lørdag 25. juli 2020

Nr. 500: Justismord er ikke allright!

Nr. 500:
Justismord er ikke allright!

Det som skjedde mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp var virkelig ille!
Større justismord har ikke skjedd i Norge.
Da jeg overhode ikke i nærheten hadde skrevet, talt eller gjort noe kriminelt.

Hvis det var noen kriminelle i denne saken her, så var det Arnt Arnesen, Torodd Fuglesteg og Jan Aage Torp selv med sin fiktive anmeldelse og løgner i Oslo tingrett.

Nesten ikke noe av hva han sa i Oslo tingrett ble dokumentert.
Samt, juristen for Oslo politiet Dag Paulsen sa selv i Oslo Tingrett at ikke noe av hva jeg hadde sagt eller skrevet var straffbart.

Det de dømte meg for, var helt uriktig. Det var mengden av skriving. Ja, du leste rett. Mengden.
At det var et ordskifte la de ikke til grunn.

Dommen imot meg er så trist, uriktig og ond det er mulig å forblitt. Les gjennom bloggen, og hør på Youtube. Dommen imot meg er tidenes justismord!
At slikt er mulig, og ingen reagerer er meget trist!
Bilde av narreapostelen Jan Aage Torp.Fra Youtube om meg og manipulatoren og horkarlen Jan Aage Torp.

søndag 19. juli 2020

Nr. 499: Enda mer av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Nr. 499:
Enda mer av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Christensen dømt for bloggsjikane


Narreapostelen Jan Aage Torp løy, og bedrog Oslo Tingrett åpenlyst.

Men han slipper å betale oppreisningserstatning til pastor Jan-Aage Torp, har Oslo tingrett besluttet.
Jan Kåre Christensen er i Oslo tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot for brudd på straffelovens sjikaneparagraf.
Christensen, som står bak nettsiden Himmelske Blogg, er i Oslo tingrett dømt til å betale bot for brudd på straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
Han ble imidlertid frikjent for kravet om oppreisning som pastor Jan-Aage Torp fremmet under rettssaken i forrige uke.

Nedsettende

Saken handler om at Christensen fra januar 2012 til april 2015 har kommet med en rekke nedsettende uttrykk om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken.
Saken ble behandlet i Oslo tingrett onsdag sist uke, fordi tiltalte nektet å vedta et forelegg på 10.000 kroner. Dom i saken falt i dag, mandag 25. januar, og Christensen må nå ut med 2.000 kroner ekstra fordi han ikke vedtok forelegget.
Han slipper imidlertid å betale statens saksomkostninger på 3.000 kroner.
Christensen er dømt for å ha kalt pastor Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk på sin Himmelske Blogg.
Mens Christensen og hans advokat, Brynjar Meling, mener at Christensens ytringer er klart innenfor tros- og ytringsfriheten, mener altså retten noe annet.

Søkbart

Retten legger blant annet vekt på at blogginnleggene er lette å finne på internett. Retten mener at «dette kan medføre at uttalelsene kan bevege seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak».
Retten viser til at Jan-Aage Torp gjennom selv ved å svare med skarpe karakteristikker mot Christensen – som lystløgner, rykespreder, slem, ond og dum – har bidratt til «å eskalere og forlenge konflikten». Men retten legger vekt på at dette har vært som svar på tiltaltes «omfattende skriverier».
Retten mener det må finnes en grense for hva selv offentlige personer som Torp må tåle i så måte.
Christensen har på sin blogg allerede før dommen falt, tydelig sagt at han vil anke dommen til lagmannsretten, eventuelt også til høyesterett.

Bloggsjikane til Borgarting

Til våren får bloggeren Jan Kåre Christensen vurdert i lagmannsretten om lovanvendelsen i tingretten var riktig da han ble dømt for hets mot Jan-Aage Torp.
Christensen , som presenterer seg som evangelist og bibellærer og som tidligere har vært pastor, har gjennom flere år skrevet sine meninger om mange spørsmål på nettstedet Himmelske Blogg/blog.janchristensen .net.

Bøtelagt

For deler av denne virksomheten ble han 13. april, 2015 ilagt et forelegg av politimesteren i Oslo for brudd på straffelovens paragraf 390 a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Bakgrunnen var formuleringer om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken i perioden fra januar 2012 til mars 2015.
FAKSIMILE: Dagen 9. februar 2016.
Torp er blant annet omtalt som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Hovedtemaet i Christensens kritiske omtale er ellers at Torp har giftet seg med en annen mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor har Christensen ifølge dommen fra Oslo tingrett skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».
Christensen godtok ikke forelegget, og saken ble derfor behandlet i tingretten, med domsavsigelse datert 25. januar. Han ble dømt til å betale 12.000 kroner i bot samt det offentliges saksomkostninger på 3.000 kroner.

Avvist og godtatt

Borgarting lagmannsrett har avvist å behandle på nytt spørsmålet om bevisbedømmelsen. Derimot har man funnet at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Denne delen av anken er derfor godtatt.
Nå har Borgarting lagmannsrett også berammet saken, og den skal opp til behandling onsdag 5. april, 2017. Brynjar Meling er fortsatt Christensens forsvarer i saken.

Ingen erstatning

I tingretten ble kravet fra Jan-Aage Torp om erstatning avvist. Torp har i sommer vurdert om han skulle anke denne avgjørelsen, men opplyser til Dagen at han har valgt å la dette være.
– Jeg har rådført meg med advokat Per Danielsen , og vi er blitt enige om at det egentlig er helt uvesentlig å anke. Jeg har ikke som noe motiv å gjøre meg rik på denne saken, så når kravet ble avslått i først rettsinstans, var dommen mot Christensen det viktigste for meg. Da er saken ferdig for min del, og erstatningsaspektet er ute av verden, sier Torp til Dagen.

Ønsker å anke sjikanedom til Strasbourg
Bloggeren Jan Kåre Christensen får ikke sin sak behandlet i Høyesterett, men tar den trolig til Menneskerettsdomstolen
Jan Kåre Christensen er dømt i to norske rettsinstanser for sjikane mot pastor Jan-Aage Torp . Han kritiserte i første rekke at Torp har giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han senere endret til «horkarl», som det står i noen bibelutgaver.
Han har også brukt andre nedsettende ord om Torp, hans kone samt andre forkynnere.
Vebjørn Selbekk: Pastoralt gjørmebad

Forelegg

Christensen fikk i 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham for gjentatt sjikane, men vedtok ikke boten og ble i fjor dømt til å betale 12.000 kroner.
Saksbehandling og lovanvendelse ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor advokat Brynjar Nielsen Meling ba om frifinnelse. Retten fant at Christensen har overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
21. juni konkluderte Høyesteretts ankeutvalg enstemmig med at ingen særlige grunner tilsier at saken bør fremmes for Høyesterett.

– Kriminelle handlinger

I en SMS til Dagen skriver Christensen at anken garantert ville gått igjennom hvis han hadde vært muslim.
Han karakteriserer avvisningen slik: «Dette er kriminelle handlinger gjort av politiet og påtalemyndighetene, samt domstolene i Norge.»
Christensens siste rettslige mulighet er å få saken behandlet i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. I tekstmeldingen sier han at han ønsker å anke dit.
– Be at Guds vilje seirer, skriver han.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg avviser sjikanesak mot pastor
Menneskerettighetsdomstolen avviser klagen fra blogger Jan Kåre Christensen.
– Vi er glad for at saken er definitivt ute av verden, uttaler pastor Jan-Aage Torp på sin Facebook-side .
Han kan nå sette en strek for rettsrundene med bloggeren Jan Kåre Christensen.
Først ble Christensen dømt i Oslo tingrett i 2016 for å ha kalt Oslokirken-pastor og Norge Idag-skribent Jan-Aage Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk. Christensen teologiske hovedanklage er at Torp er en «horkarl».

Høyesterett avslo

Torp anmeldte bloggeren for sjikane, og tingretten dømte Christensen til å betale en bot på 12.000 kroner.
Christensen mente at hans religions- og ytringsfrihet ble krenket, og anket til Borgarting lagmannsrett, der han også tapte.
Han anket så videre til Høyesterett. 21. juni i år slo Høyesteretts ankeutvalg fast at det ikke var noen særlige grunner som tilsier at saken bør fremmes for landets øverste domstol.
Bloggeren anket da videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Strasbourg

16. november vedtok en dommer ved domstolen at klagen avvises. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.
Dommeren slår fast at det i denne saken ikke er snakk om noen brudd på rettigheter og friheter for klagers del.
– Følgelig er disse klagene åpenbart ugyldige i henhold til artikkel 35, skriver dommeren i avvisningen og viser til menneskerettighetskonvensjonens avsnitt om saker som kan prøves. 
Torp er fornøyd med vedtaket.
– Selvfølgelig visste vi at Strasbourg ville avvise denne saken, som aldri har dreid seg om ytringsfrihet, men kun om «sjikane» og «personforfølgelse». Vi ber til Gud at bloggeren skal komme til sannhets erkjennelse. Selv om saken har vært en belastning for oss, er vi glad for at vi gikk via politiet og domstolene for å sette en stopper for hans «nett-troll»-virksomhet. Det er nyttig at det finnes en så entydig dom som kan nyttiggjøres i samfunnets håndhevelse av norsk lov og rett, sier Torp.

– Ikke straffbart

Christensen skriver på sin blogg at det han har gjort «ikke er nær å være straffbart», og at dommen er «fabrikkert». Han føler seg forfulgt fordi han mener han gjør Guds vilje Christensen fortsetter også sine angrep på Torp i samme bloggpost.


Nr. 498: Noe av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!


Nr. 498:
Noe av hva avisen Dagen skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Uvisshet om Torp-krav


Bilde av narreapostel og den falske hyrden Jan Aage Torp.


 Bloggeren Jan Kåre Christensen ble i sjikanesaken i tingretten frikjent for Jan-Aage Torps krav om oppreisning.

Borgarting lagmannsrett har besluttet at et eventuelt oppreisningskrav må fremmes sivilt i en egen sak.

LES: Får lovanvendelsen prøvet i lagmannsretten

Torp og hans advokat, Per Danielsen, har ennå ikke avgjort om det vil bli fremmet en slik sak, opplyser Danielsen overfor Dagen.

Fristen for dette er 4. august.


Bibeltime fra vitneboksen

Blogg-pastor og bussjåfør Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.
Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.
Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.
Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på. Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»
Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.
Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.
Men - og det er et stort «men» her. Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag. Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. Det gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.
Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.
 Pastor krever erstatning etter netthets

Oslo-pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møter hverandre i Oslo tingrett onsdag etter Torps anmeldelse for netthets.
Bloggeren Jan Kåre Christensen ble 13. april i fjor ilagt et forelegg på 10.000 kroner «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Det er pastor Torp og hans kone Ainas fred det er snakk om, og de to vil ha betalt i penger for det som har skjedd.
Christensen, som har en fortid som pastor for menigheten Smyrna i Oslo, presenterer seg nå som evangelist og bibellærer i samme menighet. Han er blitt adskillig mer kjent som blogger, og det er for deler av sin omfattende aktivitet på Himmelske Blogg han onsdag må møte i Oslo tingrett.

Anmeldt av Torp

Dette skjer etter at han i fjor nektet å godta forelegget fra hatkrimavdelingen ved Manglerud politistasjon i Oslo.
Grunnlaget for straffesaken er artikler Christensen har skrevet i tidsrommet januar 2012 til mars 2015 og som hans pastorkollega Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken anmeldte.
Torp er bare en av en mengde kristenledere som har fått sitt pass påskrevet av Christensen i lite diplomatiske ordelag. Ifølge forelegget er Torp blitt omtalt med uttrykk som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk, og dessuten har Christensen påpekt at Torp (58) er skilt og har giftet seg på nytt med en mye yngre kvinne.
Av den grunn har Christensen skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Statistikk

Ekteparet Torps bistandsadvokat, Ann Helen Aarø, har tatt seg tid til å telle opp hvor mange ganger Christensen har benyttet seg av ulike nedsettende uttrykk mot sine klienter. Hun har lest Christensens blogg for perioden Aarø 2011 til januar 2016.
Hennes statistikk viser at Jan-Aage Torp er kalt «gammel gris» mer enn 30 ganger, «horebukk og horkarl» mer enn 260 ganger, narsissist over 30 ganger, «psykopat» over 200 ganger, «falsk pastor/profet/apostel» over 400 ganger. Til sammen blir dette 920 tilfeller på den norske bloggen. Hvis man teller med den engelskspråklige bloggutgaven, dobles tallet.

Erstatningskrav

Retten skal ta stilling til om Jan Kåre Christensen har brutt straffelovens paragraf 390 a og står tiltalt for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».
Loven sier at «Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av allmenne hensyn». Politiet mener altså at slike hensyn foreligger. I retten stiller politiinspektør Dag Paulsen som aktor.
Jan-Aage Torp har begjært påtale sammen med sin kone Aina Anine Lanton Torp.
Strafferammen for de aktuelle lovbruddene er bøter eller to års fengsel. Fordi forelegget ikke ble vedtatt, havnet saken i retten. Dermed går Christensen glipp av strafferabatt. Blir han dømt, må han nå ut med 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.
Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stiller opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats.
Aarø fremmet for få dager siden erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp. Kravet er på et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner. Dagen får opplyst at beløpet skal gå til et veldedig formål, ikke til dem selv.

Ikke tause

Hverken tiltalte eller Jan-Aage Torp har latt være å si sin mening om hverandre i tiden etter forelegget i april i fjor.
I stedet for å dempe sine utfall mot Torp, har Christensen gjentatt dem på sin blogg i tiden etter at han nektet å vedta forelegget.
Christensen skriver blant annet at han regner anmeldelsen og tiltalen som kristenforfølgelse, og to dager før rettssaken omtaler han politiet på Manglerud politistasjon som kriminelle.
Torp har på sin side omtalt Christensen som bussjåfør, ikke som pastor, og poengtert at tiltalte har hyret som advokat Brynjar Meling «som ikke minst er kjent som forsvarer av mulla Krekar og andre islamistiske talsmenn».

– Invaderende

Overfor politiet har advokat Aarø vist til at Christensen har opptrådt invaderende i ekteparet Torps liv. Hun understreker at Aina Anine Lanton Torp ikke har deltatt i noen offentlige debatt om de spørsmålene Christensen gjentatte ganger har tatt opp.
Aarø påpeker også at Christensen har navngitt og angrepet Jan-Aages Torps tidligere kone. Heller ikke hun har deltatt i noen debatt med Christensen, har Aarø fremholdt.
Videre skal Christensen ha gjort et poeng av at Aina Anine Lanton Torps foreldre mistet huset sitt i en brann i fjor. Dette hevder Christensen er en advarsel fra Gud på grunn av giftermålet med Jan-Aage Torp.
Det er avsatt en dag i Oslo tingrett til saken mot Jan Kåre Christensen.

Christensen går for full frifinnelse i retten
horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Forsvarer Brynjar Meling mener Jan Kåre Christensens blogg-ytringer er godt innenfor loven.

Christensen sa seg ikke skyldig etter tiltalen da saken mot ham gikk i Oslo tingrett onsdag.
Bloggeren ble anmeldt i 29. september 2014 av pastor Jan-Aage Torp.
I første fase av rettssaken var Torp ikke til stede fordi han ble ført som vitne av aktor Dag Paulsen som har sitt daglige virke ved Oslo politikammers hatkrimavdeling.

Skyter tilbake

Christensen gikk tidlig i forsvar da han ble utspurt av aktor som fikk bekreftet at Christensen erkjenner de faktiske forhold, nemlig en mengde utfall mot pastor Torp – samt et stort antall andre kristenledere.
Fellesnevneren blant dem ser ut til å være at de er skilt og gift på nytt, men andre har også fått sitt pass grundig og omfattende påskrevet.
Torps bistandsadvokat har registrert at pastoren i Restoration Oslokirken er kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel».
Det er registrert 920 slike tilfeller på den norske bloggen, dobbelt så mange om den engelskspråklige utgaven regnes med.
Torp mener seg omtalt 3218 ganger på Christensens blogg, eller 2-7 ganger i uka i løpet av fem år, som han sa da han slapp til med sin versjon.

Offentlig person

Dette må være innenfor tros- og ytringsfriheten, særlig siden Torp må være å anse som en offentlig person, mener Christensen som selv har vært pastor for menigheten Smyrna Oslo, men presenterte seg som bussjåfør i retten.
Christensen ga klart uttrykk for at han mener Torp har kommet med minst like krasse ytringer om ham, som Christensen har gjort mot Torp og hans kone, Aina Anine Lanton Torp.
Christensen slet dels med å svare på hvorfor han hadde brukt så mye energi på å omtale Torp på sin Himmelske Blogg. Det gikk lettere da hans forsvarer, Brynjar Meling, spurte ham ut.
Da forklarte han innleggene blant annet med at Torp hadde gått til motangrep i ulike nettkanaler, deriblant på nettstedet sokelys.com.
Christensen viste også til mailkorrespondanse han hadde sendt politiet da han under etterforskningen var blitt bedt om å dokumentere hva Torp hadde ytret om ham.
Blant annet mente han at ulike personer som har vært aktive nettdebattanter, sto i ledtog med Torp, noe Torp avfeide.
Særlig ille mente Christensen det var at sønnen var omtalt som homofil på nettstedet smyrnamenighet.wordpress.com – konsekvent omtalt som «den falske Smyrna-bloggen».

– Grovt språk

– Språkbruken din er ganske grov, sa aktor Paulsen til tiltalte.
– Torp er enda grovere, svarte Christensen.
– Ja, men nå snakker vi om din språkbruk. Du kaller ham blant annet psykopat.
– Det er feil av deg å ta opp det. Jeg har sagt at det er fjernet fra bloggen, sa Christensen som ikke mente han hadde gått over noen strek.

Brukte Bibelen

Christensen stilte med Bibelen i hånd, og brukte den flittig da han svarte. Hans hovedstandpunkt er at kristne, og særlig kristne ledere, ikke kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse dersom den første ektemaken fortsatt er i live.
– En kristen leder skal være én kvinnes mann, sa han og viste til Paulus første brev til Timoteus.
– Torp og Jan Hanvold (redaktør for TV Visjon Norge, red.anm.) er døråpnere for demoner. Demonene har sine håndtlangere, og det er mennesker som lever i strid med Guds ord og Guds vilje, sa Christensen.
Torp sa det er fullt mulig å ha Christensens teologiske ståsted når det gjelder gjengifte.
– Det går an å ha forskjellige oppfatninger om det.
– Og det finnes bibeltekster som støtter dette? spurte advokat Meling.
– Ja, absolutt, medga Torp.

Har slettet

– Jeg står for alt jeg har skrevet, men noen ordlyder har jeg forandret på etter anmodning fra Torp i forliksrådet. Jeg har forandret på noen ord og uttrykk for å komme ham i møte. Det jeg skrev om at han giftet seg med barnepiken, var unødvendig, og det har jeg slettet, sa Christensen – men unnlot ikke å understreke at «Guds ord er veldig klar på dette», underforstått at gjengifte ikke skal finne sted.
Christensen la vekt på at han bare omtaler personer som har en eller annen lederposisjon, etter hans mening i motsetning til Torp.

Tøft for Torp

Jan-Aage Torp ga tydelig uttrykk for at Christensens mange blogginnlegg hadde vært en stor belastning for ham og ikke minst hans kone.
– Det er tøft å bli kalt hore 167 ganger på under fem år, sa Torp.
Om retten vurderer det Torp er blitt utsatt for som straffbart, er det som skal opp til vurdering. Aktor Paulsen ber retten ilegge Christensen en bot på 12.000 kroner, eller 24 dager i fengsel.
Christensens forsvarer, Brynjar Meling, ba om full frifinnelse, med henvisning til ytringsfriheten.
Dom i saken faller fredag 29. januar.

Pastoralt gjørmebad
Hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor 
man til slutt ender.

«Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor fredelig sammen», heter det i åpningsstrofen i Salmenes bok kapittel 133. Salmisten beskriver hvordan fred mellom brødre er som når olje renner ned over hodet og ned i skjegget på ypperstepresten Aron. Kraftig bildespråk om hvordan enighet og respekt trosbrødre i mellom er en forutsetning når Guds tjenere blir salvet.
Det var ikke akkurat salveolje som fløt i rettssal 519 i Oslo tingrett i forrige uke da pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møttes til juridisk dyst. Det var vel mer snakk om et skikkelig gjørmebad. Et pastoralt sådan.
Ukvemsordene haglet gjennom luften. Christensen satt tiltalt for å på sin blogg ha kalt Torp ting som «gammel gris», «horebukk og horkarl», «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Aktoratet gjorde et poeng nettopp av den store mengden sjikanøse karakteristikker rettet mot Torp fra Christensen. Bloggeren skal ha brukt slike uttrykk om Torp hele 920 ganger.
NYHETSKOMMENTAR: Bibeltime fra vitneboksen
Christensen forsvarte karakteristikkene med at han hadde støtte for sine skriverier i Bibelen. Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.
Men også Jan-Aage Torp selv er aktiv på nettet. Og under vitneutspørringen av ham kom det frem at han selv også har vært rundhåndet med karakteristikkene han har latt fly over tastaturet sitt. Torp innrømmet at han hadde kalt Christensen for «lystløgner», «idiotisk», «demon», «ryktespreder», «slem», «ond og dum». Og ved minst et tilfelle skal han også ha karakterisert pastorkollegaen sin som «Anders Behring Breivik-tilhenger».
Dom i saken var ventet mot slutten av denne uken, men kom allerede på mandag. Det ble full seier for Torp. Christensen ble dømt til å betale den boten på 12.000 kroner han tidligere var ilagt for uttalelsene sine.
Til tross for utsiktene til mer kristelig gjørmebryting, håper vi at denne saken blir anket og havner i Lagmannsretten. Vi er enig med Christensens forsvarer Brynjar Meling i at dette er en prinsipielt svært viktig sak.
Det mener vi selv om vi vil være helt tydelig på følgende: Christensens skriverier på nettet er langt utenfor enhver anstendighet og langt utenfor enhver kristelighet. Det er ikke slik man skal omtale sin neste. Og den typen språkbruk hører definitivt ikke hjemme pastorkolleger imellom.
Men dermed er det ikke sagt at Christensens blogging bør være straffbar. Å dømme ytringer som kriminelle er i seg selv en svært alvorlig sak. Og spesielt når det er snakk om religiøse ytringer, slik det tross alt er i Christensens tilfelle.
Man kan mene mye både om Christensens bibelbruk og bibeltolkning. For de fleste av oss vil dette være fremmed. Men han har tross alt et trosmessig utgangspunkt for engasjementet sitt.
Torp er en mann som selv har søkt offentlighet og selv har kommet med sterke religiøse ytringer. Noen av dem med et krekelsespotensial som kanskje overgår det Christensen har stått bak. Vi tenker da ikke minst på Torps opptreden i NRK radio foran sommer-OL i Athen i 2004 der han profeterte at det ville komme et stort terrorangrep mot arrangementet. Det kom som kjent ikke. Vi vil følgelig mene at Torp selv derfor bør tåle sterkere karakteristikker enn en vanlig privatperson.
Og hvis man først begynner med å kriminalisere religiøse ytringer, er det vanskelig å se hvor man til slutt ender. Vi husker med gru straffeforfølgelsen i Sverige for noen år siden av pinsepastor Åke Green for ting han hadde sagt om homofili. Slike tilstander ønsker vi oss ikke her i landet.
Det skal svært sterke grunner til for å kriminalisere religiøse ytringer. De er etter vår mening ikke til stede i denne saken.

lørdag 18. juli 2020

Nr. 497: Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og psykopaten Jan Aage Torp!

Nr. 497:
Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og psykopaten Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel, psykopat og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

Blogger dømt for sjikane av Jan-Aage Torp

Blogger Jan Kåre Christensen må betale bot på 12.000 kroner, men slipper å betale oppreisning til ekteparet Torp. Retten mener Christensen virker å være drevet av et «personlig forfølgelsesmotiv».
Blogger Jan Kåre Christensen er dømt til å betale en bot på 12.000 kroner for å ha sjikanert pastor Jan-Aage Torp.
Bloggeren Jan Kåre Christensen var tiltalt etter straffe­lovens paragraf 390a for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.
Christensen har også kalt Torp for horkarl og horebukk, psykopat, narsissist, spedalsk og narreapostel. Bakgrunnen er at Christensen mener Torp, som er pastor, lever i synd fordi han har giftet seg på nytt.
I første omgang fikk Christensen et forelegg av politiet. Det vedtok han ikke og saken gikk derfor til retten. Siden saken har stor prinsipiell betydning, hadde­ Christensen fått oppnevnt ­offentlig forsvarer, noe som er svært uvanlig i foreleggssaker.
– Langt bort fra tros- og religionskritikk
Nå har dommen falt, og Christensen er dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, noe som er i tråd med aktors påstand. Christensen må betale saksomkostninger på 3.000 kroner.
«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i dommen.
Videre står det:
«Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.»
Kommer til å anke
Christensen har på sin blogg vært klar på at dommen vil bli anket dersom han ikke blir frikjent. Han bekrefter overfor Vårt Land at han står ved det:
– Det er bestemt for lenge siden. Jeg mener dommen er urettferdig og en form for justismord. Hvis det jeg har skrevet om Torp er straffbart, så bør det som skrives om meg også være det, sier han.
Aktor i saken, Dag Paulsen, er fornøyd med dommen.
– Det er en riktig dom og i henhold til påstanden vi la ned, sier han til Vårt Land.
Retten: Torp bidro selv til eskalering
Gjennom sin bistandsadvokat fremmet Torp krav om oppreisningserstatning. Beløpet var på 30-50.000 kroner, et beløp både aktor og forsvarer mente var urimelig høyt. Aktor mente at 5.000 var et passende beløp, mens forsvarer Meling nedla påstand om ingen erstatning. Ifølge dommen slipper Christensen å betale oppreisningserstatning:
«Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie. »
– Feil lovanvendelse
I sin avslutningsprosedyre nedla forsvarer Brynjar Meling påstand om full frifinnelse. Han argumenterte­ for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.
– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.
Denne tolkningen er retten uenig i:
«Blogginnleggene er åpent tilgjengelig for enhver, og indekseres slik at de får treff på Torps navn på søkemotorer som Google. Retten mener dette kan medføre at uttalelsene har beveget seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak», står det i dommen som var enstemmig.
Meningen at Torp skulle oppfatte krenkelse
«Retten mener på denne bakgrunn, og med grunnlag i fremlagte utskrifter av Himmelske blogg, tiltaltes og fornærmede Torps forklaringer, at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har fremsatt de blogginnlegg som er omtalt i grunnlaget for tiltalen, og at uttalelsene samlet sett er av en slik karakter og omfang at de rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven 1902 § 390 a.
Når det gjelder tiltaltes subjektive skyld mener retten at det også er bevist at det var innenfor tiltaltes forsett at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen, og at han således har handlet forsettlig jf. straffeloven 1902 § 40.
Både de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med tiltalen.»

Blogger har anket sjikanedom

Jan Kåre Christensen som ble døpt til å betale 12.000 i bot for å ha sjikanert pastor Jan-Aage Torp anker dommen.
Christensen ble dømt for å «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket Torps «fred». Han ble dømt for gjentatte ganger å ha kalt Torp for horkarl og horebukk, psykopat, narsissist, spedalsk og narreapostel på sin blogg. Bakgrunnen er at Torp er gift for andre gang og Christensen er sterkt imot dette.
«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i dommen.
Allerede da dommen falt annonserte han at han kom til å anke. Nå er anket innlevert, melder avisen Dagen.
– Ytringsfrihet trumfer
Advokat Brynjar Melings støtteskriv følger stort sett de samme argumentene som han brukte i tingretten i januar.
Han mener ytringsfriheten står over lovparagrafen som Christensen er dømt for.
– Dommen er regelrett feil, skriver Meling i en tekstmelding til Vårt Land.
Ifølge Meling har retten gjort det motsatte av hva den skal gjøre når norske lover står i strid med konvensjoner som Norge har forpliktet seg til, som for eksempel ytringsfriheten.
– Da må man eventuelt tolke den norske regelen innskrenkende for ikke å komme i konflikt med Norges konvensjonsforpliktelser.
– Feil lovanvendelse
Meling mener også at lovparagrafen som er brukt til å dømme Christensen ikke kan brukes på blogginnlegg. Den er blant annet myntet på telefonoppringninger.
– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han i retten.
Ikke sikkert saken blir behandlet på ny
Ifølge Dagen, mener også Meling at Torp må tåle mer siden han er en offentlig person og at Torp ved å bruke skjellsord i ordskiftet har bidratt til å eskalere konflikten.
Aktor i saken, politiadvokat Dag Paulsen, forteller til Dagen at det ikke er sikkert om Borgarting lagmannsrett åpner for en ny behandling av saken.
– Det er ikke ubetinget gitt at det er ankeadgang, men det er vanskelig å vite hvordan lagmannsretten vil vurdere dette, sier politiadvokat og aktor Dag Paulsen til Dagen.
Christensen skriver på sin blogg at han om nødvendig vil ta saken hele veien til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Får saken opp i lagmannsretten


Blogger Jan Kåre Christensen ble dømt for sjikane av Jan Åge Torp i tingretten.
Nå får han saken opp for lagmannsretten.
– Veldig bra, synes vi, jeg og Brynjar Meling, skriver Christensen i en epost til Vårt Land. Brynjar Meling er Christensen advokat.
I januar ble Jan Kåre Christensen dømt til å betale bot på 12.000 kroner for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.
«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning. Dette er etter rettens syn både hensynsløst og sterkt klanderverdig opptreden,» står det i tingrettsdommen.
Blogg
I sin avslutningsprosedyre i tingretten nedla forsvarer Meling påstand om full frifinnelse. Han argumenterte­ for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.
Nå har Meling og klienten fått medhold i Borgarting lagmannsrett:
«Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen. Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», skriver domstolen i sin beslutning.
Forelegg
Bloggeren Jan Kåre Christensen var tiltalt etter straffe­lovens paragraf 390a for å ha krenket pastor Jan-Aage Torps «fred». I første omgang fikk Christensen et forelegg av politiet. Det vedtok han ikke og saken gikk derfor til retten.

Vil ta blogger-dom til topps

Blogger Jan Kåre Christensen ble også dømt i ankesaken for å ha krenket pastor Jan Aage Torp. Nå vil han ta saken til høyesterett og får støtte fra medierettsekspert.
Dømt: Borgarting lagmannsrett oppretthold dommen fra tingretten, om at blogger Jan Kåre Christensen (t.h.) må betale en bot på 12.000 kroner for å ha krenket pastor Jan Aage Torps fred. Christensens advokat er Brynjar Meling.
– Jeg tapte, men vil anke til høyesterett, skriver Jan Kåre Christensen på sin blogg.
I 2014 ble han anmeldt av pastor Jan Aage Torp for gjentatte ganger omtalt Torp «som ‘selvsentrert’, ekkel’, ‘frekk’, ‘narsissistisk’, ‘syk’, ‘tyrann’, ‘psykopat’ og ‘spedalsk’.» Han skal også gjentatt flere ganger at «Torp ‘lever i hor’, samt at han er en ‘gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken’.» Dette hadde pågått over lang tid og i hundrevis av blogginnlegg.
Bakgrunnen for omtalen er at Torp er gift på nytt, noe Christensen ikke tolererer for pastorer.
Christensen ble ilagt et forelegg på 10.000 som han ikke vedtok. Dermed ble saken tatt til Oslo tingrett. Der ble han dømt for å ha krenket pastor Torps fred. Christensen anket saken til lagmannsretten om ikke ville se på skyldspørsmålet på nytt. De ville likevel se på saken på ett punkt: lovanvendelsen.
Christensens advokat, Brynjar Meling, mener paragrafen som Christensen er dømt for å ha brutt, ikke rammer blogginnlegg, men er ment å beskytte mot direkte henvendelser, for eksempel gjennom telefon eller tekstmelding.
– Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa Christensens advokat, Brynjar Meling i sin sluttprosedyre i tingretten.
Trenger vern mot hensynsløs atferd
Dette tok ikke tingretten hensyn til, og får nå støtte fra en høyere rettsinstans. Dommen var enstemmig: «Bruk av blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs atferd ved bruk av internett. (…) Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen det aktuelle religiøse miljøet. Det må legges til grunn at Christensens var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket. Torp var navngitt i blogginnleggene», står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett som kom i går.
– Drevet av forfølgelsesmotiv
Lagmannsretten er også enig med tingretten i at Christensens samlede bloggproduksjon ikke er saklig tros- og religionskritikk, men heller «sjikanøs og trakasserende personforfølging av Torp». Selv om Torp er en offentlig person som må tåle mer enn andre, er «grensen overtrådt i dette tilfellet». Lagmannsretten synes også at Christensen har vært «drevet av et personlig forfølgelsesmotiv».
Lagmannsretten har også vurdert om Christensens blogg er vernet av ytringsfriheten, og konkluderer slik:
«Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.»
– Ja til høyesterett
Medieretts- og ytringsfrihetsekspert, advokat Jon Wessel-Aas, mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.
– Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og sin kjerne skal ramme de mer direkte fredskrenkelser, sier han.
Wessel-Aas mener det er mener det er mer naturlig å vurdere om bloggingen er ærekrenkelser. Han viser til at Stortinget har en intensjon om at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.
– Slike saker er ikke lenger en sak for politi og påtalemyndighet. I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn at også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredskrenkelser.
Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken:
– Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett, mener Wessel Aas.

Høyeste-rett ­avviste bloggeranke

Blogger Jan Kåre Christensen må betale boten for å ha krenket pastor Jan-Aage Torp.
Bakgrunnen for innleggene, er at Torp er gift på nytt. Det mener Christensen er en synd, og dermed er Torp og andre gjengiftede ikke kvalifisert til å være kristenledere. Christensen har også navngitt en rekke andre som er gift på nytt.
Christensens advokat, Brynjar Meling, mener paragrafen som hans klient er dømt for å ha brutt, ikke er ment å ramme blogginnlegg, men er ment å beskytte mot direkte henvendelser, for ­eksempel gjennom telefon eller tekstmelding.
– Man trenger overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa Christensens advokat, Brynjar Meling i sin sluttprosedyre i tingretten.
Kaller dommen justismord
Borgarting lagmannsrett skriver i dommen at det «Bruk av blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs ­atferd ved bruk av internett. (…) Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen det aktuelle religiøse miljøet. Det må legges til grunn at Christensen var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket. Torp var navngitt i blogginnleggene».
Christensen nekter fortsatt for å ha gjort noe straffbart og hevder på bloggen sin at han er utsatt for et justismord.

Nr. 496: Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp!

Nr. 496:
Enda mer av hva avisen Vårt Land skrev rundt kontroversen mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp!

Les selv, jeg ble utsatt for tidenes justismord av narreapostel og Pastor-horkarlen Jan Aage Torp!

– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer segAdvokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.
Advokat Jon Wessel-Aas har ytringsfrihet og personvern som spesialfelt. Han mener det ville være mer naturlig å bruke injurieretten i saken mellom Torp og Christensen
Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris». Onsdag møttes de i retten.
Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.
Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.
– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.
Injurier. Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».
– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.
Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.
– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.
Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?
– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.
– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.
Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.
– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for.

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...