mandag 4. november 2019

Nr. 478: Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange ganger før?

Nr. 478:
Nok en anmeldelse på meg for bedrageri, kan det være Pastor Jan Aage Torp som står bak da han har krevd meg for penger mange ganger før?

Det står bare at saken er henlagt da det antagelsesvis ikke har skjedd noe straffbart.
Bilde av henleggelsen.

Her fra en annen artikkel som viser at Jan Aage Torp er etter meg for pengenes skyld.


Nr. 435:

Det var ikke nok for Pastor Jan Aage Torp å loppe en syk person som han omtalte nevnte Serber som ha fikk 1.4 Millioner av. Etter hans fiktive anmeldelse av meg, eller falsk anklager som det heter i jusen.
Så ville Torp også tjene penger på at han rundlurte Manglerud politikammer eller hatgruppa der. Etterpå så evnet han å lure Oslo Tingrett.

Her er faksmile fra avisen Vårt Land der de omtaler konflikten mellom meg og Torp.
At Pastor Jan Aage Torp følte seg forulempet av meg for at jeg hadde skrevet noen harmløse setninger, og brukt ord og utrykk som er langt innforbi normalen. At han da anmeldte meg for å ha skrevet dette var kun et påskudd for å få meg dømt, og i fengsel var hans utalte mål. Det sto det bl.a. om i avisen Vårt Land og ellers det som kom frem av hva Jan Aage Torp skrev og utalte seg.

Dernest var det også å tjene penger på dette. Torp hadde også et pengekrav imot meg da en «apostel» som han, å gå imot ham. Det skal du ikke komme ustraffet fra. Det er selve narresisten tenke og væremåte. At Oslopolitiet og domstolene lot seg lure av en slik mann, det er bare nitrist. De burde og skulle ha visst bedre!

Her er eksempler på aviser som har skrevet om dette.


 – Nyttig å være her

Torp håper nå at saken er avsluttet en gang for alle.

– Det har vært nyttig å være her, ikke minst at Aina og jeg fikk sitte sammen og delta i det. Jeg følte selv at politiets aktor, som jo i praksis er vår forsvarer, har gjort en veldig grundig og god jobb. Og jeg synes også at Meling opptrådte veldig profesjonelt og ryddig, sier han til Korsets Seier når retten er hevet.

– Jeg tror og håper at det blir en domfellelse.

Torp og kona har også krevet en erstatning på 50.000 kroner fra Christensen, noe både aktor og Christensens forsvarer mente var en alt for høy sum.

– Dette med erstatning har egentlig aldri vært vår hensikt. Vi snakket tidligere med vår bistandsadvokat om en symbolsk enkrones-sak, men hun gransket og mente at det var hjemmel for å øke. Også fordi Christensen åpenbart er skjelven for penger, og at det kanskje bidrar til at han må tenke seg mer om, sier Torp.

https://www.dagen.no/Nyheter/2016-01-20/Pastor-krever-erstatning-etter-netthets-296568.htmlPastor krever erstatning etter netthets 
Oslo-pastorene Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp møter hverandre i Oslo tingrett onsdag etter Torps anmeldelse for netthets.
Bloggeren Jan Kåre Christensen ble 13. april i fjor ilagt et forelegg på 10.000 kroner «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».
Det er pastor Torp og hans kone Ainas fred det er snakk om, og de to vil ha betalt i penger for det som har skjedd.

Christensen, som har en fortid som pastor for menigheten Smyrna i Oslo, presenterer seg nå som evangelist og bibellærer i samme menighet. Han er blitt adskillig mer kjent som blogger, og det er for deler av sin omfattende aktivitet på Himmelske Blogg han onsdag må møte i Oslo tingrett.

Anmeldt av Torp

Dette skjer etter at han i fjor nektet å godta forelegget fra hatkrimavdelingen ved Manglerud politistasjon i Oslo.
Grunnlaget for straffesaken er artikler Christensen har skrevet i tidsrommet januar 2012 til mars 2015 og som hans pastorkollega Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken anmeldte.
Torp er bare en av en mengde kristenledere som har fått sitt pass påskrevet av Christensen i lite diplomatiske ordelag. Ifølge forelegget er Torp blitt omtalt med uttrykk som selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk, og dessuten har Christensen påpekt at Torp (58) er skilt og har giftet seg på nytt med en mye yngre kvinne.
Av den grunn har Christensen skrevet at Torp «lever i hor» og at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Statistikk

Ekteparet Torps bistandsadvokat, Ann Helen Aarø, har tatt seg tid til å telle opp hvor mange ganger Christensen har benyttet seg av ulike nedsettende uttrykk mot sine klienter. Hun har lest Christensens blogg for perioden Aarø 2011 til januar 2016.
Hennes statistikk viser at Jan-Aage Torp er kalt «gammel gris» mer enn 30 ganger, «horebukk og horkarl» mer enn 260 ganger, narsissist over 30 ganger, «psykopat» over 200 ganger, «falsk pastor/profet/apostel» over 400 ganger. Til sammen blir dette 920 tilfeller på den norske bloggen. Hvis man teller med den engelskspråklige bloggutgaven, dobles tallet.

Erstatningskrav

Retten skal ta stilling til om Jan Kåre Christensen har brutt straffelovens paragraf 390 a og står tiltalt for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».
Loven sier at «Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av allmenne hensyn». Politiet mener altså at slike hensyn foreligger. I retten stiller politiinspektør Dag Paulsen som aktor.
Jan-Aage Torp har begjært påtale sammen med sin kone Aina Anine Lanton Torp.
Strafferammen for de aktuelle lovbruddene er bøter eller to års fengsel. Fordi forelegget ikke ble vedtatt, havnet saken i retten. Dermed går Christensen glipp av strafferabatt. Blir han dømt, må han nå ut med 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.
Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stiller opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats.
Aarø fremmet for få dager siden erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp. Kravet er på et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner. Dagen får opplyst at beløpet skal gå til et veldedig formål, ikke til dem selv.

Ikke tause

Hverken tiltalte eller Jan-Aage Torp har latt være å si sin mening om hverandre i tiden etter forelegget i april i fjor.
I stedet for å dempe sine utfall mot Torp, har Christensen gjentatt dem på sin blogg i tiden etter at han nektet å vedta forelegget.
Christensen skriver blant annet at han regner anmeldelsen og tiltalen som kristenforfølgelse, og to dager før rettssaken omtaler han politiet på Manglerud politistasjon som kriminelle.
Torp har på sin side omtalt Christensen som bussjåfør, ikke som pastor, og poengtert at tiltalte har hyret som advokat Brynjar Meling «som ikke minst er kjent som forsvarer av mulla Krekar og andre islamistiske talsmenn».

– Invaderende

Overfor politiet har advokat Aarø vist til at Christensen har opptrådt invaderende i ekteparet Torps liv. Hun understreker at Aina Anine Lanton Torp ikke har deltatt i noen offentlige debatt om de spørsmålene Christensen gjentatte ganger har tatt opp.
Aarø påpeker også at Christensen har navngitt og angrepet Jan-Aages Torps tidligere kone. Heller ikke hun har deltatt i noen debatt med Christensen, har Aarø fremholdt.
Videre skal Christensen ha gjort et poeng av at Aina Anine Lanton Torps foreldre mistet huset sitt i en brann i fjor. Dette hevder Christensen er en advarsel fra Gud på grunn av giftermålet med Jan-Aage Torp.
Det er avsatt en dag i Oslo tingrett til saken mot Jan Kåre Christensen.

Ved en senere anledning krevde også Jan Aage Torp meg for 150.000,- kr for et bilde, se her:

Nr. 212:Når Jan Aage Torp krever 150.000,- kr. for et harmløst bilde, er det åpenbart at det er Satan som virker i ham for å prøve ramme min familie da han har ødelagt sin egen familie, det er misunnelse og hevn som ligger til grunn!

Bilde av «Pastor» Jan Aage Torp, Illustrasjon: Kristin B. Bruun.
Se for mer her:  

søndag 20. oktober 2019

Nr. 477: Uredeligheten og mangel på smidighet er stor hos PBE – det vitner om lave mennesker, og udugelige mennesker!

Nr. 477:
Uredeligheten og mangel på smidighet er stor hos PBE – det vitner om lave mennesker, og udugelige mennesker!

Det er et kammaderi i hele det offentlige Norge som er så ille. Det rammer oss, men det er ikke bare oss.
Tenkt bare hvordan nå Norsk Barnevern lider nederlag på nederlag i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Dette er bare et isfjell hvor ille det er på «toppene» her i Norge og det er et offentlig Norge som overhode ikke er funksjons dyktige.
De evner ikke, og klarer ikke oppgavene sine. Da hadde de ikke blitt dømt igjen og igjen av andre land, som åpenbart fungerer i motsetning til Norge.

Dette går egentlig tilbake på regjeringen og Statsministeren

Det er i dag et Norge som ikke fungerer og som til dels er farlige for landets innbyggere da disse som åpenbart er uskikket for sin oppgave får styre og holde på.
Klager og avslører enn de, så blir de forsvart i alle instanser og forhold.
Synes virkelig det er både ille og leit.
Tross alt, Norge er et meget godt land og det er så mye som er godt og bra her. Men det offentlige, kommunale og statlige Norge fungerer overhode ikke.
Det vitner mye om, ikke minst alle de sakene som Norsk Barnevern har imot seg i Frankrike. Men dette er toppen av et isfjell.
PBE her Oslo er jeg overbevist om er fullt på høyde med BV, det forteller bare hvor ille det er og står til.

Bilde av Pastor Jan Aage Torp som også klarte å vinne frem med en fiktiv anmeldelse imot meg. Det igjen forteller bare hvor ille det egentlig står til med Norsk rettsvesen og det offentlige Norge. For det første, i den saken skulle de aldri ha blandet seg inn, da det var et tros- og ytringsfriheten de angrep.
 

Dernest, nå de gikk til sak. Så var ble det et komplett justismord da mine argumenter og synspunkter ble det overhode ikke lagt vekt på.
Mens motparten ble det eneste som ble lagt vekt på. Ikke bare det, men selve dommen var også et justismord. Da jeg ble siktet for en ting, i retten ble noe helt debattert. Men ble dømt for noe, mengdeskriverier, som overhode ikke var dokumentert i retten eller diskutert i retten. Det var kun noe som ble nevnt av Torp. Da jeg i neste rettsinstans, i Borgarting Lagmannsrett sa og påpekte dette. Så løy dommer Øystein Hermansen i selve dommen at ikke noe av Oslo tingretts dom var bestridt. Dette var også løgn, med andre ord. Vi ser bare hvordan bibelens ord går i oppfyllelse. Norge trenger Jesus og Gud!

Nå blir jeg lang, men det er virkelig oppløftende og styrkende å tenke på vår Mester og frelser Jesus Kristus som ble utsatt for tidenes justismord. Tross alt, det hefter mye feil og mangler med meg, og alle andre mennesker.
Men da Jesus som var fullkommen kunne bli dømt, så får vi se på det som en ære å bli feilaktig og uriktig dømt. Da er vi i samme «båt» som vår Herre!

Vi har en konflikt med slik vi ser det et urettferdig, primitivt og ondt myndighets system der vi er blitt totalt oversett.

Jeg skjønner egentlig ikke grunnen, da det er så innlysende at vi for lenge siden skulle fått dispensasjon da det er kun fordeler med det vi har bygget.

Da sier plan og bygningsloven følgende.

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

I vårt tilfelle er det faktisk kun fordeler for oss, for andre, brøytebil, sykebil, brannbil, miljø, gående, løpende, de som parkere, sikkerhet og alt annet som nevnes kan.
Fremdeles neker de å gi oss dispensasjon. Det er så tarvelig, urettmessig og feil det er mulig å forbli. Men naboen rett ovenfor oss som har en mur til besvær med kun 20 cm fra veibanen, er «lovlig!»

Vi har faktisk en eiendom og noen bygg som om de ikke er unike.
Så er de laget slik at de er faktisk ikke er noe negativt og heft med. F.eks. boden er laget slik – noe som alle sier – den sees ikke før en kommer opp på vår eiendom. Det er bare positivt med den.
At den skal rives og alt annet er kun for en ting, at PBE har et mistolket plan og bygningsloven. Om de gjør dette med forsett? Det tror vi da de ikke engang ønsker å møte oss eller komme på befaring.
Bare sitte ned i Oslo sentrum som noen regelrett nettroll. Gi oss pålegg som har vært vanvittige og urettferdige.
Nå krever de oss for penger, mulkt og faktura.
Dette er ikke noe annet enn pur ondskap, slike personer skulle aldri ha fått jobbet i en offentlig etat eller hatt med mennesker å gjøre.

Med andre ord, PBE og hele den offentlige forvaltningen bryter Loven imot oss!

Har tusen argumenter å komme med. Men får stoppe med å si at det som også er ille.
Det er at «alle» i det offentlige Norge forsvarer hverandre.
Ankemuligheter er egentlig en saga blott.

Skal bare nevne kort hvordan det er.

Vi fikk et horribelt og urettferdig avslag av PBE her i Oslo.

Hva gjorde vi da?

Vi anket og skrev til Fylkesmannen, og fikk avslag der med egentlig ingen begrunnelse. Bortsett fra at de forsvarte PBE på alle punkter.

Så var det å klage til Sivilombudsmannen, med det samme resultatet og argumentene!

Videre prøvde vi oss på rettsak, med egentlig gjentagelser og gjentagelser.
Det er så nitrist. Selv om vi har 1000 % rett, så vil de ikke gi oss vår rett!
Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

Videre så tipser enn til diverse aviser og andre. 99 % svarer deg ikke.
Faktisk eneste som har svart oss noenlunde er nettstedet Document, men ingen andre.
Det er nitrist, men vi setter vår litt til Herren, og han alene!
Skal vi som troende og Norske borgere bøye oss for slike rigide og uriktige forhold?
Dypest sett hvis en gjør det, så er ikke Norge er fritt land lengre.
Da er det fritt frem for myndighetene og alle andre som skal styre og gjøre absolutt hva de vil!
Neste blir vel da at alle blir lovpålagt ikke å bruke kontant penger. Men bare visa kortet.
Da er veien til chipen kort, derfor er det vi her kjemper egentlig en kamp for tros-, ytringsfriheten og en ånds-kamp!

fredag 11. oktober 2019

Nr. 476: NRK P 3 kaller Pastor Jan Aage Torp for en sektleder, mens hans medarbeidere som holder Torps barn under vann, og stapper sand i munn på hans barn!


Nr. 476:
NRK P 3 kaller Pastor Jan Aage Torp for en sektleder, mens hans medarbeidere som holder Torps barn under vann, og stapper sand i munn på hans barn!

Hør selv her fra 3.11 utover, ca. kl. 09.12 torsdag 10.10.19 og utover henger NRK Pastor Jan Aage Torp ut på verst tenkelig måte!
Det forteller bare at Torp er ekstrem, der Torp får igjen for sine ugjerninger.
Skriften sier at slik vi sår, skal vi høste.Her er artikkel fra NRK


Hodet til Anders ble holdt under vann: – Jeg trodde jeg skulle dø

Camilla Louise Johnson var en av lederne på den kristne sommerleiren hvor Anders Torp var deltager. Under et natteløp trodde Torp han skulle dø, da han ble holdt under vann. Dette er blitt en av nøkkelscenene i filmen «Disco».

Faksmile fra NRK, Anders Torp ber om tilgivelse og får selv det samme spørsmålet. Vi vet at Pastor Jan Aage Torp ser på seg selv som uskyldig og alle andre som skyldige.


 
Filmen «Disco» har nettopp hatt premiere i Norge. Den forteller om hvordan hovedrollen Mirjam dras mot en streng og konservativ menighet.
En av sluttscenene viser en hendelse som Anders Torp og Camilla Johnson selv har opplevd.
På en sommerleir hos sekten Faderhuset i Danmark opplever Torp at hodet hans blir holdt under vann, og munnen fylt med sand.
– Det var et natteløp, og de skulle trenes til å bli martyrer, forklarer Johnson.
Hun var en av lederne på leiren.
Sektleder kjenner seg ikke igjen

Sommerleiren ble arrangert av Faderhuset, en sekt som ble stiftet av Ruth Evensen i Danmark i 1990.
Evensen sier til NRK at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av sommerleiren. – De får stå på Johnsons egen regning, sier hun.
Johnson selv brøt med sekten etter denne sommerleiren.
Camilla og Anders har tidligere bare snakket sammen på telefon, men nå møtes de for første gang ansikt til ansikt og forteller sine versjoner av opplevelsen.
De har tilgitt hverandre, og vil ta ansvar for sine de handlingene de har gjort i «Guds navn», forteller de.
– Trodde jeg skulle dø

Scenen som er basert på den natten på sommerleir i Danmark, vekker sterke minner hos begge.

– Det som er blitt filmatisert, er at jeg blir holdt under vann til et punkt hvor jeg trodde jeg skulle dø, forteller Torp.

Hodet til Anders ble holdt under vann: – Jeg trodde jeg skulle dø

Camilla Louise Johnson var en av lederne på den kristne sommerleiren hvor Anders Torp var deltager. Under et natteløp trodde Torp han skulle dø, da han ble holdt under vann. Dette er blitt en av nøkkelscenene i filmen «Disco».
Anders Torp og Camilla Louise Johnson

Camilla Louise Johnson og Anders Torp møttes igjen for første gang siden sommerleiren.

Filmen «Disco» har nettopp hatt premiere i Norge. Den forteller om hvordan hovedrollen Mirjam dras mot en streng og konservativ menighet.

En av sluttscenene viser en hendelse som Anders Torp og Camilla Johnson selv har opplevd.

På en sommerleir hos sekten Faderhuset i Danmark opplever Torp at hodet hans blir holdt under vann, og munnen fylt med sand.

– Det var et natteløp, og de skulle trenes til å bli martyrer, forklarer Johnson.

Hun var en av lederne på leiren.
Sektleder kjenner seg ikke igjen

Sommerleiren ble arrangert av Faderhuset, en sekt som ble stiftet av Ruth Evensen i Danmark i 1990.

Evensen sier til NRK at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av sommerleiren. – De får stå på Johnsons egen regning, sier hun.

Johnson selv brøt med sekten etter denne sommerleiren.

Camilla og Anders har tidligere bare snakket sammen på telefon, men nå møtes de for første gang ansikt til ansikt og forteller sine versjoner av opplevelsen.

De har tilgitt hverandre, og vil ta ansvar for sine de handlingene de har gjort i «Guds navn», forteller de.

    Anmeldelse: Josefine Frida bærer filmen imponerende godt

– Trodde jeg skulle dø

Scenen som er basert på den natten på sommerleir i Danmark, vekker sterke minner hos begge.

– Det som er blitt filmatisert, er at jeg blir holdt under vann til et punkt hvor jeg trodde jeg skulle dø, forteller Torp.

Se scenen fra «Disco» her:

Filmen «Disco» er regissert av Jorunn Myklebust Syvertsen

Han husker at han lurte på om de som holdt ham nede merket at han gikk tom for luft.

– Jeg prøvde å heve meg for å få luft.

Han krabber så opp på stranden, hvor han får beskjed om å legge seg på ryggen.

– Som en lydig soldat gjør jeg det, så får jeg en knyttneve med sand i munnen. Jeg husker ennå hvordan sanden knuser mellom jekslene mine. Brekningsrefleksen. Og når jeg prøver å vri meg over på siden, men blir holdt tilbake, forteller han.
Anders Torp

Anders Torp har selv gjort ting han beskriver som grusomme mot andre.

Samtidig prøver han å holde tungen foran luftrøret slik at sanden ikke skal gli ned der.
– Så blir jeg redd for at sanden skal falle tilbake i halsen slik at jeg blir bevisstløs. Da får jeg en neve til med sand i munnen, forteller han.
Camilla husker ikke å ha holdt Anders under vann, men hun husker å ha vært med på å putte sand inn i munnen hans mens han ble holdt fast.

Episoden i Danmark ble et vendepunkt for Johnson.
– Jeg kastet opp etterpå, og husker angsten. Det ble så ekstremt, forteller hun.

I 2008 sier hun at hun varslet flere personer utenfor miljøet om hva som skjedde på denne sommerleiren. Nå er de begge opptatt av at samfunnet også snakker om at dette ikke bare skjer i andre kulturer, men også i den kristne.

– Det finnes ekstremisme og fundamentalisme i alle religioner, sier Torp.
Johnsen har startet en organisasjon i Danmark som hjelper de som bryter ut av slike miljøer. Den heter InsideOut og tilbyr støtte og kunnskap om sekterisme og negativ sosial kontroll.
– Jeg er ingen ekspert, jeg er bare en overlevende. Det er viktig å ha profesjonelle som forstår tematikken, og som kan hjelpe, slår hun fast.

Episoden i Danmark ble et vendepunkt for Johnson.

– Jeg kastet opp etterpå, og husker angsten. Det ble så ekstremt, forteller hun.

I 2008 sier hun at hun varslet flere personer utenfor miljøet om hva som skjedde på denne sommerleiren. Nå er de begge opptatt av at samfunnet også snakker om at dette ikke bare skjer i andre kulturer, men også i den kristne.

– Det finnes ekstremisme og fundamentalisme i alle religioner, sier Torp.
Johnsen har startet en organisasjon i Danmark som hjelper de som bryter ut av slike miljøer. Den heter InsideOut og tilbyr støtte og kunnskap om sekterisme og negativ sosial kontroll.

– Jeg er ingen ekspert, jeg er bare en overlevende. Det er viktig å ha profesjonelle som forstår tematikken, og som kan hjelpe, slår hun fast.

onsdag 9. oktober 2019

Nr. 475: Pastor Jan Aage Torp skal visstnok spille hovedrollen i filmen DISCO ifølge hva han selv skriver på bloggen sin!


Nr. 475:
Pastor Jan Aage Torp skal visstnok spille hovedrollen i filmen DISCO ifølge hva han selv skriver på bloggen sin!

Bilde av Pastor Jan Aage Torp og Anders, illustrert av designer og skribent Kristin B. Bruun, bilde gjengigitt med tillatelse.Jeg bare konstaterer at Pastor Torp ikke liker den nye filmen om ham selv. Bl.a. skrives og tegnes dette bilde av ham som jeg kan skrive under på stemmer.
Henter fra Pastor og narreapostel Jan Aage Torp blogg der bl.a. det hevdes som jeg har sagt hele tiden at Torp står for straffbare forhold på mange plan og forhold.

Deretter skriver Gilje: «I den andre delen av filmen vil de som har lest boken Jesussoldaten, som Tonje Egedius skrev sammen med Anders Torp, kunne kjenne igjen en del elementer. Torp spiller også en liten rolle i filmen. Karakteren hans heter pastor Aage, og passer godt med det bildet av faren Jan-Aage som har blitt beskrevet.»

Giljes ubehag over min person får stå for hans og avisen Dagens regning. Her gjør redaktøren i den tidligere kristenbastionen Dagen ikke engang det minste forsøk på å se sakene fra andre synsvinkler.

Elementene i filmen blander fiksjonen eksplisitt sammen med angivelig «dokumentasjon» der en pappa, pastor og menighet identifiseres.

Her krysser DISCO grensen over til å være et injurierende samrøre som går sin seiersgang over hele landet og til mange nasjoner med sannsynlige store seertall. Her er det store penger og markedsmakt som er involvert.

For øvrig skrev Salt Bergen-pastor Øystein Gjerme på fredag en kronikk i Bergens Tidende om en antagelse med basis i filmens skildringer som åpenbart bygger på boken om Anders. Hvor ellers har han fått disse tanker annet enn ved å se Anders´ inntreden i filmen? Les her::

 «Jeg forstår det slik at disse scenene er basert på reelle hendelser fra et marginalt og ekstremt miljø som eksisterte for 25 år siden.

Dette er straffbare forhold, og vi oppfordrer dem som har vært utsatt for slikt, om å melde fra til myndighetene.»

Dette sendt til Oslo politiet:

Angående sak referanse nummer 14850575

Skjønner at dere ikke liker å høre at dere er blitt rundlurt og vært som et mikrofonstativ og tjenere for Jan Aage Torp.

Nå er det laget en film om Jan Aage Torp som viser det bilde av Torp som jeg har tegnet og er blitt dømt for!

Da bør dere se på saken en gang til.

Relevante linker:

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

torsdag 3. oktober 2019

Nr. 474: Av ukjente grunner fikk jeg noe som aldri har skjedd før 2 brev om henleggelse der i 2. brevet var Pastor Jan Aage Torp navn utelatt og ikke noe navn nevnt, kun anmeldelse nummeret!


Nr. 474:
Av ukjente grunner fikk jeg noe som aldri har skjedd før 2 brev om henleggelse der i 2. brevet var Pastor Jan Aage Torp navn utelatt og ikke noe navn nevnt, kun anmeldelse nummeret!


Det var meget spesielt av Oslo politiet å sende ut 2 brev som var helt ulike hverandre der av ukjente grunner fikk jeg noe som aldri har skjedd før 2 brev om henleggelse der i 2. brevet var Pastor Jan Aage Torp navn utelatt og ikke noe navn nevnt. Kun anmeldelse nummeret!

Vi alle vet at i bunn og grunn er Pastor Jan Aage Torp kriminell, og hadde vært buret inne hvis han ikke hadde bodd i Norge.

I andre land setter de slike forkynnere i fengsel som driver med overgrep imot sine egne barn. Driver bl.a. demoner ut av sine egne barn (tror nok ikke Torps barn var demonbesatte som han påstår også jeg er), som Pastor Jan Aage Torp har gjort.
Endog tatt dem med til Afrika og andre steder med det som jeg vil kalle en kraftig villfarelse! Jan Aage Torp er ikke noe annet enn en manipulator og en meget forvirret og ynkelig mann som dessverre operer i en «gråsone» der hvit blir svart. Og svart blir hvit hvis en tror på Torps virkelighetsbilde, som jeg vil på det sterkeste advare imot.
Torp advarer imot egentlig de fleste, men advarer enn imot ham så er veien kort til politianmeldelse og rettsak. Da Torp er også en mester i «renkespill», derfor er han også i bunn og grunn en farlig og forførisk mann. Som er oppøvd av onde krefter til å manipulere, trykke mennesker ned eller opp alt efter som!

Se her:


Vi alle vet at narreapostel og den falske profeten Jan Aage Torp hater og hatet meg og den Himmelske blogg for min forkynnelse imot gjengifte og skilsmisse av kristen Pastorer og forkynnere.

Se her for artikkel:
 

Nr. 452:
Pastor Jan Aage Torp har evne å lure og manipulere mange mennesker gjennom sin «karriere» som Pastor og offentlig person.
Jeg sa klart i fra om dette fra dag en. Men taktikken er åpenbart den samme.
Det er overfokusere på hva motparten sier, gjerne få opp diskusjoner og ordskifte i etterkant. Bruke alt det som sies imot ham, da han er blitt såret og krenket av dette.

Samt å aldri nevne med et ord hva han selv og andre har av feil, løgner, overdrivelser, provokasjoner, skyts og annet.
Det er akkurat det han gjorde i saken mellom meg og han. Der han gikk mye lengre i sine verbale ord og utrykk imot meg, enn jeg talte og skrev imot ham.

Se her i denne artikkelen avslører Torp virkelig sin strategi og agenda, få motparten til å se mest mulig stygg og ond ut.
Samt aldri nevne og erkjenne noe på egen «konto».

I saken mellom meg og han, oppildnet har bl.a. Torodd Fuglesteg og Arnt Arnesen (Ansgar Braut). De skulle få frem et ordskifte, og vips hadde han «seieren» i boks. Med andre ord, selv om såkalte «mengde-skriverier» hverken var i tiltalen eller drøftet i retten, så var det på denne måten Torp vant sympati og vant retten. Det handler egentlig å vinne dommernes sympati, da vinner en rettsaker og det meste.

Se her hva Torp omtalte meg for:
«Anders Behring Breivik sympatisør».  «Anders Behring Breivik tilhenger og tvillingsjel».
«Dersom han ikke frivillig blir med på en ordning og fjerner alt fra nettsidene og begrenser seg til generelle synspunkter, så ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.»

«Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom.»

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
(sitat slutt).

Her er siktelsen imot meg, dette er småtterier hva Torp og hans allierte som Torodd Fuglesteg og Arnt Arnesen (Ansgar Braut) har skrevet imot meg.


                                  

Sluttkommentar:

Pastor Jan Aage Torp er selv en slugger, verre enn noen andre jeg kjenner. Han kaster ut og advarer, går i rette og angriper andre.
Men når han selv blir angrepet og får høre noe imot seg. Så er det hat, sjikane og ærekrenkelser etc.
Torp driver med en taktikk av hersk, splitt, mobb, sykeliggjøring og ansvarsfraskrivelser når det gjelder seg selv.
Der han klarer mange ganger å skape den sympati det trengs for å vinne saker, for det er egentlig det alt handler om å få sympati selv og anti-sympatier imot motparten, uansett hvem det er.
Jeg advarte imot Torp hele veien, dessverre så hadde jeg i min sak en advokat som kjørte en totalt feilslått strategi imot Torp.
Men uansett, jeg advarte imot Torp og på eget insentiv anmeldte jeg han for falske anklager. Politiet og domstolene lot seg «kjøpe» av Torp sin argumentasjon at han hadde blitt forulempet. Men alt rundt og at det var et ordskifte ble ikke nevnt.
Når min advokat lot dette passere selv om jeg sa ifra, var det dukket opp for at Torp fikk sympati. Selv om han hadde brukt langt tyngre skyts imot meg enn jeg imot ham.
Det samme ser vi han bruker nå i saken som skal til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å få domfelt avisen Vårt Land.
Blåse opp andres uttalelser, og gjerne overfokusere på enkelte ting. Men egen «brøde» blir lagt til side som at han er hatet av sine egne barn for bl.a. å ha drevet ut demoner av dem under oppveksten + 1000 andre ekstreme ting som ingen Far gjør.
Med andre ord, her får narresisten og psykopaten boltre seg fritt.
Dessverre har han evnet å lure både politiet og domstolene før. Denne taktikken kjører han på og hvis en advarer imot ham, så trekker han opp dommen imot meg som sitt trumfess. 

Derfor er det om å gjøre politiet og domstolen våkner opp og får stilt han for retten og «omgjort» dommen imot meg.
Den dommen er ikke noe annet enn skremsels propaganda imot mennesker som meg som advarer imot narreapostler og andre som trengs å advare imot!
Dette som politiet og domstolene egentlig har gjort, er å sette seg over tros- og ytringsfriheten. Derfor er denne saken egentlig av stor verdi!

Se for mer her:

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...