torsdag 3. oktober 2019

Nr. 473: Politiet henlegger min anmeldelse av Pastor Jan Aage Torp og hans medsammensvorne da Politiet fremstår som 100 % uredelige!


Nr. 473:
Politiet henlegger min anmeldelse av Pastor Jan Aage Torp og hans medsammensvorne da Politiet fremstår som 100 % uredelige!

Politiet i Norge står dessverre på kjeltringene sin side, her er henleggelsen av saken og mitt siste skriv til politiet!

Skrevet under av Line Borgen.


Til Oslo politiet vedrørende sak referanse nummer 14850575 
Oslo 13/9-2019

Hei!

Synes det er meget trist at dere ikke vil eller ønsker å undersøke denne saken. Det viser bare at Norge er i enkelte tilfeller på lik linje med stater som en ikke ønsker å sammenligne seg med i redelighet.

Her er det en sak det foreligger en uriktig dom, og dere vil ikke se på saken. Det er trist. http://justismord.janchristensen.net/

Siden det er en uriktig og feilaktig dom som berører tros- og ytringsfriheten, så er det alarmerende å se den lunkenheten og mangel på forståelse på en slik uriktig og feilaktig dom medfører.

Vi leser her i fra Iran at det er noen enkle bloggere som bare har skrevet om deres opplevelse, slik som meg.

Hva gjør da diktaturet i Iran?
De anklager dem for å ha fløyet en drone uten «lov», og de er buret inne.
Nå er straffen min egentlig verre da jeg lever i et såkalt fritt land. Da Jan Aage Torp har gått til Google med denne dommen og lurt de også trill rundt.
Med andre ord, Norge og Iran driver med noe av den samme formen for å stoppe mennesker som skriver og taler fritt.
Dette kan dere med letthet gjøre godt, men å få undersøkt denne saken.

Selv Jan Aage Torp godter og koser seg at dere er med og legitimerer hans kriminelle løpebane etter min oppfatning. Se her:

Postet den 13/09/2019 by Jan-Aage TorpFra tid til annen følger vi med på politianmeldelser. Ikke minst har vi opplevd en rekke sådanne fra en viss straffedømt hetsblogger som aldri får nok av Aina & meg! 🙂 Han husker ikke fra den ene dag til den neste hva han har skrevet og begått.
Hatet er grenseløst.
Men vi gjesper 🙂
Dog har det vært nyttig å sette seg inn i lovverket og rettsprosedyrene i Norge.
Vi har merket oss at hver gang hans politianmeldelser av oss blir henlagt, nå sist av Statsadvokaten i Oslo, da forsøker han å kamuflere eller endog skjule hva Politiet faktisk skriver til ham, åpenbart fordi han ønsker at utfallet var blitt et annet.
Vi følger også med på andre henleggelser, f eks når Politiet har henlagt minst to politianmeldelser av vår venn Jan Hanvold, TV Visjon Norge og Rich Vera for «demonutdrivelse» overfor «barn». Også her vil anmelderne ikke akseptere faktum, men kommer med svulstige bortforklaringer om hvorfor Politiet henla sakene.
Det er en skvær sak å fortelle at Politiet ikke var enige, ikke fant beviser, ikke har kapasitet etc. Standardformuleringene fra Politiet er enkle å forstå, og bør kunne offentliggjøres.
Men det kan såre ens sårede stolthet at man rett og slett tok feil da man gikk til det alvorlige steg å politianmelde en annen.
Les hva Lovdata sier om lovbestemmelsene for «henleggelse». Enkelt og greit: Lovdata om henleggelse

Sluttkommentar:

Jeg har kun hatt som mål med de bloggen og nettsidene som jeg skriver på å fremme åndelige og teologiske ting. At dette ble trukket ut av sin sammenheng og det ble en anklage på noe helt annet. Det er trist. Samt at jeg hadde en advokat som forkludret det hele som ikke skjønte hva tros- og ytringsfriheten er.
Dere bør se på saken igjen, og i det minste la meg få komme til et avhør og få forklare saken slik den er. Da sett fra mitt ståsted.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...