreder, slem, ond og dum – har bidratt til «å eskalere og forlenge konflikten». Men retten legger vekt på at dette har vært som svar på tiltaltes «omfattende skriverier».
Retten mener det må finnes en grense for hva selv offentlige personer som Torp må tåle i så måte.
Christensen har på sin blogg allerede før dommen falt, tydelig sagt at han vil anke dommen til lagmannsretten, eventuelt også til høyesterett.

Bloggsjikane til Borgarting

Til våren får bloggeren Jan Kåre Christensen vurdert i lagmannsretten om lovanvendelsen i tingretten var riktig da han ble dømt for hets mot Jan-Aage Torp.
Christensen , som presenterer seg som evangelist og bibellærer og som tidligere har vært pastor, har gjennom flere år skrevet sine meninger om mange spørsmål på nettstedet Himmelske Blogg/blog.janchristensen .net.

Bøtelagt

For deler av denne virksomheten ble han 13. april, 2015 ilagt et forelegg av politimesteren i Oslo for brudd på straffelovens paragraf 390 a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Bakgrunnen var formuleringer om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken i perioden fra januar 2012 til mars 2015.
FAKSIMILE: Dagen 9. februar 2016.
Torp er blant annet omtalt som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Hovedtemaet i Christensens kritiske omtale er ellers at Torp har giftet seg med en annen mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor har Christensen ifølge dommen fra Oslo tingrett skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».
Christensen godtok ikke forelegget, og saken ble derfor behandlet i tingretten, med domsavsigelse datert 25. januar. Han ble dømt til å betale 12.000 kroner i bot samt det offentliges saksomkostninger på 3.000 kroner.

Avvist og godtatt

Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle på nytt spørsmålet om bevisbedømmelsen. Derimot har man funnet at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Denne delen av anken er derfor godtatt.
Nå har Borgarting lagmannsrett også berammet saken, og den skal opp til behandling onsdag 5. april, 2017. Brynjar Meling er fortsatt Christensens forsvarer i saken.

Ingen erstatning

I tingretten ble kravet fra Jan-Aage Torp om erstatning avvist. Torp har i sommer vurdert om han skulle anke denne avgjørelsen, men opplyser til Dagen at han har valgt å la dette være.
– Jeg har rådført meg med advokat Per Danielsen , og vi er blitt enige om at det egentlig er helt uvesentlig å anke. Jeg har ikke som noe motiv å gjøre meg rik på denne saken, så når kravet ble avslått i først rettsinstans, var dommen mot Christensen det viktigste for meg. Da er saken ferdig for min del, og erstatningsaspektet er ute av verden, sier Torp til Dagen.

Ønsker å anke sjikanedom til Strasbourg
Bloggeren Jan Kåre Christensen får ikke sin sak behandlet i Høyesterett, men tar den trolig til Menneskerettsdomstolen
Jan Kåre Christensen er dømt i to norske rettsinstanser for sjikane mot pastor Jan-Aage Torp . Han kritiserte i første rekke at Torp har giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han senere endret til «horkarl», som det står i noen bibelutgaver.
Han har også brukt andre nedsettende ord om Torp, hans kone samt andre forkynnere.
Vebjørn Selbekk: Pastoralt gjørmebad

Forelegg

Christensen fikk i 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham for gjentatt sjikane, men vedtok ikke boten og ble i fjor dømt til å betale 12.000 kroner.
Saksbehandling og lovanvendelse ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor advokat Brynjar Nielsen Meling ba om frifinnelse. Retten fant at Christensen har overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
21. juni konkluderte Høyesteretts ankeutvalg enstemmig med at ingen særlige grunner tilsier at saken bør fremmes for Høyesterett.

– Kriminelle handlinger

I en SMS til Dagen skriver Christensen at anken garantert ville gått igjennom hvis han hadde vært muslim.
Han karakteriserer avvisningen slik: «Dette er kriminelle handlinger gjort av politiet og påtalemyndighetene, samt domstolene i Norge.»
Christensens siste rettslige mulighet er å få saken behandlet i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. I tekstmeldingen sier han at han ønsker å anke dit.
– Be at Guds vilje seirer, skriver han.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg avviser sjikanesak mot pastor
Menneskerettighetsdomstolen avviser klagen fra blogger Jan Kåre Christensen.
– Vi er glad for at saken er definitivt ute av verden, uttaler pastor Jan-Aage Torp på sin Facebook-side .
Han kan nå sette en strek for rettsrundene med bloggeren Jan Kåre Christensen.
Først ble Christensen dømt i Oslo tingrett i 2016 for å ha kalt Oslokirken-pastor og Norge Idag-skribent Jan-Aage Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Christensen teologiske hovedanklage er at Torp er en «horkarl».

Høyesterett avslo

Torp anmeldte bloggeren for sjikane, og tingretten dømte Christensen til å betale en bot på 12.000 kroner.
Christensen mente at hans religions- og ytringsfrihet ble krenket, og anket til Borgarting lagmannsrett, der han også tapte.
Han anket så videre til Høyesterett. 21. juni i år slo Høyesteretts ankeutvalg fast at det ikke var noen særlige grunner som tilsier at saken bør fremmes for landets øverste domstol.
Bloggeren anket da videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Strasbourg

16. november vedtok en dommer ved domstolen at klagen avvises. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.
Dommeren slår fast at det i denne saken ikke er snakk om noen brudd på rettigheter og friheter for klagers del.
– Følgelig er disse klagene åpenbart ugyldige i henhold til artikkel 35, skriver dommeren i avvisningen og viser til menneskerettighetskonvensjonens avsnitt om saker som kan prøves. 
Torp er fornøyd med vedtaket.
– Selvfølgelig visste vi at Strasbourg ville avvise denne saken, som aldri har dreid seg om ytringsfrihet, men kun om «sjikane» og «personforfølgelse». Vi ber til Gud at bloggeren skal komme til sannhets erkjennelse. Selv om saken har vært en belastning for oss, er vi glad for at vi gikk via politiet og domstolene for å sette en stopper for hans «nett-troll»-virksomhet. Det er nyttig at det finnes en så entydig dom som kan nyttiggjøres i samfunnets håndhevelse av norsk lov og rett, sier Torp.

– Ikke straffbart

Christensen skriver på sin blogg at det han har gjort «ikke er nær å være straffbart», og at dommen er «fabrikkert». Han føler seg forfulgt fordi han mener han gjør Guds vilje Christensen fortsetter også sine angrep på Torp i samme bloggpost.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...