fredag 26. juli 2019

Nr. 432: Saken mellom meg og Jan Aage Torp, be om at rettferdigheten seirer, at Jan Aage Torp blir siktet og dømt for falske anklager, slik at denne saken får sin rettferdighet!


Nr. 432:
Saken mellom meg og Jan Aage Torp, be om at rettferdigheten seirer, at Jan Aage Torp blir siktet og dømt for falske anklager, slik at denne saken får sin rettferdighet!

Sendt dette til Oslo politiet.


Opplysninger angående anmeldelse! Referanse nummer 14850575!                         Oslo 25/7.2019

Hei!

Har sendt noe dokumentasjon angående min anmeldelse med referanse nummer 14850575!                        

Alle opplysninger hvordan dere ble rundlurt, manipulert og misledet av Jan Aage Torp.

Nå med en ny anmeldelse ved Torodd Fuglesteg, som også kom med en fiktiv anmeldelse med referanse nummer 14831486.

Jeg har da «motanmeldt» dette, og tatt med at dere skal se på de gamle sakene på nytt som hører i sammen med disse nye sakene.

Men jeg har flyttet det jeg har skrevet over alt på min nye blogg Justismord i fra den Himmelske blogg.

Dette til deres orientering da jeg i enkelte mailer også har referert til den Himmelske blogg.

Torodd Fuglesteg har jeg aldri skrevet noe imot av betydning, men det har jeg gjort imot Jan Aage Torp.
Det som eventuelt ligger ute på nettet på mine blogger er noe som Torodd Fuglesteg stort sett har skrevet selv.

Siden hele saken imot meg bygger på en fabrikert anmeldelse der jeg hevdet mitt bibelsyn og som manipulator og narreapostel Jan Aage Torp evnet å villede både dere og Norske domstoler, så er det her dere bør sette trykket inn i deres etterforskning.

Dere er rett og slett blitt villedt av Jan Aage Torp med falske anklager imot meg da det var mitt bibelsyn og intet annet Jan Aage Torp hatet og ikke kunne tåle!

Nå er det en del som er blitt sendt til dere av også nye opplysninger, men kort det jeg vil ha videreformidlet til dere skal jeg avslutningsvis ta i stikkordsform til dere.

Vil også si at jeg stiller gjerne opp til et avhør for å forklare mer, for denne saken er blitt komplisert og omfattende.

I utgangspunktet mener jeg den ikke var det før dere ble rundlurt av Jan Aage Torp som hatet meg for å ha påpekt at han levde et liv i dobbeltmoral som en religiøs person.

Samtidig, så hadde jeg ingen aning om heller at han hadde så store problemer internt i familien der han hadde drevet ut onde ånder av sine egne barn og fått de til å hate ham. I dag så har de tatt avstand i fra ham, og de slik jeg forstår det er skadelidende overfor den behandlingen de er blitt utsatt for.

1.) Torodd Fuglesteg later som jeg har skrevet dritt om ham, noe som overhode ikke er tilfelle. Før kampen mellom meg og Jan Aage Torp begynte, så harselerte og sjikanerte han meg uten jeg tok igjen. Jeg har aldri virkelig tatt igjen med ham i hans nedrige språkform. Det som ligger ute på nettet på mine blogger angående ham er stort sett hans egne uttalelser. Men da saken mellom meg og Jan Aage Torp eskalerte og vokste seg stor etter dere i politiet og domstolene kom inn.

Så «hang» flere seg på, bl.a. Torodd Fuglesteg, Bjørn Storm Johansen, Arnt Arnesen og andre, ikke minst på nettstedet https://www.sokelys.com/

2.) Jan Aage Torp hadde lagt merke til at jeg som en forholdsvis liten aktør hadde et forholdsvis stort treff på nettet. Der jeg bl.a. tok opp at han som såkalt Pastor levde imot Guds ord etter min overbevisning med å være gjengiftet. Dette synes har alltid vært det rådende innforbi den kristne menighet. Hva gjorde Torp da? Kom med falske anklager at jeg hadde skrevet imot ham på andre områder. Dette var til dels sant da han hadde misbrukt sin stilling og posisjon som Pastor og fått «tilranet» seg betydelige pengebeløp. Bl.a. gjennom en Serber som Torp kalte syk i ettertid, da jeg bl.a. beskrev Torp som en narresist og annet som bibelen sammenlignes med å være spedalsk, som er i bibelen et billedspråk på å leve i synd. Dette var i siktelsen imot meg, se her:


3.) Nå fremstår denne saken som en «mega-sak». Men den er forholdsvis enkel mener jeg. Det er Jan Aage Torp oppdiktede anmeldelse som Manglerud politiet bet villig på, og som Oslo Tingrett ble forledet til å tro var sjikane og annet. Jeg har aldri sjikanert eller skrevet stygt, men det er Torps fiktive anmeldelse som ligger til grunn for alt i denne saken.

4.) Nå har jeg fjernet mesteparten i denne saken fra den Himmelske blogg over på bloggen her: http://justismord.janchristensen.net/

5.) Stiller gjerne opp til avhør for å svare på spørsmål og forklare alt nøyere og det som dere måtte lure på. Mitt mål er å bringe sannhet og rettferdighet inn i denne saken. Det er at Jan Aage Torp blir siktet for å ha kommet med falske anklager!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...