torsdag 25. juli 2019

Nr. 429: Det hadde kun vært i det godes interesse at Jan Aage Torp hadde blitt siktet, dømt og blitt stilt til ansvar for sin falske politianmeldelse imot meg, og for å ha rundlurt Manglerud Politikammer og Oslo Tingrett!


Nr. 429:
Det hadde kun vært i det godes interesse at Jan Aage Torp hadde blitt siktet, dømt og blitt stilt til ansvar for sin falske politianmeldelse imot meg, og for å ha rundlurt Manglerud Politikammer og Oslo Tingrett!

Bilde av narreapostel Jan Aage Torp.
Det er kun en èneste ting som har trigget og såret Jan Aage Torp av alt det jeg har skrevet og talt.
Det er at jeg har holdt frem hva Guds ord sier og det kristne ekteskapet, ikke noe annet!
Alt annet har prellet av som «vann på gåsa», det har hans selv hevdet ved mange anledninger.

Da står vi igjen med en ting, hvorfor politianmeldte da Jan Aage Torp meg?
Svaret gir seg, det var ene og alene at jeg påpekte at han ikke hadde lov som en troende å innlede et nytt forhold etter sin skilsmisse. Her er noe av hva Jan Aage Torp har skrevet om meg og saken. Ikke minst dette at han ikke tar mer seriøst og alt det jeg skriver og taler har ingen innvirkning på ham.
Som stadfester det jeg har hevdet fra dag en, at det er kun og alene min forkynnelse imot gjengifte som har trigget og irritert Jan Aage Torp.
Som har skapt det veldige hatet overfor meg og den Himmelske blogg.
Derfor var hans anmeldelse av meg kun og alene falske anklager, intet annet!

Torp bl.a. mener når han leser hva jeg skriver at det er for ham følgende:
Koste på oss en lørdags-latter nå. Med andre ord, når en ler av hva jeg skriver ellers, bortsett fra gjengifte er hele hans anmeldelse fabrikert og løgn.
Men jeg har hevdet hele tiden at Jan Aage Torp har kommet med falske anklager og hele saken imot meg er kun et dekke av å få fjernet meg og den Himmelske blogg p.g.a. at vi har påpekt Jan Aage Torps gjengifte.
Sluttkommentar:

Norsk lov sier følgende:

§ 225. Anklage om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som
a)    for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
b)    foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...