onsdag 15. april 2020

Nr. 482: Elin P. Gregusson bærer falskt vitnesbyrd om Jan Aage Torp!


Nr. 482:
Elin P. Gregusson bærer falskt vitnesbyrd om Jan Aage Torp!

Nå har Jan Aage Torp en feide imot Levi Fragell. Jeg tviler meget sterkt på at han når frem. Sammenligne saken med meg og Fragell er en umulighet som Torp gjør i flere innlegg på sine mange nettsider.
Oslo politiet og domstolene hatet meg for min kristne tro og bekjennelse, og oppførte seg helt, helt bak mål.
Jeg hadde aldri skrevet, talt eller på annen måte gjort noe straffbart i forhold til det de dømte meg for.
Straffelovens paragraf 390a «for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Sannheten var at Torp og Fuglesteg var som kalte med for ABB tilhenger, etterfølger og tvillingsjel. Samt Fuglesteg mål var å drepe meg som var det mest ille som ble sagt og skrevet. Dette overså politiet og domstolene helt bevist, selv om dette ble tatt frem.
At jeg kalte og kaller Torp for horkarl, narsissist og en kynisk manipulator står jeg for, som jeg har skrevet og talt.
Det er fremfor alt sant, noe som det som er skrevet og talt om meg ikke er.
At de vil gjøre dette ovenfor Levi Fragell tviler jeg sterkt på å få ham siktet, straffet og dømt. Han er av denne verden, og er i bunn og grunn en kristendomshater, og slike straffer samfunnet ikke!
Fragell sa også at Torps gjengifte med sin barnepike var kjempefint. Det viser at Fragell og Torp er begge tå på det samme «lag» og tilhører det samme rike og har de samme verdiene. De er begge to mørkets barn og tilhører Satans rike. Tro at Torp kan sammenligne meg og Fragell, som nok bli overbeskyttet av politiet og domstolene, meg ville da få has på. Det var et meget skittent spill.

Her godter Levi Fragell seg over Torp trusler om anmeldelse. Han kunne anmelde meg og vinne da Oslo politiet og domstolene gjorde alt for å få meg domfelt, men jeg tviler meget sterkt at det går overfor andre.
Da blir det et ramaskrik.1.)                      Dette skriver Elin P. Gregusson:
Selv om Torp er kontroversiell og aldri så utskjelt, så er han ikke "dum".

Svar:
Jan Aage Torp er ikke bare dum, men hatefull og dum.
Når Torodd Fuglesteg hadde hatt en kampanje sikkert over 2 -3 år å kalle meg for alt mulig som barnemordersupporter, Anders Behring Brevik tvillingsjel, tilhenger, etterfølger og det meste som ellers som går an å nevne. Hvem hang seg på med de samme karastikker? Jan Aage Torp.
Jan Aage Torp er både dum og ond.

2.)                      Ikke er han spydig, ironisk eller udannet heller.

Svar:
Jan Aage Torp er vel den mest spydigste, frekkeste, ironiske og ikke dannet person en kan tenke seg?
Han tåler overhode ikke å bli motsagt eller belært. Han er konstant krenket og søker oppmerksomhet rundt sin egen person konstant.

Her er noe av hva Jan Aage Torp har kalt meg for, det taler sitt.
Samt litt hva han har stemplet andre for.

Det er Torp som hater meg, hva vi forkynner og avslører på den Himmelske blogg!
Selv kan han fordømme alt og alle. De homoseksuelle er avskum og er en kreftsvulst på samfunnet som må fjernes. Jeg er en lystløgner og Demon etc.
Men da han selv avkreves å leve etter Guds ord som en offentlig «Pastor» og «Apostel» går hele verden under. Han er egentlig en bleiunge som trenger tilsyn da han ikke evner å stå opp som en mann og ta imot en støyt som han avkrever av alle andre bortsett fra seg selv! Men den går ikke i Guds verden!
Guds rike har også sine lover, forordninger og det avkreves noe for å kunne kalle seg en borger av Guds rike.
Det finner vi ikke minst i Jesu og Paulus undervisning som taler om at gjengifte for en troende er ekteskapsbrudd, drive hor og leve i synd!

Torps uttalelser om meg:

«Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger». (mange, mange ganger).
«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

«Ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.»

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Tenk, Pastor Jan Aage Torp har innrømmet alt også, men er ikke siktet eller straffet for noe. Ja, verdens og den ondes barn vet å beskytte og hegne om hverandre.
Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi» +++ mye, mye mer!

Hvorfor kaller Jan Aage Torp meg for alle disse stygge tingene? Av flere grunner, først og fremst at jeg har avslørt ham som den han egentlig er, tvers igjennom ond, farlig, manipulerende og en virkelig narsissist.

Beskrivelse av Jan Aage Torp her.
Mate narsissismen

Du bør ikke alltid tro på smiger. Noen ganger er intensjonen egentlig bare å senke forsvaret ditt og gjøre det enklere å manipulere deg. Når noen smigrer deg, tjener de din gode vilje. Men de gjør det ikke alltid med gode hensikter.

Den beste motgift mot smiger er å kjenne deg selv godt. Ingen kjenner dine styrker og svakheter bedre enn deg. Hvis du kjenner deg selv, vil ubehagelig beundring og smiger komme overraskende på deg. Andre mennesker vil ikke kunne «smøre deg».
Torp spilte også krenket og hadde og har alltid mange hatter på seg for alltid å oppnå sine mål og hensikter som den manipulator og psykopaten han er og forblir.
Hos meg kom ikke Jan Aage Torp noen vei.
Da gikk han til politiet og domstolene som var mer enn villige til å gjøre jobben for psykopaten Jan Aage Torp.
Legg merke til at alt det jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp har vært sant,
Av det han har skrevet og talt om meg, det er løgn fra begynnelsen til slutt, akkurat som Djevelen er. Torp er åpenbart en av hans «innvidde» sådan, og er så langt borte fra sunn og sann evangelisk kristendom det er mulig å komme!

Joh. e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Jan Aage Torp kan f.eks. loppe en person for 1.5 Millioner, ta pengene, bruke dem og si etterpå at vedkommende er syk og må klare seg selv.
Det er så selvmotsigende det kan forblitt. Han er slem, ond og stygg, det er den virkelige Jan Aage Torp,

Elin P. Gregusson vitnesbyrd om Jan Aage Torp at han er en smart og fin mann, er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme.
Han er egentlig en gammel «gris» som herjer og holder på alltid for å oppnå sine hensikter og egoistiske mål. Skriften sier om slike følgende:

Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

Fra minebibelkommentarer Judas brev 10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv.

En meget kjent forkynner sa at han behandlet den Hellige Ånd som en hund. De vet ikke hva de holder på med.

Går vi inn på det åndelige område så vit det, at det må være på Herrens premisser ikke våre egne.

Det er ille med homoseksualitet med det blir 10 ganger verre når de menneskene vil ha Guds anerkjennelse for sin synd! Slik er det også med gjengifte og andre synder. Den verste plassen en kan stille opp en gjengifta person er på en talerstol! Det er en vederstygglighet i Guds øyne, men setter vedkommende seg på siste benk stiller det seg ikke så strengt om Gud aldri godtar synd.

11 Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne.

Her advares det om ikke å gå imot Herrens sendebud og langt mindre motarbeide dem og legge dem for hat.

Kain hatet Abel da hans offer ble verdsatt hos Gud men ikke hans.

Bileam var en hedning som Guds Ånd virket igjennom men det var når han gikk imot Herren for noen penger at dommen kom over han.

Korah gikk imot Moses og det ble hans bane. Moses var en betrodd mann for Gud og å gå imot ham var som å gå imot Herren selv.

12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot.

Et av de mest alvorlige ting en kan gjøre er å gjøre feil med nadverden.
Enten å ta for lett på dette. Den dagen en tar nadverden må det aldri være noen åpenbar synd i livet, da er det uendelig mye bedre å la vær.

Eller så må en ikke tillegge nadverden ubibelsk betydning med å si at det er frelse i den eller at dette er bokstavelig Jesu blod og legeme. Det er et minne og prøve måltid.
Det er mange som tror de støtter Guds sak og Guds menighet men så holder en liv i de Falske Profetene. Dette vil Herren en dag at du skal stå til regnskap for.

I realitetene er mange åndelig døde om de kan sitere et bibelvers og sitte i sitt eget studio for å messe ut sitt eget budskap som er besnærende likt bibelen sanne budskap. To ganger døde da er alt håp ute og kun dommen og døden venter.

13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på.

Dommen over disse menneskene hadde ikke blitt så katastrofal hadde de summet seg og ikke blandet Gud inn på en feilaktig måte i sitt liv.

Det underligste jeg ser er mennesker som forbanner en Gud de sier ikke eksisterer. De gjør vondt verre med å blande han inn i sitt liv. Gud krever full respekt og anerkjennelse av alt han står for eller så må du la vær å ha noe med han å gjøre.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? 6a Men nåden han gir, er større.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...