mandag 4. mai 2020

Nr. 491: Jan Aage Torp sammenligner saken mellom meg og han og den kommende anmeldelse av Levi Fragell som sammenlignbare, men Fragell får støtte av absolutt alle – jeg fikk det av kun Vebjørn Selbekk!


Nr. 491:
Jan Aage Torp sammenligner saken mellom meg og han og den kommende anmeldelse av Levi Fragell som sammenlignbare, men Fragell får støtte av absolutt alle – jeg fikk det av kun Vebjørn Selbekk!

Bilde av Aina Anine Lanton som Jan Aage Torps giftet seg med etter han skilte seg i fra sin tidligere kone. Her advarer enn gjerne imot andre, at de skal leve etter Guds bud.
Men være nøye med seg selv, det betyr ikke noe.Det er direkte demonisk å tillate gjengifte forkynnere opptre på talerstolen.
Jeg var i USA for 1 1/2 år siden og ble helt satt ut.
Det viste seg at jeg hadde rett.
Denne forkynneren var selv skilt, og gift på nytt med ei fraskilt.
Det er med gru og sorg at så mange aksepterer gjengiftede forkynnere.
Og legg merke til det, når eldre kristne menn blir skilt.
Så gifter de seg med ei yngre dame.
Når dette skjer så ofte, hvorfor?
Kjød, kjød og atter kjød.
Vi leser om menigheten i Pergamon, der Satan har sin trone.
Satan har fått en trone i menigheten med gjengiftede mannlige eldre forkynnere.

Dette er min oppfattelse og for et slikt bibelsyn blir en dømt i Norsk rett.

Hva mener Levi Fragell? Motsatt en meg, at det er kjempefint av Torp er gjengifte med sin tidligere barnepike.
Hva får han? Massiv støtte blant kristenfolket, av verden – av absolutt alt og alle.
Verden hater Guds ord, men elsker dritten, slik er det bare!

Her er noe fra Facebook som viser at Torp ikke skjønner noe, og opptre som han ikke skjønner at det hele er en åndskamp.
Meg kunne han nok «vinne» over da verden elsker sitt eget, og verden er et bedrag.
Men ovenfor Levi Fragell skal han nok slite, for han er elsket, beundret og akseptert.
Han og Torp er egentlig nokså like, de nyter tilværelsen i denne verden.
De lever i synd, og synes at Guds ord og Guds bud er da ikke noe å ta hensyn til.
Derfor er Torp og Fragell samstemte at Torp har gjort et «varp» med å gifte seg med sin tidligere barnepike.

Her noen uttalelser i fra Facebook.

Levi Fragell

Det er kampen mot religiøst «maktmisbruk» du takker meg for, Frank Rossavik, og siden aktiv deltakelse i dette miljøet kan styrke uverdig og skadelige praksis, tilføyer jeg i disse dager at ledende kulturprofiler bør unngå bli oppfattet som reklameplakater for Visjon Norge.
Her er et avsnitt fra Fritt Ords nestleder Frank Rossaviks tale: (
Rossavik er også en av Aftenpostens høyt respekterte kommentatorer).
«Fragell har i flere tiår fremmet skarp, men saklig kritikk av maktmisbruk i Guds navn. Han er fortsatt dypt bekymret for hvordan de karismatiske bevegelsene han en gang tilhørte, bruker ulike former for press, manipulasjon til "ekstase", demonutdrivelser og skremmende profetier i åndskampen. Ikke minst har han vært opptatt av barn i slike miljøer.


Visjon Norges partner Jan-Aage Torp angriper på nettet idag domkirkepresten
Elisabeth Thorsen for å støtte redningsaksjonen Stans pengepredikantene, og skremmer nok en gang med politiet. Som ateist og humanist er jeg takknemlig for at nettopp en mengde kristne bidrar til å advare mot de forhold som har utviklet seg i ekstreme deler av troslivet i Norge - og som nå også legitimeres ved at kjente kulturpersoner opptrer som reklamefigurer for «Visjonen». Selv har jeg utifra egne erfaringer i særlig grad reagert på det ekstremkristne miljøs misbruk av barn (redningsaksjonens frontbilde), som også har vært flere modige varsleres anliggende de siste år.

Horebukken og manipulerende Jan Aage Torp

Nå er det nok for idag av «møkkagraving» i journalisters, tjenestemenns og presters medvirkning i den mørke «Stans pengepredikantene!»
Nødvendig arbeid, men å drikke fra kildene hos Jesus er min glede!

Hets- og hatprat-gruppen «Stans pengepredikantene!» beviser gang på gang sin uetterrettelighet.
I 2019 tok gruppen på seg æren for å ha «varslet» Barneombudet
om overgrep mot barn på TV Visjon Norge.
Dessverre var de antikristelige kreftene på ombudsmannskontoret så tafatte at de brukte hetsgruppen som ekspertvitne, og «Stans pengepredikantene!» hauset opp hets-stemningen internt så til og med Ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke Elisabeth Thorsen lot seg bruke til å ramme TV Visjon.
Men Politiet henla sakene pga «intet straffbart forhold» - uten at Barneombudet eller presten Thorsen beklaget noen verdens ting.
Er et offentlig barneombud og en statsansatt domkirkeprest bløffmakere som forsøker å lure Politiet med falske anmeldelser?
At «Stans pengepredikantene!» gjør det, visste vi.
Men Barneombudet og en domkirkeprest!?!

I de aggressive og hetsende antikarismatiske og antikristne miljøer som har trappet opp sitt ambisjonsnivå gjennom de siste fire-fem årene, er det noe som er mistet langs veien, nemlig at offentlige tjenestemenn, statsstøttede medier, og den statsfinansierte kirke har et særskilt ansvar for å våke over sin egen habilitet og uhildethet.
Mediene har Vær Varsom-plakaten som skulle forhindre at journalister fra
VG (Marie Golimo Kingsrød), Aftenposten (Ingeborg Senneset), og Dagen (Karl Almedal) kan ta på seg oppdrag som rammer kristne virksomheter som de selv er imot (dokumentert ved deres medlemsskap i hets-gruppen med det lite treffende navnet «Stans pengepredikantene!»). Minstekravet må være at disse journalister opplyser om denne dobbeltheten idet et intervju starter, og etterpå bør lesere og seere få en merking av oppslaget (i likhet med hva som skjer med varer som produseres i Israel).

At ledende prester i Den norske Kirke medvirker i slike dobbeltroller, er oppsiktsvekkende, men rammes neppe av habilitets-lovgivningen.
Men utvilsomt strider det imot den kristne holdning til rettferdighet som både liberale og konservative kristne har.
Fremskrittspartiet FrP har vist en forbilledlig holdning når partiet gjennom mange år har kritisert kraftig Den norske Kirkes biskoper og ledere for å blande seg inn i politiske sær-saker. Men jeg merker meg at enkelte i den yngre garde av Frp ikke lenger ser klart i slike spørsmål.
Om ledende byråkrater i berørte departementer og etater skulle ha slike dobbeltroller, ville det vært oppsiktsvekkende. Her har vi dessverre en del gruoppvekkende eksempler på inhabilitet, som vi går langsomt frem med å publisere. Det beste er at folk skjønner selv at det er galt. Habilitetslovgivningen forutsetter at hver enkelt selv klarer å utvise et slikt minstemål av skjønn. Ellers er de neppe skikket til gjerningen.

Inntil imorges visste jeg ikke at Ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke Elisabeth Thorsen har vært medlem av hets- og hatprat-gruppen «Stans pengepredikantene!» i to år mens hun skal ha utført sitt virke for Kirkens Herre, Jesus Kristus.
«Stans pengepredikantene!» bedriver åpenlys hatprat, hets, ryktespredning og en rekke spekulative innspill mot Oslo Domkirkes trossøsken. Trolig er dette en straffbar virksomhet, bl a i henhold til Norges Høyesteretts dobbeltkjennelse av 29. januar 2020 om «Hatefulle Ytringer på Facebook».
Selv om nåværende Oslo Biskop Kari Veiteberg er ytterst liberalteologisk, velger jeg å tro  at hun vil sette foten ned for at hennes Ledende domkirkeprest skal aktivt medvirke i en slik hets- og hatprat-gruppe.
Er det noe rart at Oslokirken blir oppsøkt av avhoppere fra Oslo Domkirke!?!
Jeg har gjort noen henvendelser til Oslo Domkirke får å få en  dialog om slike forhold, men hittil er jeg blitt oversett.
Jeg har alltid forsvart Oslo Domkirke overfor anklagene, men nå skjønner jeg at noe må være riktig gæernt.
Vi ber om at Kirkens Herre igjen skal gis Herredømmet i Oslo Domkirke.

I tre år har Aftenpostens journalist og kommentator Ingeborg Senneset skrevet utallige journalistiske artikler og sterke meningskommentarer imot karismatiske virksomheter og ledere UTEN AT HUN HAR OPPLYST OM SITT AKTIVE MEDLEMSSKAP I «STANS PENGEPREDIKANTENE!»
Hvordan har dette kunnet skje i landets fremste og mest seriøse meningsbærende avis?!?
Hva slags konsekvenser bør Aftenposten og journalisten selv ta av dette?
Den 9. juli 2018 ble VGs journalist Marie Golimo Kingsrød et aktivt medlem av «Stans pengepredikantene!» da hun postet dette på Facebook-siden deres.
Utallige ganger (vel dokumentert) har gruppens administratorer understreket at man kan ikke være medlem av denne gruppen uten å støtte kampen mot Hanvold & TV Visjon Norge og mange beslektede bevegelser.
 En journalist som er medlem av denne gruppen, og som dekker slike saker for sitt medium uten å opplyse på forhånd til intervjuobjektene om dette, bryter definitivt med de etiske retningslinjene i Vær Varsom-platen til PFU (Pressens Faglige Utvalg) Norsk Presseforbund

En avis eller media som publiserer slikt stoff, plikter å gjøre lesere og seere uttrykkelig oppmerksom på journalistens dobbeltrolle.

Sluttkommentar:

Jan Aage Torp krenker andre ustanselig, men når han selv blir krenket for det minste.
Det er så latterlig, tarvelig og rigid det er mulig og forblitt.
Han lurte Oslo politiet og domstolene med meg, da han bløffet og kom med udokumenterte påstander som de selvfølgelig elsket da de hatet alt som har med sann kristendom å gjøre.
At Torp nå tror han skal nå frem med en anmeldelse av Fragell, som blir forsvart av alle. Det har jeg ingen tro på.
Ny rettsak mellom han og meg, der alt hadde blitt opplyst hadde åpenbart endt med en domfellelse av Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...