torsdag 25. juli 2019

Nr. 421: Vil politiet endelig sikte, straffe og få domfelt narreapostel Jan Aage Torp for falske anklager imot meg? Det var en gedigen bløff at han anmeldte meg da det var hans gjengifte jeg hadde påpekt, ikke noe annet!


Nr. 421:
Vil politiet endelig sikte, straffe og få domfelt narreapostel Jan Aage Torp for falske anklager imot meg? Det var en gedigen bløff at han anmeldte meg da det var hans gjengifte jeg hadde påpekt, ikke noe annet!

Bilde av narreapostel Jan Aage Torp. Det er vel ingen her i Norge som har manipulert, løyet og «trollet» politiet og domstolene som denne mannen. Med sin fiktive anmeldelse av meg, der han ville ha meg i fengsel og ha penger. Det viser bare det hatet som er plantet i Torps hjerte og sinn. Jeg har kun påpekt at Torp er gjengiftet, og han har evnet å vri det til å bli noe helt annet. Det viser bare at Torp har bryte Norsk lov, med § 168 som sier.
I straffeloven § 168 heter det:
"Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."

Dette har narreapostel Jan Aage Torp gjort, ved å anmelde meg da det var min forkynnelse mot gjengifte blant forkynnere han hatet, men «latet» det var noe helt annet. Dette er falske anklager, og skal og bør staffes. Det er nå blitt gitt en ny mulighet for politiet og domstolene å fatte et annet sinn. Få narreapostel Jan Aage Torp siktet, dømt og straffet for falske anklager imot meg og den Himmelske blogg.
Dette er sendt til Oslo politiet, skal sende et større og mer utfyllende dokument senere.


Tilleggsopplysninger angående anmeldelse!
Referanse nummer 14831486 38288/19-201

For det første, anmeldelse med deres referanse nummer 14831486 38288/19-201 i fra Torodd Fuglesteg som er mer eller mindre oppspinn da det er han i sammen med Jan Aage Torp her i fra Oslo. Samt Ansgar Braut som er det navnet han har skrevet under på nettet, så langt jeg vet og har fått opplysninger om, så er hans riktige navn Arnt Arnesen fra Stavanger. Det er de som har drevet med det som jeg er blitt anmeldt for. De snur det hele egentlig på hode, og lar kun mine kommentarer stå som eneste «sannhet!»
Da blir det selvfølgelig juks, noe som de har drevet med hele tiden.

Dette skriver min Advokat Brynjar Meling:
«Her kan det nevnes at retten har sett bort i fra det faktum at Torps egne aktiviteter har bidratt til å spre informasjonen.  Det kan i den anledning vises til at den første som omtalte Oslo tingretts dom mot Christensen, var Torp i sin blogg. Det viser at det ikke er privatlivet Torp er opptatt av å beskytte ved å anmelde Christensen, men han gjør dette som en del av deres «kamp». Det anføres her at rettsvesenet skal være varsomme med å la seg bruke. Det er derfor isolert sett riktig når politiet har henlagt Christensens anmeldelser mot Torp, men det er altså feil å opprettholde andre veien.»

Dette er det samme som er blitt gjort imot meg hele tiden som Torodd Fuglesteg holder på med ovenfor dere. Isolerer mine uttalelser, og fremheve dem til det eneste i denne saken.
Saken er at mesteparten er kommet frem gjennom ordskifte, og de hardeste her har hele tiden vært mine motstandere. Jan Aage Torp, Torodd Fuglesteg og en del andre personer der den mest fremtreden her har vært mannen som skriver under utallige nicknavn eller psynonym navn der Ansgar Braut er det han er mest kjent som. Hans riktige navn skal visstnok være Arnt Arnesen i fra Stavanger.

Det har vært anmeldelse på disse før, med bl.a. anmeldelse nummer (så langt jeg husker, dette ligger nå tilbake i tid):

13952169
13385811
13218387
3146985.

+ en til fra min kone Berit Nyland Christensen.
Som hun anmeldte på Majorstuen Politikammer da vi fikk mailer tilsendt til hennes arbeidsted at hun gikk med skytevåpen som vi tror at enten Torodd Fuglesteg eller Arnt Arnesen sendte ut i fra skrivemåten.
Skolen var i ferd med å tilkalle bevæpnet politi, men heldigvis ble dette stoppet.

Denne saken her bygger egentlig på en falsk politianmeldelse fra Jan Aage Torp som bor her i Oslo og er Pastor i fra Oslokirken,0o eller som han nå kaller sin menighet for Restoration Oslokirken.

Men i denne anmeldelsen og disse sakene bør sees under et.
Det er egentlig politiet og domstolene som har gjort denne saken til «det store» med å gå imot meg og den Himmelske blogg.

Det som Torodd Fuglesteg og Arnt Arnesen er kun netttroll, som jeg bryr meg egentlig svært lite om.

Saken er slik at det var Pastor Jan Aage Torp som gikk til Manglerud politiet med en fiktiv anmeldelse. Det var at jeg hadde forkynt imot gjengifte som gjør at en som forkynner er blitt diskvalifisert.
Med andre ord, Pastor Jan Aage Torp brøt minst § 225 og § 168. Han hatet meg fordi jeg forkynte imot gjengifte og hadde en så stor tilhører skare på nettet, han fikk da lurte dere og hele domstolaprerattet trill rundt!

Hva skjedde egentlig? Jo, følgende skjedde.

Jan Aage Torp uttenkte en plan og en taktikk imot meg. Da han ikke kunne stoppe meg og den Himmelske blogg på lovlig vis.
Samt vår engelskspråklige blogg som nådde langt inn i USA og over hele verden:

Da gikk han til politiet på Manglerud med en fiktiv anmeldelse at jeg hadde bryte § 390 a og diverse andre lover.

Da rettsaken kom så fikk de selvfølgelig ikke meg dømt for å ha bryte denne loven. Men domstolene og politiet var så oppspilt på å ta meg, at de fikk dømt meg for å ha «skrevet for mye». Tidenes justismord.

Har laget en egen blogg om dette her:

Hvem er så disse tre her? Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut/ Arnt Arnesen og narreapostel Jan Aage Torp?

Det er ikke alt av dette jeg kan direkte bevise da jeg ikke sitter på de ressursene dere har i politiet. Men er allikevel sikker på at dette er fakta og sannheten. Dette er egentlig noe dere må etterforske, og kan fremlegge i en eventuell straffesak da imot Jan Aage Torp som er den som egentlig styrer alle i denne saken imot meg og den Himmelske blogg.

Hadde Jan Aage Torp bodd i mitt egentlige hjemland Danmark hadde han åpenbart sittet i fengsel for de samme forhodene. Der burer de inne slike, men i Norge evner de å lure både politiet og domstolene.

Legg merke til i dommen imot meg det antall som Torp la frem for retten, var kun max 1 % av de antall han hevdet jeg hadde skrevet imot han, dokumenterte.
Med andre ord, dette var løgn. Det er akkurat det Jan Aage Torp er, en notorisk løgner, manipulator og narsissist.

Jan Aage Torp har presset penger ut av mennesker som han omtaler som syke etterpå.
Jan Aage Torp har systematisk drevet onde ånder ut av sine egne barn og de er skadet for livet.
Jan Aage Torp har kommet med utallige profetier som aldri har slått til, bl.a. at hele Athen skulle brennes p.g.a. sin ugudelighet.
Jan Aage Torp har villedet politiet da han anmeldte meg og den Himmelske blogg. Det var en” dekkoperasjon” for å få meg dømt da jeg hadde påpekt at han levde ikke etter Guds ord som Pastor. Men Torp fordreide dette til å gjelde andre forhold for å få meg og den Himmelske blogg dømt og fjernet fra nettet som var han utalte mål.
Jan Aage Torp vil ha fjernet alle homofile og alle andre som han ikke liker i fra stillinger i samfunnet.
Det er åpenbart at Jan Aage Torp er en ytterst ekstrem og farlig person som har bryte flere Norske lover og dessverre er han ikke i Danmark, men i Norge og får lov og operer fritt og bli trodd på!

Hvem er Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut/ Arnt Arnesen?
De omtaler seg selv som pudler og lakeier til Jan Aage Torp, der de elsker de «levnet» som alltid er i og rundt narreapostel og lurendreier Jan Aage Torp.

Torodd Fuglesteg har et måt med det han gjør overfor meg, det er at jeg skal dø. Det har han utalt flere ganger, ikke akkurat hyggelig. Han skriver bl.a. dette:
«Hensikten med disse postene har vert aa gi JKC nok tau til aa dingle i. Dermed er oppdraget fullført.»

Torodd Fuglesteg driver en vemmelig satire blogg også uten anstendighet, se her: https://smyrnamenighet.wordpress.com/

Han har bl.a., lurt avisen VG trill rundt og havnet på første siden. Dette er Torodds liv, skape mest mulig støy og oppmerksomhet i og rundt seg.


Hvem er denne tredje mannen som har forfulgt meg og min familie? Det er en mann som har forsøkt ved mange anledninger å tru meg til taushet. Han har skrevet skremmende mailer til min arbeidsgiver og min kones arbeidsgiver. Har lurt Dagbladet trill rundt.

Sluttkommentar:

Nå gjelder det en anmeldelse av en viss Torodd Fuglesteg av meg. Men problemet med denne anmeldelsen og alt annet. Er at dere i politiet og domstolene er blitt rundlurt av narreapostel Jan Aage Torp med sin fiktive anmeldelse av meg. Det er her sakens kjerne er, som dessverre dere har helt opp til nå bevist oversett. Tar dere ikke med dette, så mister dere oversikten over hele saken!

Det er først når dere får «orden» på den åpenbart kriminelle Jan Aage Torp som driver demoner ut av sine egne barn også, som har anmeldt meg for forhold som er ren og skjer oppdiktning for å få meg fjernet fra nettet og betale Torp penger. Alt dette har vært hans mål.

Se her for hva hans barn i dag lider:Her er noe av hva Jan Aage Torp har kalt meg for, ikke rent lite:

«Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger». (mange, mange ganger).

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

«Ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.»

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Her er noe av hva Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut har kalt meg for:Ellers noen relaterte artikler som viser hva som har foregått i denne saken.
Der uten tvil hetsingen av min familie og meg at jeg har et forhold til enkelte politikvinner på Manglerud, to bonusbarn. En homofil sønn og er Anders Behring Breivik sympatisør, etterfølger, tvillingsjel og tilhenger noe av det nedrige som Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut/ Arnt Arnesen og «sjefen» Jan Aage Torp er ansvarlig for å få ut på nettet. Mye av dette er slettet nå, men det er lagt ut og da er det alltid muligheter for å hente det opp igjen. Derfor er det så ille det som disse har skrevet om bl.a. Anders Behring Breivik etterfølger som de påstår jeg er, samt terrorist og hans tvillingsjel.

Her er også noe linker til, bl.a. med Torodd Fuglesteg og hans satire blogg, der han egentlig sprer falske rykter, løgner og prøver å dritte meg og min familie ut. Den falske Smyrna bloggen som han driver, ble opprettet for å dritte ut meg og min familie uten å bli stilt til ansvar for det.


Der han skriver, og Jan Aage Torp er alias Arne Ulf Breen.


Her blir jeg med fullt navn atter igjen stemplet som en som støtter andre som løgnaktig blir fremstilt av Torodd Fuglesteg som ABB tilhenger.Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
Oslo 0672

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...