torsdag 28. februar 2019

Nr. 411: Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah!


Nr. 411:
Egentlig har narreapostel Jan Aage Torp tapt overfor meg på alle punkter, og jeg vunnet på samtlige punkter, hallelujah!

«Pastor» Jan Aage Torp gikk til frontalangrep på meg og den Himmelske blogg høsten 2014. Med ondt øye, hat i sikte og for å ramme meg og min familie hardest mulig. Men full støtte av politiet på Manglerud her i Oslo, nettstedet Søkelys med alle som skrev og boltret der og noen andre som indirekte var med som avisen Norge i dag!

Jeg ble stående stort sett alene, da jeg skjønte fort at alle som talte til min fordel ble angrepet på verst tenkelig måte. Jeg ønsker ingen skulle bli blandet inn og dratt inn for å bli svertet på nettet og ellers av den bermen som var på narreapostel Jan Aage Torp sin side, og de var en få. Så var det noen grapser i ord, språkbruk, eller for å si mangel på dannet språk og tale på nettet.

Faktumet er at det er ingen troende – sanne troende – som har støttet Torp. Hvorfor? Det tror jeg av flere grunner, ikke minst hva Guds ord sier at vi som troende skal ikke anmelde hverandre og dra hverandre for retten. Selv om vi er uenig med noen, så skal vi ikke kjøre rettsak imot noen for at de ytrer seg på en slik måte som vi ikke er enig i eller går god for.

Vebjørn Selbekk har f.eks. til Jan Aage Torps store ergrelsese hvert klokkeklar i sin støtte for meg. Her er fra Jan Aage Torps Facebook side der Torp er harnisk og full av hat imot Herren, Vebjørn Selbekk, meg og den Himmelske blogg.

Målet for Jan Aage Torp da han lurte politiet og senere myndighetene som lot seg fort også lure da det kristendomshatet som slo ut i full blomst.

1.)  Jan Aage Torp krevde penger av meg. 50.000, - kr.

2.)  Jan Aage Torp ville ha meg fengslet. 2 år var ønsket.

3.)  Jan Aage Torp ville ha alt det jeg har skrevet og talt fjernet. Både om seg selv og andre.

4.)  Jan Aage Torp ville ha meg og den Himmelske blogg lagt ned og fjernet for godt. Dette var hans utalte mål.

Hva Har Jan Aage Torp oppnådd?

1.)  Det at han som en troende anmeldt meg, blir sett på som et «forræderi» mot den kristne tro. Da ingen sanne troende anmelder og lager saker imot hverandre.

2.)  Gjennom denne saken er Jan Aage Torp kjent for å være Pastoren som lever i hor med å være gjengiftet. Men som ikke vedkjenner seg det. Ingen andre enn Torp har spred budskapet at det er imot Guds ord å være gjengiftet som Pastor og forkynner.

3.)  Jan Aage Torp har egentlig ikke oppnådd en eneste ting! Jeg skriver og taler akkurat som før, som ikke noe har skjedd!

Skriften ord har gått i oppfyllelse.

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Legg merke til at dette ordet har gått i oppfyllelse til punkt og prikke. Ikke et ord av Jan Aage Torp ønsker har skjedd. Alt har gått imot ham og han er blitt «kjendis» for å bryte Guds ord.

Jan Aage Torp krevde dette.

1.)              Jan Aage Torp krevde penger av meg. 50.000, - kr.

Oppnådd: 0 kroner.

2.)              Jan Aage Torp ville ha meg fengslet. 2 år var ønsket.

Oppnådd: 0 dager.

3.)              Jan Aage Torp ville ha alt det jeg har skrevet og talt fjernet. Både om seg selv og andre.

Oppnådd: Fått sin «egen» blogg: http://justismord.janchristensen.net/

4.)              Jan Aage Torp ville ha meg og den Himmelske blogg lagt ned og fjernet for godt. Dette var hans utalte mål.

Oppnådd: Fått null støtte hos andre, bortsett fra hos Finn Jarle Sæle som er like ille som Torp i mange henseende.

Dette skriver Jan Aage Torp:

«Det finnes lovhjemmel for å ilegge ham dagbøter. Vi vil trolig fremme dette virkemiddel i den nærmeste fremtid. Her finnes det god rettspraksis. 12.000 kroner som en éngangs-bot svir neppe så mye. Men 1.200 kroner per dag i 1000 dager er kanskje noe verre?»

Dette har vært den onde Jan Aage Torps mål og hensikt hele veien. Prøve å knekke meg, som viser at han har spilt og spiller på lag med den Onde hele veien som har den samme misjon.

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Satan og Jan Aage Torp har samme agenda kan vi lese om her.
Det er å stjele penger, familie og alt i fra meg. Vi leser her følgende:
«Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge!»

Jeg har aldri ønsket Torp noe negativt, tvert imot har vi bedt for ham. Eneste som jeg mener ikke er rett med Torp, det er at han skal være apostel, hyrde og lærer for andre. Men er skilt og gjengiftet, da er han diskvalifisert for å kunne være apostel, hyrde og lærer for andre.

Dette er et teologisk og bibelsk ståsted. Akkurat som bl.a. Jon Wessel-Aas påpekte hva mitt anliggende var. Jeg siterer dette her:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Tar bare med litt til slutt at det er akkurat det samme som Vebjørn Selbekk påpekte. At dette er et åndelig og moralsk anliggende, og har ikke noe med sjikane, hets og nettmobbing å gjøre. Det er som Østen er fra Vesten.

Dette skriver Vebjørn Selbekk.


Bibeltime fra vitneboksen

Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.

Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.

Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på. Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»

Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.

Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.

Men - og det er et stort «men» her. Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag. Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. Det gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.

Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.
(sitat slutt).

Jan Aage Torp hengte egentlig opp en galge til meg som den onde Haman.

I dag henger han i den selv og hele Norge, Europa og verden vet at han er en kujon som anmelder kristne mennesker og gjør alt for å få dem fjernet. Dette er ondt både i Gud og mennesker øyne, heldigvis! Selv hans egne barn har tatt avstand i fra ham, på det nivået lever Torp i dag.

Hadde Torp vært en Guds mann, så hadde han overlatt alt til Herren. Da det er Herren som tilhører dommen, ingen andre.

Jeg har kun ønsket en ting, det er å få lov til å fritt forkynne hele Guds råd til frelse. Der en også har lov og anledning å advare imot gjengiftede forkynnere!

Her i fra nettet, der egentlig Torp bokstavelig henger i sin egen galge som han beredte for meg. 

tirsdag 26. februar 2019

Nr. 410: Avisen VG deljer fremdeles løs på Ivar Underberge - men det er ikke hans "feil" at lovverket ikke er oppdatert etter dagens internettbruk!


Nr. 410:
Avisen VG deljer fremdeles løs på Ivar Underberge - men det er ikke hans "feil" at lovverket ikke er oppdatert etter dagens internettbruk!

http://justismord.janchristensen.net/2018/12/nr-390-avisen-vg-avslring-av-det.html

http://justismord.janchristensen.net/2019/02/nr-409-det-er-temmelig-apenbart-at-min.html

Bilde av «mobbeofferet» til avisen VG, Ivar Underberge.
Avisen VG deljer og hamrer løs på Ivar Underberge som om de eier ingen skam eller vett!

Det er da ikke hans «feil» at lovverket ikke er oppdatert etter dages internettbruk!
Vi vet hvordan det gjerne er i skolen. Der den frekkeste gutten mobber de svakeste elevene, som aldri kan ta tilbake. På det nivået er avisen VG, om ikke litt lengre nede. Her er det en person som aldri kan slå tilbake imot VG, men som blir i artikkel etter artikkel hengt ut. Selv i store reportasjer og avisen har ikke noen restriksjoner hva en kan kalle Ivar Underberge for.
Hva Ivar Underberge skriver vil jeg kalle til dels harmløst og utopisk, at noen føler seg støtt over hans skrivererier er faktisk hva f.eks. jeg og min familie har erfart skriverier imot oss av den onde treenighet. Det er mannen med fiktivnavnet Ansgar Braut, Jan Aage Torp og Torodd Fuglesteg som småting å regne. Men disse vil aldri bli straffet av politiet da de har immunitet da det er en uskreven lov at det er lov å skrive alt dritt en vil imot meg og min familie, uten å bli straffet.

Etter å ha lest hva som er skrevet på nettet det siste halve året og i forskjellige aviser og ellers. Så var det meget trist at saken mellom meg og den kriminelle Jan Aage Torp som gikk med sin fiktive anmeldelse av meg da han hatet meg og min forkynnelse om og imot gjengifte. At den saken aldri kom til Norsk Høyesterett, slik at de kunne innsett at paragrafene og innholdet i Norges lover ikke har holdt med tiden, de er på mange avleggs.
Da hamre inn på Ivar Underberge når det er egentlig politikerne, juristene og alle som har ansvar som ikke har gjort jobben sin, ikke Ivar Underberge.

De hadde en viss mulighet å ta saken vår mellom meg og Jan Aage Torp til Norsk Høyesterett, der en kunne fastslått at regelverket ikke holder mål. Noe som min Advokat Brynjar Meling påpekte allerede under rettsforhandlingene i Oslo tingrett, men ble ikke tatt hensyn til hverken i dommen eller under rettsforhandlingene. Dette ble det store temaet også i Borgarting Lagmannsrett, men dette ble ikke omtrent nevnt i dommen. Da Brynjar Meling skrev sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett, som var egentlig et «mesterskriv.»
Dette ble kontant avvist, på mange måter fremstå Norsk rettsvesen som et pampevelde der egentlig ingenting fungerer. Dette er virkelige forstemmende, forunderlig og gjør Norge til ett demokrati som er i en nedadgående vindeltrapp. Her burde enn tatt lærdom, og begynt med lovutredning, forbedring og eventuelt latt disse sakene som meg enten stått på vent. Eller så sagt at pr. i dag har vi ikke et lovverk som kan dømme noen, derfor er du frikjent, enn så lenge.

Bilde av min Advokat Brynjar Meling.
Advokat Brynjar Meling sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett!

STAVANGER OSLO BERGEN
Advokatfirma Meling AS
Et selskap i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co.
St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger - Tel: 51 84 20 60 - Fax:51 84 20 61 – Mob 47 89 32 20 / 93 05 01 58
www.smco.no
.
Stavanger 11. mai 2017

Vår ref: 22375
Deres ref: 16-086576AST-BORG/02
Ansvarlig advokat: Brynjar N. Meling
Borgarting lagmannsrett
Postboks 8017 Dep
0030 OSLO

ANKE OG STØTTESKRIV TIL NORGES HØYESTERETT I LAGMANNSRETTENS SAK NR. 16-086576AST-BORG/02

Innledning
Borgarting lagmannsrett avsa den 27.04.2017 dom i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 med slik enstemmig domsslutning: «Anken forkastes».
Dommen stadfester Oslo tingretts dom av 25.01.2016 i sak nr. 15-073540MED-OTIR/02, hvor domsslutningen lyder:
1. Jan Kåre Christensen, f. 03.08.1964 dømmes for overtredelse av straffelovens av 1902 §390 a til en bot på 12.000 - tolv tusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 - tyve - dager.
2. Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisningskravet.
3. Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale saksomkost-ninger til det offentlige med 3,000 - tre tusen - kroner.

Lagmannsrettens dom er forkynt for domfelte 28.04.2017. Nærværende anke og støtteskriv er inngitt i rett tid. Anken gjelder lagmannsretten saksbehandling og lovanvendelse. Ankende part legger til grunn at det er tale om to spørsmål som begge har betydning utenfor den aktuelle sak.

Sakens faktum
Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon
Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.
Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retor-sjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammen-likning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrun-ner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne av-gjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmå-lingen.
Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.

Saksbehandlingsfeil, berettiget harme
Av flertallet av de karakteristikker hvorigjennom domfelte har ytret seg om fornærmedes livsfør-sel fremgår det at Christensen har vært moralsk – eller moraliserende om man vil – opprørt over visse sider ved pastor Torps livsførsel og adferd, forhold som rent objektivt ser ut til å være i strid med Bibelens ord.

Selv om bokstavtro og unyansert anvendelse av moralbud i religiøse, angivelig hellige tekster ikke lenger er et vanlig fenomen i norsk sosial virkelighet, spesielt når det ikke er tale om straff-bare handlinger i sekulær forstand, og selv om det å angripe andre på et slikt grunnlag i full offentlighet etter hvert er enda mer uvanlig enn blott og bart å inneha fordømmende holdninger på religiøst grunnlag, må man stille seg det spørsmål om det ikke - innenfor de snevre kretser hvor fundamentalistiske holdninger til slike spørsmål ennå er utbredt og anses fullt legitimt - kan være grunnlag for å anse pastor Torps livsførsel som grunnlag for «berettiget harme», jfr. strl. (1902) § 56 nr. 1 litra b)?

Kan Christensen m.a.o. anses å ha handlet i berettiget harme, gitt den spesielle teologiske kon-tekst både domfelte og fornærmede tilhører?

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å inne-bære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.

Feil lovanvendelse, strl. (1902) § 390a
Som retten i nest siste avsnitt på side 6 i dommen helt korrekt fastslår, har Norges Høyesterett ikke behandlet saker som gjelder strl. § 1902 § 390a (gjentatt i strl. (2005) § 266) i forhold til blogginnlegg eller annet, allment tilgjengelig materiale på internett.

Det anføres at lagmannsrettens lovanvendelse er feil, fordi det via internett å gjøre ytringer for-nærmede finner krenkende tilgjengelig for en vid og ubestemt personkrets evt. må anses som en æreskrenkelse, ikke som «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred». Æreskrenkelser er ved ikrafttredelsen av strl. (2005) – i motsetning til videre-føring av tidligere § 390a - gjort straffrie. Korrekt lovanvendelse ville ha medført straffrihet for ankende part, strl. (2005) § 3, jfr. siste avsnitt på side 5 i lagmannsrettens dom.

Strl. (1902) § 390a og strl. (2005) § 266 tilsikter etter sin ordlyd å beskytte fornærmedes «fred», ikke hans æresfølelse. Strl. (1902) § 246 rammet den som krenket «en annens æresfølelse» § 247 den som skadet «en annens gode navn og rykte» eller som ytret noe som var egnet «til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». Både egen æresfølelse og omdømme i andres øyne er – som ordlyden klart viser - noe annet enn og vesens-forskjellig fra fornærmedes «fred».

Av Grl. §§ 96, 1. ledd jfr. 113 og EMK art. 7 følger et klarhetskrav for så vidt gjelder lovhjemmel for straff. Lagmannsrettens lovanvendelse bærer– ut fra en følelse av straffverdighet – preg av å være en sterkt utvidende tolkning av strl. (1902) § 390a. Dvs. en for straffebestemmelsers del grunnlovs- og EMK stridig tolkning, anvendt for likevel å kunne ramme handlinger og ytringer som tidligere ble rammet av strl. (1902) §§ 246 og 247, etter at disse ikke ble videreført i den nye straffeloven, samt iflg. bestemmelsen i strl. (2005) § 3 skal lates straffrie også ved pådømmelse av eldre forhold etter lovendring.

Videre fastslår både Grl. § 100 og EMK art. 10 prinsippet om ytringsfrihet.
Opphevelsen av de eldre straffebestemmelser vedr. æreskrenkelser må sees i lys av dette: Også ytringer som er ube-hagelige, kontroversielle, til og med krenkende og sårende skal som det store og generelle ut-gangspunkt være straffrie. Når ytringene da heller ikke er rettet direkte til fornærmede – det hadde jo stått pastor Torp helt fritt helt å unnlate å lese akende parts blogg – og ikke påtvinges ham personlig på noe som helst vis, anføres det å være dobbelt konvensjons- og grunnlovsstridig å anse ytringene i Christensens blogg for straffbare uten å være beskyttet av ytringsfriheten.

Det anføres altså for det første å være i strid med klarhetskravet å tolke strl. (1902) § 390a utvi-dende på det vis lagmannsretten gjør, og for det andre at innholdet i de ytringer Christensen har kommet med ligger innenfor hva ytringsfriheten omfatter. § 390a kan uansett ikke innebære at ytringer som kanskje kunne, men ikke lenger kan straffes som ærekrenkelser i stedet straffes som krenkelse av en annens fred. En slik praksis blir etter ankende parts syn en uthulning og en om-gåelse av et klart lovvedtak.

HR-2016-1015-A er ikke relevant i forhold til saken mot Christensen. I HR-2016-1015-A var det tale om en helt annet type straffbart forhold, hvor ordlyden i den aktuelle bestemmelsen også helt klart tar sikte på å omfatte et flertall av tenkelige modus, jfr. bl.a. at ordlyden omfatter på-virkning av fornærmede via tredjeperson («hans nærmeste»). Rt. 2010 s. 845 gjelder handlinger klart innenfor strl. § 390a, i og med at det var tale om (en eksepsjonelt stor mengde) emailer di-rekte til fornærmede.

De øvrige domsreferansene i lagmannsrettens dom eliminerer ikke behovet for en klargjørende vurdering av riktig rettsanvendelse gjennom en prejudikatdom av Norges Høyesterett.

Kontroversielle ytringer om navngitte personer, så vel angrep på livssyn som livsførsel, florerer på internett. Det at ytringer rettet til allmenheten kommer også den omtalte til kunnskap og kan falle denne tungt for brystet, må ikke bli en omveg til likevel å kunne straffeforfølge ytringer som lovgiver – klokt eller uklokt - ved vedtagelse og ikraftsettelse av ny straffelov med bred penn valgte å avkriminalisere.

Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.

Avslutnings påpekes også at så vel strl.(1902) § 390a som strl. (2005) § 266 mangler tilknytning til en provokasjons- og retorsjonshjemmel, slik man i strl. (1902) hadde i forhold til §§ 246 og 247, i form av strl. (1902) § 250. At heftige meningsytringer – så vel kun to parter i mellom som i det offentlige rom, f.eks. internett – hyppig forekommer nettopp i form at ytring og motytring, er et reellt hensyn som viser hvor viktig det er at slike forhold som striden mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp vurderes etter balanserte lovbestemmelser som er ment å regulere nettopp slike forhold, og ikke etter en hjemmel som har en helt annet historikk. Og ikke minst (i hvert fall opprinnelig) et helt annet formål.

Påstand og prosessualia
Dersom saken henvises til behandling i Norges Høyesterett og retten så kommer til at ankende part har rett i sitt syn på lovanvendelsen for så vidt gjelder rekkevidden av strl. (1902) § 390a, har ufullstendige domsgrunner i forhold til mulige straffrihetsgrunner ikke lenger relevans. Det nedlegges derfor slik ærbødig

P Å S T A N D :
Prinsipalt: Jan Kåre Christensen frifinnes.
Subsidiært: Borgarting lagmannsretts dom av 27.04.2017 i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 oppheves.
Saken anses ved henvisning egnet som prøvesak, og ankende part ønsker da også undertegnede forsvarer oppnevnt som sin forsvarer (til prøve) også for Norges Høyesterett.
Det antas tilstrekkelig å avsette en rettsdag for behandling av saken.

Med hilsen
ADVOKATSAMARBEIDET SJØDIN, MELING & CO
Brynjar N. Meling
Advokat


søndag 24. februar 2019

Nr. 409: Det er temmelig åpenbart at min Advokat hadde helt rett i sin argumentasjon i retten da han hevdet at det var helt feil lovanvendelse brukt imot meg av påtalemakten for å få en dom som da også er feilaktig!

Nr. 409:
Det er temmelig åpenbart at min Advokat hadde helt rett i sin argumentasjon i retten da han hevdet at det var helt feil lovanvendelse brukt imot meg av påtalemakten for å få en dom som da også er feilaktig!
Bilde av Jon Wessel-Aas som sa bl.a. følgende: «Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.» dessverre forkastet Høyesterett denne anken, i dag kan de egentlig ikke dømme noen for noe hva de skriver på nettet da lovene ikke er tilpasset den tid vi lever i i dag.Dette skriver avisen VG.

Justisminister Tor Mikkel Wara jobber for å stoppe personer som netthetseren Ivar Underberge. Wara Ser på fengsels-straff for netthets.

Eksperter kritiske etter netthets-sak: – Lovverket henger ikke med.

– Kan du garantere at noe vil bli gjort for å stoppe personer som Ivar Underberge?

– Jeg kan ikke garantere hvordan enkeltsaker blir behandlet. Det er politiet og domstolen som må behandle disse. Når det er sagt ønsker vi å ta fatt i denne type kriminalitet. Disse eksemplene som VG har presentert er alvorlige. Det er ikke alltid at lovene og praktiseringen av lovene henger med på teknologien, og da må vi gjøre noe, sier han.
(Sitat slutt.)

Dommen imot meg var et falskneri, da den ikke har noe innvirkning på noe. Det var akkurat det som min Advokat Brynjar Meling påpekte. Som viser i dag både med meg, og andre forhold på nettet at han hadde rett.

Jan Aage Torp som sier at politiet gjorde en god jobb. Dette er bare «pølsevev», det var dommerne fra Oslo Tingrett Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen fra Borgarting Lagmannsrett som «flettet» inn det som jeg ble dømt for da i retten kom det frem at siktelsen ikke hold vann!
Her er løgn, løgn og atter løgn alt dreier seg om i saken imot meg og den Himmelske blogg for å få meg dømt.

Politiet stoler blindt på Torp, noe som jeg overhode ikke gjør da han er en notorisk løgner og elsker å fabrikkere historier. Han mener at det er ikke jeg som sender falske brev i hans navn. Hvorfor har de ikke spurt meg? Stole blindt på Torp vil jeg ikke anbefale noen. Skjønner ikke heller hvorfor han drar meg inn i dette med falske brev. Jo, jeg skjønner det, han har meg på hjerne som alle syndere har når de har fått et sting i sitt hjerte over hva jeg har forkynt!

Dette må være århundrets løgn!

1.)  Skyldspørsmålet er vanntett, når det er Torp og hans allierte som har skrevet fem ganger mer enn meg både i verbale ord og utrykk.
Samt i mengde, er det skrevet garantert fem ganger også mer enn hva jeg har skrevet.

2.)  Bevisførselen i rettsaken var ala Kongo og Nord Korea. Da blir Jan Aage Torp påstand rett og slett løgn.

Joh.e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

3.)  Lovanvendelsen er også så som så, når alle andre sier at det er feil lovanvendelse.

Torp skriver videre: "Først og fremst er trippel-dommen en seier for våre predikant-kollegaer som daglig blir hundset og mobbet av angjeldende blogger.»

Det er underlig hvordan Torp kan både lyve og fabrikkere da jeg ikke har hetset noen forkynnere. Dernest så skriver jeg ikke om forkynnere hver dag, men innimellom tar jeg opp ting der oppadgiftede blant forkynnere hater Torp åpenbart!

Sluttkommentar:

Det ser ut som dette med lovanvendelse som er brukt imot meg og den Himmelske blogg, er det som denne saken vil være det avgjørende, til slutt!

Det blir spennende om vi vinner frem med denne argumentasjonen. Dette skriver min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett:
Feil lovanvendelse, strl. (1902) § 390a

Som retten i nest siste avsnitt på side 6 i dommen helt korrekt fastslår, har Norges Høyesterett ikke behandlet saker som gjelder strl. § 1902 § 390a (gjentatt i strl. (2005) § 266) i forhold til blogginnlegg eller annet, allment tilgjengelig materiale på internett.

Det anføres at lagmannsrettens lovanvendelse er feil, fordi det via internett å gjøre ytringer fornærmede finner krenkende tilgjengelig for en vid og ubestemt personkrets evt. må anses som en æreskrenkelse, ikke som «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred». Æreskrenkelser er ved ikrafttredelsen av strl. (2005) – i motsetning til videreføring av tidligere § 390a – gjort straffrie. Korrekt lovanvendelse ville ha medført straffrihet for ankende part, strl. (2005) § 3, jfr. siste avsnitt på side 5 i lagmannsrettens dom.

Strl. (1902) § 390a og strl. (2005) § 266 tilsikter etter sin ordlyd å beskytte fornærmedes «fred», ikke hans æresfølelse. Strl. (1902) § 246 rammet den som krenket «en annens æresfølelse» § 247 den som skadet «en annens gode navn og rykte» eller som ytret noe som var egnet «til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». Både egen æresfølelse og omdømme i andres øyne er – som ordlyden klart viser – noe annet enn og vesensforskjellig fra fornærmedes «fred».

Av Grl. §§ 96, 1. ledd jfr. 113 og EMK art. 7 følger et klarhetskrav for så vidt gjelder lovhjemmel for straff. Lagmannsrettens lovanvendelse bærer– ut fra en følelse av straffverdighet – preg av å være en sterkt utvidende tolkning av strl. (1902) § 390a. Dvs. en for straffebestemmelsers del grunnlovs- og EMK stridig tolkning, anvendt for likevel å kunne ramme handlinger og ytringer som tidligere ble rammet av strl. (1902) §§ 246 og 247, etter at disse ikke ble videreført i den nye straffeloven, samt iflg. bestemmelsen i strl. (2005) § 3 skal lates straffrie også ved pådømmelse av eldre forhold etter lovendring.

Videre fastslår både Grl. § 100 og EMK art. 10 prinsippet om ytringsfrihet. Opphevelsen av de eldre straffebestemmelser vedr. æreskrenkelser må sees i lys av dette: Også ytringer som er ubehagelige, kontroversielle, til og med krenkende og sårende skal som det store og generelle utgangspunkt være straffrie. Når ytringene da heller ikke er rettet direkte til fornærmede – det hadde jo stått pastor Torp helt fritt helt å unnlate å lese akende parts blogg – og ikke påtvinges ham personlig på noe som helst vis, anføres det å være dobbelt konvensjons- og grunnlovsstridig å anse ytringene i Christensens blogg for straffbare uten å være beskyttet av ytringsfriheten.

Det anføres altså for det første å være i strid med klarhetskravet å tolke strl. (1902) § 390a utvidende på det vis lagmannsretten gjør, og for det andre at innholdet i de ytringer Christensen har kommet med ligger innenfor hva ytringsfriheten omfatter. § 390a kan uansett ikke innebære at ytringer som kanskje kunne, men ikke lenger kan straffes som ærekrenkelser i stedet straffes som krenkelse av en annens fred. En slik praksis blir etter ankende parts syn en uthulning og en omgåelse av et klart lovvedtak.

HR-2016-1015-A er ikke relevant i forhold til saken mot Christensen. I HR-2016-1015-A var det tale om en helt annen type straffbart forhold, hvor ordlyden i den aktuelle bestemmelsen også helt klart tar sikte på å omfatte et flertall av tenkelige modus, jfr. bl.a. at ordlyden omfatter påvirkning av fornærmede via tredjeperson («hans nærmeste»). Rt. 2010 s. 845 gjelder handlinger klart innenfor strl. § 390a, i og med at det var tale om (en eksepsjonelt stor mengde) emailer direkte til fornærmede.

De øvrige domsreferansene i lagmannsrettens dom eliminerer ikke behovet for en klargjørende vurdering av riktig rettsanvendelse gjennom en prejudikatdom av Norges Høyesterett.

Kontroversielle ytringer om navngitte personer, så vel angrep på livssyn som livsførsel, florerer på internett. Det at ytringer rettet til allmenheten kommer også den omtalte til kunnskap og kan falle denne tungt for brystet, må ikke bli en omveg til likevel å kunne straffeforfølge ytringer som lovgiver – klokt eller uklokt – ved vedtagelse og ikraftsettelse av ny straffelov med bred penn valgte å avkriminalisere.

Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.

Avslutnings påpekes også at så vel strl.(1902) § 390a som strl. (2005) § 266 mangler tilknytning til en provokasjons- og retorsjonshjemmel, slik man i strl. (1902) hadde i forhold til §§ 246 og 247, i form av strl. (1902) § 250. At heftige meningsytringer – så vel kun to parter i mellom som i det offentlige rom, f.eks. internett – hyppig forekommer nettopp i form at ytring og motytring, er et reellt hensyn som viser hvor viktig det er at slike forhold som striden mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp vurderes etter balanserte lovbestemmelser som er ment å regulere nettopp slike forhold, og ikke etter en hjemmel som har en helt annet historikk. Og ikke minst (i hvert fall opprinnelig) et helt annet formål.
(sitat slutt).

Det samme har advokat Jon Wessel Aas sagt ved flere anledninger. Her er noe av hva Wessel Aas har svart journalister:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.

Ja til høyesterett.

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.

-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.

Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?

Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.

Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.

I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.

Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.

torsdag 21. februar 2019

Nr. 408: Vi som troende må være klar over at Satan er en slagen fiende, og vi skal mer enn seire, hallelujah!


Nr. 408:
Vi som troende må være klar over at Satan er en slagen fiende, og vi skal mer enn seire, hallelujah!

Hvordan operer Satan? Jan Aage Torp hatet min forkynnelse om ekteskapet og skilsmisse. Først ber han meg ut på kafe, og spiller et spill som hyggelig, smilende og vil meg alt vel.
Dette fører ikke frem, så går han til politiet med en fiktiv anmeldelse, vinner frem og vil skremme meg til taushet. Slik er Satan, han virker gjennom sine redskaper og tror han har den hele og fulle kontrollen, men han er avslørt!


1 Pet. 5. Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

I grunnteksten står det at vi skal være nøktern eller realistiske. Dette må vi regne med, at Satan går omkring for å fortære eller spise opp den han kan, hvis vedkommende gir han anledning.

Selv i dag når vi ser Guds ord går i oppfyllelse og menneskene i det store og det hele føle seg mer og mer utrygge. Så vet vi som troende at vi har en kilde både hos og i Gud, som gjør oss til å seire i alle ting og i alle deler i våre liv.
Satan får egentlig ikke røre oss, men han kan få gå så langt med ting og omstendigheter som Gud tillater det. Men aldri røre oss, bortsett fra hvis vi slippe ham til. Derfor vil Satan skape frykt, mismot, begjær, urenhet og synd i våre liv som igjen gir han en åpning.

Det ordet som er her brukt, taler om et «brøl» som en løve, men Satan har ingen tenner og ingen reel makt og innflytelse over og i våre liv, bortsett fra hvis vi åpner opp for ham. Men står vi faste i troen, vil vi seire og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Efes. 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

Satan har «brølet», men ikke tenner som en løve. Alle «tennene» mistet han på Golgata da han led nederlag. Nå er det kun «brølet» som er igjen.

Den viktigste erkjennelse for en kristen er å vite at ved Jesu seier på korset er Satans makt brutt!

Merk deg disse tre viktige skriftstedene! Joh 12,31-32 Djevelen «kastes»/styrtes/avsettes som verdenshersker Djevelen «kastes ut» som anklager innfor Guds trone Kol 2,14-15 Jesus triumferte på korset da djevelen ble «avvæpnet» - ved at gjeldsbrevet ble fjernet (jf skyldproblemet).

Jesus triumferte på korset da djevelen ble fratatt sin myndighet og sine våpen (jf maktproblemet). Hebr 2,14-15  Ved sin død har Jesus «gjort ende på» djevelen (katargeå: tilintetgjort, ødelagt, gjort maktesløs og ineffektiv) 
Ved sin død har Jesus fratatt djevelen trumfkortet, dødens velde og makt, og derved befrir han menneskene fra dødens konsekvenser, jf 1 Kor 15,55; Joh 11,25.

Hva handler den åndelige kampen om i dag?
Hvem gir du makt, rett og innflytelse i ditt liv?

Gud eller Satan, valget er ditt eget. Som en ny skapning i Kristus Jesus er det fult ut mulig å seire i alle deler. Og bli stående etter å ha overvunnet alt og alle!

Sluttkommentar:

Det er rart at vi som troende ikke har lært Satan taktikk og strategi. Apostelen Paulus skriver om dette, her.

2 Kor. 2. 10. Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11. for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Arne Jordly sin oversettelse: 2. Kor. 2. 10 Alt dere tilgir noen, tilgir også jeg. Og når jeg har tilgitt, hvis det er noe jeg skal tilgi, har jeg gjort det fremfor Kristus. 11 Det gjør jeg for at Satan ikke skal få overliste oss, for vi er ikke uvitende om hva han har i sinne.

Her vil Satan overliste oss med å overreagere eller ikke reagere på en broder som lever i synd.
Det er slik Satan har til hensikt, å spille en situasjon ut imot oss. Slik at vi enten overreagerer, eller ikke reagerer i det hele tatt.

Satan kommer til oss enten som en brølende løve eller på silkemyke «tøfler» der han operer som en Lysets engel.

Satan vil egentlig at vi som troende skal bli satt ut av spill. Taktikken er ikke ukjent, enten som en brølende løve, for å skape frykt og lammelse.
Eller på silkemyke «tøfler», der han operer som en Lysets Engel og overvinner oss på den måten at han går i «allianse» med oss.

Her er det mye å si, men frykt og lammelse er en ting. At vi godtar Satans gjerninger, det er likeså ille. Vi er ikke «ikke uvitende om hva han har i sinne.»

Først skremsel, så hvis ikke det virker, så prøver han «samarbeide».
Eller så er det først «samarbeid», så skremsel.

La meg bare ta et eksempel på dette. Blant de første kristen så vet vi at Satans strategi og taktikk var først som en brølende løve. Der han skapte frykt, drepte de troende og drev med masseforfølgelse. Det virket mot sin hensikt.
Så ble det «samarbeid» der den katolske kirke ble enerådende, og det var ikke lov å drive kristen virksomhet uten gjennom den katolske kirke. Hva var «best»?
Vi er «ikke uvitende om hva han har i sinne.» Det er hele tiden å forføre, villede og få oss ut av fatning og posisjon.

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...