onsdag 19. desember 2018

Nr. 392: Kritikken imot meg har vært sterk urettferdig, da jeg aldri har påpekt noe annet enn hvilken standard, og hva som kreves av en Ordets forkynner, med hensyn til bl.a. at han ikke skal være gjengiftet som en troende!

Nr. 392:
Kritikken imot meg har vært sterk urettferdig, da jeg aldri har påpekt noe annet enn hvilken standard, og hva som kreves av en Ordets forkynner, med hensyn til bl.a. at han ikke skal være gjengiftet som en troende!

Satan og alle andre Antikristelige krefter jobber på spreng for å få stoppet meg. Ikke minst den forkynnelsen jeg har imot synd i menigheten, der oppadgiftede forkynnere får boltre seg fritt vilt. Dette elsker Satan fremfor alt, at det er mennesker som lever etter hans vilje som opptrer i Guds menighet som om de tilhører Gud, men spiller på lag med vår fiende Satan.
Satan har åpenbart brukt Hat-Pastoren Jan Aage Torp her, i allianse med både den ene og den andre.
Heldigvis lyktes han ikke, jeg skriver like uhindret som før.
Bilde av han som egentlig står bak alle våre anklager som vi får som troende, Satan.
Derfor er også et av hans navn motstander eller anklager.
En av de andre få tekstene i GT hvor Satan figurerer finner vi i Jobs bok. Her møter vi djevelen, her kalt Anklageren, blant Guds rådgivere.

Djevelen bringer anklagen mot Gud at Job´s fromhet er falsk, og bare basert på egeninteresse. Satan får da frata Job alt han har, for å se om hans tro er ekte. Her møter vi et tema som videreføres i NT, om djevelen som kan prøve vår tro (Matt 4,1 ff, Åp 2,10).

Senere møter vi Satan i rollen som den som vil ødelegge for Guds folk når David fristes til å gjennomføre folketelling (1 Krøn 21) og som anklager mot øverstepresten (Sak 3,1. 
Her er Torp en forkjemper for den Onde.
Joh.e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

1 Mosebok 3. 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?

Satan er en løgner og holder oss mennesker i et bedrag der evigheten er utelatt fra hans «glansbilde» av denne verden!

Det ser så «ekstremt» ut det som jeg har gjort å advare og forkynne imot gjengifte blant forkynnere. Men hvorfor denne veldige motstanden? Det er fordi jeg har berørt Satans brohode inn i Kristi legeme, forkynnere som lever og vandrer i mørke. Som er med dette og sprer åndelig gift inn blant oss troende med sitt liv i synd som skriften sier de lever i.

Jeg har aldri forkynt imot at «vanlige» mennesker er gjengifte. Har aldri nevnt engang troende med navn som er gjengifte, kun og utelukkende forkynnere, sanger og de som har et tilsyns-embete som skriften sier det. Utelukkende kun offentlige forkynnere og sangere som påvirker andre og lever et liv i full offentlighet.

Da å få høre at jeg driver med sjikane, hets og mobbing er ikke noe annet enn Satan sine løgner som han er en mester til.

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd for å nevne og advare imot offentlige forkynnere, dette er noe som er bibelsk, sunt og rett.

Jeg er ikke ute etter å advare imot samfunns utglidninger, hvilket politisk parti du skal velge eller hvilken fotball lag du skal heie på. Alt dette kommer jeg litt borti når jeg skriver. Men dette er ikke av vesentlig betydning. Det er hva som fremmer Guds rike og hva som er i overstemmelse med GUDS EGET ORD, IKKE NOE ANNET KJÆRE VENNER!

Derfor er det uberettiget kritikk vi har fått og får for en stor del, noe som Satan som den løgner han er. Er med å trigge og får frem!

Her i fra avisen Dagen som skriver om at jeg er imot gjengiftede forkynnere som er mitt eneste mål med det jeg skriver. Ikke hvordan den menige mann lever, men hvordan forkynnere og Hyrder i Guds menighet lever og opptrer.


Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.

Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.

Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Det nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Kristin B. Bruun på Dagens kommentar side:

Jeg tror etter egen høyst ufrivillig erfaring med pastor Jan-Aage Torp at retten har vært "vinklet" i sitt syn. Jeg er en privatperson uten noen historikk med pastor Torp, som plutselig oppdaget at jeg ble hengt ut på hans Facebookside i full offentlighet, med påstander om at jeg har begått straffbare forhold. Pastoren ville hjelpe vedkommende med dette, og han betegnet vedkommende som en inspirasjon for ham og hans kone.
Da jeg kontaktet ham privat og ba ham være så snill å støtte dette mennesket privat og unnlate å involvere meg, var han forsåvidt hyggelig, men en måned senere hadde han ikke etterkommet mine gjentatte, høflige henstillinger om å slette de usanne og ærekrenkende påstandene om meg fra sine sider, hvor jeg blir identifisert.

Tvert om, han skrev et eget blogginnlegg om meg, hvor jeg ble fremstilt som en stalker og insinuerte at jeg hadde gjort det samme mot ham som den personen han fikk rettens medhold mot.

Det er ikke et sant ord i dette, og da jeg igjen kontaktet ham etter en måneds taushet og ba ham vennlig om å slette påstandene om meg, å dementere det han selv har påstått og å beklage, svarte han med å blokkere meg.

Så mye for den forfulgte pastoren. "Pastor" betyr forresten hyrde (gjeter), altså en veileder for dem som søker Gud. Jeg er rystet over hvor lite domstolene ser av hvem de har med å gjøre.

Sluttkommentar:

Satan og alle andre Antikristelige krefter jobber på spreng for å få stoppet meg. Ikke minst den forkynnelsen jeg har imot synd i menigheten, der oppadgiftede forkynnere får boltre seg fritt vilt. Dette elsker Satan fremfor alt, at det er mennesker som lever etter hans vilje som opptrer i Guds menighet som om de tilhører Gud, men spiller på lag med vår fiende Satan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...