søndag 2. desember 2018

Nr. 387: 1 år etter at farsen mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp endte med at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Frankrike forkastet vår anke, lever jeg godt med den urett som er begått imot meg og min familie!


Nr. 387:
1 år etter at farsen mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp endte med at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Frankrike forkastet vår anke, lever jeg godt med den urett som er begått imot meg og min familie!

Bilde av dommer Malin Strømberg Amble som i Oslo tingrett la til grunnlaget for et justismord imot meg og den Himmelske blogg.
Med direkte løgner og udokumenterte påstander som hverken jeg eller min advokat Brynjar Meling ble forelagt at dette var viktig for retten.
Det er en umulighet å parere alt i en rettsak, derfor er det Dommerens oppgave å forelegge de som blir anklaget for noe. Fremfor alt det som er viktig. Her er det som selve dommen bygger på, og som ikke sto i siktelsen eller ble debattert i retten. Ikke blitt fremlagt noen gang i retten, da gjør ikke dommeren jobben sin overhode.
Med andre ord, det var narreapostel Jan Aage Torps løgner som dommer Malin Strømberg Amble festet sin litt til og dømte meg for uten å ha nevnt dette med et ord i retten at dette var viktig. Snakk om å tro løgnen fremfor sannheten, sjelden har et ord i fra Bibelen truffet så godt og vært så treffsikkert.


Dommer Malin Strømberg Amble

Har ingen ambisjoner om at jeg skal få frem rettferdighet i denne saken. Den er tapt, og blir det forandring. Så må det skje på Guds måte, vi lever i en verden som bibelen beskriver som mørk og ond, der denne Verdens Gud er Satan.

2 Kor. 4. 3 Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt, 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Denne verdens Gud er ikke Herren, Israels Gud, men den falne Engelen Lucifer.

Derfor at slike personer som lever i synd og hor som narreapostel Jan Aage Torp vinner frem er ikke til å undres over.
Dette er «normalen», derfor at vi som sanne troende og tjener Israels Gud – den levende og sanne Gud, «taper» kamper i denne verden er bare for å vise ugudeligheten og mørke i denne verden.

Vi kunne og burde gjort ting annerledes, men det er dommerne i denne saken som først og fremst har sviktet, og det til de grader!

Men først sviktet politiet, og det også på en slik måte som gjør at hele saken var for å få tatt meg. På mange måter, her har alle sviktet. Slik at narreapostelen Jan Aage Torp løgner og fremstilling av saken ble det som var avgjørende for å ta tatt og få meg og den Himmelske blogg dømt.

Skal prøve å ta saken kort i stikkordsform.

1.)  Narreapostelen Jan Aage Torp ble klar over meg og mine blogger at jeg skrev imot hans skilsmisse og gjengifte. At vi hadde en stor «scor» på Google rankingen gjorde at han la en plan for å få stoppet meg og den Himmelske blogg. Der den engelske bloggen vår – Heavenly blog – var en del av det som den onde Torp ville stoppe, uansett midler. Som kjent, «målet helliger midlet!»

2.)  Narreapostelen Jan Aage Torp inviterer meg ut på en kopp kafe for å samtale, for om mulig få meg til å slutte å skrive om at han er skilt og gjengiftet som en troende. Dette gjør jeg ikke, til narreapostelen Jan Aage Torp store forargelse. Han blir åpenbart rasende og legger en ny og ond plan. Nå skal jeg tas, men hvordan? Satan og mørke har alltid noe å komme med for å stoppe sannheten, at Torp lever i hor etter Guds ord er noe som ble for mye at dette kom frem i offentligheten. Jeg taler der andre tier, ikke minst dagens pinse/karismatiske kristne.

3.)  Narreapostelen Jan Aage Torp finner på en måte å gå til politiet med. En fiktiv anmeldelse, der han vektlegger hva jeg har skrevet om ham utenom det at han er skilt og gjengiftet. Da er det at jeg har skrevet at han er en psykopat, spedalsk og diverse andre ord og utrykk som er som barnemat overfor hva som ellers blir skrevet på nettet daglig.

4.)  Narreapostelen Jan Aage Torp vet at han egentlig har ingen sak imot meg og den Himmelske blogg. Drar derfor meg til Konfliktrådet for om mulig å true og presse meg til å få slettet alt om ham. Noe jeg selvfølgelig ikke vil godta. Da hadde politiet lovet meg at vi skulle bli innkalt til møte, snakke i sammen og saken skulle legges død. Monica Lillebakken sa dette direkte til meg, men hun løy som politiet har gjort i denne saken mange ganger, akkurat som narreapostel Jan Aage Torp gjorde i tingretten. Det er dette denne dommen bygger på, og ikke et av hans tal ble kontrollert. Snakk om en løgn-dom!

5.)  Til min store overraskelse ble det kjørt sak imot meg og den Himmelske blogg. Da i Oslo tingrett og der ble det fort funnes ut av at jeg ikke hadde skrevet noe som var i nærheten å være straffbart. Men som den stjerne manipulatoren Torp er, og han spilte på lag med de mørke og onde kreftene. Så var det ikke hva jeg hadde skrevet, men mengden jeg ble dømt for av dommer Malin Strømberg Amble i Oslo tingrett.

De tallene som narreapostelen la fram var bare noe Torp løy om som ikke ble dokumentert i retten i det hele tatt. Samt når og hvis disse tallene var så viktige, ble dette aldri drøftet i retten eller ble disse talene jeg konfrontert med i Oslo tingrett. De kom først på plass etter rettsaken for å finne en mulig måte å få dømt meg og den Himmelske blogg på. Kristendomshatet lever og er fremdeles tilstede her i Norge.

6.)  Så kom vi til Borgarting lagmannsrett. Der sa jeg klart i fra at det som denne dommen bygger på, til dommer Øystein Hermansen at de tallene og mengde skriverier som dommen bygger på er løgn. 


Se her:

Selv etter dette, så valgte dommer Øystein Hermansen å la Torp løgner i fra Oslo tingrett bli stående. Det gjorde han ved å skrive selv løgn inn i dommen at jeg ikke hadde grepet ordet i Borgarting Lagmannsrett, noe jeg gjorde med å si at Torps tall er helt hinsides og disse tallene må ikke dommen legge vekt på. Hva mer kunne jeg ha gjort? Når Dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen lar narreapostelens Jan Aage Torp løgner være det som får meg domfelt, så er dommen også en løgndom og et justismord.

7.)  Saken kom til behandling i Norsk høyesterett. Men ble avvist, noe som bare forteller at rettsikkerheten her i Norge er lik null til tider når en dom som bygger på løgn og er bestridt, ikke får anledning å komme opp.

8.)  Så ble anke sendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, der den også ble avvist. På mange måter kan en si at denne saken bygger på narreapostelen Jan Aage Torp løgner, hat og raseri. Disse løgnene og hans hat er det hele saken bygger og dommen er bygget på. Trist, men sant.

9.)  Jeg har laget en egen blogg i ettertid som er artikler stort sett skrevet mellom narreapostelen Jan Aage Torp ble ført tatt opp som et emne her på den Himmelske blogg og inntil avslaget i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

10.)                     Nå når vi har tapt saken, så har jeg ingen ambisjoner, ønske eller mål at jeg skal bli frikjent og Torp dømt for bl.a. falske anklager imot meg og den Himmelske blogg. Dette er noe som Gud får ta seg av, jeg er ferdig med saken. Og dessverre så er det i denne verden, mye urett og mørke som råder, ikke minst når Jesus-troende kan «straffes!»

Sluttkommentar:

Da Jesus ble dømt, senere hengt på et kors og døde. Så var det tidenes Justismord. Han ble dømt på feil grunnlag, ble pint på feil grunnlag, ble korsfestet også på feil grunnlag. Hele prosessen imot ham var pillråtten.
Men da han sto opp igjen ble alle hans fiender gjort til skamme – alle som èn!

Før eller siden vil all den uretten begått imot meg, ramme dem tilbake som har gjort den uretten. Loven om såing og høsting gjelder på alle felt i våre liv. Det vil ikke slå feil. 

Skriften sier fra Paulus brev til Romerne vil jeg avslutte denne artikkelen med:

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Se for mer her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...