torsdag 8. august 2019

Nr. 442: Klage på avslag anmeldelses nummer med referanse nummer 14850575


Nr. 442:
Klage på avslag anmeldelses nummer med referanse nummer 14850575

Oslo 8/7-2019

Dere skriver at dere henlegger saken p.g.a. manglendende kapasitet.


Det klager vi på, samt at det er flere forhold som tilsier at dere må gå inn i saken, og se å få trioen Jan Aage Torp, Arnt Arnesen og Torodd Fuglesteg om mulig siktet for diverse straffbare forhold som det er temmelig åpenbart at det er i denne saken.

Egentlig «pisser» Jan Aage Torp dere rett i ansikte, men dere er ikke klar over det!

Illustrasjonsbilde, ikke noe annet, dette er ikke Jan Aage Torp, men det er dette han gjør overfor Oslo politiet med sin fiktive anmeldelse og løgnpåståender i Oslo Tingrett som overhode ikke var dokumenterte, det var løgn!

Men Oslo politiet skjønner ikke at det er åndsmakter i fra den mørke og Sataniske siden som driver Torp og hans allierte. Derfor det å pisse noen i ansiktet som Torp gjør overfor Oslo politiet og domstolene, er den ultimate fornærmelsen og de er ikke klar over det.

Det beviser og vitne det med å henlegge saken. Trist, men sant!

Samt hans «medhjelpere» som Torodd Fuglesteg og Arnt Arnesen som er Norges 2 største netttroll men har gått fri uansett hva de gjør. Det kommer av at dere er for late og gidder ikke oppsøke slik som er virkelige netttroll. Men slike som meg som skriver men åpen profil og dere vet alt om, elsker dere å ta.

Hvorfor tar dere ikke Torodd Fuglesteg og Arnt Arnesen? Det er fordi de bl.a.
Gjemmer seg bak falske ID på nettet.

IPen Arnt gjemmer seg bak 2620:7:6001::122 tror jeg.
Denne IPen er gjemt i denne oversikten

Det er Tor systemet og både Torodd og Arnt Arnesen benytter seg av Tor for å skjule sin identitet.
De logger seg på Tor, og blir der tildelt forskjellige IP adresser som de «låner» av titusener av medlemmer av den serveren som gjør det svær vanskelig for politiet å spore dem opp.
Slike virkelig netttroll som har støttet Torp hele veien, og som har skrevet imot meg og min familie 1000 ganger mer enn hva jeg har skrevet imot Torp, gidder dere ikke å få tatt.
Som sagt, disse 3 personene «pisser» Oslo politiet og Norske domstoler i «nakken» og dere tillater det, skremmende at vi har et slikt politi i Norge og slike somstoler i Norge der de egentlige kjeltringene går fri.
Men de som er lovlydige og lette å «ta». De blir tatt, da en misbruker makta si med å ta «feil» folk som meg!
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-154-foruten-jan-aage-torp-og-torodd.html

Ikke minst gjelder dette Jan Aage Torp som rundlurte dere med sin fiktive anmeldelse av meg. Torp bruker dere egentlig som sitt «mikrofon-stativ», men dere er ikke var for at dere blir misbrukt, rundlurt og «pisset» på av Torp. Torp bruker dere, og dere skjønner ikke bæra av noe ser det ut som?!

At han skulle ha blitt sjikanert av mine skriverier er bare rett og slett løgn. Eneste som har provosert ham er at jeg har påpekt hva Guds ord sier om ekteskapet. Ikke minst at en forkynner ikke skal være oppadgiftet mens hans første hustru lever, han skal være èn kvinnes mann, ikke to som Torp er.

Ikke minst når en ser på de tingene som han anmeldte meg for, så fremstår både anmeldelsen og hele saken imot meg som latterlig, og alt ute av sine proposisjoner.

Forje gang dere etterforsket og siktet meg, var hele saken ute av alle proporsjoner. Alle de feila som da ble gjort, vil kun at dere ser på saken på nytt kunne gjøre «det godt igjen!»

Slike som saken står nå. Etter at Jan Aage Torp rundlurte dere og Oslo tingrett, så fremstår han som en «seierherre» der han selvfølgelig også har klart å redusere tros- og ytringsfriheten her i Norge. Samt å skremme mange andre til å ikke ytre seg da jeg kun har hatt et mål for øye. Det er å formidle hva Guds ord sier, dette hatet som Torp hadde til meg evnet han å lure dere trill rundt med sin fiktive anmeldelse og ved sine udokumenterte påstander i retten.

Her er eksempler på at reaksjonen fra Torp og andre som hater min forkynnelse hva Guds ord sier.
Som de har klart å dreie til noe annet enn hva saken egentlig dreier seg om.

Dette handler saken om:

I dag så fryder både Torodd Fuglesteg, Arnt Arnesen og Jan Aage Torp hva dere i politiet og domstolene har klart å stelle i stand med denne totalt feilaktige dom og alt annet. Det hele er satt ut av alle proporsjoner da mitt eneste mål har vært å formidle Guds ord som Jan Aage Torp hatet og lurte dere med falske anklager imot meg.

Siden denne saken dypest sett er et angrep på tros- og ytringsfriheten og Jan Aage Torp har (mis)brukt dere imot meg, så bør denne saken sees på nytt!

Dere er blitt rundlurt, i mitt hjemland Danmark kunne dette aldri ha skjedd er jeg overbevist om da de burer inne slike personer som Torp.

Han er også hele tiden krenket, av alle som skriver imot han, derfor taler dette også om at dere er blitt misbrukt og rundlurt av Jan Aage Torp.

Her er noen eksempler på bare i det siste at han er krenket, av alt og alle som skriver imot ham.

Se her:

Etter dere og domstolene ble rundlurt og manipulert av Jan Aage Torp, så bør saken sees på nytt uansett hva jeg mener.

Da denne saken ikke har bragt noe positivt, rettskaffenhet og klart svar. Her ser vi at Jan Aage Torp og hans venner fryder seg på «min bekostning!»


Samt at den eller de som er virkelig blitt sjikanert og hetset i denne saken, er meg og min familie. Samt de som har lidd aller mest er ute tvil Jan Aage Torp sine barn som er blitt utsatt for de mest nedverdige og nedrige forhold med bl.a. demonutdrivelser og annet religiøst vanvidd og galskap.


Det vil være enda et feilgrep av Oslo politiet å henlegge denne saken, og ikke videre etterforske denne eller disse sakene.
Det uten tvil for tros- og ytringsfriheten er Jan Aage Torp sin fiktive anmeldelse som er mest alvorlig. Da det var kun og alene min forkynnelse om skilsmisse og gjengifte som skapte det veldige hatet og raseriet i Torp. Ikke at jeg nevnte diverse annet, da hans skyts imot meg overgikk meg 1000 ganger!

For ettertiden vil det også være rart at denne saken ikke kom en til bunns i, og det blir liggende sikkert i årtier på nettet den bloggen som er opprettet i forbindelse med disse sakene, se her:

http://justismord.janchristensen.net/

Vil bare si også som et siste ord, at siden Torp alltid vil føle seg krenket.

Bruke eller misbruke andre mennesker for selv å gå fri, da han lever av å få oppmerksomhet. Har selvfølgelig mye mer å si, og stiller gjerne opp til et avhør. For å bringe klarhet i alt. Da jeg tror at det er ingen som har bedre oversikt over hva som er hva i denne saken. Oslo politiet og domstolene er og har kun vært et instrument for Jan Aage Torp som han har evnet å manipulere, bruke og misbruke akkurat som det har passet han og han har villet det!


Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...