torsdag 25. juli 2019

Nr. 419: Mitt svar på anmeldelsen som heldigvis er henlagt av Jan Aage Torps puddel og lakei Torodd Fuglesteg!


Nr. 419:
Mitt svar på anmeldelsen som heldigvis er henlagt av Jan Aage Torps puddel og lakei Torodd Fuglesteg!


Bilde av Ansgar Braut (Arnt Arnesen fra Stavanger), som har operert ved siden av Torodd Fuglesteg imot meg og min familie på det groveste.
Der jeg ikke vil gjengi alt hva de har skrevet, ikke minst på Søkelys og den falske Smyrna bloggen. https://smyrnamenighet.wordpress.com/
Dette skriver de på Søkelys, som jeg svarer på her i denne artikkelen.
Der jeg skriver Søkelys først og mitt svar etterpå.

Søkelys:

Torsdag dukket det opp et brev fra Oslopolitikammer til blogger Jan Kåre Christensen. Evangelisten og bibellæreren er som kjent tidligere dømt for å ha sjikanert og hetset pastor Jan-Aage Torp fordi han er skilt og gift på nytt igjen, ble mildt sagt overrasket over skrivet som fortalte at han hadde blitt anmeldt og saken henlagt. I forbindelse med den mye omtalte saken omkring Torp og Christensen, ble det utvekslet et forholdsvis tøft ordskifte mellom Christensen og lesere som reagerte på Christensens meninger. En av dem som var involvert i diskusjonen med Christensen var Torodd Fuglesteg, som i ettertid har blitt stemplet på Christensens blogger “som Norges verste nettroll.” Christensen har endog godt så langt at han gjentatte ganger har hevdet at Fuglesteg ønsker han død og begravet. Fuglesteg ble i april lei av å finne sitt navn og bilde omtalt på Christensens blogger med disse påstandene publisert i all offentlighet, og gikk så til det skritt å politianmelde blogger Jan Kåre Christensen for nettsjikane. En anmeldelse som er blitt henlagt av politiet på grunn av manglende kapasitet. Imidlertid nekter Fuglesteg å godta henleggelsen og vurderer nå å påklage henleggelsen til statsadvokaten og krever at Oslopolitiet pålegges å etterforske sjikanen mot ham.

Svar:

Jeg har aldri hevdet dette på en slik måte som beskrevet her av Kjell Andersen. Men at Torodd Fuglesteg utalte mål med feiden mellom meg og den onde treenighet (Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og Jan Aage Torp har vært at jeg skal enten bli hengt eller henge meg selv, noe TF har skrevet gjentatte ganger).
Torodd skrev dette:
«Hensikten med disse postene har vert å gi JKC nok tau til å dingle i. Dermed er oppdraget fullført.»

Se her:

Jeg er ikke dømt, men har fått et forlegg som retten har stadfestet. Samt det var ikke for sjikane, men en form for personforfølgelse da jeg hadde skrevet «for mye» om Torp. Denne påstanden og dommen bestred jeg i Borgarting Lagmannsrett. Heldigvis tok jeg det opp slik at dommer Øystein Hermansen ble avslørt som en løgner for da han skrev dommen påsto han at ingen bestred antall som lå til grunn for dommen imot meg fra Oslo tingrett.

Søkelys:

Jeg har fått vite at min politianmeldelse av Jan Kåre Christensen den 29. April har blitt henlagt grunnet manglende kapasitet hos politiet.
Anmeldelsen ble gjort etter at Jan Kåre Christensen har over lang tid sjikanert meg på sin blogg med påstander som at jeg ønsker at han skal bli drept og at er Norges største og verste nettroll.

Begge disse påstandene fra Jan Kåre Christensen er ren løgn. Noe han veldig godt vet selv. Til tross av at han vet dette, fortsetter han i sin blogg å fremføre disse løgnene. Jeg selv har et rent rulleblad samt at jeg bidrar aktivt med å spre glede så godt jeg kan gjennom internettet og andre steder. Noe som er fakta basert på de nettsteder jeg driver og de nettsteder jeg bidrar til. Det er fakta at jeg ikke engasjerer meg i trolling og nettsjikane.
Jan Kåre Christensen er et av Norges meget få, en håndfull, straffedømte nett troll som har som vane for å sjikanere alle som kommer hans vei (med mindre de er dømt for seksuelle misbruk eller assosiert med slik ynkelig adferd). Det seg være hans naboer og det kristne ledere som har forsøkt å være saklige, vennlige med han. Det er fakta at Jan Kåre Christensen ikke har bidratt med noe som helst positivt til internettet og til sitt nabolag. Hans eneste bidrag er sjikane og terror.

Svar:

En ting kan ingen si om meg, er at jeg driver med terror. Har aldri oppsøkt en eneste person, langt mindre drevet med terror.

Søkelys:

Blogger Jan Kåre Christensen mottok torsdag en melding fra politiet om at en anmeldt sak mot ham ble henlagt på grunn av manglende kapasitet. Denne avgjørelsen kan bli omgjort av statsadvokaten.

Svar:

Så fint, den store hetseren her er fremfor alle Torodd Fuglesteg selv.
Gå inn her, og søk på Torodd Fuglesteg, du finner ganske så mye:

Søkelys:

På tross av dommen mot han som anmeldelsen fra Jan-Aage Torp medførte, har dette beviselig internett trollet Jan Kåre Christensen fortsatt som før med en aktivitet som er kriminell. Som lovlydig borger vil jeg ikke ha på meg de løgnene som han har spredt om meg SAMT at jeg vil at rettssamfunnet igjen skal markere ovenfor Jan Kåre Christensen at hans aktiviteter ikke er akseptable.  Politiet har igjen valgt å se den andre vei og la dette straffedømte nettrollet Jan Kåre Christensen få fortsette som før. Det er greit nok. Men da må man som lovlydige borgere spørre seg selv hva slags beskyttelse man har mot et hemningsløst kriminelle netttroll som Jan Kåre Christensen som totalt mangler enhver moralsk og etisk standard. Jeg konkluderer med at lovlydige borgere ikke har beskyttelse mot terror og sjikane fra slike kriminelle individer.

Svar:

Den beskrivelsen som Torodd Fuglesteg her gir på seg selv og på meg er å bytte oss om. Det er jeg som er lovlydig og driver en seriøs blogg og hjemmeside. Mens Fuglesteg driver med sjikane og satire som er ond på den falske Smyrna bloggen.

Søkelys:

Noe mer er det ikke å si om denne saken fra min side selv om det beviselig kriminelle nettrollet Jan Kåre Christensen sikkert vil fortsette å spre sine løgner. Hans liv er ikke noe annet enn sjikanere og terrorisere. Noe jeg tar ad notum. Trist, men slik er livet til dette nettrollet. Så får vi som etter fattig evne lever i glede over livet, fortsette å spre glede og viten til våre medmennesker og vårt samfunn.

Svar:

Når en gjentatte ganger sier jeg driver med terrorisme, da skjønner en fort at slike mennesker kan en ikke ta seriøst.
Da må alt annet enn også skriver tas med en «klype» salt. Slik ting som at jeg er netttroll og alt annet. Jeg er alt annet enn netttroll, da jeg skriver med åpen profil og alle som vil kan fa kontakt med meg.
Men Torodd selv, er akkurat det netttroll han selv beskriver meg som.
Søkelys:

Fakta taler for seg, skriver Fuglesteg i en uttalese etter at det ble klart at Oslo politikammer har henlagt hans anmeldelse. Imidlertid risikerer statsavokaten å få den henlagte saken på bordet, dersom Fuglesteg og hans advokat velger å påklage avgjørelsen. Christensen på sin side skriver på egen blogg at “Torodd Fuglesteg bare følger sin “lærefader” som ifølge Christensen er Jan-Aage Torp som også blir tildelt tittelen “det ondes opphav.” -En tittel som ifølge Skriften er forbeholdt djevelen selv.

Svar:

At jeg sammenligner Torp med Djevelen er ikke dårlig observert. Da jeg anser for at det er Jan Aage Torp som er opphavet til hele denne elendigheten som har utspunnet seg mellom meg og Jan Aage Torp og hans pudler og lakeier de siste 5 årene. Fuglesteg er bare som en «demon» å regne!
Jo, disse personene som herjer, holder på og egentlig driver med nett terror og har klart å oppvigle både politiet og domstolene imot meg og den Himmelske blogg. At det er mørke krefter som står bak, det er sikkert og visst.

Fra bloggen min tar jeg med det siste at jeg er beskyldt for å ha anmeldt nettstedet Søkelys og Kjell Andersen. Så langt jeg kan huske og vet pr. i dag uten å si med 100 % sikkerhet har jeg kun nevnt Søkelys og Kjell Andersen.
Jeg mener at Randi Ingwersen anmeldte Søkelys og Kjell Andersen da han tillot bl.a. Ansgar Braut (Arnt Arnesen fra Stavanger), Torodd Fuglesteg og Jan Aage Torp skrive fritt hva de trodd og mente som var ikke noe annet enn mobbing og sjikane!

Sluttkommentar:

Dette skriver Kjell Andersen referert til Torodd Fuglesteg sine uttalelser:
«En anmeldelse som er blitt henlagt av politiet på grunn av manglende kapasitet. Imidlertid nekter Fuglesteg å godta henleggelsen og vurderer nå å påklage henleggelsen til statsadvokaten og krever at Oslopolitiet pålegges å etterforske sjikanen mot ham.»

Dette er det aller siste jeg frykter, da jeg i morgen tirsdag vil komme med en motanmeldelse imot Torodd Fuglesteg. 

Vil se hva de sier på Grønland politikammer da de har feriestengt på Manglerud politikammer som er det politiet som ligger nærmest og best ut i fra der vi bor.
Be for oss, meg og min familie som er blitt utsatt for dette utidige og onde presset ifra disse personene som bare driver med et renkespill der de egentlig vil til livs min forkynnelse av Guds ord. Ikke minst min forkynnelse om ekteskapet som Jan Aage Torp hater meg for da jeg har påpekt ut i fra Guds ord så har han ingen rett å inngå et nytt ekteskap så lenge hans første, og da rette kone lever!

Relaterte linker: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...