lørdag 18. juli 2020

Nr. 494: Noe av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Nr. 494:
Noe av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!Jan-Aage Torp anmelder kollega etter «horebukk»-hets


Blogger-pastor Jan Kåre Christensen har i årevis hengt ut norske, kristne profiler som er skilt og gift på nytt.

– Han har formuleringer som er å gå langt ut over det å gi uttrykk for sine meninger og sin overbevisning fra Bibelen. Dette er jeg ikke tvil om at rammes av straffeloven, sier Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken.
– Horebukk
Forrige onsdag leverte Torp inn en politianmeldelse av blogger Jan Kåre Christensen. Det kommer i kjølvannet av hundrevis av innlegg som kritiserer kristne ledere fordi de er skilt og gift på nytt, eller at de har avvikende meninger fra Christensen.
Torp har anmeldt Christensen for det som straffeloven omtaler som «diskriminering eller hets på grunn 
av religion og livssyn», «ærekrenkelse» og «personsjikane».
I bloggen til Christensen blir Torp omtalt blant annet som «gammel gris», korrupt, navlebeskuende, selvsentrert, horebukk og at han og hans kone lever i hor. Det finnes nærmere 900 blogginnlegg på Christensens blogg og flere titalls personer henges ut for å være ekteskapsbrytere, hyklere, horebukker, spiritister, kontrollert av satan og på vei til helvete.
– Rett å anmelde
– Dette går langt over streken og er absolutt en sak som bør anmeldes, sier Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i tjenesten Slettmeg.no.
Tjenesten gir råd og veiledning til personer som føler seg krenket på nett. Ifølge Tessem har netthets pågått lenge og vært ille i mange år. Han har noen tanker om hvorfor det er slik.
– For det første blir det gjerne svært små konsekvenser for den som står bak. Det er en verden i anarki, sier han.
Tessems erfaring er at det er lettere å skrive på nett enn å si noe direkte.
– Vi opptrer annerledes foran dataskjermen, vi ser ikke at vi sårer andre. Når responsen uteblir, øker sinnet enda mer.
Ikke aktuelt
Torp sier han først ønsker å møte Christensen i Konfliktrådet for å se om de kan bli enige om en avtale.
– Jeg vet ikke om jeg har tro på det, men jeg synes det er bra å snakke sammen først, sier Torp.
– Hva håper du å oppnå ved å anmelde Christensen?
– Jan Kåre Christensen må godta at han ikke kan sjikanere, mobbe og hetse navngitte personer og bruke generelle beskrivelser for å ramme direkte navngitte mennesker med bilde.
Christensen sier det ikke blir aktuelt å møte Torp ansikt til ansikt.
– Det har jeg blitt advart mot å gjøre. Det vil bare skade meg, sier Christensen.
– Gud maner meg
Bloggeren som også omtaler seg selv som pastor i kirken Smyrna, sier han bare har holdt fram det Bibelen sier om Torps livsstil.
– Men hvorfor skriver du dette om igjen og om igjen om Torp og andre kristne ledere?
– Alle andre unnlater å skrive om det. For meg som en liten aktør er dette den eneste måten å nå ut. Etter jeg har skrevet et innlegg kjenner jeg Guds ånds salvelse. Jeg kjenner Gud maner meg til det. Det føles riktig.
– Får du støtte for innleggene du skriver?
– Alle som jeg kjenner støtter meg fullt ut og mener Torp er helt hinsides.
– Er det ikke rart at du som pastor skriver så stygge ting om andre selv om du er uenig?
– Nei, jeg synes ikke det. I Bibelen skulle slike som giftet seg på nytt steines.
Forskjell
Når Christensen blir konfrontert med at Jesus ikke fordømte en kvinne som hadde brutt ut av et ekteskap, svarer bloggeren at sammenligningen er feil.
– Her dreier det seg om forkynnere og offentlige pastorer. De er forbilder som står i et ansvar overfor andre.
– Går det noen grense for hva du kan si om andre mennesker offentlig uten å bli rammet av loven?
– Selvfølgelig. Men først og fremst forholder jeg meg til Guds ord.
– Hva håper du å oppnå ved å skrive disse blogginnleggene?
– At de skal våkne opp og se hvor alvorlig det er at skilte og gjengifte forkynnere får lov til å holde på.
– Er du like hard mot de andre syndene som står omtalt i Bibelen?
– Selvfølgelig. Men det er forskjell på å leve i synd og falle i synd. Når folk omvender seg tilgir Gud. Dersom han (Torp) bare forlater henne som han lever med nå, tilgir Gud.
– Vil ødelegge meg
I 2008 ble Torp skilt fra sin kone, og i 2010 giftet han seg på nytt med en 24 år yngre kvinne.
– Opplever du at det er noe substans i det Christensen skriver, Torp?
– Han anklager meg for å ha en ung kone. Ja, det er sant, men informasjon går over til å bli ren sjikane og hets. Han vrenger på ting for å ramme meg og ødelegge meg. Jeg aksepterer at vi har ulike syn på skilsmisse og gjengifte, men å skrive slike ting om navngitte personer flere titalls ganger er sjikane.
– Du er ikke redd for å gi unødig oppmerksomhet til bloggeren ved å anmelde ham?
– Det er vanskelig å vurdere. Vi lever i et nettsamfunn og de som ønsker å utnytte google maksimalt klarer å gjøre det. Legger man ut personangrep og løgn hver dag så blir det før eller siden mange treff på det.
– Christensen sier han ikke vil møte deg i Konfliktrådet?
– Dersom han ikke frivillig blir med på en ordning og fjerner alt fra nettsidene og begrenser seg til generelle synspunkter, så ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.
– Politiet tar det mer alvorlig
Tessem i Slettmeg.no mener politiet tar slike saker mer og mer alvorlig.
– Det blir større og større sjanse for å få en dom. Men noen steder har politiet liten kompetanse på området, sier han.
Ifølge Tessem er det en utfordring at det finnes mange gråsoner i saker som blir anmeldt som netthets.
– Men bruker man ordet «hore» så er man etter min mening over grensen allerede. Pågår ting over et langt tidsrom, og gjentatte ganger, så er det sjikane.

– Det har ikke vært en hyggelig opplevelse

Bloggpastor Jan Kåre Christiansen er siktet for krenkende uttalelser mot Jan-Aage Torp.
 Vi valgte å politianmelde Christensen, og det har ikke vært en hyggelig opplevelse. I løpet av de siste to månedene har jeg mange ganger blitt kalt horebukk, horkarl og så videre, sier Jan-Aage Torp, pastor i Oslokirken.
Til konfliktrådet
I slutten av september leverte Torp inn en politianmeldelse av blogger Jan Kåre Christensen. Den kom i kjølvannet av hundrevis av innlegg som kritiserer kristne ledere fordi de er skilt og gift på nytt, eller at de har meninger som Christensen ikke er enig i.
Torp anmeldte Christensen for det som straffeloven omtaler som «diskriminering eller hets på grunn 
av religion og livssyn», «ærekrenkelse» og «personsjikane».
Mandag fikk Torp bekreftet på e-post at politiet har siktet Christensen. «Saken er oversendt konfliktrådet for behandling som straffesak. Det innebærer at det er utferdiget siktelse mot Christensen i saken.» Det skriver Oda Karterud ved Manglerud politistasjon.
Følg oss på Facebook og Twitter!
– På vei til helvete
I bloggen til Christensen blir Torp omtalt blant annet som «gammel gris», «korrupt», «navlebeskuende», «selvsentrert», «horebukk», og Christensen hevder at Torp og hans kone lever i hor. Det finnes mer enn 900 blogginnlegg på Christensens blogg, og flere titalls personer henges ut for å være «ekteskapsbrytere, hyklere, horebukker, spiritister, kontrollert av satan og på vei til helvete».
Christensen sier han har vært i utlandet og at han ikke har hørt noe fra politiet.
– Jeg har bare lest om dette på nettet og jeg kan ikke forholde meg til noe jeg ikke har fått beskjed om. I forrige uke snakket jeg med politiet, men da snakket vi bare om et møte i konfliktrådet.
Vil møte Torp
Tidligere har Christensen uttalt til Vårt Land at det ikke blir aktuelt å møte Torp ansikt til ansikt i Konfliktrådet.
– Først sa du nei til å møte Torp i Konfliktrådet, men etter politiet har utferdiget siktelse er du villig. Hvorfor?
– Jeg er villig til å møte Torp i konfliktrådet dersom politiet ønsker det, men ikke som i en straffesak. Jeg har ikke gjort noe straffbart. Dette handler om tros- og ytringsfrihet. Jeg skriver ut ifra at han er pastor og gjengift, og dermed lever han i synd.
Mange inngår avtale
Informasjonssjef i Konfliktrådet, Gro Jørgensen, sier at de har mer enn 600 meglere i landet. Hun forklarer at er vanlig at det først gjennomføres en forhåndssamtale.
– I selve møtet mellom partene snakkes det om fortid, nåtid og framtid, og megleren leder møtet, sier Jørgensen.
Hun påpeker at rådet ikke driver med etterforskning, men at de forholder seg til fakta fra politiet.
– I Konfliktrådet kan personer forklare hvordan de opplevde det som skjedde og hva slags konsekvenser det fikk.
Megleren spør i møtet om behovet til den krenkede parten for å få til en avtale.
– Meglerne er verken dommere eller terapeuter. De er tilretteleggere for å få til et miljø der folk kan snakke sammen.
Dersom partene ønsker det, skrives det en avtale.
– Hva pleier utfallet å bli?
– Det inngås avtaler i 80-85 prosent av sakene som kommer til oss. Om lag 80-85 prosent av disse gjennomfører avtalen.
Dersom avtalen ikke oppfylles og partene ikke blir enige, går saken tilbake til vanlig behandling hos politiet.
– Ingen blir tvunget inn i et konfliktråd, og begge parter er med på å lage avtalen.
– Angrep på ytringsfriheten
Christensen skriver på sin blogg at «jeg har ikke noe problem å imøtekomme juristens og politiets anmodning! Får bare håpe at det stopper der, da jeg har slettet 60-70 % av hva jeg har skrevet om Pastor Jan Aage Torp».
– Hvorfor har du slettet det du har skrevet?
– Jeg slettet det for fredens skyld. For det andre har det vært et ubehagelig møte med Torp. Selv om jeg skriver noe, er det ikke dermed sagt at det skal bli stående for alltid.
– Kommer du til å bli litt mer forsiktig med hva du skriver på bloggen din framover?
– Nei. Jeg oppfatter dette som et angrep på tros- og ytringsfriheten.
– Norsk straffelov er tydelig på at man ikke kan skrive hva som helst om andre?
– Det jeg skriver er for å skåne andre. Jeg følger mer Guds ord og min egen overbevisning.
– Hva forventer du av Christensen, Torp?
– Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, bortsett fra det prinsipielle han mener om skilsmisse og gjengifte. Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom.

En mørk 
tradisjon

Hat er hat, også når det uttales på en mild og rolig måte.
Han skjønte ingen ting, den kristne bloggeren som hadde hetset dem han var uenig med. Gikk for langt, han? Han ønsket jo bare å advare mot folk på ville veier. ­Såpass måtte de tåle.
For de fleste andre så det ut som hat.
Onsdag arrangerte statsministeren et møte om hatefulle ytringer. Noe av det som kom fram, var at «nettroll ikke sprekker i solen». Slett ikke alle opererer anonymt. Oppgjøret må gå dypere.
LES OGSÅ: Mange opplever hets
Mildt og uaffektert
Derfor er det på tide å snakke om det kristne hatet.
Pastoren Jan Kåre Christensen kaller navngitte mennesker for «gammel gris» og «horebukk» på bloggen til menigheten Smyrna­ i Oslo.
Abortpresten Ludvig Nessa kaller navngitte KrF-politikere for «barnemordere» på sin åpne facebookside. Han har også ­åpnet en front mot muslimer, som han blant annet kaller «femtekolonister».
Israelvennen Gro Wenske snakker åpent om å «kaste araberne ut av Israel» og mener det er galt å gi dem fulle borgerrettigheter.
De skriver ikke i affekt. De mener de representerer en kjærlig Gud, at deres standpunkter er prinsipielle og lar seg utlede av Bibelen.
Men dersom vi snudde standpunktene mot dem de ønsker å forsvare, ville pipen fått en ­annen låt.
Dersom konservative kristne ­eller jøder ble kalt femtekolonister ville det blitt karakterisert som hat. For ikke å si når Hamas erklærer at de vil kaste jødene ut av Israel. Selv om det uttales på en mild og rolig måte i et intervju med Al Jazeera.
Er det noe Norge har lært av terroren i 2011, er det at hat kan være ganske uaffektert og prinsipielt.
Følg oss på Facebook og Twitter
Bestemor på face
Jeg har møtt kristne ledere som ser på ytterliggående kristne som utskudd. De er redde for å gi dem for stor betydning, og vil helst tie dem i hjel.
Men kristne som «liker» hatmeldingene på sosiale medier er ofte vanlige foreldre og besteforeldre. Og de er mange. De går videre til sider som «Ja til å bære korset når og hvor jeg vil» på Facebook og skriver nye meldinger. De tror de gjør en god gjerning når de forteller humanetikere som Jens Brun-Pedersen at helvete venter.
Biskoper og kristenledere tar selvsagt avstand fra hatpratet. Fra liberale og konservative er budskapet unisont: Det var ikke slik Jesus møtte mennesker.
Men det er en tradisjon for sterke ord i kristendommen. ­Utsagnene som brukes er ofte hentet fra Bibelen. Apostelen Johannes skrev for eksempel at «den som gjør synd, er av djevelen». Apostelen Peter skrev at de som «forvrenger skriftene» går fortapt. Det er en skjebne verre enn døden.
– Hvorfor skal ikke vi kunne si det samme, spør kristenhaterne og lar fingrene løpe løpsk på ­tastaturet.
Tradisjon
Det finnes selvsagt innvendinger mot måten de bruker Bibelen på, men de preller av. For hatpraterne finner støtte i den norske kristne lekmannstradisjonen.
Dagens misjonsorganisasjoner ble for eksempel startet ved hjelp av vekkelsespredikanter som var kjent for grove utfall mot både prester og «vanekristne». Og da jeg for noen år siden leste meg opp på frikirkenes historie, oppdaget jeg at usaklige angrep og forsøk på å latterliggjøre meningsmotstandere snarere var regelen enn unntaket. Det kom ikke fra de sosiale utskuddene, men fra topplederne.
Det var tøffe tider for 100 år siden. Vanlige folk gjorde opprør mot en autoritær, ofte nedlatende kirkelig overklasse. Det er forståelig at det kunne bli litt ampert. Men man etablerte en lekmannskultur der sterke ord ble akseptert.
Noen tradisjoner er seiglivede. Så sent som i 2004 kalte indremisjonsgeneralen Karl Johan Hallaråker islam for en «satanisk åndsmakt» i boken Israel i aktuelt og profetisk lys.
Det var nok ikke skrevet i affekt. Han mente garantert ikke å hate. Men dersom noen hadde kalt kristendommen for det samme, kunne det fort blitt opplevd slik.
Oppgjør ønskes
Hallaråker er moderat, sammenlignet med de tre navnene i listen foran. Jeg nevner ham fordi han gir grunn til optimisme. Tidligere i høst tok han til orde for en annen tone mot muslimer. Han ønsker dialog framfor konfrontasjon.
Dessverre sa han ingen ting om sine tidligere sterke uttalelser. Dersom han skal hjelpe andre, bør han fortelle hvorfor det som var rett før er galt nå. Og kanskje ta et oppgjør med den tradisjonelle retorikken i bevegelsen sin. Det samme må enkelte frikirkelige ledere.
Dersom det skjer, kan det kristne­ hatpratet få et skudd for baugen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...