fredag 24. april 2020

Nr. 487: Oslo politiet ler seg skakk etter besserwisser og «Kong» Jan Aage Torp anmeldte Levi Fragell for brudd på straffeloven, he-he!


Nr. 487:
Oslo politiet ler seg skakk etter besserwisser og «Kong» Jan Aage Torp anmeldte Levi Fragell for brudd på straffeloven, he-he!

Faksmile av Jan Aage Torp sin Facebook side:
Hvilket lavmål og høy på seg selv er det mulig å bli som Jan Aage Torp, og presterer nå å være?

Jan Aage Torp anmelder Levi Fragell for hatefulle ytringer, men Oslo politiet lar seg ikke lure en gang.
Aldri i livet om de er like dumme, naive og hatefulle imot ateisten og kristendomsfornekteren Levi Fragell. Han er en av dem, og de er på hans side.
Levi Fragell og Oslo politiet tjener den samme Herre. De er på «lag».

Når det gjelder meg, så var det et avtalt spill.
Jeg skulle dømmes, uansett om jeg var 120 % uskyldig.

Fra Jan Aage Torps Facebook side:
“Nå åpner Politiet igjen sine publikumstjenester, så nå kan jeg levere politianmeldelse.
Ad min politianmeldelse av Levi Fragell for hatefulle ytringer, henviser jeg til to entydige dommer i Norges Høyesterett den 29. januar om «Hatefulle Ytringer på Facebook»,” skriver pastor Jan Aage Torp i en lengre begrunnelse for hvorfor han går til anmeldelse av Levi Fragell.
“I likhet med vår politianmeldelse av blogger/bussjåfør Jan Kåre Christensen den 24. september 2014, som førte til enstemmige dommer i samtlige rettsinstanser, regner jeg med at Fragell får et forenklet forelegg som Høyesterett allerede har prinsipielt fastslått for slike saker – dvs en månedslønn og betinget fengsel. Hvis han nekter å vedta boten, vil det sannsynligvis bli maksimalt et to timers-rettsmøte om selve de hatefulle ytringene. Altså blir det ikke noe oppgjør om karismatisk kristendom, demonutdrivelse, pengeinnsamling og barneoppdragelse slik «den gamle grinebiteren Fragell» drømmer om,” skriver Torp videre

Vebjørn Selbekk lot seg fascinere
“Christensen prøvde å gjøre den to timer korte rettssaken mot ham den 20. januar 2016 til et oppgjør om skilsmisse og gjengifte, narcissisme, pengeinnsamling og mye annet (som Fragell også er opptatt av). Vebjørn Selbekk i Dagen lot deg fascinere av Christensen (aka «Kåre Bjerregaard»), og omtalte hans vitnemål i retten som «Bibeltime fra vitneboksen», men det var egentlig bare straffbart hatprat med «Klipp&Lim» av selektive bibelvers. Hvis Fragell vil dra saken ut i tid, burde han be om at Brynjar Meling blir oppnevnt som forsvarer, slik Christensen gjorde. Meling er flink til å finne prosedyre-smutthull for å trekke saker ut i tid. Jeg kunne gjerne tenke meg et «klassisk oppgjør» i retten om kristendommens plass i Norge. Men, sorry Fragell, her gjelder det kun «Hatefulle Ytringer på Fragells Facebook-side». En månedslønn og betinget fengsel kan bli utfallet,” avslutter Torp

«Flaksen» er oppbrukt for Jan Aage Torp, denne anmeldelsen vil aldri føre frem. Oslo politiet vet nå at Jan Aage Torp ikke er krenket av noe eller noen.
Eneste som krenker han, det er at han ikke får være i sentrum og får styre! Han er en besserwisser, høy på seg selv og nedlatende ovenfor alle som ikke er enig med ham og gir han support.
Alt annet enn det er ille for Torp, mannen er helt, helt ute å kjøre!

Jan-Aage Torp på Facebook I dag.
Mannen er totalt ute av vater når han skriver at jeg er egentlig en idiot som ikke kan formulere meg, eller skrive en sammenhengende setning.
Men han nære venn og medarbeider Jan Hanvold som ikke kan alfabetet, lovpriser han dag ut, og dag inn. Alt med Torp er selvmotsigende.
Hvis jeg så til de grader en tosk og nedrig som Torp skriver jeg er, hvorfor anmelder han meg og bryr seg om meg?
Ja, at Oslo politiet vil lure enda en gang av denne mannen, det tror jeg ikke.

Dette skriver narren Jan Aage Torp:
Takk, Rune! Dette dreier seg om lovgivning som omfatter alle religioner, og rammer i henhold til Høyesterett alle hatefulle ytringer i et Facebook-forum. «Redaktøren» kan tilsynelatende opptre hensynsfullt og greit, men hvis andre i et forum med 20-30 personer (eller flere) ytrer seg hatefullt, da er «redaktøren» straffeansvarlig. Det er «spredningseffekten» som er avgjørende. Bloggeren vi anmeldte i 2014, hadde null spredningseffekt, og han manglet enhver språkfølelse - i motsetning til han vi anmeldte nå. At han endog har fått en prest i Oslo Domkirke på lag, virker nok skjerpende. Det kan hende at hun mener at hun ytrer seg med henblikk på andre forhold, men jeg tror neppe retten vil se det slik. Det gjelder kort og godt «Hatefulle ytringer på Facebook» (kfr Høyesterett 29/1-2020)

Sluttkommentar:

Ha-ha-ha!
Jan Aage Torp har kun en mulighet for å nå frem, det er å anmelde meg.
Eneste Oslo politiet reagerer på, da til fordel for Jan Aage Torp.
Da han anla sak imot meg, var det på en grusom og ond måte.
Han ville ha meg fjernet fra nettet, jeg skulle betale penger til han.
Samt at han ville ha meg buret inne.
Mannen er bare ond og dum!
Det er greit at Oslo politiet og domstolene trodde på ham. Det var kun da de kjente ferten av kristenmannsblod.
Her gjør de ikke det, da blir det ikke noen rettsak!

Tar med en artikkel fra Dagen som forteller at Torp er ute etter å få fjernet alle som går imot ham, og få penger.
1.5 Millioner fra Serberen, har gitt «mersmak!»


Pastor krever erstatning etter netthets

Oslo-pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møter hverandre i Oslo tingrett onsdag etter Torps anmeldelse for netthets.

Bloggeren Jan Kåre Christensen ble 13. april i fjor ilagt et forelegg på 10.000 kroner «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

Det er pastor Torp og hans kone Ainas fred det er snakk om, og de to vil ha betalt i penger for det som har skjedd.

Christensen, som har en fortid som pastor for menigheten Smyrna i Oslo, presenterer seg nå som evangelist og bibellærer i samme menighet. Han er blitt adskillig mer kjent som blogger, og det er for deler av sin omfattende aktivitet på Himmelske Blogg han onsdag må møte i Oslo tingrett.
Anmeldt av Torp

Dette skjer etter at han i fjor nektet å godta forelegget fra hatkrimavdelingen ved Manglerud politistasjon i Oslo.

Grunnlaget for straffesaken er artikler Christensen har skrevet i tidsrommet januar 2012 til mars 2015 og som hans pastorkollega Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken anmeldte.

Torp er bare en av en mengde kristenledere som har fått sitt pass påskrevet av Christensen i lite diplomatiske ordelag. Ifølge forelegget er Torp blitt omtalt med uttrykk som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk, og dessuten har Christensen påpekt at Torp (58) er skilt og har giftet seg på nytt med en mye yngre kvinne.

Av den grunn har Christensen skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».
Statistikk

Ekteparet Torps bistandsadvokat, Ann Helen Aarø, har tatt seg tid til å telle opp hvor mange ganger Christensen har benyttet seg av ulike nedsettende uttrykk mot sine klienter. Hun har lest Christensens blogg for perioden Aarø 2011 til januar 2016.

Hennes statistikk viser at Jan-Aage Torp er kalt «gammel gris» mer enn 30 ganger, «horebukk og horkarl» mer enn 260 ganger, narsissist over 30 ganger, «psykopat» over 200 ganger, «falsk pastor/profet/apostel» over 400 ganger. Til sammen blir dette 920 tilfeller på den norske bloggen. Hvis man teller med den engelskspråklige bloggutgaven, dobles tallet.
Erstatningskrav

Retten skal ta stilling til om Jan Kåre Christensen har brutt straffelovens paragraf 390 a og står tiltalt for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».

Loven sier at «Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av allmenne hensyn». Politiet mener altså at slike hensyn foreligger. I retten stiller politiinspektør Dag Paulsen som aktor.

Jan-Aage Torp har begjært påtale sammen med sin kone Aina Anine Lanton Torp.

Strafferammen for de aktuelle lovbruddene er bøter eller to års fengsel. Fordi forelegget ikke ble vedtatt, havnet saken i retten. Dermed går Christensen glipp av strafferabatt. Blir han dømt, må han nå ut med 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.

Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stiller opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats.

Aarø fremmet for få dager siden erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp. Kravet er på et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner. Dagen får opplyst at beløpet skal gå til et veldedig formål, ikke til dem selv.
Ikke tause

Hverken tiltalte eller Jan-Aage Torp har latt være å si sin mening om hverandre i tiden etter forelegget i april i fjor.

I stedet for å dempe sine utfall mot Torp, har Christensen gjentatt dem på sin blogg i tiden etter at han nektet å vedta forelegget.
Christensen skriver blant annet at han regner anmeldelsen og tiltalen som kristenforfølgelse, og to dager før rettssaken omtaler han politiet på Manglerud politistasjon som kriminelle.

Torp har på sin side omtalt Christensen som bussjåfør, ikke som pastor, og poengtert at tiltalte har hyret som advokat Brynjar Meling «som ikke minst er kjent som forsvarer av mulla Krekar og andre islamistiske talsmenn».
– Invaderende

Overfor politiet har advokat Aarø vist til at Christensen har opptrådt invaderende i ekteparet Torps liv. Hun understreker at Aina Anine Lanton Torp ikke har deltatt i noen offentlige debatt om de spørsmålene Christensen gjentatte ganger har tatt opp.

Aarø påpeker også at Christensen har navngitt og angrepet Jan-Aages Torps tidligere kone. Heller ikke hun har deltatt i noen debatt med Christensen, har Aarø fremholdt.

Videre skal Christensen ha gjort et poeng av at Aina Anine Lanton Torps foreldre mistet huset sitt i en brann i fjor. Dette hevder Christensen er en advarsel fra Gud på grunn av giftermålet med Jan-Aage Torp.

Det er avsatt en dag i Oslo tingrett til saken mot Jan Kåre Christensen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...