søndag 11. august 2019

Nr. 448: Pastor Jan Aage Torp har som den narresisten og manipulatoren han er, evnet å rundlure både politiet og domstolene med å «spille» krenket, fornærmet og som han aldri selv har skrevet og gjort noe «galt» selv!


Nr. 448:
Pastor Jan Aage Torp har som den narresisten og manipulatoren han er, evnet å rundlure både politiet og domstolene med å «spille» krenket, fornærmet og som han aldri selv har skrevet og gjort noe «galt» selv!
Når jeg i den siste tiden igjen har lest igjennom hva jeg har skrevet om Pastor og narreapostel Jan Aage Torp. Så er jeg både forundret og glad over hvor klar og tydelig jeg har vært hele tiden. Jeg har i bunn og grunn hatt samme mening og synspunkter hele veien. Det jeg sa før, det står jeg for og trenger ikke slette og forandre på noe av det jeg har skrevet og talt i det store og det hele!

Faksmile fra narreapostel og manipulator Jan Aage Torps blogg, nå er han ”krenket” av avisen Vårt Land, der han egentlig har stelt alt sammen i stand SELV MED BL.A. DEMONUTRIVELSE AV SINE EGNE BARN + AT DE HAR LAGT HAN, SIN EGEN FAR, FOR HAT!

Selv hater Torp meg og den Himmelske blogg ikke fordi jeg har skrevet og talt at han er en narresist, uren og annet. Men ene og alene at jeg har påpekt at han er gjengiftet som en «troende». At han dermed er uskikket og diskvalifisert som Pastor og forkynner.

Med andre ord, politiet og domstolene har «Pastor Torp» klart å forlede til å "heve" seg over tros- og ytringsfriheten!
Det er dette som er sakens kjerne, og det er så trist at politiet og domstolene overhode ikke har villet innse at de er rett og slett blitt rundlurt av narreapostel Jan Aage Torp.
LAR DU DEG KRENKE?

Ved psykolog Jan Atle Andersen

Krenkelser forbinder vi gjerne med å bli forsmådd, behandlet nedlatende, urettferdig og respektløst.
Sosialdemokratiet lærer oss at vi skal ta vare på hverandre, og det er bra. Men vi lærer ikke å ta vare på oss selv. Det er ikke bra. Da Sokrates hilste på en bekjent som bare overså ham, hadde han følgende kommentar: «Det er ikke meg imot at jeg er mer høflig enn ham». Sokrates lot seg ikke krenke. (Den andre begikk en selvskade; han gjorde seg selv til et krenkende menneske).
Kan du ta vare på deg selv, når du møter mennesker som opptrer respektløst?
Den som har selvrespekt lar seg ikke krenke. Den som mangler selvrespekt, og ser ned på seg selv, blir lett nærtagende. Han påstår seg krenket, «såret» og «føler at» han er blitt mobbet. Samtidig stemples kolleger som mobbere og krenkere. Jeg benekter ikke at mobbing kan finne sted. Men altfor ofte spilles mobbekortet som ledd i en hersketeknikk. Man er fornærmet inntil velbehag. Nærtagenhet er en nevrose som kan behandles og forebygges: barn trenger ros, og foreldre som er stolte av dem.
Mine følelser er akkurat det – mine. De skapes av min hjerne. Jeg (ikke du!) irriterer meg og blir sint. Jeg (ikke du!) gleder meg og blir glad. Det er ikke du som krenker meg heller; jeg lar meg krenke. Min reaksjon på en fornærmelse er som regel langt skadeligere for meg enn selve fornærmelsen! (Les gjerne setningen en gang til).
Det er altså ikke avsenderens ufine oppførsel somskaper krenkelsen. Det er mottakerens manglende evne til å ta vare på seg selv som er problemet. Den som lar seg krenke av andres (skjells)ord, har sviktet seg selv.
Så hva kan vi gjøre for ikke å la oss krenke?
Først gjelder det å erkjenne det selvfølgelige, at mine følelser er mitt ansvar. Jeg kan ikke skylde på andre hvis jeg blir sint eller lei eller provosert. Dernest: ord er ikke farlige (Ordet «tiger» kan ikke angripe oss) Ord kan ikke såre – bare «såre»! Det er en lumsk forskjell på sår og «sår» (Slå opp i fremmedordboka på «metafor»)
Alle er ulike. Denne floskelen inneholder en dyp sannhet; Ikke to av oss reagerer helt likt på den samme opplevelse. Noen lar seg krenke, andre ikke. Den som ikke lar seg krenke, har forstått noe vesentlig, nemlig at andres ord bare har den makt som mottakeren tillater. Denne innsikten er treffende formulert i følgende sitat:
«Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me».
Det finnes ikke krenkende ord, bare mennesker som lar seg krenke. Den som lar seg krenke av andres (skjells)ord, har sviktet seg selv.
Hvis jeg lar andre bestemme hva jeg skal føle, blir jeg prisgitt deres luner og innfall, og mister makten over meg selv. Bedre å «ta en Sokrates»! Dette kan alle lære. Den som bestemmer over mine følelser, bestemmer over mitt liv.
Det bør helst være meg selv.
(sitat slutt.)

Sluttkommentar:

Når jeg leser om narresisten i faglitteratur, så er det som om jeg leser om narreapostel Jan Aage Torp, det er som om de er identiske.
At Politiet og domstolene ikke hadde evne eller vilje om å avsløre dette er alarmerende og skremmende. De som skal være det godes forsvarer, skriften sier følgende om øvrigheten.

Rom. 13. 3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.

Her gjorde jeg det gode, forkynte Guds ord. Den som ble hetset og sjikanert mer enn noen var jeg og min familie.
Hva gjorde politiet og domstolene? De lot alt det som narreapostel og manipulator Jan Aage Torp gjelde som «sant».
Med andre ord, hele saken imot meg var ikke noe annet enn manipulasjon og løgn.
Sannheten – den virkelige sannheten – det var at selve ANMELDELSEN VAR FABRIKKERT. DET ER DETTE SOM ER DEN «STØRSTE» FORBRYTELSEN I DENNE SAKEN AT TORP FIKK INN EN ANMELDELSE SOM VAR Å FORDREIE HELE SAKEN BORT I FRA TROS- OG YTRINGSFRIHETEN. TIL Å GJELDE NOE HELT ANNET.

Nå kan vi også si at min advokat ikke hadde noe heldig grep om saken i de forstand at han kun var opptatt med lovanvendelse.
Dette var egentlig greit, men det gjorde ting atskillig lettere for at det kunne bli et justismord.
Min advokat skulle også ha demmet opp for Torps massive løgner og manipulering som kun jeg og alene jeg sa klart ifra om.
Brynjar Meling lot seg dessverre rive med også av Torp, derfor lovpriste også Torp ham. Jo, denne saken var egentlig kun en mann som styrte, det var narreapostel og lurendreier Jan Aage Torp.
Får bare håpe, tro og be at min anke fører frem. Og politiet vil se på saken, og Torp blir til slutt dømt for falske anklager imot meg!

Se her for hva Norsk lov sier om falske anklager:

§ 225. Anklage om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som
a)        for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
b)        foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...