lørdag 18. juli 2020

Nr. 495: Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!


Nr. 495:
Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!
Nettsjikane mot Jan-Aage Torp blir rettssak

«Bloggpastor» Jan Kåre Christiansen nekter å betale bot på 10.000 kroner.

I slutten av september i fjor leverte pastor i Oslokirken, Jan-Aage Torp, inn en politianmeldelse av blogger Jan Kåre Christensen. Den kom i kjølvannet av hundrevis av innlegg som kritiserer kristne ledere fordi de er skilt og gift på nytt, eller fordi de har meninger som Christensen ikke er enig i.
Christensen fikk et forelegg på 10.000 kroner som han har nektet å betale. Nå havner saken i Oslo tingrett.
– Den vil bli oversendt i løpet av denne uka, sier Dag Paulsen, leder av juridisk seksjon ved Manglerud politistasjon.
Hundretalls blogginnlegg
I bloggen til Christensen blir Torp omtalt blant annet som «gammel gris», korrupt, navlebeskuende, selvsentrert, horebukk, og Christensen skriver at Torp og hans kone lever i hor. Det finnes nærmere 900 blogginnlegg på Christensens blogg, og flere titalls personer henges ut for å være ekteskapsbrytere, hyklere, horebukker, spiritister, kontrollert av satan og på vei til helvete.
– Forelegget og siktelsen bygger på elementer fra det Christensen har skrevet, bekrefter Paulsen.
Uvanlig sak
Han sier denne saken er spesiell.
– Det er ikke vanlig at vi har forelegg mot pastorer som går på slike saker, for å si det sånn.
Ifølge Paulsen står retten helt fritt i avgjørelsen om skyldspørsmål og straffeutmåling.
– De skal gjøre en selvstendig vurdering av skyldspørsmålet, men straffeutmålingen vil normalt ligge i det samme området. Når vi har sagt at vi mener dette er et bøteforhold, så vil vi tro at retten vil vurdere i samme retning.
Selve strafferammen er bøter eller fengsel inntil to år.

Krekar-advokat skal forsvare sjikane-tiltalt pastor

Torsdag må pastor Jan Kåre Christensen møte i retten, tiltalt for å ha kalt pastor Jan-Aage Torp «horebukk» og «gammel gris».
Jan Kåre Christensen har kalt pastor Jan-Aage Torp (t.h.) «horebukk» og «gammel gris». Brynjar Meling (t.v.) skal forsvare «bloggpastor» Christensen i Oslo tingrett.
– Han har formuleringer som er å gå langt ut over det å gi uttrykk for sine meninger og sin overbevisning fra Bibelen, sa Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken Restoration etter at han hadde levert anmeldelsen av Christensen i fjor høst.
bloggen til Christensen blir Torp omtalt blant annet som «gammel gris», korrupt, navlebeskuende, selvsentrert, horebukk og at han og hans kone lever i hor. Det finnes over 1.200 blogginnlegg på Christensens blogg, og flere titalls personer anklages for å være ekteskapsbrytere, hyklere, horebukker, spiritister, kontrollert av satan og på vei til helvete.
Vedtok ikke forelegget
I januar møttes pastorene Torp og Christensen i konfliktrådet uten å finne en løsning. Dermed fikk Christensen et forelegg fra politiet på 10.000 kroner for brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Christensen vedtok ikke forelegget og må derfor møte i Oslo tingrett. Blir han dømt her, prosederer politiet på at forelegget økes til 12.000 kroner. I tillegg vil påtalemyndigheten kreve saksomkostningene dekket.
Følg oss på Facebook og Twitter!
Teste ytringsfrihetens grenser
Normalt har ikke partene advokater i slike saker, men på grunn av sakens prinsipielle karakter har Christensen bedt om å få Brynjar Meling som forsvarer. Meling er mest kjent for å forsvare mulla Krekar.
– Det prinsipielle med saken er å finne ytringsfrihetens grenser. Hvor langt kan man gå i en religiøs debatt og diskusjon, uten at det går over i plagsom adferd, skriver Meling i en e-post til Vårt Land.
– Norges-historiens største justismord
Christensen hevder han ikke har gjort noe straffbart og skriver på sin blogg at en dom vil være Norges-historiens største justismord.
«Ren og skjer kristendomsforfølgelse», skriver han.
– Vil du prosedere på frifinnelse, Meling?
– Ja. Men det er ingenting i veien med straffreaksjonen, dersom dette er et straffbart forhold, svarer han.
Tar dommen med glede
Christensen tar den kommende rettssaken med stor ro.
– Torp er så pompøs og narraktig at alt det jeg har skrevet og talt om ham er sant. Skal jeg bli dømt for det? Da tar jeg dem dommen med glede! skriver Christensen om den kommende rettssaken.
I blogginnlegget kaller han Torp blant annet for psykopat, hat-pastor, horkarl og falsk apostel. Han skriver også at Torp har større tanker om seg selv enn Anders Behring Breivik hadde om seg selv.
Christensen oppfordrer støttespillerne sine til å møte opp under rettsaken og be.
– Slik at Torps og politiets løgner og kvalmende væremåte må komme for dagen for alle og enhver! skriver han.
– Kjenner Guds ånd
Da Vårt Land intervjuet Christensen i fjor høst, forklarte han hvorfor han skriver alle innleggene der han langer ut mot pastorer og kristen-kjendiser som har giftet seg på nytt:
– Alle andre unnlater å skrive om det. For meg som en liten aktør er dette den eneste måten å nå ut. Etter jeg har skrevet et innlegg kjenner jeg Guds ånds salvelse. Jeg kjenner Gud maner meg til det. Det føles riktig, sa Christensen til Vårt Land da anmeldelsen ble kjent.
Bistandsadvokat for Jan-Aage Torp er Ann Helen Aarø.

Torp krever erstatning fra hetstiltalt pastor

Beskyldninger om «horebukk» og «gammel gris» står sentralt i rettssaken mot bloggpastor Jan Kåre Christensen.
Blogger og pastor Jan Kåre Christensen (t.v) må møte i retten tiltalt for å ha sjikanert pastor Jan-Aage Torp
Høsten 2014 anmeldte pastor i Oslokirken Restoration, Jan-Aage Torp, blogger Jan Kåre Christensen for hets og sjikane.
Anmeldelsen kom i kjølvannet av hundrevis av innlegg som kritiserer kristne ledere fordi de er skilt og gift på nytt, eller fordi de har meninger som Christensen ikke er enig i. Jan-Aage Torp var en av dem som oftest ble nevnt.
Christensen fikk et forelegg av politiet på 10.000 kroner for «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred», som det står i Straffelovens paragraf 390.
Det nektet han å betale. Dermed ble det rettssak. Saken var først berammet ved Oslo tingrett i fjor høst, men ble utsatt til 20. januar på grunn av sykdom.
På sin blogg bruker Christensen sterke ord om de han mener bryter Guds ord om å ikke gifte seg på nytt. Ifølge tiltalen har han gjentatte i en rekke blogginnlegg omtalt Jan-Aage Torp «som ‘selvsentrert’, ekkel’, ‘frekk’, ‘narsissistisk’, ‘syk’, ‘tyrann’, ‘psykopat’ og ‘spedalsk’.» Han skal også gjentatt flere ganger at «Torp ‘lever i hor’, samt at han er en ‘gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken’.»
Vil kreve erstatning
Jan-Aage Torp og kona Aina har med seg bistandsadvokat Ann Helen Aarø. Hun har, ifølge en pressemelding fra Torp, levert et erstatningskrav til aktor. Aarø opplyser til Vårt Land at kravet på oppreisningserstatning vil ligge på mellom 30.000 og 50.000 kroner. Pengene skal gå til et godt formål.
Jan Kåre Christensen forsvares av advokat Brynjar Meling, mest kjent som mulla Krekars advokat.
– Det prinsipielle med saken er å finne ytringsfrihetens grenser. Hvor langt kan man gå i en religiøs debatt og diskusjon, uten at det går over i plagsom adferd, uttalte Meling til Vårt Land da det ble kjent at han skulle forsvare Christensen.
Buss-krangel
Etter at Torp anmeldte Christensen, har ikke bloggeren latt saken ligge. Han hevder sin uskyld og mener han har rett til å advare andre mot «den falske apostelen» Jan-Aage Torp.
Han er også oppbrakt over at Torp i pressemeldingen om den forestående rettssaken omtaler ham som bussjåfør:
«Jeg har aldri, aldri skrevet noe på nettet som bussjåfør. Alt jeg har skrevet har vært som Evangelist og bibellærer. Hvorfor skriver Torp dette?»
«Igjen så vil dette selvfølgelig skape problemer for min arbeidsgiver, og sette dem i et elendig lys!»
Aktor i saken er Dag Paulsen ved «hatkrimgruppen» ved Manglerud politikammer.

Brynjar Meling mener blogg-ytringene er lovlige

Hvor mange ganger, og i hvilke fora, kan man kalle en gjengiftet pastor for horkarl, før det blir straffbart?
Det måtte Oslo tingrett ta stilling til onsdag. Bloggeren Jan Kåre Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.
I første omgang fikk Christensen et forelegg av politiet. Det vedtok han ikke og saken gikk derfor til retten. Siden saken har stor prinsipiell betydning, hadde Christensen fått oppnevnt offentlig forsvarer.
– Det er svært uvanlig i foreleggssaker, sa Christensens forsvarer Brynjar Meling.
Vil ikke miste ytringsfrihet
Christensen begrunnet hvorfor han ikke vedtok forelegget med ytringsfrihet og trosfrihet.
– Når jeg blir frifunnet, vil jeg slette alt, men jeg vil fortsatt ha retten til å ytre dette. Når jeg mener jeg møter en falsk apostel, må jeg kunne bruke det samme skytset, sier han.
Jan Aage Torp, som stilte med pastorsnipp i retten, begrunnet anmeldelsen sin av Christensen med at han ønsker å stoppe hetsen (se faktaboks).
– Målet mitt er at det skal bli en rettskraftig dom og at det kan gjøre at jeg og Aina og andre mobbede predikanter kan gå til Google og be om at søkemotoren fjerner disse innleggene fra søkeresultatet, sa Torp fra vitneboksen.
Før rettsaken hadde han talt opp at han var blitt nevnt hele 3.200 ganger av Christensen, og at kona Aina var nevnt 900 ganger.
– Det er en invaderende omtale og dette bør en rettsstat si at ikke kan fortsette, sa han.
Mener seg forfulgt av pseudonymer
Siden Christensen stort sett vedkjente seg alt han hadde skrevet, dreide rettsaken seg om hvorvidt det var straffbart, og i hvilken grad Torp selv hadde bidratt til å eskalere konflikten.
Christensen hevder at mye av det han har skrevet kun er et gjensvar til det Torp «og hans disipler» har skrevet om ham.
– Jeg prøver å rette min skyts mot en offentlig person. Torp og hans venner har et ønske om å bringe folk til taushet, sa Christensen fra vitneboksen.
Mange av de harde ordene har falt i kommentarfelt fra pseudonymer og på et satirisk nettsted som utgir seg for å være Christensens menighet. Christensen mener at disse er drevet frem av ham gjennom støttespillere.
Han forklarte også at personene bak disse pseudonymene hadde kontaktet hans arbeidsgiver, kona, konas jobb og spredd rykter om sønnen hans.
Torp hevdet fra vitneboksen at han ikke kjente til hvem disse var, og kun hadde hatt sporadisk kontakt med noen av dem på e-post.
Kalt for Breivik-sympatisør
Forsvarer Meling brukte også tid på å spørre ut Torp hva han hadde kalt Christensen for. Torp innrømmet at han blant annet hadde kalt ham for en Anders Behring Breivik-sympatisør, noe Meling gjorde et poeng ut av i sluttprosedyren:
– Jeg er klar på hva jeg ville foretrukket å bli kalt for av horebukk eller Breivik-sympatisør.
I retten viste Torp til at han hele tiden hadde vært åpen om sitt syn på gjengifte, men at han også hadde gode venner som ikke delte hans syn, blant annet en prest som takket nei til å vie ham og hans nåværende kone.
– Ren drittkasting
I sin avslutningsprosedyre sa aktor Dag Paulsen at flere av Christensens karakteristikker er innenfor som enkeltuttalelser, men at det store omfanget gjorde påtale nødvendig.
– Den massive mitraljøsen fra Christensen er ikke beskyttet av ytringsfrihet og trosfrihet, sa han.
Siden Torp helt klart er en offentlig person må han finne seg i mer enn fru Hansen.
– Men det går en grense for hva man skal finne seg i. Han gjentar og gjentar og maler på det samme. I min verden er det drittkasting. Christensen har passert grensen for med god margin, poengterte han.
Han mente også at Torps bidrag i ordskiftet bare var «peanuts» i forhold til det som Christensen har levert. Dermed la han ned påstand om bot på 12.000 kroner.
– Politiet bruker feil paragraf
Forsvarer Brynjar Meling nedla påstand om full frifinnelse. Han argumenterte for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.
– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.
– Torp er en offentlig person
Meling gjorde også et poeng av Torps pastorsnipp. Han mente at det var holdepunkter for at det var pastoren her som ble utsatt for kritikk, ikke Jan-Aage Torp.
– Han er en offentlig person og må tåle mer enn andre. Uttrykket «horkarl» er fra Bibelen. Torp må tåle at Bibelens uttrykk brukes om ham. Så kan man få lov til å synes at Christensen står for håpløse og sjikanøse holdninger.
Siden Torp også har søkt oppmerksomhet rundt saken og delt lenker på sosiale medier om den, er saken tatt ut av den private sfære som paragraf 390a dreier seg om.
– Christensens uttalelser rammes derfor ikke av den, sa Meling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...