torsdag 21. februar 2019

Nr. 408: Vi som troende må være klar over at Satan er en slagen fiende, og vi skal mer enn seire, hallelujah!


Nr. 408:
Vi som troende må være klar over at Satan er en slagen fiende, og vi skal mer enn seire, hallelujah!

Hvordan operer Satan? Jan Aage Torp hatet min forkynnelse om ekteskapet og skilsmisse. Først ber han meg ut på kafe, og spiller et spill som hyggelig, smilende og vil meg alt vel.
Dette fører ikke frem, så går han til politiet med en fiktiv anmeldelse, vinner frem og vil skremme meg til taushet. Slik er Satan, han virker gjennom sine redskaper og tror han har den hele og fulle kontrollen, men han er avslørt!


1 Pet. 5. Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

I grunnteksten står det at vi skal være nøktern eller realistiske. Dette må vi regne med, at Satan går omkring for å fortære eller spise opp den han kan, hvis vedkommende gir han anledning.

Selv i dag når vi ser Guds ord går i oppfyllelse og menneskene i det store og det hele føle seg mer og mer utrygge. Så vet vi som troende at vi har en kilde både hos og i Gud, som gjør oss til å seire i alle ting og i alle deler i våre liv.
Satan får egentlig ikke røre oss, men han kan få gå så langt med ting og omstendigheter som Gud tillater det. Men aldri røre oss, bortsett fra hvis vi slippe ham til. Derfor vil Satan skape frykt, mismot, begjær, urenhet og synd i våre liv som igjen gir han en åpning.

Det ordet som er her brukt, taler om et «brøl» som en løve, men Satan har ingen tenner og ingen reel makt og innflytelse over og i våre liv, bortsett fra hvis vi åpner opp for ham. Men står vi faste i troen, vil vi seire og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Efes. 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

Satan har «brølet», men ikke tenner som en løve. Alle «tennene» mistet han på Golgata da han led nederlag. Nå er det kun «brølet» som er igjen.

Den viktigste erkjennelse for en kristen er å vite at ved Jesu seier på korset er Satans makt brutt!

Merk deg disse tre viktige skriftstedene! Joh 12,31-32 Djevelen «kastes»/styrtes/avsettes som verdenshersker Djevelen «kastes ut» som anklager innfor Guds trone Kol 2,14-15 Jesus triumferte på korset da djevelen ble «avvæpnet» - ved at gjeldsbrevet ble fjernet (jf skyldproblemet).

Jesus triumferte på korset da djevelen ble fratatt sin myndighet og sine våpen (jf maktproblemet). Hebr 2,14-15  Ved sin død har Jesus «gjort ende på» djevelen (katargeå: tilintetgjort, ødelagt, gjort maktesløs og ineffektiv) 
Ved sin død har Jesus fratatt djevelen trumfkortet, dødens velde og makt, og derved befrir han menneskene fra dødens konsekvenser, jf 1 Kor 15,55; Joh 11,25.

Hva handler den åndelige kampen om i dag?
Hvem gir du makt, rett og innflytelse i ditt liv?

Gud eller Satan, valget er ditt eget. Som en ny skapning i Kristus Jesus er det fult ut mulig å seire i alle deler. Og bli stående etter å ha overvunnet alt og alle!

Sluttkommentar:

Det er rart at vi som troende ikke har lært Satan taktikk og strategi. Apostelen Paulus skriver om dette, her.

2 Kor. 2. 10. Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11. for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Arne Jordly sin oversettelse: 2. Kor. 2. 10 Alt dere tilgir noen, tilgir også jeg. Og når jeg har tilgitt, hvis det er noe jeg skal tilgi, har jeg gjort det fremfor Kristus. 11 Det gjør jeg for at Satan ikke skal få overliste oss, for vi er ikke uvitende om hva han har i sinne.

Her vil Satan overliste oss med å overreagere eller ikke reagere på en broder som lever i synd.
Det er slik Satan har til hensikt, å spille en situasjon ut imot oss. Slik at vi enten overreagerer, eller ikke reagerer i det hele tatt.

Satan kommer til oss enten som en brølende løve eller på silkemyke «tøfler» der han operer som en Lysets engel.

Satan vil egentlig at vi som troende skal bli satt ut av spill. Taktikken er ikke ukjent, enten som en brølende løve, for å skape frykt og lammelse.
Eller på silkemyke «tøfler», der han operer som en Lysets Engel og overvinner oss på den måten at han går i «allianse» med oss.

Her er det mye å si, men frykt og lammelse er en ting. At vi godtar Satans gjerninger, det er likeså ille. Vi er ikke «ikke uvitende om hva han har i sinne.»

Først skremsel, så hvis ikke det virker, så prøver han «samarbeide».
Eller så er det først «samarbeid», så skremsel.

La meg bare ta et eksempel på dette. Blant de første kristen så vet vi at Satans strategi og taktikk var først som en brølende løve. Der han skapte frykt, drepte de troende og drev med masseforfølgelse. Det virket mot sin hensikt.
Så ble det «samarbeid» der den katolske kirke ble enerådende, og det var ikke lov å drive kristen virksomhet uten gjennom den katolske kirke. Hva var «best»?
Vi er «ikke uvitende om hva han har i sinne.» Det er hele tiden å forføre, villede og få oss ut av fatning og posisjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...