fredag 24. april 2020

Nr. 488: Jan Aage Torp har åpenbart ikke fått med seg at jusen var det sentrale i rettsaken mellom meg og han, men den ble tilsidesatt da det var bestemt at jeg skulle bli dømt for § 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred!

Nr. 488:
Jan Aage Torp har åpenbart ikke fått med seg at jusen var det sentrale i rettsaken mellom meg og han, men den ble tilsidesatt da det var bestemt at jeg skulle bli dømt for § 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred!
Bildet av den sleipe og onde Torodd Fuglesteg som gjennom flere år kalte meg for de verste ord og utrykk han kunne finne på. Bl.a. at jeg var en barnemordersupporter som da sikter til Anders Behring Breivik.

Jeg var hans tvillingsjel og jeg sto i med de kvinnelige etterforskerne på Manglerud politikammer og drøssevis av andre ting.
Jo, denne mannen er Norges største nettroll og er enda ikke straffet.
Jan Aage Torp raljerer og skriver nå imot meg som bare det!

Men fakta og virkeligheten er det så som så med.
Han har egentlig en fordreid virkelighet.
Etter all sannsynlighet vil Oslo politiet ta i med han som en ildtang, de vil aldri ha noe med denne mannen å gjøre da han bare lager støy og kvalme for dem.
De er blitt lurt og trodd på ham en gang, i saken mellom meg og han.

Nå vil nok aldri dette føre frem med nok en anmeldelse, den vil bli henlagt, og ingen rettsak.
Dette er ting som ordnes på «bakrommet», meg kunne de ta da jeg var en «enkel» kristen.
Men Levi Fragell er en kjent hedning og humanetiker, aldri om de vil ta ham. Han er da en av mørkets tjenere og de vil selvfølgelig ikke gjøre noe med han.

I rettsaken mellom meg og Jan Aage Torp, kom det klart frem at forståelsen av jusen som var det sentrale, ikke skilsmisse og gjengifte.

Sannheten var følgende.

1.)  Jeg ble siktet for en ting, for å ha skrevet bl.a. at Jan Aage Torp var åndelig sett spedalsk (bibelsk utrykk for at han lever i synd og hor), narresist og horkarl.

2.)  Retten slo klart fast at dette var ikke straffbart. Dette sa selv deres jurist og som førte saken, Dag Paulsen.

3.)  Brynjar Meling hevdet at det var feil lovanvendelse brukt imot meg, som var hovedtemaet både i Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett.


4.)  Jan Aage Torp krevde penger, og ønsket også på forhånd fengseltraff for meg. Men siden at han hadde kommet med de desidert kraftigste skyssene. Han hadde blitt forledet av Torodd Fuglesteg å kalle meg for barnemordersupporter, Anders Behring Breivik tvillingsjel og etterfølger. Da ble fengselsstraff og pengekrav frafalt, etter at Dag Paulsen hadde blitt klar over dette. Han og domstolene ville at Torps ønsker og krav skulle gå igjennom. Dette var som «avtalt» spill. Men Brynjar Meling gjorde et poeng ut av dette hva som var verst å bli kalt, han som selv var skilt og gjengiftet.
Hva er verst spurte han: «Å bli kalt horkarl eller Anders Behring Breivik sympatisør og tilhenger?»
Da ble det raskt gjort en avtale at pengekrav og fengselsstraff ikke holdt, dette «takket» være Torodd Fuglesteg forleding av Torp.

5.)  Den virkelige sannheten var at den onde treenigheten Ansgar Braut, Trodd Fuglesteg og Jan Aage Torp hadde gått milevis lengre enn meg i verbale ord og utrykk. Dette ble klart sagt ifra både i Oslo tingretten og Borgarting Lagmannsrett.

6.)  Alt dette så både i Oslo tingretten, Borgarting Lagmannsrett og Norsk Høyesterett bort i fra. Jeg skulle tas og ble da dømt for «mengeskriverier» selv om jeg ikke hadde skrevet og talt noe som var straffbart. Selvfølgelig tidenes justismord.


Sluttkommentar:

Fra Vårt Land!
Christensen sier han ikke vil møte deg i Konfliktrådet?

– Dersom han ikke frivillig blir med på en ordning og fjerner alt fra nettsidene og begrenser seg til generelle synspunkter, så ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.
(sitat slutt.).


Det var å få penger og få meg i fengsel og få mine synspunkter på nettet fjernet som var Jan Aage Torps store mål.


Egentlig har jeg en mann å takke for at dette ikke ble noe av, det er Norges største og verste nettroll, Torodd Fuglesteg.
At Jan Aage Torp var så dum, stygg og ble forledet til å bruke hans hatretorikk imot meg. Dette brukte Jan Aage Torp.

Den virkelige sannheten, som både politiet og domstolene snudde seg bort i fra. Det var at alt var motsatt enn det som ble lagt opp til i retten.
Det var at jeg var 120 % uskyldig, og det var den onde treenigheten som skulle vært siktet, straffet og domfelt!


Noen flere linker, det finnes drøssevis.

Men stort sett alt finner du her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...