fredag 11. januar 2019

Nr. 404: Skal vi ta en bløffmaker som Jan Aage Torp seriøst, eller skal vi bare la han få holde på? Mannen er tross alt ikke noe annet enn en mann som søker oppmerksomhet!


Nr. 404:
Skal vi ta en bløffmaker som Jan Aage Torp seriøst, eller skal vi bare la han få holde på? Mannen er tross alt ikke noe annet enn en mann som søker oppmerksomhet!


Det er «padde-Ånder» som virker i Jan Aage Torp, der hans åndelige «gift» vil ta livet av ditt åndelige liv. Det er en kraftig villfarelse og forførelse han står for.
Han har åpenbart et innbitt raseri og hat imot meg og den Himmelske blogg fordi vi har holdt frem Jesu bud om at gjengifte er ikke tillatt for en pastor og en som tror på Guds ord i den nye pakt.
Jeg har fått kritikk for egentlig alt jeg har gjort, og ikke gjort! Derfor er det umulig å forholde seg til kritikk, når motstanden imot meg og den Himmelske blogg er så hatefull, ond og demonisk.

F.eks. når en ikke ser at Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut (mannen med psynonym navnet) og narreapostel Jan Aage Torp har samme agende.
Med alle «lovlige» og ulovlige midler få stoppet meg for å bl.a. kunne forkynne Guds ord uavkortet, ikke minst Jesu bud om at det kristne ekteskapet som skriften sier varer livet ut. Selve pakten – ekteskapspakten – er det kun død. Fysisk død som gjør at en eventuelt kan gifte seg om igjen som en troende.
Noe som Jan Aage Torp både hater og ikke praktiserer.
Når Torodd Fuglesteg, Levi Fragell og andre snakker varmt om Torps nye kone. Så viser det bare at de egentlig alle er fylt opp av verdens Ånd, og er drevet av andre krefter enn Guds Ånd og Guds ord.

Dypest sett er kampen mellom meg og Jan Aage Torp en kamp mellom Gud og Satan, mellom lys og mørke og sannhet og løgn. Mellom verden og Gud.

Vi må ha klart for oss at alle verdens mennesker dypest sett hater min forkynnelse. Mens Torps liv og levnet, og hva han står for er ikke noe annet enn Verdens skikk og vesen. Dette er Verden, mørke og Satan!

Det er også andre som kritiserer Jan Aage Torp, om på et noe annet grunnlag enn meg. Jeg kritiserer egentlig Torp kun for hans gjengifte, som viser hans åndelige ståsted. At han står for verden, mørke og Satan, ikke for Kristus, lyset og Guds rike!

Det er et raseri hos hat-Pastor Jan Aage Torp imot Herren, Guds ord og meg!

Første ønsket han meg 2 år i fengsel og at jeg skulle betale han penger for å ha avslørt hans synd og horeri.
Det samme skriver han nå om meg her:
«Sannheten er nok heller at bloggen før eller senere ville måtte stenges fordi den produserte mer av den samme «trakassering, forfølgelse og løgner» som han allerede er blitt behørig dømt for,» skriver pastor Torp og fortsetter: «Hans hat-skriverier fortsetter uansett som tidligere på hans «Himmelske Blogg». Vi følger med fra uke til uke. Vi ventet i 2 1/2 år fra mai 2011 til vi i september 2014 anmeldte ham til Politiet. Vi er fortsatt tålmodige. Vår advokat følger tålmodig med på hans tyverier og misbruk av fotografier av Aina & meg.
Siden den enstemmige dommen falt i januar 2016 har det gått ytterligere 2 1/2 år.
Det finnes lovhjemmel for å ilegge ham dagbøter. Vi vil trolig fremme dette virkemiddel i den nærmeste fremtid. Her finnes det god rettspraksis. 12.000 kroner som en éngangs-bot svir neppe så mye. Men 1.200 kroner per dag i 1000 dager er kanskje noe verre?
(sitat slutt).

Jan Aage Torps hat og ønske om å straffe og ramme meg finnes ingen grenser.

Det er helt, helt hinsides etter at jeg har påpekt at han ikke har lov å leve med en ny dame som Pastor etter han ble skilt.
Hate som Torp har overfor Jesu bud og Guds ord er selvfølgelig ond og demonisk. Mannen påstår at jeg sjikanerer han og hans nye kone som jeg aldri nevner i mine skriverier. Kun ved en sjelden anledning for at folk skal forstå en sammenheng. Men aldri skriver jeg om Torp ekte kone eller hans elskerinne, dette er kun noe som forekommer i Torps eget løgnaktige hode og hjerte.

Sluttkommentar:

Det mellom meg og Jan Aage Torp er egentlig en kamp mellom det onde og det gode.
Mellom Gud og Satan som sagt, der Torp fremstår som en Lysets engel, men er av mørke og tilhører mørke.

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

Denne beskrivelsen er om de falske apostler på apostelen Paulus tid, og i dag.

Ånden er den samme, også den Sataniske og Guds Ånd.
Derfor er det kun og alene historien som gjentar seg.
Jan Aage Torp er blitt avslørt på alle områder i livet, som det er mulig å bli.
Han er vel snart den eneste som ikke er klar over det, men hatet i hans hjerte gjør han Åndelig blind som fariseerne og de skriftlærde var det på Jesu tid!

Her er et sant ord om narreapostel og hat-Pastoren.

«onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...