torsdag 6. desember 2018

Nr. 388: Det var overhode ikke min advokat Brynjar Melings feil at jeg ble dømt i tidenes justismord her i Norge, men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett!


Nr. 388:
Det var overhode ikke min advokat Brynjar Melings feil at jeg ble dømt i tidenes justismord her i Norge, men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett!

Med ett strålte et lys fra himmelen om ham, og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?  Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Dette leser vi om i bibelen. Slik kan og vil Gud gjøre med mennesker når han finner det for godt, at de som går imot oss troende, vil før eller senere høste det igjen. På hvilken måte? Det vet jeg ikke, men alle vil før eller siden måtte stå ansvarlig for sine gjerninger, eller skal jeg si ugjerninger som narreapostelen Jan Aage Torp har gjort overfor meg og den Himmelske blogg.
Det et jeg på den Himmelske blogg avdekket narreapostelens synd gjorde at han gikk med en fiktiv anmeldelse av meg og ønsket meg i fengsel som Saulus ønsket med de troende. Det var åpenbart samme Ånd som virket i dem begge, hatets Ånd imot Jesus og de som tror og følger ham.
Etter jeg har skrevet litt nå om saken mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp, så har reaksjonene ikke uteblitt. Men jeg har min versjon av saken, rettergangen og alt. Det må jeg da få lov til å ha, eller skal alles versjon være like? Jeg får høre bl.a. fra nettstedet Søkelys at jeg hater etc. bare fordi jeg har en helt annen versjon av saken enn hva de og andre har. Dette er ikke noe annet enn en form for hersketeknikk.

Jeg har min versjon av saken, hvorfor dette er et justismord og at dette ikke er advokat Brynjar Melings feil. Men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett. Hevde dette er min «rett». Få høre da at man er hatefull, primitiv og mye annet. Det er fabrikkerte løgner da som kommer imot meg og den Himmelske blogg.

Dette skriver Kjell Andersen på Søkelys:
«Sannheten er at det er hatet og bitterheten som er selve drivkraften til Christensens liv og virke.»

Dette er også løgn, fabrikkerte sådanne. Jeg har min versjon, andre sin, da hevde at det er bitterhet og løgn som er drivkraften i mitt liv er en form dor narsissisme og hersketeknikk som Andersen holder på med. Jeg har min versjon, andre sin, blande inn hat, bitterhet og annet er ikke noe annet enn å avlede dialogen, disputten og min fremstilling av saken.

At jeg nå på et års dagen fra at saken ble avsluttet i rettssystemet ved å ha gått igjennom samtlige rettsinstanser, skriver litt om dette og bli beskylt for både det ene og det andre. Forteller mer om de som beskylder meg, enn det forteller om meg!

Denne saken har vært behandlet i Oslo Tingrett med en dom som er helt, helt hinsides.

Det er her mitt ankerpunkt nr. 1 er imot denne dommen, det som skjedde i Oslo Tingrett. Og her er mitt synspunkt på dette. Som jeg kort og fortløpende vil gjengi uten å bli kalt for det ene eller det andre.

Jeg ble siktet for å ha kalt narreapostel Jan Aage Torp for følgende:

1.)  Han er en horkarl
2.)  Du skriver han er en psykopat og narsissist (da etter min mening ikke som en lege eller fagperson)
3.)  Selvsentrert
4.)  Spedalsk (dette er bibelens symbolske språk for å leve i synd)
5.)  Gammel gris som gifter seg med sin barnepike som Todd Bentley

Dette er sant, men i retten ble dette kraftig avvist av samtlige som «kriminelt». Allikevel ble jeg dømt, hvorfor? Fordi det kom ting opp i retten som hverken jeg eller min advokat ble konfrontert med. Det var såkalt «mengdeskriver».

Jeg ble da dømt for et forhold som hverken var i siktelsen eller var oppe til drøftelse i retten. Dette gjør dommen imot meg til tidenes justismord.

Hvorfor ble det en del skriverier om narreapostel Jan Aage Torp? Det var et ordskifte, som har pågått over lang tid. Kalle dette for mengdemobbing etc. er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme. Derfor gjør retten den fatale feil å dømme meg for noe som hverken er sant eller blitt drøftet i retten, og det igjen forteller at dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett som har hovedskylden for at det ble en løgndom imot meg og den Himmelske blogg.

Sluttkommentar:

Det er trist at kristenfolket ikke skjønner dette. Men vi som troende i Norge sover vår «Tornerose-søvn» og vil ikke vekkes opp at står en opp for Jesus, evangeliet og Guds ord så kan en regne med også forfølgelse her i Norge.

Jeg har kun hevdet at det er synd å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd for troende mennesker. Dette hatet narreapostelen Jan Aage Torp så inderlig at han gjorde det han kunne for om mulig å stoppe meg og den Himmelske blogg. Vi leser om Saulus som senere ble Paulus og født på nytt før han var blitt en troende hadde ett raseri imot de kristne. Det er dette raseriet og hatet som alltid dukker opp imot de sanne troende da det egentlig er et hat og opprør imot den levende og sanne Gud.

Ap.gj. 9. 1. Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten 2 og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, forat om han fant nogen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunde føre dem bundne til Jerusalem.  3 Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, 4 og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?  5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Det er ikke meg de forfølger, men Jesus. Det er ikke meg narreapostel Jan Aage Torp hater, men Jesus. Derfor er det jeg erfarer, ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...