mandag 19. august 2019

Nr. 456: Da Jesus ble overgitt til myndighetene – sier skriften at det var til lovløse menn, og det var Judas Iskariot som forrådte ham, i vår sak er det klare likheter da Pastor Jan Aage Torp operer som en forræder og manipulator, og politiet og domstolene som lovløse menn og kvinner!


Nr. 456:
Da Jesus ble overgitt til myndighetene – sier skriften at det var til lovløse menn, og det var Judas Iskariot som forrådte ham, i vår sak er det klare likheter da Pastor Jan Aage Torp operer som en forræder og manipulator, og politiet og domstolene som lovløse menn og kvinner!
Bilde av Judas som forråder Jesus med et kyss.
Slik har Pastor Jan Aage Torp også bryte Guds ord ved bl.a. skille og gifte seg på nytt.
Samt å anmelde brødre som han gjorde med meg advarer skriften imot å gjøre, da dette skal tas opp i menigheten.
Her skal en ikke slippe verden og myndigheten til, i spørsmål om ekteskap.
Spørsmålet om skilsmisse og gjengifte tilhører menigheten, ikke verden og de verdslige yndigheter.

Det står om Jesus følgende:

"Israelittiske menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender." (Apg. 2:22-23.)

Legg merke til at dette var myndighetspersoner – men skriften kaller dem lovløse. Hvorfor det? Fordi de fulgte ikke den lov som gjaldt.
Det var f.eks. klare ting både i den jødiske og Romerske lov som ble bryt i forhold med Jesu dom, død og korsfestelse.

I følgen loven skulle f.eks. ingen bli avhørt om natten. Ingen skulle når det gjelder dødsstraff ikke ha advokat. Skulle noen dømmes til døden, skulle det fremlegges klare bevis og etter bevisene ble lagt frem. Skulle de som skulle dømme dra hjem og slappe av. Dernest skulle de komme tilbake etter 1 uke, og da skulle de dømmes skyldig eller frifinnes. Slik kunne jeg ha fortsatt, og Jødene kunne ikke dømme noen til å korsfeste. Eneste som gikk riktig for seg overfor Jesus, det var etter han var død. Da ble hans ben spart, og dette var faktisk det eneste som skjedde med Jesus som lover og regler ble fulgt.

Hentet fra nettet der en beskriver dette med at Jesu ble overgitt og dømt av mennesker som skriften sier var lovløse selv om det var myndighetspersoner.

Forhøres av Sanhedrinet og føres til Pilatus!

Natten er snart over da Peter for tredje gang nekter for at han kjenner Jesus. Medlemmene av Sanhedrinet har avsluttet det som har vært en parodi av en rettssak, og de har gått hver til sitt. Da det blir fredag morgen, kommer de sammen igjen, sannsynligvis for å prøve å gi nattens ulovlige rettssak et visst rettslig preg. Jesus blir ført fram for dem.

De sier enda en gang: «Hvis du er Kristus, så si det.» Jesus svarer: «Selv om jeg sa det til dere, ville dere ikke tro det. Og hvis jeg stilte dere spørsmål, ville dere ikke svare.» Jesus viser likevel modig at han er den som det er profetert om i Daniel 7:13. Han sier: «Fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved Guds mektige høyre hånd.» – Lukas 22:67–69; Matteus 26:63.

De fortsetter: «Er du altså Guds Sønn?» Jesus svarer: «Dere sier selv at jeg er det.» De mener at dette er god nok grunn til å anklage Jesus for blasfemi og få ham drept. «Hva skal vi med flere vitneutsagn?» spør de. (Lukas 22:70, 71; Markus 14:64) De binder derfor Jesus og fører ham til den romerske stattholderen Pontius Pilatus.

Judas Iskariot ser kanskje at Jesus blir ført til Pilatus. Da Judas skjønner at Jesus har blitt dømt, får han skyldfølelse og dårlig samvittighet. Men i stedet for å vende seg til Gud og vise ekte anger går han for å gi tilbake de 30 sølvmyntene. Judas sier til overprestene: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig mann.» Men de svarer hjerteløst: «Hva har det med oss å gjøre? Det er ditt problem!» – Matteus 27:4.

Judas kaster de 30 sølvmyntene inn i templet og gjør så det hele enda verre ved å prøve å begå selvmord. Da Judas prøver å henge seg, knekker sannsynligvis den grenen han har bundet fast tauet i. Han faller ned på klippene nedenfor, og kroppen hans revner. – Apostlenes gjerninger 1:17, 18.

Det er fortsatt tidlig om morgenen da Jesus blir ført til boligen til Pontius Pilatus. Men de jødene som har tatt ham med dit, nekter å gå inn. De tror at en slik kontakt med ikke-jøder vil gjøre dem urene. Hvis de blir urene, vil de ikke kunne spise måltidet den 15. nisan, den første dagen i de usyrede brøds høytid, som blir sett på som en del av påsken.

Pilatus kommer ut og spør dem: «Hva anklager dere dette mennesket for?» De svarer: «Hvis ikke denne mannen var en forbryter, ville vi ikke ha overgitt ham til deg.» Det kan være at Pilatus føler at de prøver å legge press på ham, så han sier: «Ta ham dere og døm ham etter deres egen lov.» Jødene avslører sine morderiske planer da de svarer: «Vi har ikke lov til å ta livet av noen.» – Johannes 18:29–31.

Hvis de religiøse lederne dreper Jesus under påskefeiringen, vil det sannsynligvis føre til opprør blant folket. Men hvis de kan få romerne til å henrette Jesus av politiske grunner, noe romerne har myndighet til å gjøre, vil folket sikkert ikke holde dem ansvarlige.

De forteller ikke Pilatus at de har dømt Jesus for blasfemi. Nå dikter de opp andre anklager: «Denne mannen villeder nasjonen vår, forbyr folk å betale skatt til keiseren og sier at han selv er Kristus, en konge.» – Lukas 23:2.

Som representant for Roma har Pilatus grunn til bekymring da han hører påstandene om at Jesus hevder å være konge. Så Pilatus går inn i boligen igjen, kaller Jesus til seg og spør: «Er du jødenes konge?» Han spør med andre ord om Jesus har brutt landets lover ved å hevde at han er en konge som står i opposisjon til keiseren. Jesus, som kanskje vil finne ut hvor mye Pilatus allerede har hørt om ham, sier: «Spør du om dette av deg selv, eller har andre fortalt deg om meg?» – Johannes 18:33, 34.

Pilatus gir uttrykk for at han ikke vet så mye om Jesus: «Jeg er vel ikke jøde?» Han er likevel interessert i å få vite mer, så han legger til: «Din egen nasjon og overprestene har overgitt deg til meg. Hva har du gjort?» – Johannes 18:35.

Jesus prøver ikke å unngå spørsmålet om han er konge. Det han svarer, overrasker uten tvil stattholderen.
(sitat slutt).

Jeg ble også «utlevert» av en «Judas». Og ble utsatt for det samme som Jesus, men selvfølgelig på en mildere og mer sofistikert måte.

Hva skjedde så med meg?

Jo, jeg forkynte Guds ord imot bl.a. skilsmisse og gjengifte.
Dette mislikte Pastor Jan Aage Torp og gikk til Manglerud politiet med en fiktiv anmeldelse der han kom med falske anklager.
Det han anklaget meg for var kun noen harmløse uttalelser.
Da saken ble videre etterforsket, så «motanmeldt» jeg bl.a. trioen Torodd Fuglesteg, Arnt Arnesen (Ansgar Braut) og Jan Aage Torp som hadde skrevet mye mer og med langt hardere skyts imot meg. Dette ble helt bevist oversett av politiet selv om det var både trusler og ønske om min død + 1000 andre ting.
Da rettsaken kom, så falt denne helt ut i «fisk» for påtalemakten da det ikke var noe straffbart å finne i mine skriverier. Hva gjorde de da?
Diktet opp en dom at nå var det «mengde-skriveriene» som var straffbare, snakk om justismord!

Da saken kom opp for Borgarting Lagmannsrett så jeg klart i fra at dommen i fra Oslo Tingrett var bygget på udometeret påstander.
Da jeg sa dette så presterer dommeren å skrive at ingen hadde kommet med noen innvendinger. 
Heldigvis tok jeg dette opp på tape, og det ligger ute på Youtube. 
Se her:Sluttkommentar:

Skriften sier:

Forkynneren 1. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

Hva Jesus erfarte, og hva jeg erfarte er egentlig mye likt.
Selvfølgelig er også mange ting annerledes da jeg lever i beste velgående og Jesus måtte bøte med livet, etter å ha blitt utsatt for Satans renkespill etc.
Men at skriften kaller myndighetspersoner som lovløse, de som skal håndtere loven. Samt møte med Judas Iskariot og Pastor Jan Aage Torp som begge er som to forrædere.
Det er også det å lære, at Satan går alltid frem på samme måte hele tiden.
Det er for å få oss i «ubalanse» gjennom løgn, intriger og fordreining av sannheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...