søndag 19. juli 2020

Nr. 498: Noe av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!


Nr. 498:
Noe av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Uvisshet om Torp-krav


Bilde av narreapostel og den falske hyrden Jan Aage Torp.


 Bloggeren Jan Kåre Christensen ble i sjikanesaken i tingretten frikjent for Jan-Aage Torps krav om oppreisning.

Borgarting lagmannsrett har besluttet at et eventuelt oppreisningskrav må fremmes sivilt i en egen sak.

LES: Får lovanvendelsen prøvet i lagmannsretten

Torp og hans advokat, Per Danielsen, har ennå ikke avgjort om det vil bli fremmet en slik sak, opplyser Danielsen overfor Dagen.

Fristen for dette er 4. august.


Bibeltime fra vitneboksen

Blogg-pastor og bussjåfør Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.
Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.
Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.
Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på. Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»
Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.
Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.
Men - og det er et stort «men» her. Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag. Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. Det gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.
Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.
 Pastor krever erstatning etter netthets

Oslo-pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møter hverandre i Oslo tingrett onsdag etter Torps anmeldelse for netthets.
Bloggeren Jan Kåre Christensen ble 13. april i fjor ilagt et forelegg på 10.000 kroner «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Det er pastor Torp og hans kone Ainas fred det er snakk om, og de to vil ha betalt i penger for det som har skjedd.
Christensen, som har en fortid som pastor for menigheten Smyrna i Oslo, presenterer seg nå som evangelist og bibellærer i samme menighet. Han er blitt adskillig mer kjent som blogger, og det er for deler av sin omfattende aktivitet på Himmelske Blogg han onsdag må møte i Oslo tingrett.

Anmeldt av Torp

Dette skjer etter at han i fjor nektet å godta forelegget fra hatkrimavdelingen ved Manglerud politistasjon i Oslo.
Grunnlaget for straffesaken er artikler Christensen har skrevet i tidsrommet januar 2012 til mars 2015 og som hans pastorkollega Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken anmeldte.
Torp er bare en av en mengde kristenledere som har fått sitt pass påskrevet av Christensen i lite diplomatiske ordelag. Ifølge forelegget er Torp blitt omtalt med uttrykk som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk, og dessuten har Christensen påpekt at Torp (58) er skilt og har giftet seg på nytt med en mye yngre kvinne.
Av den grunn har Christensen skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Statistikk

Ekteparet Torps bistandsadvokat, Ann Helen Aarø, har tatt seg tid til å telle opp hvor mange ganger Christensen har benyttet seg av ulike nedsettende uttrykk mot sine klienter. Hun har lest Christensens blogg for perioden Aarø 2011 til januar 2016.
Hennes statistikk viser at Jan-Aage Torp er kalt «gammel gris» mer enn 30 ganger, «horebukk og horkarl» mer enn 260 ganger, narsissist over 30 ganger, «psykopat» over 200 ganger, «falsk pastor/profet/apostel» over 400 ganger. Til sammen blir dette 920 tilfeller på den norske bloggen. Hvis man teller med den engelskspråklige bloggutgaven, dobles tallet.

Erstatningskrav

Retten skal ta stilling til om Jan Kåre Christensen har brutt straffelovens paragraf 390 a og står tiltalt for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».
Loven sier at «Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av allmenne hensyn». Politiet mener altså at slike hensyn foreligger. I retten stiller politiinspektør Dag Paulsen som aktor.
Jan-Aage Torp har begjært påtale sammen med sin kone Aina Anine Lanton Torp.
Strafferammen for de aktuelle lovbruddene er bøter eller to års fengsel. Fordi forelegget ikke ble vedtatt, havnet saken i retten. Dermed går Christensen glipp av strafferabatt. Blir han dømt, må han nå ut med 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.
Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stiller opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats.
Aarø fremmet for få dager siden erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp. Kravet er på et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner. Dagen får opplyst at beløpet skal gå til et veldedig formål, ikke til dem selv.

Ikke tause

Hverken tiltalte eller Jan-Aage Torp har latt være å si sin mening om hverandre i tiden etter forelegget i april i fjor.
I stedet for å dempe sine utfall mot Torp, har Christensen gjentatt dem på sin blogg i tiden etter at han nektet å vedta forelegget.
Christensen skriver blant annet at han regner anmeldelsen og tiltalen som kristenforfølgelse, og to dager før rettssaken omtaler han politiet på Manglerud politistasjon som kriminelle.
Torp har på sin side omtalt Christensen som bussjåfør, ikke som pastor, og poengtert at tiltalte har hyret som advokat Brynjar Meling «som ikke minst er kjent som forsvarer av mulla Krekar og andre islamistiske talsmenn».

– Invaderende

Overfor politiet har advokat Aarø vist til at Christensen har opptrådt invaderende i ekteparet Torps liv. Hun understreker at Aina Anine Lanton Torp ikke har deltatt i noen offentlige debatt om de spørsmålene Christensen gjentatte ganger har tatt opp.
Aarø påpeker også at Christensen har navngitt og angrepet Jan-Aages Torps tidligere kone. Heller ikke hun har deltatt i noen debatt med Christensen, har Aarø fremholdt.
Videre skal Christensen ha gjort et poeng av at Aina Anine Lanton Torps foreldre mistet huset sitt i en brann i fjor. Dette hevder Christensen er en advarsel fra Gud på grunn av giftermålet med Jan-Aage Torp.
Det er avsatt en dag i Oslo tingrett til saken mot Jan Kåre Christensen.

Christensen går for full frifinnelse i retten
horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Forsvarer Brynjar Meling mener Jan Kåre Christensens blogg-ytringer er godt innenfor loven.

Christensen sa seg ikke skyldig etter tiltalen da saken mot ham gikk i Oslo tingrett onsdag.
Bloggeren ble anmeldt i 29. september 2014 av pastor Jan-Aage Torp.
I første fase av rettssaken var Torp ikke til stede fordi han ble ført som vitne av aktor Dag Paulsen som har sitt daglige virke ved Oslo politikammers hatkrimavdeling.

Skyter tilbake

Christensen gikk tidlig i forsvar da han ble utspurt av aktor som fikk bekreftet at Christensen erkjenner de faktiske forhold, nemlig en mengde utfall mot pastor Torp – samt et stort antall andre kristenledere.
Fellesnevneren blant dem ser ut til å være at de er skilt og gift på nytt, men andre har også fått sitt pass grundig og omfattende påskrevet.
Torps bistandsadvokat har registrert at pastoren i Restoration Oslokirken er kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel».
Det er registrert 920 slike tilfeller på den norske bloggen, dobbelt så mange om den engelskspråklige utgaven regnes med.
Torp mener seg omtalt 3218 ganger på Christensens blogg, eller 2-7 ganger i uka i løpet av fem år, som han sa da han slapp til med sin versjon.

Offentlig person

Dette må være innenfor tros- og ytringsfriheten, særlig siden Torp må være å anse som en offentlig person, mener Christensen som selv har vært pastor for menigheten Smyrna Oslo, men presenterte seg som bussjåfør i retten.
Christensen ga klart uttrykk for at han mener Torp har kommet med minst like krasse ytringer om ham, som Christensen har gjort mot Torp og hans kone, Aina Anine Lanton Torp.
Christensen slet dels med å svare på hvorfor han hadde brukt så mye energi på å omtale Torp på sin Himmelske Blogg. Det gikk lettere da hans forsvarer, Brynjar Meling, spurte ham ut.
Da forklarte han innleggene blant annet med at Torp hadde gått til motangrep i ulike nettkanaler, deriblant på nettstedet sokelys.com.
Christensen viste også til mailkorrespondanse han hadde sendt politiet da han under etterforskningen var blitt bedt om å dokumentere hva Torp hadde ytret om ham.
Blant annet mente han at ulike personer som har vært aktive nettdebattanter, sto i ledtog med Torp, noe Torp avfeide.
Særlig ille mente Christensen det var at sønnen var omtalt som homofil på nettstedet smyrnamenighet.wordpress.com – konsekvent omtalt som «den falske Smyrna-bloggen».

– Grovt språk

– Språkbruken din er ganske grov, sa aktor Paulsen til tiltalte.
– Torp er enda grovere, svarte Christensen.
– Ja, men nå snakker vi om din språkbruk. Du kaller ham blant annet psykopat.
– Det er feil av deg å ta opp det. Jeg har sagt at det er fjernet fra bloggen, sa Christensen som ikke mente han hadde gått over noen strek.

Brukte Bibelen

Christensen stilte med Bibelen i hånd, og brukte den flittig da han svarte. Hans hovedstandpunkt er at kristne, og særlig kristne ledere, ikke kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse dersom den første ektemaken fortsatt er i live.
– En kristen leder skal være én kvinnes mann, sa han og viste til Paulus første brev til Timoteus.
– Torp og Jan Hanvold (redaktør for TV Visjon Norge, red.anm.) er døråpnere for demoner. Demonene har sine håndtlangere, og det er mennesker som lever i strid med Guds ord og Guds vilje, sa Christensen.
Torp sa det er fullt mulig å ha Christensens teologiske ståsted når det gjelder gjengifte.
– Det går an å ha forskjellige oppfatninger om det.
– Og det finnes bibeltekster som støtter dette? spurte advokat Meling.
– Ja, absolutt, medga Torp.

Har slettet

– Jeg står for alt jeg har skrevet, men noen ordlyder har jeg forandret på etter anmodning fra Torp i forliksrådet. Jeg har forandret på noen ord og uttrykk for å komme ham i møte. Det jeg skrev om at han giftet seg med barnepiken, var unødvendig, og det har jeg slettet, sa Christensen – men unnlot ikke å understreke at «Guds ord er veldig klar på dette», underforstått at gjengifte ikke skal finne sted.
Christensen la vekt på at han bare omtaler personer som har en eller annen lederposisjon, etter hans mening i motsetning til Torp.

Tøft for Torp

Jan-Aage Torp ga tydelig uttrykk for at Christensens mange blogginnlegg hadde vært en stor belastning for ham og ikke minst hans kone.
– Det er tøft å bli kalt hore 167 ganger på under fem år, sa Torp.
Om retten vurderer det Torp er blitt utsatt for som straffbart, er det som skal opp til vurdering. Aktor Paulsen ber retten ilegge Christensen en bot på 12.000 kroner, eller 24 dager i fengsel.
Christensens forsvarer, Brynjar Meling, ba om full frifinnelse, med henvisning til ytringsfriheten.
Dom i saken faller fredag 29. januar.

Pastoralt gjørmebad
Hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor 
man til slutt ender.

«Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor fredelig sammen», heter det i åpningsstrofen i Salmenes bok kapittel 133. Salmisten beskriver hvordan fred mellom brødre er som når olje renner ned over hodet og ned i skjegget på ypperstepresten Aron. Kraftig bildespråk om hvordan enighet og respekt trosbrødre i mellom er en forutsetning når Guds tjenere blir salvet.
Det var ikke akkurat salveolje som fløt i rettssal 519 i Oslo tingrett i forrige uke da pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møttes til juridisk dyst. Det var vel mer snakk om et skikkelig gjørmebad. Et pastoralt sådan.
Ukvemsordene haglet gjennom luften. Christensen satt tiltalt for å på sin blogg ha kalt Torp ting som «gammel gris», «horebukk og horkarl», «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Aktoratet gjorde et poeng nettopp av den store mengden sjikanøse karakteristikker rettet mot Torp fra Christensen. Bloggeren skal ha brukt slike uttrykk om Torp hele 920 ganger.
NYHETSKOMMENTAR: Bibeltime fra vitneboksen
Christensen forsvarte karakteristikkene med at han hadde støtte for sine skriverier i Bibelen. Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.
Men også Jan-Aage Torp selv er aktiv på nettet. Og under vitneutspørringen av ham kom det frem at han selv også har vært rundhåndet med karakteristikkene han har latt fly over tastaturet sitt. Torp innrømmet at han hadde kalt Christensen for «lystløgner», «idiotisk», «demon», «ryktespreder», «slem», «ond og dum». Og ved minst et tilfelle skal han også ha karakterisert pastorkollegaen sin som «Anders Behring Breivik-tilhenger».
Dom i saken var ventet mot slutten av denne uken, men kom allerede på mandag. Det ble full seier for Torp. Christensen ble dømt til å betale den boten på 12.000 kroner han tidligere var ilagt for uttalelsene sine.
Til tross for utsiktene til mer kristelig gjørmebryting, håper vi at denne saken blir anket og havner i Lagmannsretten. Vi er enig med Christensens forsvarer Brynjar Meling i at dette er en prinsipielt svært viktig sak.
Det mener vi selv om vi vil være helt tydelig på følgende: Christensens skriverier på nettet er langt utenfor enhver anstendighet og langt utenfor enhver kristelighet. Det er ikke slik man skal omtale sin neste. Og den typen språkbruk hører definitivt ikke hjemme pastorkolleger imellom.
Men dermed er det ikke sagt at Christensens blogging bør være straffbar. Å dømme ytringer som kriminelle er i seg selv en svært alvorlig sak. Og spesielt når det er snakk om religiøse ytringer, slik det tross alt er i Christensens tilfelle.
Man kan mene mye både om Christensens bibelbruk og bibeltolkning. For de fleste av oss vil dette være fremmed. Men han har tross alt et trosmessig utgangspunkt for engasjementet sitt.
Torp er en mann som selv har søkt offentlighet og selv har kommet med sterke religiøse ytringer. Noen av dem med et krekelsespotensial som kanskje overgår det Christensen har stått bak. Vi tenker da ikke minst på Torps opptreden i NRK radio foran sommer-OL i Athen i 2004 der han profeterte at det ville komme et stort terrorangrep mot arrangementet. Det kom som kjent ikke. Vi vil følgelig mene at Torp selv derfor bør tåle sterkere karakteristikker enn en vanlig privatperson.
Og hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor man til slutt ender. Vi husker med gru straffeforfølgelsen i Sverige for noen år siden av pinsepastor Åke Green for ting han hadde sagt om homofili. Slike tilstander ønsker vi oss ikke her i landet.
Det skal svært sterke grunner til for å kriminalisere religiøse ytringer. De er etter vår mening ikke til stede i denne saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...