onsdag 11. september 2019

Nr. 464: Vår anmeldelse nr. referanse nummer 14850575 henlagt da det ikke var drap!


Nr. 464:
Vår anmeldelse nr. referanse nummer 14850575 henlagt da det ikke var drap!

Jeg anmeldte Pastor Jan Aage Torp bl.a. fordi han har rundlurte Oslo politiet og Oslo Tingrett.

Dette ville ikke Politiet se en gang på da det ikke var drap.
Det er egentlig det de skriver når de sier at de ikke vil etterforske denne saken selv om det kan vise seg at jeg har rett.
Det vil bli for dyrt og tidskrevende!

Kommer tilbake til mer når jeg får brevet i fra Oslo politiet.mandag 9. september 2019

Nr. 463: Hvorfor det var en fiktiv anmeldelse som Jan Aage Torp gikk til Oslo politiet med.

Nr. 463:
Hvorfor det var en fiktiv anmeldelse som Jan Aage Torp gikk til Oslo politiet med.
Dessverre så er politiet stort sett ikke på alerten i slike saker når en går til politiet med falske anklager, og at de igjen straffeforfølger den som har kommet med falske anklager som Pastor Jan Aage Torp kom imot meg og den Himmelske blogg med.

 
Forklare dette skal jeg prøve på. Jeg hadde forkynt imot gjengifte over flere år. Da med å fokusere på forkynnere, som var gjengiftet. Dette hadde faktisk nesten som en farsott spredt seg på den Himmelske blogg, og vår engelskspråklige blogg Heavenly blog.

Dette falt Pastor Jan Aage Torp tungt for på brystet da han var nevnt her. Selv etter, han inviterte meg ut for samtale med løfte fra Torps side at jeg kunne skrive hva jeg ville på egen blogg uten han skulle gjøre noe med dette.

Jeg gjorde det, og han gikk nærmest bak min rygg og anmeldte meg med en fiktiv anmeldelse. Falske anklager som det heter i jusen.

Det var utelukkende min forkynnelse imot gjengifte som voldte Torp forargelse. Det som var «problemet» for Torp var at jeg hadde så høye scor på mine artikler hos Google.

Torp er «smart», han visste at han ikke kunne felle meg på min forkynnelse om gjengifte. Torp er som sagt ingen dumming, han er kynisk, kalkulerende, manipulerende, beregnede og utspekulert!

Han går da og anmelder meg for å ha sjikanert ham, noe jeg aldri har gjort. Jeg har aldri oppsøkt ham eller hatt noe med ham å gjøre, bortsett fra den gangen han ba meg ut på kafe.

Hva skjedde videre er historien. Politiet bet på, det ble en farse rettsak der jeg var siktet for å ha kalt Torp for spedalske, manipulerende og en horkarl.
Dette ble «omgjort» til at siden jeg hadde gjentatt dette «for mye» ble jeg dømt. Tidenes justismord, det var kun for å få tatt og dømt meg!

Sluttkommentar:

Med andre ord, siden en ikke kan dømme noen i Norge for å forkynne imot gjengifte. Så lette Torp omhyggelig etter noe jeg hadde skrevet om ham, og politiet og domstolene lot seg forlede. Stakkars meg, he-he! Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn å forlede og manipulere.

Det er bare å håpe tro og be at Oslo politiet og domstolene får avdekket Pastor Jan Aage Torp bruke av falske beskyldninger for å oppnå sitt mål her i saken imot meg og den Himmelske blogg!

Straffbart og uetisk er det åpenbart!

At politiet ikke ville straffeforfølge dette, er trist. Derfor anket jeg også saken videre innforbi statsadvokaten, med håp om at han vil omgjøre henleggelsen til videre etterforskning, og forhåpentligvis siktelse imot Pastor Torp og en domfellelse for å falske anklager!
Han fordreide hele anmeldelse til å gjelde noe helt annet enn hva saken dreide seg om. Saken dreide seg om kun en ting, at Torp hatet meg for å forkynne imot hans nye forhold som bibelen beskriver som synd.

søndag 8. september 2019

Nr. 462: Hvorfor jeg mener at Pastor Jan Aage Torp er kriminell, bør siktes og straffes som jeg fremla i min siste anmeldelse av ham!

Nr. 462:
Hvorfor jeg mener at Pastor Jan Aage Torp er kriminell, bør siktes og straffes som jeg fremla i min siste anmeldelse av ham!
Bilde av Pastor Jan Aage Torp, som åpenbart er kriminell etter hvordan jeg leser og tolker Norges lover.
Først av alt vil jeg si, jeg hadde aldri holdt på med narreapostel Jan Aage Torp uten at han gikk til politiet her i Oslo med en fiktiv anmeldelse av meg og dessverre fikk medhold.


Jeg får slike spørsmål angående Pastor Jan Aage Torp som jeg vil prøve å svare på her i denne artikkelen.


Spørsmål: Hvorfor hører han hjemme i fengsel (Pastor Jan Aage Torp), hva har han gjort da?

Svar:
Det var et påskudd og en fiktiv anmeldelse han leverte Oslo politiet da han mislikte min forkynnelse om ekteskapet og skillsmisse så sterkt. Dette pakket han inn i en fiktiv anmeldelse der han fant på noe jeg hadde skrevet at det var kriminelt, noe det overhode ikke var eller er.

Med denne anmeldelsen, sa frembar Jan Aage Torp falske anklager, noe som er straffbart.Svar 2:
Pastor Jan Aage Torp har selv bedrevet med en slik barne oppdragelse om en kan kalle det for det? At i samtlige vestlige land bortsett fra Norge hadde de tatt affære. At de ikke gjør dette i Norge er ille!
Svar 3:
Pastor Jan Aage Torp lurte en syk person som Torp omtalte han som. Til å gi han den den nette sum av 1.4 Millioner kroner som Torp brukte på egen forbruk.


Sluttkommentar:

Nå er ankesaken vår inne hos Statsadvokaten, får håpe han pålegger Oslo politiet å ta opp saken og anmeldelsen vår igjen.
Les mer på linkene som ligger inne i artikkelen.

Her fra You Tube angående denne saken.Nr. 464: Vår anmeldelse nr. referanse nummer 14850575 henlagt da det ikke var drap!

Nr. 464: Vår anmeldelse nr. referanse nummer 14850575 henlagt da det ikke var drap! Jeg anmeldte Pastor Jan Aage Torp bl.a. fordi ...