fredag 14. desember 2018

Nr. 391: Jan Aage Torp gleder seg over at det er mennesker som ber ham om tilgivelse, men at han skal be andre om tilgivelse er totalt fremmed for ham, det forteller at han ikke ser bjelken i sitt eget øye, for den er stor som en tømmerstokk!


Nr. 391:
Jan Aage Torp gleder seg over at det er mennesker som ber ham om tilgivelse, men at han skal be andre om tilgivelse er totalt fremmed for ham, det forteller at han ikke ser bjelken i sitt eget øye, for den er stor som en tømmerstokk!

Matt. 7. 1. Døm ikke, forat I ikke skal dømmes! for med den samme dom som I dømmer med, skal I dømmes, 2 og med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.  3 Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?  4 Eller hvorledes kan du si til din bror: La mig dra splinten ut av ditt øie? og se, det er en bjelke i ditt eget øie!  5 Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!  6 Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke eders perler for svinene, forat de ikke skal trå dem ned med sine føtter og vende seg om og sønderrive eder.En stor, stor tømmerstokk sitter i Jan Aage Torps øyne.


Dette skriver narreapostelen på sin Facebook side:
I den siste tiden er jeg blitt oppsøkt av et forhenværende menighetsmedlem på en fantastisk måte. Det er hjertegodt.
Denne uken ba vedkommende om tilgivelse for å ha forbannet meg og erklært meg død for mange år siden.
Med takknemlighet for denne bønn om tilgivelse erklærte jeg syndenes forlatelse på vegne av meg selv og Kirken i Jesu Navn.
«Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen» (Matteus 16:18-19).
Etterpå, da jeg satt for meg selv, felte jeg noen tårer. Tenkte på hvor mye folk driver med som jeg ikke en gang aner noe om, og som åpner opp for grufulle krefter i deres eget liv. Forbannelser holder i fangenskap de som begår forbannelsene.
Gud fører alt frem i lyset.
Uansett: Forbannelser rammer ikke meg. De preller av i Jesu Navn!
Herlig med min nygamle venn som tar imot Kristi fulle frihet og gjenopprettelse!
(sitat slutt).

Hadde ikke tenkt å skrive mer om hat-Pastoren, men siden han nå skriver så fordelaktig om seg selv. Men overhode ikke er klar over at han selv går med en tømmerstokk i sine egne øyne. Da er det på sin plass å skrive noen ord siden jeg har fulgt Torp en god del de siste årene etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg da vi påpekte at han var gjengiftet som en troende. Det at han levde i synd, og vi påpekte gjorde at hatet og raseriet kom frem i Torp.

Narrepostelen har ført sin egen familie til falitt, angrepet homofile og andre og ønsket de fjernet fra sine stillinger. Profetert over Athen at byen skulle gå under, og holdt på med fiktive anmeldelser. Robbet en nyfrelst broder for hus, hjem og Millioner som han fikk i sin egen lomme til å dekke sitt overforbruk etc.
Denne mannen er alt annet en helgen og apostel, faktisk en stor, stor bedrager som holder på å ødelegge for Jesus og drar kristennavnet ned i søla.
Angriper også helhjerta kristne med fiktive anmeldelser og sverter de, snakk om å ha en svær, svær tømmerstokk i sitt eget øye.

Så er det noen som ber han om tilgivelse, dette sprer han ut på nettet. Men hva med seg selv? Er han fritatt? Står Torp over alt og alle, selv Gud?
Det er akkurat slik han opptrer men dessverre, håp om bedring, bot og omvendelse kan en nok se langt etter i denne mannens liv. Her er det alle andre som har gjort noe de ikke burde ha gjort, men han fritar alltid seg selv. Snakk om å leve i et selvbedrag.

Hat-Pastoren er alt annet en selv uskyldig og et forbilde, han er en bakgårdtyv, ussel og lever i hor med sin tidligere barnepike etter å ha kjørt sitt eget ekteskap over styr. Er det mulig å leve lengre fra Gud og hans ord?

Jeg kommer til kort, og ber gjerne andre om tilgivelse og unnskyld. Dette er «apostelen» fritatt i fra da det er andre som ber han om tilgivelse slik at han endog tar til tårene. De tårene burde og skulle han ha grått over sitt eget liv, men dette er totalt fremmede tanke for den «store» narreapostelen åpenbart.

Sluttkommentar:

Når jeg leser om dette som denne har gjort, så er det som å lese om hva
hat-Pastoren har gjort overfor meg og mange andre, og er selv skyldig i.
Det er åpenbart at han ikke ser tømmerstokken sin, kun flisen i sin nestes øye.
Torp forbannet meg og ønsket meg t.o.m. i fengsel. Dette fordi jeg kun holdt frem Guds ord at gjengifte diskvalifiserer deg til å være en Ordets forkynner.

Videre så mener Torp at de går bak ryggen hans. Det var akkurat det Torp gjorde etter vi var ute og drakk kafe. Da sa han at jeg kunne skrive hva jeg ville, han skulle ikke gjøre noe mer. Hva gjorde hat-Pastoren?
Han gikk bak ryggen min, med en fiktiv anmeldelse og løy i retten for å få meg domfelt. Noe som dessverre tingretten og lagmannsretten ville tro blindt på selv om jeg hevdet det motsatte.

Videre skriver Torp om denne personen «erklært meg død for mange år siden.»

Nå har ikke narreapostelen gått så langt at han ønsket meg død, kun i fengsel. Men hans støttespillere har det, ikke minst psevdonymet Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg ønsket dette for meg.

Snakk om å møte seg selv i døra og at Guds ord passer perfekt inn at her ser en ikke bjelken i sitt eget øye, kun flisen i andres øyne. Det er på det nivået som hat Pastoren har levd sitt liv så lenge jeg har visst hvem dette er. Om han var gift med sin første eller sin nåværende såkalte kone som hun ikke er etter skriften ord. Faktisk etter skriften ord er hun noe som jeg ikke gidder å skrive da Torp bruker dette imot meg for alt det er verd.
At skriften sier at hun er en horkvinne, dette bruker Torp imot meg at da sverter jeg henne. Det gjør jeg så men ikke, det er hva skriften sier om henne, ikke meg. Samt at Torp selv er en horkarl, som er gjengiftet som en troende og «Pastor». Dette er overhode ikke hva jeg eller andre mener, men hva Guds ord sier og lærer.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...