torsdag 23. april 2020

Nr. 486: Etter Jan Aage Torp fikk medhold og «vant» over meg i retten har han gått helt bananas, og tror at politiet og domstolene er hans redskap for å oppnå at det er totalt ulovlig å kritisere ham og hans støttespillere!

Nr. 486:
Etter Jan Aage Torp fikk medhold og «vant» over meg i retten har han gått helt bananas, og tror at politiet og domstolene er hans redskap for å oppnå at det er totalt ulovlig å kritisere ham og hans støttespillere!
Det eiendommelige i saken mellom meg og Jan Aage Torp er at Torp kalte meg for de mest stygge ord det er mulig å kalle noen for.
Slike ting som at jeg var Anders Behring Breivik hans tilhenger, etterfølger, barnemorder supporter, tvillingsjel og mye annet.
Denne saken var mye verre enn det kom frem i retten da Torodd Fuglesteg hadde brukt de verste skjellsordene på en periode på 2 – 3 år imot meg med å kalle meg for barne morder supporter, Anders Behring Breivik tvillingsjel, sympatisør, etterfølger og lignede ord og utrykk.
Dette hang som sagt Jan Aage Torp seg på, og prøvde å overgå selv den fabel skrønende og psykisk syke Fuglesteg.
Den dommeren som dømte meg i Borgarting Lagmannsrett, var samme dommer som dømte Anders Behring Brevik.
Det var dommer Øystein Hermansen (bildet).
 

Øystein Hermansen sier:

Christensen du har anledning å komme med en sluttbemerkning, har du noe å tilføye?
Jeg svarer fritt gjengitt:

For det første, det antallet som Jan Aage Torp oppgir og dommen imot meg ligger til grunn for er helt hinsides, det er blank løgn!

For dette var bare noe som Torp sa bare ut luften som (ren fantasi) i retten uten at det var dokumentert.

Dette ble ikke drøftet i det hele tatt!

Så det antallet og kona til Torp er ikke nevnt i de vendingene som retten legger til grunn.

For nummer to, så mener jeg som Advokat Brynjar Meling også påpeker at moralen til en politiker eller annen offentlig person ville jeg aldri ha nevnt.
Men dette er en pastor eller prest som har også særrettighet.

Det å være forkynner er et helt spesielt kall og yrke der moral og etikk er alfa og omega!

Alt faller og står ved at liv og lære går hånd i hånd.
Der dreier det seg for en pastor, prest eller forkynner at liv og lære går hånd i hånd.
Tingrettens dom skal ikke vektlegges idet hele tatt da den er løgnaktig og fabrikkert. (den bygger på Torps fantasitall som ikke var dokumentert i det hele tatt).

Skal en ansatte noen i en vigslet stilling, så er liv og lære avgjørende!

Kirken og menigheten har en egen klausul som går på prestens og pastorens moral. Alt er knyttet opp til dette for vedkommende å inneha og bekle en vigslet stilling. Dette har ikke retten vektlagt i det hele tatt som er bakgrunn og essensen i denne konflikten.




Øystein Hermansen sier:
Da tar vi saken opp til doms!

Dette står i dommen som det avgjørende:

Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
(sitat slutt).

Dette er tidens justismord i Norge – lavere enn dette er det ikke mulig å komme!?

Den samlede helhetsvurderingen som har gjort at jeg er blitt dømt har jeg i denne YouTube snutten fra retten som jeg tok opp avslørt at hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er et komplott!

Er dette en rettstat verdig? Aldri, det er en stor, stor skam og setter egentlig hele vår rettsikkerhet til side for at løgnene og hate skal få vinne!
Dette er selvfølgelig en liten sak i forhold til mye annet. Men når slikt kan gå an, så setter den hele rettsikkerheten i fare med en dom som er så uriktig og dårlig behandlet!

At dette ikke blir belyst av Norske aviser og media, selv om de er blitt opplyst. Minner om et kammaderi og en beskytter hverandre om det gamle Sovjetunionen. Noe som gjør at både jeg og andre bør og skal stå opp for sannheten!
Nesten gang kan det være deg, som blir utsatt for et justismord og en dom som ikke er blitt drøftet i retten. Dette er både trist og alvorlig!

Jeg har aldri kommet med en trussel, men har fått selv drøssevis, dette bryr politiet seg overhode ikke om.
Selv om jeg har anmeldt dette og dokumentforfalskning og annet!
Hør de 5 minuttene fra YouTube og de forteller at selve dommen imot meg er bygget på løgn, usannheter og fabrikkerte sannheterer som er fordreining av den virkelige sannheten!

Når jeg leser hva Jan Aage Torp nå skriver, ikke minst i hans kamp egentlig imot alt og alle. Der han kjemper for å «renvaske» seg selv og Jan Hanvold for noe som bare viser at de er helt ute å kjøre!
Det er at en ikke skal få lov å kritisere han, Jan Hanvold eller andre som er på «lag» med Jan Aage Torp.
Det som gjør dette så feil, og abnormt. Det er at han stadigvek blander inn den dommen som jeg fikk, med alle andre saker som han har.
Der han mener at siden jeg ble dømt, så har denne dommen laget en mal for alle andre.
At alle som går imot ham, de skal bli dømt.

At Manglerud Politikammer og domstolene var Jan Aage Torps” nyttige” idioter det får jeg ikke gjort noe med.
Jeg tror dette var mer et enkelt tilfelle den dommen imot meg, enn at den dommen kan han bruke som han selv vil og ønsker!

En ERIKA WOLTER skriver:
«Hva er årsak til at Hanvold og Torp ikke er blitt sperret inne 😀 - Mange andre der ute som har blitt tatt fra barn blitt lagt inn på psykiatriske eller fengslet for langt mindre graverende saker!! 😀»

Veldig underlig, andre skriver det samme som meg. De blir ikke anmeldt engang, langt mindre straffeforfulgt.
Oslo politiet ved Manglerud politis stasjon, med domstolene var akkurat som trollet.
Det sov og slumret og reagerte ikke på noe, før det kjente «ferten» av kristenmannsblod.
Slik også med meg, jeg har aldri i nærheten skrevet, gjort noe eller forkynt noe som har vært i nærheten straffbart. Ikke i nærheten engang.

Fra Wikipedia:

Historiene om troll er mange og gamle. Allerede i Edda fra rundt 1220 møter vi det mangehodede kjempeuhyret troll. I dag kjenner vi troll best fra eventyr, sagn og folkeviser, særlig fra Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr fra 1844 der troll spiller en hovedrolle i flere av eventyrene.

Trollene ble ofte beskrevet som kjempestore og sterke, ondskapsfulle og farlige. De var stygge, med store neser og øyne «som tinntallerkner», og kunne ha flere hoder eller bare ett øye. De levde i fiendskap med guder og mennesker og reagerte ifølge eventyrene når de kjente[JKC1]  «lukten av kristenmanns blod». De kunne bo i fjellene eller i et fjernt og kaldt land, men det fantes også sjø- og skogstroll. Trollene har mye til felles med jotnene i norrøn mytologi, og jotnene har gitt opphav til begrepet jutul eller jøtul, det vil si et kolossalt troll.
(sitat slutt.)

Vi kjenner historien, de var late og sløve ellers. Men med en gang de kjente «lukten av kristenmanns blod» så våknet ondskapen og viljen til å gjøre noe.
Slik var det også med meg, politiet og domstolene hadde 1 Millioner som sto foran meg i køen for å ha skrevet noe ufordelaktig på nettet.
Men det lot de passere – glatt!
Men så kjente de «lukten av kristenmanns blod», selv om jeg ikke hadde skrevet noe straffbart.
Det sa selv Dag Paulsen i Oslo tingrett, men de ville ha meg dømt allikevel.

Legg merke til hva det står om trollene:
«Trollene ble ofte beskrevet som kjempestore og sterke, ondskapsfulle og farlige. De var stygge, med store neser og øyne «som tinntallerkner», og kunne ha flere hoder eller bare ett øye. De levde i fiendskap med guder og mennesker og reagerte ifølge eventyrene når de kjente «lukten av kristenmanns blod».

Slik er det nøyaktig med meg, legg merke til hva siktelsen sier, at jeg har kalt Torp for horkarl, narresist og spedalske. Det er latterlig og helt i tråd med hva trollene gjorde som Jan Aage Torp, Manglerud politiet og domstolene gjorde imot meg.
Det var ikke noe straffbart i det jeg hadde talt og skrevet sa selv politiet under rettsaken.
Det var åpenbart avtalt spill, og får meg dømt.
Under rettsaken hadde Jan Aage Torp krevd å få 50.000, - kr av meg.

Jeg tror at det var bestemt fra politiet og domstolens side at de skulle dømme meg, det var avtalt spill.

Men de var ikke klar over, og ønsket ikke heller å vite at Jan Aage Torp hadde gått helt banans og kalte meg for det samme som Torodd Fuglesteg hadde skrevet om meg. Dette tok dem på «senga».

På mange måter så kan en si at rettsaken kostet meg 50.000, - da jeg måtte betale 15.000 til staten, og fordi vi anket til Strasbourg betale jeg Meling 35.000.
Alt i alt, så ser jeg hele saken som et komplott imot meg og den Himmelske blogg.
Det er ikke en eneste setning jeg har skrevet som er straffbart. Ikke i nærheten engang.

Når jeg leser hva som daglig blir servert på nettet av andre, og at jeg er blitt dømt for § 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

Kan ikke se for noe annet enn det Torodd Fuglesteg og til dels Ansgar Braut og Jan Aage Torp har skrevet i «min» sak som er straffbart.
Egentlig er Torodd Fuglesteg den største kjeltringen som er på nett.
Hadde en samlet om alt det han har skrevet nettet gjennom livet sitt, så hadde det blitt mang år i buret.
Når det gjelder Torp, så anser jeg han som en primitiv manipulator med en viss dreis over å lure ubefestede og naive sjeler!
Han evnet å lure, manipulere og styre både politiet og domstolene!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...