lørdag 13. juni 2020

Nr. 493: Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett!


Nr. 493:
Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett!

Her blir Torps nærmeste medarbeider imot meg avslørt der han lurer Dagbladet og Hedningssamfunnet trill rundt.


Fra Hedniningssamfunnet nettside.
Perverst mørke forkledd som i den kjønnsforvirrede sexologen  Esben Esther Benestad Pirelli fikk tidligere i denne uken en epost fra Skjold-Hansen med skarp kritikk fordi dette mennesket som definerer seg som en “hen” -slapp til med et omstridt foredrag på Finsland skole. Benestad Pirelli ble åpenbart så provosert av Skjold-Hansens epost at han sendte den til sine støttespillere i det norske hedningesamfunnet som er kjent for sine ekstreme holdninger. På hedningesamfunnets Facebookside har en skikkelse lagt ut Skjold-Hansens epost i sin helhet og dette har ikke uventet fyrt opp det antikristelige miljøet som utgjør den vesle eksentriske ateist-sekten
I meldingen lagt ut på den vesle ateist-sektens Facebookside kan vi lese følgende: “Med tillatelse Esben Esther selv, har jeg fått lov til å gjengi en mail hen mottok av en “biskop” skikkelse fra Sørlandet. (Hen er Esben Esther) -I forbindelse med opplysningsarbeid om kjønn, har Esben Esther dratt rundt på skoler i Sørlandet. I ettertid mottok hen en mindre fin mail. Denne mailen bekrefter ganske greit hvorfor Sørlandet er kjent som bibelbeltet.
“Hei,
Jeg ble så opprørt av å lese saken der du holdt foredrag for barn på en skole, og ikke  minst dine uttalelser til Dagbladet i etterkant, at jeg må skrive til deg.
Det er mildt sagt oppsiktsvekkende, meget klanderverdig og meget beklagelig at du slapp til foran skolebarn. Skolebarn skal ingenlunde eksponeres for slike ting.
Dersom jeg var forelder til et av disse barna ville jeg politianmeldt både deg og skolens ledelse! Du hevder at årsaken til kritikken er at dette fant sted i “bibelbeltet”. Vel, nå forholder deg seg faktisk sånn at det store flertallet av den norske befolkning mener at det du står for er ikke bare unormalt men også sykelig. Og der er jeg helt enig.  Gud har skapt oss med et kjønn, og slik er det ment at vi skal være. (foto fra hedningesamfunnets facebookside)
Det er ikke ment at vi skal være “homofile” og det er slett ikke ment at vi skal ha to kjønn, eller bytte kjønn! Du fremstiller alt det unormale og psykelige som normalt, og dermed er du en trussel for den oppvoksende generasjon. Etter min, og store deler av den norske befolknings oppfatning er du en meget psyk person, og det er intet mindre enn en
skandale at du er ansatt på et offentlig universitet. At du får mediaoppmerksomhet er ikke så ille, for der blir du i all hovedsak fremstilt som en riksklovn. Jeg ber Jesus om å vise deg veien, sannheten og livet, og at du må vende om og ta i mot Ham som din Frelser og Mester. Med hilsen Viggo Skjold-Hansen”  Og hedningesamfunnet fortsetter: “Esben Esther Pirelli Benestad driver med svært viktig opplysningsarbeid. Det er derfor svært trist at hen blir oppsøkt av slike hatefulle mennesker. Viggo Skjold-Hansen har lagd igjen en mindre hyggelig e-mail. Er det noen Hedninger som har lyst til å fortelle “biskopen” hvorfor det han sier er feil, og ikke minst hvorfor det er forkastelig? Han bruker jo religion for å undertrykke en viktig røst. Kan jo begynne forsiktig selv, han påstår at flertallet av Norges befolkning mener at hen er psyk. Utifra at han mener at flertallet av Norges befolkning er kristne. Selv om nyere undersøkelser påpeker at flertallet av Norges befolkning er ateister. Ikke bare det, men flertallet av kirkens medlemmer er også ateister. Samt at Kirke og Stat ble skilt 21. Mai 2012. Deretter ble Skjold-Hansens mail-adresse lagt ut slik at medlemmene av den vesle eksentriske ateistiske sekten kunne uttrykke sin vrede mot Skjold-Hansen.

Skjeller ut kristne slik hedninger liker å gjøre

På Facebooksiden til den militante ateist-sekten pågikk debatten omkring Skjold-Hansens modige epostmelding til denne “Hen” som det kaller seg. Eder og galle spyttes ut mot kristne og det blir en tid spekulert på om Skjold-Hansen er biskop eller om han er et “troll”. I hvert fall fanebærer Skjold-Hansen synspunkter mange kristne har overfor transpersoner, synspunkter vi bør være stolt av og når Hedningesamfunnet skriker opp i protest, må vi i hvert fall kunne fastslå at vårt synspunkt må være rett. Vi trenger flere slike røster som reiser seg og protester mot den galskapen og perverse holdninger og normer skoleverket nå drukner våre barn i. Kristne bør gjøre som Skjold-Hansen, si tydelig fra hva som er rett og galt. Vi roser engasjementet og oppfordrer kristne til å ta lærdom. Hvor lenge vil vi finne oss i at mørkets krefter er det som skal påvirke våre barn og den oppvoksende slekt?Med tillatelse Esben Esther selv, har jeg fått lov til å gjengi en mail hen mottok av en "biskop" skikkelse fra Sørlandet. (Hen er Esben Esther)
I forbindelse med opplysningsarbeid om kjønn, har Esben Esther dratt rundt på skoler i Sørlandet. I ettertid mottok hen en mindre fin mail. Denne mailen bekrefter ganske greit hvorfor Sørlandet er kjent som bibelbeltet.
"Hei,
Jeg ble så opprørt av å lese saken der du holdt foredrag for barn på en skole, og ikke minst dine uttalelser til Dagbladet
i etterkant, at jeg må skrive til deg.
Det er mildt sagt oppsiktsvekkende, meget klanderverdig og meget beklagelig at du slapp til foran skolebarn. Skolebarn skal
ingenlunde eksponeres for slike ting.
Dersom jeg var forelder til et av disse barna ville jeg politianmeldt både deg og skolens ledelse!
Du hevder at årsaken til kritikken er at dette fant sted i "bibelbeltet". Vel, nå forholder deg seg faktisk sånn at det store flertallet
av den norske befolkning mener at det du står for er ikke bare unormalt men også sykelig. Og der er jeg helt enig.
Gud har skapt oss med et kjønn, og slik er det ment at vi skal være.
Det er ikke ment at vi skal være "homofile" og det er slett ikke ment at vi skal ha to kjønn, eller bytte kjønn! Du fremstiller
alt det unormale og psykelige som normalt, og dermed er du en trussel for den oppvoksende generasjon.
Etter min, og store deler av den norske befolknings oppfatning er du en meget psyk person, og det er intet mindre enn en
skandale at du er ansatt på et offentlig universitet.
At du får mediaoppmerksomhet er ikke så ille, for der blir du i all hovedsak fremstilt som en riksklovn.
Jeg ber Jesus om å vise deg veien, sannheten og livet, og at du må vende om og ta i mot Ham som din Frelser og Mester.
Med hilsen
Viggo Skjold-Hansen"
Esben Esther Pirelli Benestad driver med svært viktig opplysningsarbeid. Det er derfor svært trist at hen blir oppsøkt av slike hatefulle mennesker. Viggo Skjold-Hansen har lagd igjen en mindre hyggelig e-mail.
Er det noen Hedninger som har lyst til å fortelle "biskopen" hvorfor det han sier er feil, og ikke minst hvorfor det er forkastelig? Han bruker jo religion for å undertrykke en viktig røst.
Kan jo begynne forsiktig selv, han påstår at flertallet av Norges befolkning mener at hen er psyk. Utifra at han mener at flertallet av Norges befolkning er kristne. Selv om nyere undersøkelser påpeker at flertallet av Norges befolkning er ateister. Ikke bare det, men flertallet av kirkens medlemmer er også ateister. Samt at Kirke og Stat ble skilt 21. Mai 2012.
Viggo Skjold-Hansen sin mail.
biskopen@hotmail.no

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...