mandag 4. november 2019

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange ganger før?

Nr. 478:
Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange ganger før?

Det står bare at saken er henlagt da det antagelsesvis ikke har skjedd noe straffbart.
Bilde av henleggelsen.

Her fra en annen artikkel som viser at Jan Aage Torp er etter meg for pengenes skyld.


Nr. 435:

Det var ikke nok for Pastor Jan Aage Torp å loppe en syk person som han omtalte nevnte Serber som ha fikk 1.4 Millioner av. Etter hans fiktive anmeldelse av meg, eller falsk anklager som det heter i jusen.
Så ville Torp også tjene penger på at han rundlurte Manglerud politikammer eller hatgruppa der. Etterpå så evnet han å lure Oslo Tingrett.

Her er faksmile fra avisen Vårt Land der de omtaler konflikten mellom meg og Torp.
At Pastor Jan Aage Torp følte seg forulempet av meg for at jeg hadde skrevet noen harmløse setninger, og brukt ord og utrykk som er langt innforbi normalen. At han da anmeldte meg for å ha skrevet dette var kun et påskudd for å få meg dømt, og i fengsel var hans utalte mål. Det sto det bl.a. om i avisen Vårt Land og ellers det som kom frem av hva Jan Aage Torp skrev og utalte seg.

Dernest var det også å tjene penger på dette. Torp hadde også et pengekrav imot meg da en «apostel» som han, å gå imot ham. Det skal du ikke komme ustraffet fra. Det er selve narresisten tenke og væremåte. At Oslopolitiet og domstolene lot seg lure av en slik mann, det er bare nitrist. De burde og skulle ha visst bedre!

Her er eksempler på aviser som har skrevet om dette.


 – Nyttig å være her

Torp håper nå at saken er avsluttet en gang for alle.

– Det har vært nyttig å være her, ikke minst at Aina og jeg fikk sitte sammen og delta i det. Jeg følte selv at politiets aktor, som jo i praksis er vår forsvarer, har gjort en veldig grundig og god jobb. Og jeg synes også at Meling opptrådte veldig profesjonelt og ryddig, sier han til Korsets Seier når retten er hevet.

– Jeg tror og håper at det blir en domfellelse.

Torp og kona har også krevet en erstatning på 50.000 kroner fra Christensen, noe både aktor og Christensens forsvarer mente var en alt for høy sum.

– Dette med erstatning har egentlig aldri vært vår hensikt. Vi snakket tidligere med vår bistandsadvokat om en symbolsk enkrones-sak, men hun gransket og mente at det var hjemmel for å øke. Også fordi Christensen åpenbart er skjelven for penger, og at det kanskje bidrar til at han må tenke seg mer om, sier Torp.

https://www.dagen.no/Nyheter/2016-01-20/Pastor-krever-erstatning-etter-netthets-296568.htmlPastor krever erstatning etter netthets 
Oslo-pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møter hverandre i Oslo tingrett onsdag etter Torps anmeldelse for netthets.
Bloggeren Jan Kåre Christensen ble 13. april i fjor ilagt et forelegg på 10.000 kroner «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Det er pastor Torp og hans kone Ainas fred det er snakk om, og de to vil ha betalt i penger for det som har skjedd.

Christensen, som har en fortid som pastor for menigheten Smyrna i Oslo, presenterer seg nå som evangelist og bibellærer i samme menighet. Han er blitt adskillig mer kjent som blogger, og det er for deler av sin omfattende aktivitet på Himmelske Blogg han onsdag må møte i Oslo tingrett.

Anmeldt av Torp

Dette skjer etter at han i fjor nektet å godta forelegget fra hatkrimavdelingen ved Manglerud politistasjon i Oslo.
Grunnlaget for straffesaken er artikler Christensen har skrevet i tidsrommet januar 2012 til mars 2015 og som hans pastorkollega Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken anmeldte.
Torp er bare en av en mengde kristenledere som har fått sitt pass påskrevet av Christensen i lite diplomatiske ordelag. Ifølge forelegget er Torp blitt omtalt med uttrykk som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk, og dessuten har Christensen påpekt at Torp (58) er skilt og har giftet seg på nytt med en mye yngre kvinne.
Av den grunn har Christensen skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Statistikk

Ekteparet Torps bistandsadvokat, Ann Helen Aarø, har tatt seg tid til å telle opp hvor mange ganger Christensen har benyttet seg av ulike nedsettende uttrykk mot sine klienter. Hun har lest Christensens blogg for perioden Aarø 2011 til januar 2016.
Hennes statistikk viser at Jan-Aage Torp er kalt «gammel gris» mer enn 30 ganger, «horebukk og horkarl» mer enn 260 ganger, narsissist over 30 ganger, «psykopat» over 200 ganger, «falsk pastor/profet/apostel» over 400 ganger. Til sammen blir dette 920 tilfeller på den norske bloggen. Hvis man teller med den engelskspråklige bloggutgaven, dobles tallet.

Erstatningskrav

Retten skal ta stilling til om Jan Kåre Christensen har brutt straffelovens paragraf 390 a og står tiltalt for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».
Loven sier at «Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av allmenne hensyn». Politiet mener altså at slike hensyn foreligger. I retten stiller politiinspektør Dag Paulsen som aktor.
Jan-Aage Torp har begjært påtale sammen med sin kone Aina Anine Lanton Torp.
Strafferammen for de aktuelle lovbruddene er bøter eller to års fengsel. Fordi forelegget ikke ble vedtatt, havnet saken i retten. Dermed går Christensen glipp av strafferabatt. Blir han dømt, må han nå ut med 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.
Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stiller opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats.
Aarø fremmet for få dager siden erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp. Kravet er på et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner. Dagen får opplyst at beløpet skal gå til et veldedig formål, ikke til dem selv.

Ikke tause

Hverken tiltalte eller Jan-Aage Torp har latt være å si sin mening om hverandre i tiden etter forelegget i april i fjor.
I stedet for å dempe sine utfall mot Torp, har Christensen gjentatt dem på sin blogg i tiden etter at han nektet å vedta forelegget.
Christensen skriver blant annet at han regner anmeldelsen og tiltalen som kristenforfølgelse, og to dager før rettssaken omtaler han politiet på Manglerud politistasjon som kriminelle.
Torp har på sin side omtalt Christensen som bussjåfør, ikke som pastor, og poengtert at tiltalte har hyret som advokat Brynjar Meling «som ikke minst er kjent som forsvarer av mulla Krekar og andre islamistiske talsmenn».

– Invaderende

Overfor politiet har advokat Aarø vist til at Christensen har opptrådt invaderende i ekteparet Torps liv. Hun understreker at Aina Anine Lanton Torp ikke har deltatt i noen offentlige debatt om de spørsmålene Christensen gjentatte ganger har tatt opp.
Aarø påpeker også at Christensen har navngitt og angrepet Jan-Aages Torps tidligere kone. Heller ikke hun har deltatt i noen debatt med Christensen, har Aarø fremholdt.
Videre skal Christensen ha gjort et poeng av at Aina Anine Lanton Torps foreldre mistet huset sitt i en brann i fjor. Dette hevder Christensen er en advarsel fra Gud på grunn av giftermålet med Jan-Aage Torp.
Det er avsatt en dag i Oslo tingrett til saken mot Jan Kåre Christensen.

Ved en senere anledning krevde også Jan Aage Torp meg for 150.000,- kr for et bilde, se her:

Nr. 212:Når Jan Aage Torp krever 150.000,- kr. for et harmløst bilde, er det åpenbart at det er Satan som virker i ham for å prøve ramme min familie da han har ødelagt sin egen familie, det er misunnelse og hevn som ligger til grunn!

Bilde av «Pastor» Jan Aage Torp, Illustrasjon: Kristin B. Bruun.
Se for mer her:  

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...