lørdag 19. januar 2019

Nr. 407: Narreapostel Jan Aage Torp prøver igjen og igjen å forlede alle til å tro at jeg har kalt han for det ene og det andre, når jeg har kun påpekt at han lever i hor etter skriftens ord med å være gjengiftet som en troende!


Nr. 407:
Narreapostel Jan Aage Torp prøver igjen og igjen å forlede alle til å tro at jeg har kalt han for det ene og det andre, når jeg har kun påpekt at han lever i hor etter skriftens ord med å være gjengiftet som en troende!

Narreapostel Jan Aage Torp kaller meg for «Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger».
Lavere, simplere og styggere er det ikke mulig å kalle noen mennesker i Norge. På det nivået er Torp, og går fri politiet og rettsvesenet da de hater meg som holder frem og lever etter Guds ord, som verden alltid har gjort.

Det er rart med en psykopat som Jan Aage Torp som aldri gjør noe feil selv.
Det er alltid alle andre, ikke han.
Om Torp er spedalsk, narresist eller en ordentlig mann spiller ingen rolle for meg.
Det er at han er gjengiftet – og kun det som har vært og er mitt anliggende er å påpeke at Torp lever imot bibelens budskap.
At han er også en narsissist og åndelig sett spedalsk med å leve i synd er et resultat av at han lever i hor og er gjenstridig imot Gud og hans ord.

Dette skriver Torp:
Sykeliggjøringen av vekkelseskristendom

Det nedrigste av alle virkemidler er å (p)sykeliggjøre sin motstander. Derfor slår domstolene i moderne norsk rett hardt ned på slikt. Da en Oslo-blogger gjennom en årrekke hadde kalt meg for «selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk», da ble han siktet, dømt og straffet av fire rettsinstanser. Sykeliggjøring er kort og godt et straffbart lovbrudd.
(sitat slutt).

Faktisk, det er ingen som er bedre til dette enn Jan Aage Torp, her er noe av hva han har kalt meg. Tar en med hva han har kalt alle andre, så blir det flere bøker.
Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.

«Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger». (mange, mange ganger).

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

«Ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.»

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Sluttkommentar:

Når Torp drar dette opp igjen og igjen er det kun for en ting, at det ikke skal komme ut at han lever i synd med sitt liv.
Derfor angriper han meg igjen og igjen på områder som er helt uvesentlige.
Om Torp er psykopat eller ikke, det har egentlig null betydning.
De kaller meg for de verste ordene det er mulig å kalle noen for,
«Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger».

Hva jeg prøver å formidle av åndelige sannheter, som er mitt eneste mål. Det nevner ikke Torp engang, selv om han sier om seg selv at han er apostel. Bare det vitner om at han er en falsk apostel.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere;

søndag 13. januar 2019

Nr. 406: Min kamp imot Jan Aage Torp, Oslo politiet og myndighetene har vært som å kjempe en kamp imot «padder», der de har trengt seg på meg og min familie uten vi har ønsket og villet det!


Nr. 406:
Min kamp imot Jan Aage Torp, Oslo politiet og myndighetene har vært som å kjempe en kamp imot «padder», der de har trengt seg på meg og min familie uten vi har ønsket og villet det!

Disse som drar en for domstolene er som «Padder» da de har en «gift» i seg som er ond, farlig og demonisk som ikke minst en finner i Jan Aage Torp sitt onde forherde hjerte der han ønsker at jeg skal i fengsel.
Når ikke han lykkes med det, så er det at jeg skal betale 1000,- kr for hver dag i bøter til myndighetene for hans enorme hat til meg og Guds ord!

Den onde og farlige Jan Aage Torp som er sleip og «guffen» som en padde, og har «gift» i seg som en padde (lignet frosker) som Guds ord sier (dette er hva Guds ord taler om slike som Torp, som lever i synd etter Guds ord).
At da den onde og slemme Jan Aage Torp ønsker meg 2 år i fengsel, 1000,- kr i bot hver dag da han mislykkes med å få meg i fengsel.
Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stilte opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats. Da hatet imot min forkynnelse for det kristne ekteskapet er så stort og intens.
Aarø fremmet erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp i Oslo tingrett gjennom politiadvokat Dag Paulsen.
Kravet var på 50.000 kroner, da i retten som de trakk meg for.
Men heldigvis, ikke noen av Torp anklager har egentlig ført frem, hallelujah!
Selv den regide og stygge dommen imot meg, har ingen betydning da jeg kan skrive og tale som før da Amerikanske myndigheter ikke bryr seg døyten om en Norsk dom!
Bilde av det Amerikanske flagget, som gjør at jeg kan forkynne og tale fritt da Amerikanske myndigheter bryr seg døyten i en dom fra Norge eller Saudi Arabia. Takk Gud for USA, den friheten de har er dyrebar.


Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 16. 13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker.

Nå er froskene på ferde. Vi vet hva froskene gjør, de kvekker til hverandre. Og akkurat det gjør de forskjellige nasjonene. De vil alle fjerne Israel en gang for alltid og få lov å tro, tenke og leve som en selv vil.
Det er de som bruker dette ordet til å få det til å være en Satanisk treenighet derfor er det en Guddommelig treenighet.
Slik lyver en for seg selv og andre.
Her tales det om en Satanisk kvartet.
1.) Dragen er Satan
2.) Dyret er Antikrist
3.) den Falske Profet som Paven i Roma er et forbilde på
4.) Froskene er et bilde på den Sataniske og Antikristelig ånd som er virksom også i dag!
Håper du ikke bygger treenighetslæren din på en Sataniskkvartet men det er mulig at det er han som står bak treenighetslæren som er en gammel Egyptisk og Hellenistisk lære.
Her kommer egentlig treenighetslæren i fra:
Den universelle gudinne.
Suvereniteten av den universelle gudinne i den hellenistiske verda kan ikkje berre illustrerast ved den greske Demeter og den egyptiske Isis, men også ved to andre gudinner; den syriske gudinne Atargatis og den frygiske gudinne Cybele.
Atargatis identifiserte grekarane for det meste med Zeus si gemalinne Hera, men ho vart tillagt eigenskapar frå andre gudinner også, som t. d. Athene, Aphrodite, Artemis.
Cybele vart identifisert av grekarane med gudemora Rea og med Demeter, men som ei gudinne i det nære Austen vart ho mest assosiert med Atargatis.
Desse gudinnene visar kor viktig feminiseringa i gudeverda var i hellenismen (ifølge Luther H. Martin), både som universelle modergudinner og som gudinner for dei mange kvinner som deltok i mange ulike mysteriar og kultar. Denne feminisering skulle etterkvart kome til å endre seg.
Å tro på den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste protestantiske menigheter og kirker har adoptert er avgudsdyrkeri og brudd imot Guds ord.

14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. –

Nå vil alt bygge seg opp imot dette slaget. Satan har i 6000 år prøvd å ødelegge, innfiltrere og forkludre alt som er Gud og hva han står for å virker igjennom.
Men har ikke lykkes og nå tar han skjeen i egne hender og får alle til å angripe Israel. Det som Hitler og Tyskland ikke klarte. Det som mange andre har prøvd på og ikke lykkes med satser han alt på et kort for å gjøre bukt med det folket! (sitat slutt).

I de siste årene har det vært mye kamp, som har vært totalt uforskyldt da jeg hverken har gjort noe for det eller oppsøkt de menneskene som har laget mye kvalm. Ikke minst menneskene rundt Jan Aage Torp, politiet og domstolene her i Norge.
Det er som det står i David sier det i en av sine salmer.

Salme 2. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?  2 Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: 3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!  4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem. 

Tenk, her har jeg kun og alene formidlet bibelens budskap gjennom lovlige kanaler så som YouTube, egen blogg, egen hjemmeside etc.

Så drar de meg for domstolene med en fiktiv anmeldelse etc. Det er ikke noe annet enn bibelens ord som går i oppfyllelse.

Matt. 10. 16 Se, jeg sender eder som får midt iblandt ulver; vær derfor kloke som slanger og enfoldige som duer! 17 Men vokt eder for menneskene! for de skal overgi eder til domstolene og hudstryke eder i sine synagoger; 18 og I skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem og for hedningene. 19 Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale. 20 For det er ikke I som taler, men det er eders Faders Ånd som taler i eder. 21 Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død; 22 og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Legg merke til hva det står: «Men vokt eder for menneskene! for de skal overgi eder til domstolene og hudstryke eder i sine synagoger».

Det samme møter vi her hos Markus. «9 Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, til vidnesbyrd for dem.»

Markus 13. 9 Men ta eder i vare! De skal overgi eder til domstolene, og I skal hudstrykes i synagoger og stilles for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem. 10 Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. 11 Og når de fører eder frem og overgir eder, da vær ikke forut bekymret for hvad I skal tale! men det som gis eder i samme stund, det skal I tale; for det er ikke I som taler, men den Hellige Ånd.

Selv Jakob, Herrens bror sier det samme. «Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?»

Jakob 2. 6 Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?  7 Er det ikke de som spotter det gode navn I er nevnt med?

Disse som drar en for domstolene er som «Padder» da de har en «gift» i seg som er ond, farlig og demonisk som ikke minst en finner i Jan Aage Torp sitt onde forherde hjerte der han ønsker at jeg skal i fengsel. Og når ikke han lykkes med det, så er det at jeg skal betale 1000,- kr for hver dag i bøter til myndighetene for han har et enormt hat til meg og Guds ord!

Hatet – kristendomshatet – det forblinder!

Det er underlig hvor slagkraftig og treffsikkert Guds ord er. De skal dra dere for domstolene står det som et av løftene og utsagnene til Jesus og apostlene.

Dette er underlig slik som med meg som helt sikkert er Norges (og Danmarks) snilleste gutt eller dreng. Har aldri gjort noe kriminelt eller ulovlig i hele mitt voksne liv. Så får en oppleve det mest absurde at en blir trukket for retten for å ha påpekt hva Guds ord sier.
Så mener de at det er kriminelt å holde frem hva bibelen sier at f.eks. at en er åndelig sett spedalsk når en lever i synd. Noe som Torp gjør med å leve i hor.
Så klarer enn ikke å domfelle en for dette, bortsett fra at en «finner» på noe «nytt», det er skrevet for mye og gjentatt for mye, derfor skal en dømmes.
At det hele har kommet gjennom ordskifte og debatt, det blir ikke nevnt engang da retten aldri debatterte det jeg ble dømt for.
Det er selvfølgelig absurd, et justismord og kristendomshatet som er tilstede, ikke noe annet!

Apostelen Johannes skriver følgende: «Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker.»

Dette var padder, og ta på en padde. Bare å ta på en, kan en bli besmittet. Spiser en den, kan en dø. Derfor har jeg alltid holdt meg langt unna falske lærere, et falskt politi og myndigheter. Faktumet er at jeg aldri har oppsøkt Torp en gang gjennom hele mitt liv, men han har oppsøkt meg. Men jeg blir dømt, hele dommen og måten myndighetene har gått frem på er ikke noe annet en rigid, ond og løgnaktig!
Men når de oppsøker deg, da må en be om Jesu Guds sønns blods beskyttelse.

1 Joh.b. 1. 7 b Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 
9 b han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Sluttkommentar:

Legg merke til hva jeg har gjort. Aldri oppsøkt noen under noen omstendigheter, men blir forfulgt og «dratt til retten og domstolene» som Guds ord sier at urettferdige mennesker vil gjøre overfor deg når du tror på Guds ord og har Jes Kristi vitnesbyrd.
Men det er det samme vitnesbyrdet som også gjør at vi vinner seier, hallelujah.

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 1. 2 Han er det som her vitner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.

Her utelukker Apostelen nærmest seg selv og setter fokuset på budskapets opphav; Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus.
(sitat slutt).

Jeg har aldri fremhevet meg selv, eller mine egne synspunkter eller meninger. Men kun fremholdt Guds ord, bl.a. gjengifte for troende er hor etter skriftens ord.

At da den onde og slemme Jan Aage Torp ønsker meg 2 år i fengsel, 1000,- kr i bot hver dag som jeg ikke er i fengsel. Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stilte opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats. Da hatet imot min forkynnelse for det kristne ekteskapet er så stort og intens.

Aarø fremmet erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp i Oslo tingrett. Kravet var på 50.000 kroner, da i retten som de trakk meg for.
Men heldigvis, ikke noen av Torp anklager har egentlig ført frem.
Selv den regide og stygge dommen imot meg, har ingen betydning da jeg kan skrive og tale som før da Amerikanske myndigheter ikke bryr seg døyten om en Norsk dom!

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Jeg har fått en bot imot meg, som er Norges historiens største løgn da jeg er dømt for forhold som retten aldri drøftet og som er løgn fra begynnelse til slutt.
Når Norske domstoler er så ille, så har Gud i denne saken da «brukt» Amerikanske lovgivning og praksis at den dommen imot meg har null betydning!

Jeg skriver og taler som før, uten noen form for hindring.
Det er som skriften sier: «Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.»

Jo, Guds ord går i oppfyllelse enn i dag, hallelujah Amen!

fredag 11. januar 2019

Nr. 405: Hat-Pastor Jan Aage Torp omtaler meg som blogger, men seg selv som Apostel, da er det ultimate hovmodet kommet og inntatt ham åpenbart!


Nr. 405:
Hat-Pastor Jan Aage Torp omtaler meg som blogger, men seg selv som Apostel, da er det ultimate hovmodet kommet og inntatt ham åpenbart!

Hovmod og stolthet er farlig. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,18. Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall.

Ydmykhet bringer ære. Det står i Bibelen, Ordspråkene 29,23. Hovmod fører mennesker til fall, men den ydmyke vinner ære.

Gud har en advarsel til de som er stolte. Det står i Bibelen, 1. Peter 5,5-6. Dere unge må underordne dere under de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne.

Stolthet og hovmod kan skille oss fra Gud og fra andre mennesker. Det står i Bibelen, Lukas 18,14. Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Gud vil at vi skal være like ydmyke som et barn. Det står i Bibelen, Matteus 18,4. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

De hovmodige vil bli skuffet. Det står i Bibelen, Matteus 23,12. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Den som er hovmodig kan få problemer pga. sin holdning.
Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,12. Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!

Det er dette som har skjedd med Jan Aage Torp, hele hans liv er blitt en stor tragedie som en forkynner og Pastor.
Når Torp mener at jeg er kun en blogger, men at han er en apostel etc.
Da er dette det ultimate hovmod. Torp lever så langt borte fra Guds ord det er vel mulig å komme?
Jeg har tusenvis av feil og brister, men jeg lever i samsvar med Guds ord og bibelens lære. At Torp da hevder at han er en apostel, og jeg er kun en simpel og enkel blogger er så hovmodig det er mulig å komme!

Vil bare avslutte denne artikkelen med en gammel artikkel.

Nr. 84:

Bilde av Jan Aage Torp og han daværende og rette kone etter Guds ord, Ann-Christin Düring Woll.


Bilde av Jan Aage Torp sin «elskerinne» etter Guds ord, da skriften sier at han ikke har rett å ha henne da Torp har vært gift.Jeg har nå vært en kristen i over 35 år. Men har aldri sett en såkalt kristen leder blitt avkledd, nedverdiget og sett ned på av både kristne og verdslige mennesker.
Samtidig er han ikke vàr dette, som forteller at her er det en psykopat som lever i sin egen boble.

Men nå – endelige – er han avslørt. Dette er bare begynnelse, på stigen ned!
Han er nok som den onde Haman, om han har fått støtte av det mørke politiet på Manglerud, så er det til ingen hjelp da her er egentlig dødstrøtte allerede satt inn.
Ser Torp skriver tull og tøys på sin egen blogg, problemet er han egen synd, ikke andres synder!

Klagesangen 3. 39 Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd!
2 Joh. b. 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Men hva er budskapet til disse to damene, som ønsker å være troende? Skriften er her veldig klar. Det er ikke til å ta feil av, de skal leve som Guds ord lærer, og hva sier skriften?

Når det gjelder Aina Lanton Torp så kan ikke hun leve i sammen med Jan Aage Torp. For han er gift allerede etter Guds ord, hun er en horkvinne og er delaktig i Jan Aage Torp sin synd.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen.
Meget klart, enten leve enslig, noe jeg vil anbefale. Eller forsone seg med Jan Aage Torp som må være meget krevende da han ikke lever som en troende i dag.

Dette er hva skriften sier angående Ann-Christin Düring Woll:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
Klarer enn dette kan det neppe sies? Enten leve singel, eller forsone seg med Jan Aage Torp. Dette er hva Jesus og Paulus lærer.

Sluttkommentar:
     
     1. Kor 6: 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legemer.
  
På mange måter lever familien Torp totalt imot Guds ord, og det er dypt tragisk. Ikke rart at Anders Torp fremstår som forvirret og angriper sin far. Og Torp igjen kommer med de rareste tingene. En dag forsvarer han ham, neste dag angriper han ham. Slik bølger det frem og tilbake. Men problemet er Jan Aage Torp som er gjengiftet og holder seg til en skjøge og selv er en horkarl og ekteskapsbryter etter Guds eget ord!

Nr. 404: Skal vi ta en bløffmaker som Jan Aage Torp seriøst, eller skal vi bare la han få holde på? Mannen er tross alt ikke noe annet enn en mann som søker oppmerksomhet!


Nr. 404:
Skal vi ta en bløffmaker som Jan Aage Torp seriøst, eller skal vi bare la han få holde på? Mannen er tross alt ikke noe annet enn en mann som søker oppmerksomhet!


Det er «padde-Ånder» som virker i Jan Aage Torp, der hans åndelige «gift» vil ta livet av ditt åndelige liv. Det er en kraftig villfarelse og forførelse han står for.
Han har åpenbart et innbitt raseri og hat imot meg og den Himmelske blogg fordi vi har holdt frem Jesu bud om at gjengifte er ikke tillatt for en pastor og en som tror på Guds ord i den nye pakt.
Jeg har fått kritikk for egentlig alt jeg har gjort, og ikke gjort! Derfor er det umulig å forholde seg til kritikk, når motstanden imot meg og den Himmelske blogg er så hatefull, ond og demonisk.

F.eks. når en ikke ser at Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut (mannen med psynonym navnet) og narreapostel Jan Aage Torp har samme agende.
Med alle «lovlige» og ulovlige midler få stoppet meg for å bl.a. kunne forkynne Guds ord uavkortet, ikke minst Jesu bud om at det kristne ekteskapet som skriften sier varer livet ut. Selve pakten – ekteskapspakten – er det kun død. Fysisk død som gjør at en eventuelt kan gifte seg om igjen som en troende.
Noe som Jan Aage Torp både hater og ikke praktiserer.
Når Torodd Fuglesteg, Levi Fragell og andre snakker varmt om Torps nye kone. Så viser det bare at de egentlig alle er fylt opp av verdens Ånd, og er drevet av andre krefter enn Guds Ånd og Guds ord.

Dypest sett er kampen mellom meg og Jan Aage Torp en kamp mellom Gud og Satan, mellom lys og mørke og sannhet og løgn. Mellom verden og Gud.

Vi må ha klart for oss at alle verdens mennesker dypest sett hater min forkynnelse. Mens Torps liv og levnet, og hva han står for er ikke noe annet enn Verdens skikk og vesen. Dette er Verden, mørke og Satan!

Det er også andre som kritiserer Jan Aage Torp, om på et noe annet grunnlag enn meg. Jeg kritiserer egentlig Torp kun for hans gjengifte, som viser hans åndelige ståsted. At han står for verden, mørke og Satan, ikke for Kristus, lyset og Guds rike!

Det er et raseri hos hat-Pastor Jan Aage Torp imot Herren, Guds ord og meg!

Første ønsket han meg 2 år i fengsel og at jeg skulle betale han penger for å ha avslørt hans synd og horeri.
Det samme skriver han nå om meg her:
«Sannheten er nok heller at bloggen før eller senere ville måtte stenges fordi den produserte mer av den samme «trakassering, forfølgelse og løgner» som han allerede er blitt behørig dømt for,» skriver pastor Torp og fortsetter: «Hans hat-skriverier fortsetter uansett som tidligere på hans «Himmelske Blogg». Vi følger med fra uke til uke. Vi ventet i 2 1/2 år fra mai 2011 til vi i september 2014 anmeldte ham til Politiet. Vi er fortsatt tålmodige. Vår advokat følger tålmodig med på hans tyverier og misbruk av fotografier av Aina & meg.
Siden den enstemmige dommen falt i januar 2016 har det gått ytterligere 2 1/2 år.
Det finnes lovhjemmel for å ilegge ham dagbøter. Vi vil trolig fremme dette virkemiddel i den nærmeste fremtid. Her finnes det god rettspraksis. 12.000 kroner som en éngangs-bot svir neppe så mye. Men 1.200 kroner per dag i 1000 dager er kanskje noe verre?
(sitat slutt).

Jan Aage Torps hat og ønske om å straffe og ramme meg finnes ingen grenser.

Det er helt, helt hinsides etter at jeg har påpekt at han ikke har lov å leve med en ny dame som Pastor etter han ble skilt.
Hate som Torp har overfor Jesu bud og Guds ord er selvfølgelig ond og demonisk. Mannen påstår at jeg sjikanerer han og hans nye kone som jeg aldri nevner i mine skriverier. Kun ved en sjelden anledning for at folk skal forstå en sammenheng. Men aldri skriver jeg om Torp ekte kone eller hans elskerinne, dette er kun noe som forekommer i Torps eget løgnaktige hode og hjerte.

Sluttkommentar:

Det mellom meg og Jan Aage Torp er egentlig en kamp mellom det onde og det gode.
Mellom Gud og Satan som sagt, der Torp fremstår som en Lysets engel, men er av mørke og tilhører mørke.

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

Denne beskrivelsen er om de falske apostler på apostelen Paulus tid, og i dag.

Ånden er den samme, også den Sataniske og Guds Ånd.
Derfor er det kun og alene historien som gjentar seg.
Jan Aage Torp er blitt avslørt på alle områder i livet, som det er mulig å bli.
Han er vel snart den eneste som ikke er klar over det, men hatet i hans hjerte gjør han Åndelig blind som fariseerne og de skriftlærde var det på Jesu tid!

Her er et sant ord om narreapostel og hat-Pastoren.

«onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

torsdag 10. januar 2019

Nr. 403: Interessant artikkel om Hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp på Verdidebatt i avisen Vårt Land!


Nr. 403:

En meget leseverdig artikkel om Hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp på Verdidebatt i avisen Vårt Land.
Der det hevdes bl.a. at denne narreapostelen ønsker oppmerksomhet i og rundt sin egen person på bekostning av andre. Noe som er parolen på denne narreapostelen og manipulator hele tiden.


Legg merke til det "tunge" draget over Torp, spesielt øynene!

Hentet i fra Verdidebatt – skrevet av Oddbjørn Johannessen


Kristen Koalisjon Norge (KKN) med "ærespris" til Polen – men pressen var ikke velkommen

Organisasjonen Kristen Koalisjon Norge (KKN), ledet av pastor Jan-Aage Torp (president) og redaktør Finn Jarle Sæle i den kristne avisen «Norge I DAG», har denne helgen – 4. og 5. januar - hatt en såkalt strategikonferanse i Oslo.

Konferansen har vært slått stort opp på de mange bloggene og Facebook-sidene Jan-Aage Torp administrerer.  Hovedpunktene i konferanseprogrammet later til å ha vært utdelingen av en nystiftet «ærespris» («Nation of Honor Reward») til den polske regjeringen ved statsminister Mateusz Morawiecki – og presentasjonen av en kritisk rapport om norsk barnevern laget av den katolske organisasjonen Ordo Iuris. Representanter for Ordo Iuris, en polsk parlamentariker fra regjeringspartiet «Lov og rettferdighet», visepresidenten i den rumenske nasjonalforsamlingen, en EU-parlamentariker fra den kristenkonservative blokken ECPM – samt en skotsk «profet» har vært hovedgjester.

Det hele framstår som en besynderlig blanding av ekstrem kristendom og ekstrem politikk – der hovedpoenget ser ut til å være en sverting av Norges renommé internasjonalt.  Begrunnelsen for tildelingen av «æresprisen» gir Torp i et brev til den polske statsministeren: Polen har gitt politisk asyl til en norsk kvinne på flukt fra barnevernet, og dessuten vektlegges «Polens historiske stillingtagen for jødefolket».

Det finnes sikkert gode grunner for å kritisere barnevernet i en del saker, men å framstille det slik at den norske staten driver en form for planlagt forfølgelse av norske foreldre, slik KKN/Ordo Iuris (i hvert fall indirekte) hevder, er fjernt fra virkeligheten. Og ellers bør det i høyeste grad diskuteres om Polen er spesielt kjent for sin «stillingtagen til jødefolket».  En slik karakteristikk er intet mindre enn oppsiktsvekkende (jf. Jødene i Polen (HL-senteret).

Hva slags verdier representerer Ordo Iuris? Det er en konservativ, katolsk organisasjon med tett forbindelse til den nasjonalkonservative regjeringen i Polen.  European Humanist Federation beskriver organisasjonens kampsaker slik:  «Ordo Iuris opposes abortion in all cases, same-sex marriage and civil partnerships and sexual education”.  Til tross for konfesjonelle forskjeller, deler KKN og Ordo Iuris noen felles mål - og en såkalt «familievernpris» som KKN også har innstiftet, gikk i fjor nettopp til Ordo Iuris.

Dagens Polen er slett ikke noe demokratisk fyrtårn i Europa. Tvert imot.  Etter at det nasjonalkonservative partiet «Lov og rettferdighet» (PIS) overtok styret (og etter hvert fikk rent flertall i nasjonalforsamlingen), ser det heller ut til at demokratiet er i avvikling.  Polske advokater og menneskerettighetsforkjempere uttrykker sterk bekymring. Et parlamentsvedtak for et drøyt år siden innebærer i praksis en politisk styring av rettsvesenet – til sterke protester fra EU. Journalister blir trakassert.  Høyreekstremister og rasister som marsjerer i gatene, får et klapp på skulderen av sentrale medlemmer av regjeringspartiet.  Listen over antidemokratiske utviklingstrekk kan forlenges.

Det finnes sikkert gode argumenter for å ikke gi KKN og Jan-Aage Torps prosjekter oppmerksomhet – og kanskje er det slik både norsk presse og norske myndigheter tenker.  Jeg vil likevel hevde at når en norsk, kristen organisasjon inviterer parlamentarikere og organisasjoner fra andre land hit med det som formål å gi Norge et rykte internasjonalt som en slags «forbryterstat», bør det være en plikt både for den frie pressen og for myndighetene å mene noe om det.  Spesielt alarmerende er det når Torp skriver rett ut: «Media will not be invited».

Avisen Dagen har riktignok fått tillatelse av Torp til å skrive litt, og en reportasje om Ordi Iuris’ rapport om norsk barnevern er nettopp publisert der – men uten et kritisk blikk.  Utover det er allmennheten avspist med korte hyllester og «selfier» med de inviterte gjestene på Torps mange nettsider – samt et oppslag i den i denne sammenheng totalt inhabile ukeavisen «Norge I DAG», der statsminister Erna Solberg får kraftig kritikk fra den gjestende, polske parlamentarikeren.

Og – kjære kristenfolk! Dere bør også reagere når Jan-Aage Torp i brevet til den polske statsministeren presterer å utlegge Matt. 25, 31-46 slik at ordene gjelder «Guds dom over nasjonene».  Sauene skal skilles fra geitene, og vi må da forstå det slik at blant sauene (som skal «ta i arv det riket som er gjort i stand (…) fra verdens grunnvoll ble lagt») finner vi Polen, mens geitene (som skal «havne i den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans") inkluderer Norge.

Bibelen kan være en farlig bok - særlig når den havner i hendene på ekstreme predikanter som har sporet fullstendig av fra all vett og forstand når det gjelder å lese en tekst i kontekst.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Her blir Torp satt i et meget dårlig lys, nærmest som en lurendreier og manipulator som kun søker sin egen oppmerksomhet.
Som også ønsker kun å fremme sine egne meninger på bekostning på andres.
Dette er selvfølgelig narresisten Jan Aage Torp vi ser her i full aksjon.
At han også lever i hor etter Guds ord, forteller bare dypest sett at vi har med en «ulv i fåreklær» (les krage).

At jeg har advart imot ham selv om han har klart å rundlurte både Oslo politiet og domstolene, det gjør meg stolt, glad og frimodig!

onsdag 9. januar 2019

Nr. 402: Jeg påstår ikke at Hat-Pastor Jan Aage Torp skriver på den falske Smyrna bloggen, men at den har samme agenda som Torp er åpenbart da den bl.a. omtaler han i de aller beste ordelag!

Nr. 402:
Jeg påstår ikke at Hat-Pastor Jan Aage Torp skriver på den falske Smyrna bloggen, men at den har samme agenda som Torp er åpenbart da den bl.a. omtaler han i de aller beste ordelag!

Jeg vet ikke hva, men at Torodd Fuglesteg, Jan Aage Torp og mannen med fiktiv navnet Ansgar Braut har samme agenda er sikkert. Det er at de har samme agenda, de hater og vil prøve med alle midler – lovlige som ulovlige – å stoppe meg og den Himmelske blogg!

Bilde av Hat-Pastor Jan Aage Torp.
Dette skriver den falske Smyrna bloggen om narreapostel Jan Aage Torp.


Jan Aage Torp er en hyggelig mann !


Vi er virkelig imponert over den kristne vennligheten til pastor Jan Aage Torp. Dette er utvilsomt Norges mest kristne mann.

Utrettelig jobber Jan Aage Torp for sine medmennesker og Guds rike.
Han følger gamle kvinner over gata. Han deltar i letingen etter bortkomne hunder, undulater og marsvin.

Han skateboarder sammen med andre eldre menn i den lokale skateboarding klubben. Han deler ut mat til de fattige fra sin egen fryser. Han forsaker kaffe og kaker for sine medmennesker. I tillegg til dette frelser han mange mennesker hver uke. Kanskje så mye som 50 mennesker hver uke.

Jan Aage Torp er et ideal som vi burde og må strekke oss opp etter. Et menneske som vi andre burde kopiere. Jan Aage Torp er mannen i vårt hjerte.

Arne Breen for Smyrna Menighet
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som er tilfelle i denne saken er at den onde treenigheten Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og Jan Aage Torp har felles agenda. De operer i sammen og har nå klart å lure både politiet og domstolene.
Torodd Fuglesteg ble landskjent her i Norge med å lure VG og Ansgar Braut lurte Dagbladet også for en tid tilbake.

Nr. 143:
Torodd Fuglesteg lurte VG, Ansgar Braut Dagbladet og Jan Aage Torp Manglerud politiet, alle tre er blitt avslørt som kriminelle!


Som vanlig så svarer ikke Ansgar Braut på hva jeg skriver, at han legger ut et oppdiktet innlegg med null referanse punkter. Jeg vet om ingen Norske som har stått frem slik i de siste ti årene. Vet Ansgar Braut det? Neppe!

Ansgar Braut skriver på Søkelys som jeg også skriver i mine artikkler.

For at dette skal komme frem klart, så lar vi Ansgar Braut selv svare.
Her driver vi ikke noe renkespill som Jan Aage Torp og politiet på Manglerud gjør.
Alt skal opp og frem i lyset, og alle skal få lov å si sitt bare språkbruken er velbalansert og pen:

§  on 10/04/2016 at 10:04 said:

Jan Kåre: ditt siste innlegg er et samrøre av tvangstanker, pranoide forestillinger, antakelser og løgn.
Jeg skrev en personlig mail til Benestad, IKKE til dagbladet. Benestad har offentliggjort mailen!

Ansgar Braut skriver på Søkelys:

1.     Viggo Skjold-Hansen on 10/04/2016 at 09:44 said:
Jeg har selv hørt flere slike vitnesbyrd, og husker spesielt en mann i 50 års alderen, som gikk på talerstolen under et møte og fortalte at han hadde levd i 12 år i et homofilt samboerskap, også preget av alkoholmisbruk.
Han hadde ikke hatt det godt, la seg en kveld på kne og ropte til Herren om hjelp.
Der og da tok han i mot Jesus, ble helbredet fra homofilien og misbruket. Han er nå gift og har 3 barn, og er evig takknemlig for ay Jesus satte ham fri, og gav ham et godt liv.
Det var virkelig et sterkt og gripende vitnesbyrd!

Dette er bare vis vas, ikke dokumentert i dert hele tatt, bare oppdiktet!

Dagens latter når Ansgar Braut blir omtalt på følgende måte:

Med tillatelse Esben Esther selv, har jeg fått lov til å gjengi en mail hen mottok av en "biskop" skikkelse fra Sørlandet.
(Hedningesamfunnet).

Ja, og politiet tror på Torp og VG tror på Fuglesteg, vi trenger ikke Fleksnes eller andre som underholder oss på TV. Vi har alt her på nettet, og ikke minst at selv politiet tror på Jan Aage Torp som ikke har gjort noe annet en bedratt og lurt andre mennesker gjennom et helt liv. Men når skal han betale tilbake 1.5 Millioner til min Serbiske venn som Torp sier er nokså syk og kan ha pengene for seg selv?!

Fremgangsmåten et den samme stort sett. Slik som her med Ansgar Braut.
Nå har jeg ikke orket å sette med inn i denne saken til det fulle, men her noe fra Søkelys:

Skjeller ut kristne slik hedninger liker å gjøre
På Facebooksiden til den militante ateist-sekten pågikk debatten omkring Skjold-Hansens modige epostmelding til denne “Hen” som det kaller seg. Eder og galle spyttes ut mot kristne og det blir en tid spekulert på om Skjold-Hansen er biskop eller om han er et “troll”. I hvert fall fanebærer Skjold-Hansen synspunkter mange kristne har overfor transpersoner, synspunkter vi bør være stolt av og når Hedningesamfunnet skriker opp i protest, må vi i hvert fall kunne fastslå at vårt synspunkt må være rett. Vi trenger flere slike røster som reiser seg og protester mot den galskapen og perverse holdninger og normer skoleverket nå drukner våre barn i. Kristne bør gjøre som Skjold-Hansen, si tydelig fra hva som er rett og galt. Vi roser engasjementet og oppfordrer kristne til å ta lærdom. Hvor lenge vil vi finne oss i at mørkets krefter er det som skal påvirke våre barn og den oppvoksende slekt?
(sitat slutt).
Dagbladet hadde som sagt omtale av dette på onsdag, da de gikk fem på som referert til i artikkel Nr. 1435.
Dette er det samme mønsteret. De gir seg ut for å være seriøse – men er bare ute etter oppmerksomhet. Skriver en sak, her biter Esben Esther Pirelli Benestad, så henger Dagbladet seg på med artikkel. Og hedningsamfunnet fortsetter før noen der oppdager at hele greia er bare falskneri ut i fra bl.a. emailadressen.
Jan Aage Torp går frem på samme måten. Han hatet meg og min forkynnelse imot gjengifte. I retten så sier politet rett ut at det jeg har skrevet er ikke kriminelt, men det er mengden. At det er 99 % som er skrevet etter Jan Aage Torps fiktive anmeldelse unnlater både Jan Aage Torp og politiet å nevne. Samt dommer hopper over å spørre meg om dette som tross alt ble grunnlurt her av dommer Malin Strømberg Amble (bildet) som virket «kjøpt og betalt» da dommen ikke var gjennomført i det hele tatt da jeg ikke fikk et eneste spørsmål angående det dommen bygger på. Mengden av det jeg har skrevet. At det ligger over 10.000 hatmeldinger imot meg som jeg har svart på den Himmelske blogg. Samt hva Jan Aage Torp også har skrevet, ble ikke vektlagt da Torp rent verbalt overgår meg flere ganger som også Brynjar Meling påpekte men hans argumentasjon ble av Dommer Malin Strømberg Amble totalt oversett.
Bilde av Dommer Malin Strømberg Amble som etter min vurdering var overhode ikke oppgaven verdig i Tingretten 20. januar 2016 der Jan Aage Torp ble hørt og vektlagt på alle punkter selv om han både løy og fordreide sannheten! Torp er en mann som husker ekstremt godt hvis det er til hans fordel, men er det til hans bakdel, da husker han ingenting. Slik er han også overfor sin sønn Anders Torp.

Her fra en artikkel jeg skrev etter Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av meg:

Nr. 903:
Jan Aage Torp kom med en politi anmeldelse av meg. Men det hele er iscenesatt det for å prøve å stoppe den himmelske blogg som er det som ligger bak det hele! Den er et skalkeskjul for at jeg ikke skal holde frem at gjengifte er synd for den troende!
Hvem er «problemet» her? Vi sier at katten er kommet ut av sekken. Ja, det passet perfekt på Torp. Og vi trenger ikke noe bilde av ham heller da han prøvde å presse meg for penger i sommer angående noen bilder som jeg fjernet med en gang om det selvfølgelig ikke var ulovlig å legge dem ut eller noen betydning.

Bilde av Torp fra Wikipedia som er åpent for alle å bruke som et illustrasjonsbilde og et situasjonsbilde.Gud har vist meg dette suksessivt. Jeg er åpenbar treg av meg!
Alt er startet og iscenesatt av Pastor Jan Aage Torp, men å «avsløre» psykopaten det tar tid, dessverre. Men nå skjønner jeg alt så meget bedre og hvor og hva alt dreier seg om.
Her er noe av hva jeg har skrevet på Søkelys, ikke minst etter «lyset» gikk opp for meg.
Torp har kommet med falsk politi anmeldelse, se her under denne linken: http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=540316&epslanguage=no
Det har aldri begått noe lovbrudd av meg overfor Torp. Alt er laget og iscenesatt av Torp for å prøve å stenge bloggen min.
Torp anmeldelse er dermed falsk, da han ikke vil at det skal komme offentlig ut at han lever ikke etter skriftens lære i forhold til ekteskapet!
Resten får da være opp til juristene og domstolene å avgjøre, resten ligger i Herrens hender for min del!
Torp ser du ikke at du er fullstendig på bærtur? Det er da ikke kriminelt å hevde at treenighetslæren er ubibelsk og at du lever i hor, etter skriften?
Du har faktisk ingen sak!
Punktum.
Jeg har to saker, en mot deg der du kommer med falsk politi anmeldelse.
Og mot Ansgar Braut som kommer med trusler.
Nei og atter et nei, dere avleder alt for hva det dreier seg om. Vi har Tros- og Ytringsfrihet i Norge!
Alt det jeg har skrevet og gjort kommer langt, langt innforbi her.
Torp du sier at jeg hyller også terrorister og frifinnelse av dem, du er ikke riktig klok. Du er både dum og frekk!
Vi kan være uenige om teologiske og læremessige ting. Og mene ting om hverandre etc.
Det som Torp gjør er virkelig kvalmende og manipulerende. Han kan ikke utstå meg og mine teologiske og læremessige utleggelser. Hva gjør han?
Når han ikke kan få stengt bloggen vår, så anmelder han meg for noe som han er spesialist på selv.
Ærekrenkelse, personsjikane og diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn. Dette er Torp i et nøtteskall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Så kommer han med politi anmeldelse, den er og forblir falsk og manipulerende!
Torp jeg ser på deg som en falsk apostel, ikke en sann en. Men greit.
Kan du nevne noe som jeg har gjort noe kriminelt overfor deg? Noe konkret, ikke synsing og mening, takk!

Torp du skriver:

Jeg er KUN opptatt av at du skal stoppes og straffes for personsjikane, mobbing, ærekrenkelser, og netthets. På dette ene området er du nemlig fremst i dette landet
Har snakket med andre, de sier at dette passer perfekt på deg, ingen som aspirer så godt til det som deg!
Torp du beskriver meg som dum, men du har da aldri hatt vel en dags arbeid enda i livet ditt?
Men uansett dette, der er da ikke kriminelt å være latt og rar som deg, eller ikke kunne hebraisk og gresk?
Det som er kriminelt her mener jeg er to forhold.
1.) Din anmeldelse av meg er falsk og derfor straffbar.
2.) Braut sin truing av meg er også straffbar.
Alt det andre, er uenigheter, men ikke kriminelt da alt dekkes av Tros- og Ytringsfriheten!
Så får vi se om juristene er enig med deg eller meg. For min del er jeg overbevist at Herren er med meg i det jeg taler, skriver og gjør og at Herren aldri har vært nær deg noen gang!
Kjell det er greit, men det er da ikke kriminelt å mene noe? Jeg mener f.eks. at Torp ikke er legalt gift etter Guds ord, men er som sambo å regne.
Det er derfor Torp hater og misliker meg og har gått til det skritte å politi anmelde meg, men da har han levert en falsk politi anmeldelse er det ganske åpenbart for alle og enhver, bortsett fra Torp da!?
Torp du gjør deg så viktig, men du er bare manipulert og forført!
Dette er begynnelsen av min anmeldelse av deg som er nå ferdig Ansgar:
Politianmeldelse av Ansgar Braut!
Paragraf 5.8 Trusler
Etter straffeloven 1902 § 227 første punktum kan den som «i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende» under sådanne omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Atferden det trues med, må kunne medføre høyere straff enn ett års hefte eller seks måneders fengsel. Medvirkning er også straffbar. Dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil seks år idømmes, jf. § 227 annet punktum.
Ansgar Braut har skapt fremfor alt alvorlig frykt med flere uttalelser. Spesielt denne:
Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.
Her er hva som skal skje:
1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem om tilgivelse.
2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all aktivitet på sosiale medier.
(sitat slutt).
Det er nummeret før jeg anmelder nettstedet Søkelys for person sjikane hvis ikke disse hatefulle og krenkende uttalelser blir fjernet.
Tror jeg kommer til å gjøre det, da blir det fire anmeldelser jeg kommer med!
1.) Torp for falsk anmeldelse.
2.) En til for falsk anmeldelse som kom i dag.
3.) Ansgar Braut for truende adferd med strafferamme opptil 6 år som er selvfølgelig den virkelige ille.
4.) Nettstedet Søkelys for personsjikane!
Så får vi ser hva det blir ut av det hele når juristene ser på det!
Torp er farlig mann. For den som kommer i kontakt med han og stoler på han. Les om maktmenneske hos Edin Løvås og Torp passer perfekt inn. Dette er selvfølgelig min vurdering ikke en sakkyndig. Etter min mening er Torp et maktmenneske. En horkarl. En falsk profet og psykopat. Han er farlig for en åndelig søkende menneske og som en offentlig person trengs og skal han bli advart i mot.
Rune det sa jeg fra dag en, men Torp er slik jeg ser det et sykt maktmenneske som bryr seg døyten i andre menneske…. Og Guds ord.
Men når han lot snøballen rulle…….. så orker ikke jeg at en slik tillitsperson og som skal inneha et «tilsynsembete» i Guds menighet fritt få herje på.
Søkelys er ikke noe kristent nettsted som Randi Ingwersen sa!
Vil bare opplyse av det lille som jeg vet så klarte han å loppe en fattig ungkar for 1.5 Mill som var selvfølgelig åndelig på søkning mot Gud. Da han gikk ut av sekten til Torp og sendte 25.000 kr feil måtte han true med forliksrådet for å få pengene tilbake.
Og hva vi har fått inn av penger til Smyrna menigheten har det vært minimalt. Hvorfor skal jeg lage noe stort ut av noe som ikke er noe? Alt med nettstedet Søkelys og debattantene her er å fabrikkere løgner.
Nå er det at jeg ikke kan jobben min, ne, jeg skal anmelde nettstedet søkelys også for ærekrenkelse, sjikane og direkte mobbing som ikke minst Torodd Fuglesteg holder på med!
Han som loppa og som har stelt alt dette virvaret i stand er Jan Aage Torp, det han som jeg håper og tror Politiet vil holde ansvarlig for alt dette rote og dypest sett ukristelige opptreden som følger i fotsporet av denne mannen. Vi leste for noe år siden at hele familien reiste seg imot ham i A Magasinet, tror helt at Torp er verre nå en han var da»
Han som loppa og som har stelt alt dette virvaret i stand er Jan Aage Torp, det han som jeg håper og tror Politiet vil holde ansvarlig for alt dette rote og dypest sett ukristelige opptreden som følger i fotsporet av denne mannen. Vi leste for noe år siden at hele familien reiste seg imot ham i A Magasinet, tror helst at Torp er verre nå en han var da?!
Problemet til alt dette her, og som dypest sett «lurer» andre inn i «fella» er han som startet det hele!
Kona mi så det fra dag en, jeg skjønner det litt ett litt, det er Jan Aage Torp som er «skurken» her, de andre som følger ham som Kjell Andersen, Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut og andre er egentlig bare «småskurker». Å møte en psykopat er aldri lett!
Og når vedkommende er en tillitsperson som er både Apostel, Pastor og gjengiftet, da gjør saken seg alltid vanskeligere!
Men løgneren og løgnen er nå blitt avslørt, det er gått hull på bullen og jeg vet hva som er hva, da er alt så mye lettere!
Karl Oscar etter jeg skjønte hvem og hva og hvordan alt forholder seg.
At Jan Aage Torp som den psykopaten og maktmenneske som lever i et forhold med sin tidligere barnepike, så skjønner jeg hvem som står bak det hele komplottet imot meg. Satan eller Jan Aage? Satan bruker de som er åpne for ham, og hvem dette her er ganske så åpenbart!
Ha en god dag, for det har jeg, nå. Og jeg sover aldeles utmerket!
En eller anen, er det sladder å påpek at en Apostel ikke lever og lærer rett?
Du er helt på jordet dom dessverre de fleste andre her på Søkelys.
Fikk denne mailen fra Randi Ingwersen i dag, den forteller sitt:
Jo, det var en stygg trussel du fikk ! og det skal man ta på alvor. At “Braut” benekter dette blir jo veldig dumt, men igjen, dette er ikke kristne mennesker. Nekter å tro at de er det. Hele Søkelys bloggen skulle vært tatt tak i av politiet den også.
Men nå har vi jo endel beviser allerede. Trusselen fra “Braut ” er nok en av de mest alvorlige ! samt Torp når han og co presset deg for penger. Det har du jo også bevis for.
Ikke gi deg, Jan Kåre! Dette er ikke deg, men flere på Søkelys som umulig kan være kristne. Jeg vet jo flere kjente predikanter som har innrømmet at de lager anonyme kommentarer ovs. for å ” fyre”opp…..i div. diskusjoner.
Men det du har oppleve er ikke bare en diskusjon….søkelys kan ikke diskutere, det har dem bevist flere ganger….
Skrive måten til de fleste der inne forteller oss at dette ikke er kristne mennesker og er det det så tør jeg ikke tenke på at de tør holde på sånn.
Sluttkommentar:

Å slippe katta ut av sekken
Dette uttrykket er tidligst kjent fra «London Magazine» i 1760: «To let the cat out of the bag».
Dette er et alminnelig brukt uttrykk på engelsk og kan oversettes til norsk med «røpe en hemmelighet».
Opprinnelsen til uttrykket skal være en spøk blant bønder når de skulle begi seg til et marked: De stappet en katt ned i en sekk og solgte den som en smågris dersom kjøperen ikke forlangte å få se innholdet i sekken før han kjøpe den.
Hvem er da denne «katten» her? Ganske så åpenbart; Pastor Jan Aage Torp.
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.htmllørdag 9. april 2016


Nr. 1435: Ansgar Braut, eller nå som en skikkelse fra TV med navnet Viggo Skjold-Hansen har nå grunnlurt Esben Esther Pirelli Benestad og Dagbladet!

Nr. 1435:
Ansgar Braut, eller nå som en skikkelse fra TV med navnet Viggo Skjold-Hansen har nå grunnlurt Esben Esther Pirelli Benestad og Dagbladet!
Bilde av politiet på Manglerud som beskyter Ansgar Braut imot alt og alle!

Fra v. førstebetjent Monica Lillebakken, politibetjentene Stian Barmo og Lena Fjalestad og politiadvokat Oda Karterud.

Avisen Dagbladet og Esben Esther Pirelli Benestad er blitt lurt av Ansgar Braut. 

Her er mail adressen: biskopen@hotmail.no
Men det er klart at denne Ansgar Braut elsker dette spillet.
Noe som også hans kompanjong og makker Torodd Fuglesteg lurte VG på samme måten og ble førstesidestoff, se bilde.


Disse to driver den falske Smyrna bloggen i sammen for å hetse meg, min familie og alle som står med meg.

https://smyrnamenighet.wordpress.com/
Her er mailen som Ansgar Braut sendte og som de bet på:
"Hei,
 Jeg ble så opprørt av å lese saken der du holdt foredrag for barn på en skole, og ikke minst dine uttalelser til Dagbladet
 i etterkant, at jeg må skrive til deg.
 Det er mildt sagt oppsiktsvekkende, meget klanderverdig og meget beklagelig at du slapp til foran skolebarn. Skolebarn skal
 ingenlunde eksponeres for slike ting.
 Dersom jeg var forelder til et av disse barna ville jeg politianmeldt både deg og skolens ledelse!
 Du hevder at årsaken til kritikken er at dette fant sted i "bibelbeltet". Vel, nå forholder deg seg faktisk sånn at det store flertallet
 av den norske befolkning mener at det du står for er ikke bare unormalt men også sykelig. Og der er jeg helt enig.
 Gud har skapt oss med et kjønn, og slik er det ment at vi skal være.
 Det er ikke ment at vi skal være "homofile" og det er slett ikke ment at vi skal ha to kjønn, eller bytte kjønn! Du fremstiller
 alt det unormale og psykelige som normalt, og dermed er du en trussel for den oppvoksende generasjon.
 Etter min, og store deler av den norske befolknings oppfatning er du en meget psyk person, og det er intet mindre enn en
 skandale at du er ansatt på et offentlig universitet.
 At du får mediaoppmerksomhet er ikke så ille, for der blir du i all hovedsak fremstilt som en riksklovn.
 Jeg ber Jesus om å vise deg veien, sannheten og livet, og at du må vende om og ta i mot Ham som din Frelser og Mester.
Med hilsen
 Viggo Skjold-Hansen"
Esben Esther Pirelli Benestad driver med svært viktig opplysningsarbeid. Det er derfor svært trist at hen blir oppsøkt av slike hatefulle mennesker. Viggo Skjold-Hansen har lagd igjen en mindre hyggelig e-mail.
Er det noen Hedninger som har lyst til å fortelle "biskopen" hvorfor det han sier er feil, og ikke minst hvorfor det er forkastelig? Han bruker jo religion for å undertrykke en viktig røst.
Kan jo begynne forsiktig selv, han påstår at flertallet av Norges befolkning mener at hen er psyk. Utifra at han mener at flertallet av Norges befolkning er kristne. Selv om nyere undersøkelser påpeker at flertallet av Norges befolkning er ateister. Ikke bare det, men flertallet av kirkens medlemmer er også ateister. Samt at Kirke og Stat ble skilt 21. Mai 2012.
Viggo Skjold-Hansen sin mail.
Sluttkommentar:
Det er klart at Ansgar Braut hater meg som avslører han, Torodd Fuglesteg, Jan Aage Torp og Kjell Andersen som virker som en firerbande der alle de fire hver for seg spiller sin rolle.
Jan Aage Torp setter «dagsorden».
Kjell Andersen på Søkelys tar det videre.
Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut harselerer og debatterer dette slik at det kommer ut til folket.
Legg merke til at det er ingen andre enn disse tre som støtter Jan Aage Torp. Når Torp har holdt på å lagt ut på bloggen sin imot sin egen sønn Anders, er det ikke en eneste en som har forsvart ham. Bortsett fra Kjell Andersen som har forsvart ham til de grader på sitt eget nettsted Søkelys.
Her er noen kommentarer fra bl.a. hedningsamfunnet som heldigvis har skjønt dette:
Jon Wikne
Bare en ting som slo meg da jeg først la merke til e-postadressen biskopen@hotmail.no: Er vi sikre på at dette ikke er ren trolling?

Øyvind Hansen Jon Wikne Tenkte akkurat det samme! Det blir litt det samme som om kongen hadde oppgitt sin e-postadresse som kongen@ yahoo.no. Lite seriøst. Og like lite sannsynlig. Jeg regner med at biskoper, og konger, har litt mer offisielle, og seriøse, e-postadresser...
Martin Steinsland
Martin Steinsland Tenker det samme som Jon Wikne når jeg ser denne mail adressen. Er det en biskop som heter dette?
Rune Foshaug
Rune Foshaug Den eneste referansen jeg finner til det navnet på google er en karakter i den danske TV-serien Matador som gikk fra 1978-1982.

Ansgar Braut har mange alias, han og Torodd Fuglesteg elsker dette med å operer som «kristne» eller religiøse nettroll! Og de har nok en god fremtid foran seg da de er beskyttet selv av politiet her i Oslo på Manglerud.

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...