fredag 11. januar 2019

Nr. 405: Hat-Pastor Jan Aage Torp omtaler meg som blogger, men seg selv som Apostel, da er det ultimate hovmodet kommet og inntatt ham åpenbart!


Nr. 405:
Hat-Pastor Jan Aage Torp omtaler meg som blogger, men seg selv som Apostel, da er det ultimate hovmodet kommet og inntatt ham åpenbart!

Hovmod og stolthet er farlig. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,18. Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall.

Ydmykhet bringer ære. Det står i Bibelen, Ordspråkene 29,23. Hovmod fører mennesker til fall, men den ydmyke vinner ære.

Gud har en advarsel til de som er stolte. Det står i Bibelen, 1. Peter 5,5-6. Dere unge må underordne dere under de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne.

Stolthet og hovmod kan skille oss fra Gud og fra andre mennesker. Det står i Bibelen, Lukas 18,14. Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Gud vil at vi skal være like ydmyke som et barn. Det står i Bibelen, Matteus 18,4. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

De hovmodige vil bli skuffet. Det står i Bibelen, Matteus 23,12. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Den som er hovmodig kan få problemer pga. sin holdning.
Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,12. Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!

Det er dette som har skjedd med Jan Aage Torp, hele hans liv er blitt en stor tragedie som en forkynner og Pastor.
Når Torp mener at jeg er kun en blogger, men at han er en apostel etc.
Da er dette det ultimate hovmod. Torp lever så langt borte fra Guds ord det er vel mulig å komme?
Jeg har tusenvis av feil og brister, men jeg lever i samsvar med Guds ord og bibelens lære. At Torp da hevder at han er en apostel, og jeg er kun en simpel og enkel blogger er så hovmodig det er mulig å komme!

Vil bare avslutte denne artikkelen med en gammel artikkel.

Nr. 84:

Bilde av Jan Aage Torp og han daværende og rette kone etter Guds ord, Ann-Christin Düring Woll.


Bilde av Jan Aage Torp sin «elskerinne» etter Guds ord, da skriften sier at han ikke har rett å ha henne da Torp har vært gift.Jeg har nå vært en kristen i over 35 år. Men har aldri sett en såkalt kristen leder blitt avkledd, nedverdiget og sett ned på av både kristne og verdslige mennesker.
Samtidig er han ikke vàr dette, som forteller at her er det en psykopat som lever i sin egen boble.

Men nå – endelige – er han avslørt. Dette er bare begynnelse, på stigen ned!
Han er nok som den onde Haman, om han har fått støtte av det mørke politiet på Manglerud, så er det til ingen hjelp da her er egentlig dødstrøtte allerede satt inn.
Ser Torp skriver tull og tøys på sin egen blogg, problemet er han egen synd, ikke andres synder!

Klagesangen 3. 39 Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd!
2 Joh. b. 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Men hva er budskapet til disse to damene, som ønsker å være troende? Skriften er her veldig klar. Det er ikke til å ta feil av, de skal leve som Guds ord lærer, og hva sier skriften?

Når det gjelder Aina Lanton Torp så kan ikke hun leve i sammen med Jan Aage Torp. For han er gift allerede etter Guds ord, hun er en horkvinne og er delaktig i Jan Aage Torp sin synd.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen.
Meget klart, enten leve enslig, noe jeg vil anbefale. Eller forsone seg med Jan Aage Torp som må være meget krevende da han ikke lever som en troende i dag.

Dette er hva skriften sier angående Ann-Christin Düring Woll:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
Klarer enn dette kan det neppe sies? Enten leve singel, eller forsone seg med Jan Aage Torp. Dette er hva Jesus og Paulus lærer.

Sluttkommentar:
     
     1. Kor 6: 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legemer.
  
På mange måter lever familien Torp totalt imot Guds ord, og det er dypt tragisk. Ikke rart at Anders Torp fremstår som forvirret og angriper sin far. Og Torp igjen kommer med de rareste tingene. En dag forsvarer han ham, neste dag angriper han ham. Slik bølger det frem og tilbake. Men problemet er Jan Aage Torp som er gjengiftet og holder seg til en skjøge og selv er en horkarl og ekteskapsbryter etter Guds eget ord!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...