onsdag 9. oktober 2019

Nr. 475: Pastor Jan Aage Torp skal visstnok spille hovedrollen i filmen DISCO ifølge hva han selv skriver på bloggen sin!


Nr. 475:
Pastor Jan Aage Torp skal visstnok spille hovedrollen i filmen DISCO ifølge hva han selv skriver på bloggen sin!

Bilde av Pastor Jan Aage Torp og Anders, illustrert av designer og skribent Kristin B. Bruun, bilde gjengigitt med tillatelse.Jeg bare konstaterer at Pastor Torp ikke liker den nye filmen om ham selv. Bl.a. skrives og tegnes dette bilde av ham som jeg kan skrive under på stemmer.
Henter fra Pastor og narreapostel Jan Aage Torp blogg der bl.a. det hevdes som jeg har sagt hele tiden at Torp står for straffbare forhold på mange plan og forhold.

Deretter skriver Gilje: «I den andre delen av filmen vil de som har lest boken Jesussoldaten, som Tonje Egedius skrev sammen med Anders Torp, kunne kjenne igjen en del elementer. Torp spiller også en liten rolle i filmen. Karakteren hans heter pastor Aage, og passer godt med det bildet av faren Jan-Aage som har blitt beskrevet.»

Giljes ubehag over min person får stå for hans og avisen Dagens regning. Her gjør redaktøren i den tidligere kristenbastionen Dagen ikke engang det minste forsøk på å se sakene fra andre synsvinkler.

Elementene i filmen blander fiksjonen eksplisitt sammen med angivelig «dokumentasjon» der en pappa, pastor og menighet identifiseres.

Her krysser DISCO grensen over til å være et injurierende samrøre som går sin seiersgang over hele landet og til mange nasjoner med sannsynlige store seertall. Her er det store penger og markedsmakt som er involvert.

For øvrig skrev Salt Bergen-pastor Øystein Gjerme på fredag en kronikk i Bergens Tidende om en antagelse med basis i filmens skildringer som åpenbart bygger på boken om Anders. Hvor ellers har han fått disse tanker annet enn ved å se Anders´ inntreden i filmen? Les her::

 «Jeg forstår det slik at disse scenene er basert på reelle hendelser fra et marginalt og ekstremt miljø som eksisterte for 25 år siden.

Dette er straffbare forhold, og vi oppfordrer dem som har vært utsatt for slikt, om å melde fra til myndighetene.»

Dette sendt til Oslo politiet:

Angående sak referanse nummer 14850575

Skjønner at dere ikke liker å høre at dere er blitt rundlurt og vært som et mikrofonstativ og tjenere for Jan Aage Torp.

Nå er det laget en film om Jan Aage Torp som viser det bilde av Torp som jeg har tegnet og er blitt dømt for!

Da bør dere se på saken en gang til.

Relevante linker:

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...