tirsdag 6. august 2019

Nr. 440: Vil vi seire over både PBE, Jan Aage Torp og alle andre som går imot oss?!


Nr. 440:
Vil vi seire over både PBE, Jan Aage Torp og alle andre som går imot oss?!

Bilde av meg og min kone der jeg nok har nesten det samme skjegget som Moses kanskje hadde?
Da Israels barn dro ut av Egypt, og fienden var i hælene på dem for å ta livet av dem og føre dem tilbake til slaveriet. Så mistet ikke Moses fatningen, mote eller besinnelsen da han stolte på Guds ord og Guds løfter. Slik kan vi også stole på Guds ord og Guds løfter, og vinne seier med faktisk å gjøre «minst» mulig og stole «mest» mulig på Gud og hans ord ved å ikke la fiende lure oss til å tro på hans løgnbudskap som alltid går imot Guds ord og Guds løfter til og for oss som troende.
Vi som troende har faktisk de beste forutsetninger for å seire i alle livets situasjoner og omstendigheter, ingen er bedre stilt enn oss.
Dette «regner» eller ønsker den Onde å se bort ifra. Med men det er akkurat dette som Gud sier gjentatte ganger til oss i sitt eget ord, bibelen.

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,

Dette er vel noen av de mest kraftfulle ord rettet imot oss troende i hele bibelen? Vi har fått del i Guds egen natur, og videre tales det om vi har fått alt som tjener og holder oss oppe i denne verden. Skriften sier «hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt».

Videre tales det vi har «har gitt oss de største og dyreste løfter».
Vi har fått de største løfter, og de mest verdifulle løfter, bedre enn dette er det ikke mulig å få og ha det som et menneske på denne jorden ifølge Guds egget ord.

Skriften sier bl.a. i Rom. 8. 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

Vi er medarvinger med Kristus. Alt hans er vårt, og alt vårt er hans, dette er fantastisk, stort og herlig.
Skriften taler videre om mange andre løfter. Hør bare her noen:

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Jeremia 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp. 12 Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, 13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte. 14 Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.

Dette gjelder Israel først og fremst, men vi er komet inn som innpodete grener, og har også fått del i arven, løftene og Guds liv og del i hans Guddommelige natur.

De ordene jeg bare har nevnt hevn her, er mer enn nok til seire i alle livets situasjoner da Gud selv sier at han skal høre oss når vi ber, og svare oss.

Vi kommer til å seire både ovenfor PBE og overfor Jan Aage Torp, samt alle andre både i nåtid og fremtid. Da jeg ser tilbake på fortiden, har det alltid vært seier når vi har stolt på Herren og hans ord.

Fikk en profeti om dette i begynnelsen av året.

Profetien lød fritt og kort fortalt at jeg skulle få seier på alle ting, og det skulle igjen skape ro og fred for meg og min familie.
Nå skal en ikke bygge utelukkende på profetier, men det er underlig hvor godt dette stemmer!

Jeg hadde aldri aning om at PBE ville se på saken en gang til etter vi tapte saken i retten, dette var det faktisk advokaten som fikk til. Vi fikk til et møte 11 april, etter da har saken egentlig gått vår vei mer eller mindre!

Dernest at saken mellom meg og Jan Aage Torp skulle bli tatt opp på nytt igjen, det var faktisk Torodd Fuglesteg som fikk det til.

Da med en ny anmeldelse av meg, Takk Gud for Torodd Fuglesteg, som jeg aldri har skrevet et ondt ord om på nettet.

Her har Gud brukt min Advokat Knut Howlid og Torodd Fuglesteg, samt Nils Emil Pettersen som kom med denne profetien i begynnelsen av dette året.

Tror det var i mars mnd. eller februar?

Alt skjer som Gud vil, alt er i hans hender!

Sluttkommentar:

Jeg fikk et ord forledendag fra en av mine facebook venner fra Afrika/Kenya Sylvester Wekesa Wafula som umulig kunne kjenne vår situasjon. Det var dette ordet han sendte oss.

Josva 1. 9 Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar deg fore.

2011 oversettelsen: 9 Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Det står her at vi ikke skal frykte eller miste mote. På dansk heter det å ikke bli bange.
Dette ordet var faktisk det ordet min Far brukte mest til meg da jeg vokste opp at jeg ikke skulle bli bange. Med andre ord, det samme ordet jeg fikk av denne Afrikanske forkynneren Sylvester Wekesa Wafula.

I grunnteksten så kommer det frem at vi skal være sterke som en mot-reaksjon på det som kommer imot oss. Vi skal være sterke når omstendigheten går imot oss.
Videre står det vi skal ikke bli redde, men på grunnteksten de ordene som er brukt så skal vi ikke la oss riste eller forstyrres av fienden.

Til slutt i Josva 1.9 står det vi ikke skal la oss bli slått, eller satt ut av spill da Herren er med oss.
I dette ene verset finner vi Guds strategi for oss å være overvinnere, som Herren har kalt oss til, og ønsker vi skal være! Dette er for oss alle i Jesu navn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...