søndag 13. januar 2019

Nr. 406: Min kamp imot Jan Aage Torp, Oslo politiet og myndighetene har vært som å kjempe en kamp imot «padder», der de har trengt seg på meg og min familie uten vi har ønsket og villet det!


Nr. 406:
Min kamp imot Jan Aage Torp, Oslo politiet og myndighetene har vært som å kjempe en kamp imot «padder», der de har trengt seg på meg og min familie uten vi har ønsket og villet det!

Disse som drar en for domstolene er som «Padder» da de har en «gift» i seg som er ond, farlig og demonisk som ikke minst en finner i Jan Aage Torp sitt onde forherde hjerte der han ønsker at jeg skal i fengsel.
Når ikke han lykkes med det, så er det at jeg skal betale 1000,- kr for hver dag i bøter til myndighetene for hans enorme hat til meg og Guds ord!

Den onde og farlige Jan Aage Torp som er sleip og «guffen» som en padde, og har «gift» i seg som en padde (lignet frosker) som Guds ord sier (dette er hva Guds ord taler om slike som Torp, som lever i synd etter Guds ord).
At da den onde og slemme Jan Aage Torp ønsker meg 2 år i fengsel, 1000,- kr i bot hver dag da han mislykkes med å få meg i fengsel.
Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stilte opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats. Da hatet imot min forkynnelse for det kristne ekteskapet er så stort og intens.
Aarø fremmet erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp i Oslo tingrett gjennom politiadvokat Dag Paulsen.
Kravet var på 50.000 kroner, da i retten som de trakk meg for.
Men heldigvis, ikke noen av Torp anklager har egentlig ført frem, hallelujah!
Selv den regide og stygge dommen imot meg, har ingen betydning da jeg kan skrive og tale som før da Amerikanske myndigheter ikke bryr seg døyten om en Norsk dom!
Bilde av det Amerikanske flagget, som gjør at jeg kan forkynne og tale fritt da Amerikanske myndigheter bryr seg døyten i en dom fra Norge eller Saudi Arabia. Takk Gud for USA, den friheten de har er dyrebar.


Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 16. 13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker.

Nå er froskene på ferde. Vi vet hva froskene gjør, de kvekker til hverandre. Og akkurat det gjør de forskjellige nasjonene. De vil alle fjerne Israel en gang for alltid og få lov å tro, tenke og leve som en selv vil.
Det er de som bruker dette ordet til å få det til å være en Satanisk treenighet derfor er det en Guddommelig treenighet.
Slik lyver en for seg selv og andre.
Her tales det om en Satanisk kvartet.
1.) Dragen er Satan
2.) Dyret er Antikrist
3.) den Falske Profet som Paven i Roma er et forbilde på
4.) Froskene er et bilde på den Sataniske og Antikristelig ånd som er virksom også i dag!
Håper du ikke bygger treenighetslæren din på en Sataniskkvartet men det er mulig at det er han som står bak treenighetslæren som er en gammel Egyptisk og Hellenistisk lære.
Her kommer egentlig treenighetslæren i fra:
Den universelle gudinne.
Suvereniteten av den universelle gudinne i den hellenistiske verda kan ikkje berre illustrerast ved den greske Demeter og den egyptiske Isis, men også ved to andre gudinner; den syriske gudinne Atargatis og den frygiske gudinne Cybele.
Atargatis identifiserte grekarane for det meste med Zeus si gemalinne Hera, men ho vart tillagt eigenskapar frå andre gudinner også, som t. d. Athene, Aphrodite, Artemis.
Cybele vart identifisert av grekarane med gudemora Rea og med Demeter, men som ei gudinne i det nære Austen vart ho mest assosiert med Atargatis.
Desse gudinnene visar kor viktig feminiseringa i gudeverda var i hellenismen (ifølge Luther H. Martin), både som universelle modergudinner og som gudinner for dei mange kvinner som deltok i mange ulike mysteriar og kultar. Denne feminisering skulle etterkvart kome til å endre seg.
Å tro på den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste protestantiske menigheter og kirker har adoptert er avgudsdyrkeri og brudd imot Guds ord.

14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. –

Nå vil alt bygge seg opp imot dette slaget. Satan har i 6000 år prøvd å ødelegge, innfiltrere og forkludre alt som er Gud og hva han står for å virker igjennom.
Men har ikke lykkes og nå tar han skjeen i egne hender og får alle til å angripe Israel. Det som Hitler og Tyskland ikke klarte. Det som mange andre har prøvd på og ikke lykkes med satser han alt på et kort for å gjøre bukt med det folket! (sitat slutt).

I de siste årene har det vært mye kamp, som har vært totalt uforskyldt da jeg hverken har gjort noe for det eller oppsøkt de menneskene som har laget mye kvalm. Ikke minst menneskene rundt Jan Aage Torp, politiet og domstolene her i Norge.
Det er som det står i David sier det i en av sine salmer.

Salme 2. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?  2 Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: 3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!  4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem. 

Tenk, her har jeg kun og alene formidlet bibelens budskap gjennom lovlige kanaler så som YouTube, egen blogg, egen hjemmeside etc.

Så drar de meg for domstolene med en fiktiv anmeldelse etc. Det er ikke noe annet enn bibelens ord som går i oppfyllelse.

Matt. 10. 16 Se, jeg sender eder som får midt iblandt ulver; vær derfor kloke som slanger og enfoldige som duer! 17 Men vokt eder for menneskene! for de skal overgi eder til domstolene og hudstryke eder i sine synagoger; 18 og I skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem og for hedningene. 19 Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale. 20 For det er ikke I som taler, men det er eders Faders Ånd som taler i eder. 21 Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død; 22 og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Legg merke til hva det står: «Men vokt eder for menneskene! for de skal overgi eder til domstolene og hudstryke eder i sine synagoger».

Det samme møter vi her hos Markus. «9 Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, til vidnesbyrd for dem.»

Markus 13. 9 Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, og I skal hudstrykes i synagoger og stilles for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem. 10 Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. 11 Og når de fører eder frem og overgir eder, da vær ikke forut bekymret for hvad I skal tale! men det som gis eder i samme stund, det skal I tale; for det er ikke I som taler, men den Hellige Ånd.

Selv Jakob, Herrens bror sier det samme. «Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?»

Jakob 2. 6 Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?  7 Er det ikke de som spotter det gode navn I er nevnt med?

Disse som drar en for domstolene er som «Padder» da de har en «gift» i seg som er ond, farlig og demonisk som ikke minst en finner i Jan Aage Torp sitt onde forherde hjerte der han ønsker at jeg skal i fengsel. Og når ikke han lykkes med det, så er det at jeg skal betale 1000,- kr for hver dag i bøter til myndighetene for han har et enormt hat til meg og Guds ord!

Hatet – kristendomshatet – det forblinder!

Det er underlig hvor slagkraftig og treffsikkert Guds ord er. De skal dra dere for domstolene står det som et av løftene og utsagnene til Jesus og apostlene.

Dette er underlig slik som med meg som helt sikkert er Norges (og Danmarks) snilleste gutt eller dreng. Har aldri gjort noe kriminelt eller ulovlig i hele mitt voksne liv. Så får en oppleve det mest absurde at en blir trukket for retten for å ha påpekt hva Guds ord sier.
Så mener de at det er kriminelt å holde frem hva bibelen sier at f.eks. at en er åndelig sett spedalsk når en lever i synd. Noe som Torp gjør med å leve i hor.
Så klarer enn ikke å domfelle en for dette, bortsett fra at en «finner» på noe «nytt», det er skrevet for mye og gjentatt for mye, derfor skal en dømmes.
At det hele har kommet gjennom ordskifte og debatt, det blir ikke nevnt engang da retten aldri debatterte det jeg ble dømt for.
Det er selvfølgelig absurd, et justismord og kristendomshatet som er tilstede, ikke noe annet!

Apostelen Johannes skriver følgende: «Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker.»

Dette var padder, og ta på en padde. Bare å ta på en, kan en bli besmittet. Spiser en den, kan en dø. Derfor har jeg alltid holdt meg langt unna falske lærere, et falskt politi og myndigheter. Faktumet er at jeg aldri har oppsøkt Torp en gang gjennom hele mitt liv, men han har oppsøkt meg. Men jeg blir dømt, hele dommen og måten myndighetene har gått frem på er ikke noe annet en rigid, ond og løgnaktig!
Men når de oppsøker deg, da må en be om Jesu Guds sønns blods beskyttelse.

1 Joh.b. 1. 7 b Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 
9 b han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Sluttkommentar:

Legg merke til hva jeg har gjort. Aldri oppsøkt noen under noen omstendigheter, men blir forfulgt og «dratt til retten og domstolene» som Guds ord sier at urettferdige mennesker vil gjøre overfor deg når du tror på Guds ord og har Jes Kristi vitnesbyrd.
Men det er det samme vitnesbyrdet som også gjør at vi vinner seier, hallelujah.

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 1. 2 Han er det som her vitner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.

Her utelukker Apostelen nærmest seg selv og setter fokuset på budskapets opphav; Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus.
(sitat slutt).

Jeg har aldri fremhevet meg selv, eller mine egne synspunkter eller meninger. Men kun fremholdt Guds ord, bl.a. gjengifte for troende er hor etter skriftens ord.

At da den onde og slemme Jan Aage Torp ønsker meg 2 år i fengsel, 1000,- kr i bot hver dag som jeg ikke er i fengsel. Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stilte opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats. Da hatet imot min forkynnelse for det kristne ekteskapet er så stort og intens.

Aarø fremmet erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp i Oslo tingrett. Kravet var på 50.000 kroner, da i retten som de trakk meg for.
Men heldigvis, ikke noen av Torp anklager har egentlig ført frem.
Selv den regide og stygge dommen imot meg, har ingen betydning da jeg kan skrive og tale som før da Amerikanske myndigheter ikke bryr seg døyten om en Norsk dom!

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Jeg har fått en bot imot meg, som er Norges historiens største løgn da jeg er dømt for forhold som retten aldri drøftet og som er løgn fra begynnelse til slutt.
Når Norske domstoler er så ille, så har Gud i denne saken da «brukt» Amerikanske lovgivning og praksis at den dommen imot meg har null betydning!

Jeg skriver og taler som før, uten noen form for hindring.
Det er som skriften sier: «Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.»

Jo, Guds ord går i oppfyllelse enn i dag, hallelujah Amen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...