torsdag 19. september 2019

Nr. 470: Hat Pastor-Jan Aage Torp som har en større og mer pompøs forestilling om seg selv enn selv Anders Behring Breivik går Oslo politiet god for, snakk om å stå på kjeltringens side!

Nr. 470:
Hat Pastor-Jan Aage Torp som har en større og mer pompøs forestilling om seg selv enn selv Anders Behring Breivik går Oslo politiet god for, snakk om å stå på kjeltringens side!

http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1200-hat-politiets-pa-manglerud-har.html


Bilde av Anders Behring Breivik som ser på seg en ridder etc. Men Jan Aage Torp er enda mer pompøs, han er en «Apostel» med et «Apostel-senter». Mann er «steingalen» etter min vurdering!

 

 

Hat Pastor-Jan Aage Torp gir seg ut for å være en Pastor (hyrde) og en tilsynsmann, som Guds ord sier ikke skal være gjengiftet.

Men èn kvinnes mann. Dette ønsker Torp ikke å følge, men er den (u)-skyldige part og mener da han kan gifte seg igjen, selv om hans tidligere kone også er nå gjengiftet.

Dette er ut i fra Guds ord diskvalifiserings grunn til både frelse og Pastoral tjeneste. Skal en da ikke få lov å forkynne imot dette lengre? Og hvis en det gjør, så finner en bare noe annet som er blitt forkynt. Vips, så er det en sak for politiet. Jeg må spørre meg selv igjen og igjen, befinner vi oss i Nord Korea eller Norge? Oslo politiet løper her kjeltringens ærend, og opptrer på samme side som Torp som er mer pompøs enn selv Anders Behring Breivik!

Den kommende rettsaken blir for min del lettere og lettere da jeg vet med meg selv at dette er ikke bare er kristendomsforfølgelse, men det er i ferd med å bli en form for galskap det som Hat Politiet her i Oslo har gjort! De skal forsvare og gå god for en person som har en langt større, pompøs og narraktig bilde av seg selv enn selv Anders Behring Breivik! Breivik så på seg selv som en ridder, Torp ser på seg selv som en Apostel ala Paulus. Snakk om våre en psykopat av rang. Dette er rett og slett galskap, galskap å forsvare en slik person! Hvilket politi har vi her i Norge? Ala Nord Korea ser det ut som?!

Bibeltroskap er ofte av selektiv karakter. Så lenge andre betaler prisen, er det helt ok. Bibelen er et hyppig brukt våpen for å kontrollere andre mennesker. Når noen er så frekke at de påpeker at keiseren er helt naken, er det bare å dra dem for retten.

Jeg skal etter Torps sigende og ønske betale med 2 års fengsel for hans egen brøde! Torp sa bl.a.: «Jeg har ingen skrupler med at han må sone». Tenk, her er han den skyldige, og vil jeg skal sone og det har han ingen skrupler imot. Snakk om å være psykopat av rang!

Torp er gjengiftet som en troende, det er derfor han hater meg og den Himmelske blogg. Han gikk da med en fiktiv anmeldelse til Oslo politiet og klarte å få medhold. Så gikk han ut at skulle jeg få 2 år i fengsel som er strafferamma for dette, så var det som fortjent. Men fortjent for hvem? Han selv selvfølgelig, men psykopaten er en mester i å vrenge på alt. Som her, som alltid. Torp er uten tvil en psykopat som evner å vrenge på slikt og endog få medhold hos politiet at det er jeg som skal tas som holder frem hva Guds ord sier og taler om. Og det forundrer meg ikke om politiet også vil at jeg skal betale saksomkostninger for det hele. Frekkheten og hate til politiet og Torp kjenner ingen grenser eller begrensninger!

Det er godt å være frelst og både være elsket og gi det tilbake!

Det er trist å se hvordan Politiet og Torp hater, de kan umulig ha det godt med seg selv.

Hvis politiet hadde gjort jobben sin, så hadde de i denne saken faktisk gjort alt 100 % annerledes. De har ikke gjort faktisk en ting rett og bra her. At Torp holder på slik han gjør, det har han gjort i alle de år. Og det kommer han helt sikkert til å holde på med fremover hvid han ikke blir stoppet!

Jeg har alltid kommet Torp og politiet i møte, men ingenting er godt nok!

Det vitner imot dem, at jeg har stilt alltid opp og ingenting har vært godt nok allikevel, men slik er det med den type mennesker. Jeg møte Torp i Konfliktrådet og tilbudet han å gå igjennom alt hva jeg hadde skrevet. Men han avslo dette blankt, det vitner igjen om at vi har med en «skuespiller» å gjøre. Jeg har prøvd å forandre på ord og utrykk, slik som politiet ba meg om å gjøre i førstningen da vi hadde en til dels «normal» kontakt, men det er ikke godt nok heller. De sa at de ikke skulle gjøre noen er med denne saken, etter møte i Konfliktrådet, men så ville de kjøre sak allikevel, stakkars hatefulle mennesker!

Torps egen verbale ord og utrykk imot meg og andre overgår de aller fleste.

Han har kalt alle andre bortsett fra seg selv med de verste ord og ordelag.

Torp kalte de homosekuelle for avskum og de skal fjernes fra alle stillinger i samfunnet etc. om meg har han skrevet og sagt dette: «Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen". Videre skriver Torp at jeg er stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens.» + mye mer!

Hat Pastor Torp tror han er den uskyldige part, derfor kan han både gifte seg igjen og gjøre det meste, typisk psykopat er dette!

Hvis jeg blir domfelt, så vil dette åpen vei for alle typer mennesker. De kan bare si at jeg er så snill og god etc. smile fra øre til øre som Hitler gjorde før han viste sitt sanne jeg!

Torp er en leder, derfor er det helt nødvendig at en har anledning å kunne advare imot slike. Uten det så blir Norge og vi i den vestlige verden som Nord Korea. Politiet på Manglerud virker nesten som å være snutt ut av nesen på!?

Hvordan en opptrer i slike lukkede og farlige land, ikke slik en skal fungere i et demokrati som Norge og ellers i den vestlige verden.

Hat Pastor Jan Aage Torp er mer pompøs enn selv Anders Behring Breivik, latterlig og farlig at en ikke har lov og skal ha lov til å debattere, advare og mene noe om en slik person. Det er klebling av tros- og ytringsfriheten!

Dette skriver Torp på hjemmesiden sin til Oslokirken at han er både Apostel og nå skal han ha et Apostel senter i menigheten sin etc. Mer pompøs og illeluktende kan det ikke bli. Mann er neste gal, han lever i hor, er en ekteskapsbryter og lever i synd. Er uten tvil en psykopat og et maktmenneske, og så skal han være Apostel med et Apostel senter? Selv Paulus hadde ikke et Apostel senter og han var en Apostel, nei dette er villskap. Han er også såkalt uskyldig og kan gifte seg igjen selv om han har ødelagt både sin egen familie og mange andre mennesker. Hvis en ikke kan advare imot Jan Aage Torp, da er det fritt frem for alle, selv Antikrist!

Sluttkommentar:

Dette er egentlig en kamp og tros- og ytringsfriheten og om å kynne forkynne Guds ord uhindret! Her er det tema skilsmisse og gjengifte. Men neste gang vil det helt sikkert være å kynne advare imot de homofile og lesbiske eller noe annet. Her skal en bli lagt bånd på. Og jeg kunne ha skrevet ti ganger så mye om Torp. Etter jeg kom i kontakt med ham og har studert og prøvd å satt meg inn i hvem dette er, og ellers hva han har skrevet og talt. Så var dette som ei tønne som ble slått hull på og all slags kom frem. Og han er egentlig ikke den eneste, det florerer av tilsvarende mennesker innforbi de pinse/karismatiske menigheter og bevegelse tilsvarende typer og forkynnere! Det vitner om dette som Jesu sa passer perfekt på Torp og store deler av den pinse/karismatiske bevegelse.

Matt. 23. 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 26 Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 27 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 28 Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.

Ve dere sa Jesus, alt skal se så fint og flott ut. Men innvendig er det forferdelig!

Når Torp skriver at jeg har nevnt ham 100 ganger så er brorparten etter han anmeldte meg. Da var det som å klemme på en tube, og det kom ut alt av kjødets gjerninger, av urene åndsmakter, og djevlers lærdommer + + mye mer!

Jeg har egentlig kun skrevet en brøkdel av hva jeg vet, dette forsvarer politiet. Her er et ordtak: «Verden vil bedras!», her kan vi omskrive det:

«Politiet er blitt bedratt!» Da av Hat Pastor Jan Aage Torp.

Likte lite som Behring Breivik var en ridder, er Hat Pastor Jan Aage Torp en Apostel, egentlig er de begge to skurker!

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

Legg merke til at deres ende skal være etter deres gjerninger! Dette har nå skjedd i Hat Apostel Jan Aage Torps liv og «tjeneste». Men han er kun en narre Apostel!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1215-hat-politiet-pa-manglerud-tror.html
http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1195-den-falske-apostel-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...