torsdag 25. juli 2019

Nr. 428: Kampen imot trioen Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg er dypest sett en kamp for tros- og ytringsfriheten i Norge, intet annet!


Nr. 428:
Kampen imot trioen Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg er dypest sett en kamp for tros- og ytringsfriheten i Norge, intet annet!

Illustrasjonsbilde av politiet som Jan Aage Torp har manipulert, fordreid og lurt til å bli som et redskap i hans skitne og onde kamp imot meg og den Himmelske blogg. 

Det Torp ønsker, vil og arbeider for å få stengt ned den Himmelske blogg. 
Han har selv skrevet dette og at jeg skulle sitte 2 år i fengsel og bli dømt til å betale han 1000 kr. om dagen. Mannen er tvers igjennom ond og farlig slik han opptrer.
Denne til dels skitne kampen jeg her kjemper er egentlig en kamp for tros- og ytringsfriheten!
Den kampen vil nok vare og tar aldri slutt!

Vi ser nå i England der en som kjemper for å ytringsfriheten Tommy Robinson er t.o.m. blitt boikottet av Facebook.

Dette skriver Tore Steinar Storebø om ham på Facebook.

Arbeidarklasseguten frå Luton, Tommy Robinson (f. 1982), har vore uortodoks og ikkje særleg taktisk i ein del samanhengar. Og han er også dømt for nokre lovbrot. Men han er ingen rasist, ikkje høgreekstrem og ingen nazist. Han er derimot ein real forkjempar for demokrati og menneskerettar. Eg har faktisk studert historien hans og medieforvrengingane rundt han ganske grundig. Men i media, som BBC, Sky osv., og dermed også i NRK og TV2, har han hensynslaust blitt framstilt som ein rå høgreekstrem rasist og islamofob, noko han ikkje er, framstillingar som faktisk er knytta opp til ei kynisk manipulering av bilete, filmopptak og kontekstlause kommentarar dei siste ti åra som svevar fritt rundt på dei ulike TV-kanalane og i avisredaksjonene. Han er også utestengt frå Twitter (mars 2018 og Facebook februar 2019 og systematisk redusert/ekskludert på YouTube). Og no er han dømt for heilt elementært journalistisk arbeid utanfor ein rettssal i Leeds i samband med ein av dei mest brutale gjengvaldtektssakene i Storbritannia. Hadde dette skjedd i Ungarn, Russland eller i Polen, hadde dette ført til ramaskrik og sterke fordømingar frå Norske PEN og frå alle som kjempar for ytringsfridom her i landet. Men dette skjer i England, og alle «menneskerettsforkjemparar» held kjeft eller dei kjeftar på «rasisten Tommy Robinson». Rått! Tommy Robinson får mi fulle støtte i kampen mot rå sensur, kyniske journalistar og ein uhyggeleg rå rettergang som han fekk i UK førre veke. Eg roper ut: Free Tommy Robinson!
(sitat slutt).

Jeg fikk også en enda dårligere behandling i Oslo Tingrett og av Manglerud politiet her i Oslo. Les her: http://justismord.janchristensen.net/

Jan Aage Torps siste sprell er at han ønsker å fremstå som en «kristen» ridder!

Her skriver Torp dette:

«Vårt motiv og utgangspunkt var ikke å forsvare oss selv, men våre predikantkollegaer. Men Politiet ba oss om å endre anmeldelsen så den bygde på hva bloggeren begikk mot oss.
Politiet tok ut siktelse mot ham på grunnlag av vår politianmeldelse.»

Se her, dette var en åndelig strid mellom meg og Jan Aage Torp.
En strid om å kunne mene og hevde hva Guds ord sier og taler om ekteskapet.
Da er det også tros- og ytringsfriheten som Torp, politiet og domstolene har prøvd å ødelegge og pullvisere!

Dette mislikte Jan Aage Torp så sterkt, at han fant på noe veldig, veldig «lurt», politianmelde Christensen.

Men hvordan nå frem? Tenk, at politiet og domstolene blander seg inn på vegne av en horkarl og falsk forkynner. Hvor ille kan det bli?

Dette er virkelig å manipulere og ha en skjult agenda. Samtidig er det latterlig å tro at Torp gjorde dette på vegne av noen avdøde forkynnere, det er totalt idioti å tro på.
Hva står vi da igjen med? Kun en mann som «bruker» politiet og domstolene for om mulig å prøve å stoppe meg og den Himmelske blogg for å ikke forkynne imot gjengifte.

Dette advarte også min advokat Brynjar Meling om at dette var en farlig vei.

Dette skriver Meling:

Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.
(sitat slutt.)

Hva gjorde retten da? For å få meg dømt? Det var ikke noe straffbart i det jeg hadde skrevet og talt, det sa alle og enhver.
Jo, da så de bort helt i fra hva Torp hadde skrevet og talt.
De så helt bort i fra hva Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut hadde skrevet og sagt, og alle andre.
De så kun hen til hva jeg hadde skrevet og talt. 
Det var de antall som Torp fremla i Oslo tingrett, som var totalt udokumenterte. Da vi vet at Torp er en notorisk løgner, sette sin lit til dette er som å sette sin lit til en forbryter og farlig mann. I Sverige og Danmark straffer de slike personer, i Norge blir de løftet frem.

http://justismord.janchristensen.net/2018/01/nr-208-jan-aage-torp-spiller-et-spill.html

http://justismord.janchristensen.net/2018/05/nr-308-det-er-underlig-at-jan-aage-torp.html

http://justismord.janchristensen.net/2018/05/nr-309-i-sverige-og-danmark-sitter.html
I Borgarting Lagmannsrett sa jeg klart i fra at de tallene med Torp var helt hinsides, selv da så skrev dommer Øystein Hermansen en løgndom at ingen bestred Jan Aage Torps tall. Selv om jeg sa de var helt hinsides, heldigvis tok jeg dette opp på tape og det ligger ute på nettet at hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er bygget på kun en ting. Jan Aage Torps udokumenterte antall av skriving som jeg har skrevet ikke.
Dette skriver Jan Aage Torp angående dommen.


Ann Helen satte standarden med sitt skriv til Oslo Tingrett der hun lanserte begrepet «personforfølgelse» og der hun anførte at mengden av sjikane og mobbing (tusenvis av tilfeller!) forsterket alvoret i saken. Både begrepet «personforfølgelse» og «mengde-mobbing» ble innført i uttalelsene fra alle 3 rettsinstanser, noe vi er takknemlige for.

Det ble overhode ikke nevnt en eneste gang i Oslo tingrett at antall hadde noe å si før dommen kom. Jeg skjønner ikke at Oslo Tingrett kan være så råtten som dette, samt at Borgarting Lagmannsrett var egentlig enda verre da jeg der sa klart i fra at Jan Aage Torp antall som han fremla i Oslo tingrett var både udokumenterte og helt hinsides fakta.

Med andre ord, saken imot meg og den Himmelske blogg er og forblir tidenes Justismord. Se her: http://justismord.janchristensen.net/

Fra Brynjar Meling sitt ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett:

Tingretten har ukritisk lagt Torps forklaring på dette punkt til grunn og lagt avgjørende vekt på dette i sin skyldvurdering. Det riktige ifølge Christensen er at han har nevnt de aktuelle forholdene betydelig færre ganger, og i det alt vesentligste så har dette kommet som tilsvar på artikler som rammer Christensen.
(Sitat slutt.)

Nå har jeg dokumentert at selve dommen imot meg overhode holder ikke mål, det er et regelrett Norges historiens største justismord. Ikke verste, da andre har sonet år i fengsel. Men her skulle jeg selvfølgelig vært frikjent 1000 ganger.

Tar en også med at selve anmeldelsen var falsk. Da det var falske anklager imot meg, da Torp hatet meg ikke p.g.a. at jeg hadde skrevet at han var en spedalsk, falsk pastor/profet/apostel” og «gammel gris».

Men det var ene og alene at jeg hadde forkynt imot gjengifte, og truffet ikke bare Jan Aage Torp med det.
Men tusenvis av andre, som hadde begynt å få opp øynene at med Torp var avstand mellom liv og lære så stor at det var blitt åpenbart for de alle fleste at her var det ingen sann apostel og hyrde de hadde med å gjøre!

Så brukte han villig Manglerud Politiet som villig, neste som en (u-) dressert hun hoppet, la seg og gav labb når Torp herjet og holdt på. Ikke minst at han først ville kunne anmelde meg for å ha advart imot noen avdøde predikanter.
Det er som en må ta «smertestillende» for å ikke le seg i hjel av Jan Aage Torps mange finurlige og outstanding løgner. De er mange, konstante og helt hinsides virkeligheten. «Godt» at Manglerud politikammer, Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ville tro på ham. Tror ikke det er i realiteten en eneste utenforbi disse instansene som har trodd på Jan Aage Torp?

I realiteten er hele saken imot meg til å grine og bare riste på hode av. Det er ikke mulig å bli verre, og tror dette kunne aldri ha skjedd i noe annet land enn Norge.
Hvem andre ville tro på slike løgner? En må være temmelig syltet ned i et eller annet for å kunne ta noe slikt egentlig seriøst, det er rene og skjære galskapen.
Manglerud politikammer, Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ville tro på ham. Det er ikke til å forstå, men nå gjennom denne nye anmeldelsen, så tror jeg at politiet har en egen mulighet til å våkne opp.
Sikte og få Torp dømt for falske anklager, det er ikke enda for sent!

Sluttkommentar:

Nå anmeldte Torodd Fuglesteg meg for hensynsløs adferd, men han er da Norges verste nettroll og er det noen som politiet burde tatt en kikk på, så var det han.
Samtidig, Torodd Fuglesteg er ikke full så dum og naiv som Torp som mener at jeg skriver på de mørke sider på nettet som han kaller det.
Men begge to har limt meg til Anders Behring Breivik på verst tenkelig måte med å kalle meg hans tvillingsjel, etterfølger og terrorist som ham + masse annet både opp imot ABB og av andre sjikanerende utsagn.
Det er mer enn nok for politiet å arbeide opp imot disse hvis de endelig begynner å gjøre jobben sin overfor denne onde trioen eller treenigheten Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...