mandag 29. juli 2019

Nr. 434: Snakket med politiet – de ser nå på min anmeldelse av bl.a. Jan Aage Torp, be om at de evner å se at det var en fiktiv anmeldelse Torp kom med, og de sikter og straffer han for hans uredelige forhold!

Nr. 434:
Snakket med politiet – de ser nå på min anmeldelse av bl.a. Jan Aage Torp, be om at de evner å se at det var en fiktiv anmeldelse Torp kom med, og de sikter og straffer han for hans uredelige forhold!

Bilde av den notoriske løgner og manipulator Jan Aage Torp som forledet politiet til å tro på sin fiktive anmeldelse at han ikke hatet meg for å ha forkynt imot hans gjengifte. Men at jeg hadde forkynte at han var en narresist, spedalsk og uren. Snakk om være en notorisk løgner.


Ringte i dag mandag 29. juli 2019 til politiet for å forhøre meg om hvordan det ligger an med anmeldelsen min av bl.a. Jan Aage Torp, og hans 2 kompanjonger Torodd Fuglesteg og Arnt Arnesen.

De sa de ser på saken, dette er et meget godt tegn!

Be derfor om at Guds vilje skjer, og at Pastor Jan Aage Torp må stå til ansvar for å ha manipulert, fordreid sannheten at han leverte en fiktiv anmeldelse av meg.
Det var ikke at jeg hadde skrevet diverse ting på nettet om ham. Men at Torp hatet meg, den Himmelske blogg og vår engelsktalende blogg Heavenly blog for å ha påpekt og fått frem for tusener at Jan Aage Torp var skilt og gjengiftet som en troende.

Det var en åndelig og religiøs strid som Torp forledet politiet til å tro at han følte seg sjikanert for å ha blitt kalt for bl.a. narresist, horkarl og spedalsk. Selvfølgelig var det ikke dette, men at jeg forkynte imot hans gjengifte. 
Med andre ord, det var falske anklager og tåkelegging Torp bedrev med ovenfor politiet, ikke noe annet.

Be om at sannheten og rettferdigheten seirer slik at Torp får sin straff for å ha kommet med falske anklager. Vi har Guds ord og Guds løfter på at vi skal be, og få bønnesvar. Uansett hva vi ber om, skal vi få det. Vi ber om da at Torp blir siktet og straffet for sine løgner og manipulering, dette kan vi forvente å få bønnesvar på da dette er åpenbart hans vilje.

Skriften taler om å be, her er noen ord og løfter på dette.

Joh. e. 15. 7 Dersom I blir i mig, og mine ord blir i eder, da bed om hvad I vil, og I skal få det.

1 Joh. b. 5. 14 Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss; 15 og dersom vi vet at han hører oss, hvad vi så beder om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om

Matt. 18. 19 Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.

Be, og takk at Guds vilje skjer at Jan Aage Torp får sin velfortjente straff og må sone for sin brøde med å forlede både politiet og domstolene.

At politiet evner å skjelne sannhet fra løgn og de finner klare beviser og indisier som holder i retten slik at Torp blir straffet for å ha løyet og manipulert politiet og domstolene. Sannheten har små føtter sa Carl F Wisløff, men den kommer alltid frem. Det vil skje også her i denne saken da Herren våker over sitt ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...