søndag 9. desember 2018

Nr. 390: Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet, på skrevne og uskrevne!


Nr. 390:
Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet, på skrevne og uskrevne!


Bilde av «århundrets» nettroll Torodd Fuglesteg.

Da narreapostel og hatPastor Jan Aage Torp gikk med sin fiktive anmeldelse til politiet og vant frem med sine løyner og hat, så er det faktisk eneste han har oppnådd med en dom imot meg og den Himmelske blogg.
Det er at han selv har promotert seg selv som den oppadgiftede forsmådde Pastor som er oppadgiftet med sin tidlige barnepike som Todd Bentley.
Og, at jeg har fått ut budksapet om at gjengifte er imot Guds ord for oss kristne, ikke noe annet.

Da Justisminister Tor Mikkel Wara sier at slik personer som avisen VG skriver om. Slike som såkalte nettrollet Ivar Underberge, Jan Kåre Christensen og andre skal straffes hardere. Så har Wara ikke skjønt det minste.

Wordpress, blogger og andre er alle styrt i fra USA og i bunn og grunn er det kun dommer, bestemmelser og alt annet som påvirker disse. Er det kun dommer og lovgivning i og fra USA som har reel betydning og berører dem.

Ivar Underberge, Jan Kåre Christensen og andre som er blitt dømt kan bare egentlig sitte i fengsel og skrive på bloggen og nettet. Hvorfor?

Dommene imot oss har ingen reel betydning fordi den er ikke avsatt i USA.

At Justisminister Tor Mikkel Wara og andre ikke skjønner dette, vitner om deres duelighet. Eller mangel på forståelse av regelverket og Norsk og lover fra og i andre land.

Se for deg, at de dømmer en til døden i Saudi Arabia for å ha sagt noe imot Muhammed eller at en kvinne har vist litt bar hud. Ville vi ha innrettet oss etter dette her i Norge? Selvfølgelig ikke, men det er egentlig det Justisminister Tor Mikkel Wara sier og at vi skal forvente oss på strengere straffer hvis vi ikke lutter å skrive på våre USA baserte blogger. Det som Wara egentlig sier, det er at han og lovverket her i Norge er viktigere og står over lovverket i USA.

Dette sier Wara i avisen VG:
– Jeg kan skjønner at folk kan oppleve dette som ekstremt rettsløst, men de er ikke rettsløse. Hvis straffene i dag ikke hindrer disse forbrytelsene, så må vi vurdere å øke straffene.
(sitat slutt).

Her skjønner ikke Wara at en dom i Norge, Saudi Arabia og andre land har dypest sett null innvirkning i USA.

Takk Gud for USA, de vil ikke gi etter for noen, selv arrogante og pompøse politikere i Norge som ikke skjønner at de ikke kan fele en dom her i Norge og forvente at USA retter seg etter den.

Sluttkommentar:

I min sak så var det ingen som ble mer hetset mer enn meg og min familie, av Norges to verste og fremste nettroll Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.

Er glad for at i USA ikke bryr deg, det aller beste er at ingen bryr seg, da dette vil en ikke klare å stoppe. Tror bare at det politiet og domstolene ikke skjønner at det stort sett er de største sytefolkene som skriker etter hjelp.

I min sak så var det en fiktiv anmeldelse som førte frem!
fredag 7. desember 2018

Nr. 389: Ikke et eneste «sitat» som jeg ble dømt for i Oslo tingrett ble dokumentert, dette bare stadfester at det er et klassisk justismord imot meg og den Himmelske blogg!


Nr. 389:
Ikke et eneste «sitat» som jeg ble dømt for i Oslo tingrett ble dokumentert, dette bare stadfester at det er et klassisk justismord imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg har ikke skrevet om denne saken på veldig lenge, men siden det var et års «markering» for dommen siden den ble avvist i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Så skrev jeg litt om dette, og reaksjonene har ikke uteblitt!

Jeg beklager ikke at dette setter narreapostel Jan Aage Torp i forlegenhet når sannheten kommer mer og mer frem!

Narreapostel Jan Aage Torp la frem ei «smørbrødliste» for Oslo tingrett tatt ut i været, udokumentert og full av løgn og atter løgn. Bl.a. sa narrepostelen dette:
Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.

Hvorfor ble ikke dette bestridt, og ikke dokumentert?

Av den enkle grunn av det ikke var i siktelsen og at dommer i Oslo Tingrett Malin Strømberg Amble (bilde) aldri konfronterte hverken meg eller min advokat med dette. Med andre ord, det var Hat-Pastor Jan Aage Torps løgner som hele dommen bygger på. Ikke en eneste påstand han kom med, var dokumentert, ikke en!Brynjar Meling var egentlig opptatt med kun en ting, det var at det var brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg.

Hør her hans innlegg i Borgarting Lagmannsrett.
Hør her der jeg bestrider de tallene som «løgn-Apostelen» løy om og ikke dokumenterte et eneste tall i Oslo Tingrett.

torsdag 6. desember 2018

Nr. 388: Det var overhode ikke min advokat Brynjar Melings feil at jeg ble dømt i tidenes justismord her i Norge, men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett!


Nr. 388:
Det var overhode ikke min advokat Brynjar Melings feil at jeg ble dømt i tidenes justismord her i Norge, men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett!

Med ett strålte et lys fra himmelen om ham, og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?  Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Dette leser vi om i bibelen. Slik kan og vil Gud gjøre med mennesker når han finner det for godt, at de som går imot oss troende, vil før eller senere høste det igjen. På hvilken måte? Det vet jeg ikke, men alle vil før eller siden måtte stå ansvarlig for sine gjerninger, eller skal jeg si ugjerninger som narreapostelen Jan Aage Torp har gjort overfor meg og den Himmelske blogg.
Det et jeg på den Himmelske blogg avdekket narreapostelens synd gjorde at han gikk med en fiktiv anmeldelse av meg og ønsket meg i fengsel som Saulus ønsket med de troende. Det var åpenbart samme Ånd som virket i dem begge, hatets Ånd imot Jesus og de som tror og følger ham.
Etter jeg har skrevet litt nå om saken mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp, så har reaksjonene ikke uteblitt. Men jeg har min versjon av saken, rettergangen og alt. Det må jeg da få lov til å ha, eller skal alles versjon være like? Jeg får høre bl.a. fra nettstedet Søkelys at jeg hater etc. bare fordi jeg har en helt annen versjon av saken enn hva de og andre har. Dette er ikke noe annet enn en form for hersketeknikk.

Jeg har min versjon av saken, hvorfor dette er et justismord og at dette ikke er advokat Brynjar Melings feil. Men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett. Hevde dette er min «rett». Få høre da at man er hatefull, primitiv og mye annet. Det er fabrikkerte løgner da som kommer imot meg og den Himmelske blogg.

Dette skriver Kjell Andersen på Søkelys:
«Sannheten er at det er hatet og bitterheten som er selve drivkraften til Christensens liv og virke.»

Dette er også løgn, fabrikkerte sådanne. Jeg har min versjon, andre sin, da hevde at det er bitterhet og løgn som er drivkraften i mitt liv er en form dor narsissisme og hersketeknikk som Andersen holder på med. Jeg har min versjon, andre sin, blande inn hat, bitterhet og annet er ikke noe annet enn å avlede dialogen, disputten og min fremstilling av saken.

At jeg nå på et års dagen fra at saken ble avsluttet i rettssystemet ved å ha gått igjennom samtlige rettsinstanser, skriver litt om dette og bli beskylt for både det ene og det andre. Forteller mer om de som beskylder meg, enn det forteller om meg!

Denne saken har vært behandlet i Oslo Tingrett med en dom som er helt, helt hinsides.

Det er her mitt ankerpunkt nr. 1 er imot denne dommen, det som skjedde i Oslo Tingrett. Og her er mitt synspunkt på dette. Som jeg kort og fortløpende vil gjengi uten å bli kalt for det ene eller det andre.

Jeg ble siktet for å ha kalt narreapostel Jan Aage Torp for følgende:

1.)  Han er en horkarl
2.)  Du skriver han er en psykopat og narsissist (da etter min mening ikke som en lege eller fagperson)
3.)  Selvsentrert
4.)  Spedalsk (dette er bibelens symbolske språk for å leve i synd)
5.)  Gammel gris som gifter seg med sin barnepike som Todd Bentley

Dette er sant, men i retten ble dette kraftig avvist av samtlige som «kriminelt». Allikevel ble jeg dømt, hvorfor? Fordi det kom ting opp i retten som hverken jeg eller min advokat ble konfrontert med. Det var såkalt «mengdeskriver».

Jeg ble da dømt for et forhold som hverken var i siktelsen eller var oppe til drøftelse i retten. Dette gjør dommen imot meg til tidenes justismord.

Hvorfor ble det en del skriverier om narreapostel Jan Aage Torp? Det var et ordskifte, som har pågått over lang tid. Kalle dette for mengdemobbing etc. er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme. Derfor gjør retten den fatale feil å dømme meg for noe som hverken er sant eller blitt drøftet i retten, og det igjen forteller at dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett som har hovedskylden for at det ble en løgndom imot meg og den Himmelske blogg.

Sluttkommentar:

Det er trist at kristenfolket ikke skjønner dette. Men vi som troende i Norge sover vår «Tornerose-søvn» og vil ikke vekkes opp at står en opp for Jesus, evangeliet og Guds ord så kan en regne med også forfølgelse her i Norge.

Jeg har kun hevdet at det er synd å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd for troende mennesker. Dette hatet narreapostelen Jan Aage Torp så inderlig at han gjorde det han kunne for om mulig å stoppe meg og den Himmelske blogg. Vi leser om Saulus som senere ble Paulus og født på nytt før han var blitt en troende hadde ett raseri imot de kristne. Det er dette raseriet og hatet som alltid dukker opp imot de sanne troende da det egentlig er et hat og opprør imot den levende og sanne Gud.

Ap.gj. 9. 1. Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten 2 og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, forat om han fant nogen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunde føre dem bundne til Jerusalem.  3 Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, 4 og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?  5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Det er ikke meg de forfølger, men Jesus. Det er ikke meg narreapostel Jan Aage Torp hater, men Jesus. Derfor er det jeg erfarer, ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse!

søndag 2. desember 2018

Nr. 387: 1 år etter at farsen mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp endte med at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Frankrike forkastet vår anke, lever jeg godt med den urett som er begått imot meg og min familie!


Nr. 387:
1 år etter at farsen mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp endte med at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Frankrike forkastet vår anke, lever jeg godt med den urett som er begått imot meg og min familie!

Bilde av dommer Malin Strømberg Amble som i Oslo tingrett la til grunnlaget for et justismord imot meg og den Himmelske blogg.
Med direkte løgner og udokumenterte påstander som hverken jeg eller min advokat Brynjar Meling ble forelagt at dette var viktig for retten.
Det er en umulighet å parere alt i en rettsak, derfor er det Dommerens oppgave å forelegge de som blir anklaget for noe. Fremfor alt det som er viktig. Her er det som selve dommen bygger på, og som ikke sto i siktelsen eller ble debattert i retten. Ikke blitt fremlagt noen gang i retten, da gjør ikke dommeren jobben sin overhode.
Med andre ord, det var narreapostel Jan Aage Torps løgner som dommer Malin Strømberg Amble festet sin litt til og dømte meg for uten å ha nevnt dette med et ord i retten at dette var viktig. Snakk om å tro løgnen fremfor sannheten, sjelden har et ord i fra Bibelen truffet så godt og vært så treffsikkert.


Dommer Malin Strømberg Amble

Har ingen ambisjoner om at jeg skal få frem rettferdighet i denne saken. Den er tapt, og blir det forandring. Så må det skje på Guds måte, vi lever i en verden som bibelen beskriver som mørk og ond, der denne Verdens Gud er Satan.

2 Kor. 4. 3 Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt, 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Denne verdens Gud er ikke Herren, Israels Gud, men den falne Engelen Lucifer.

Derfor at slike personer som lever i synd og hor som narreapostel Jan Aage Torp vinner frem er ikke til å undres over.
Dette er «normalen», derfor at vi som sanne troende og tjener Israels Gud – den levende og sanne Gud, «taper» kamper i denne verden er bare for å vise ugudeligheten og mørke i denne verden.

Vi kunne og burde gjort ting annerledes, men det er dommerne i denne saken som først og fremst har sviktet, og det til de grader!

Men først sviktet politiet, og det også på en slik måte som gjør at hele saken var for å få tatt meg. På mange måter, her har alle sviktet. Slik at narreapostelen Jan Aage Torp løgner og fremstilling av saken ble det som var avgjørende for å ta tatt og få meg og den Himmelske blogg dømt.

Skal prøve å ta saken kort i stikkordsform.

1.)  Narreapostelen Jan Aage Torp ble klar over meg og mine blogger at jeg skrev imot hans skilsmisse og gjengifte. At vi hadde en stor «scor» på Google rankingen gjorde at han la en plan for å få stoppet meg og den Himmelske blogg. Der den engelske bloggen vår – Heavenly blog – var en del av det som den onde Torp ville stoppe, uansett midler. Som kjent, «målet helliger midlet!»

2.)  Narreapostelen Jan Aage Torp inviterer meg ut på en kopp kafe for å samtale, for om mulig få meg til å slutte å skrive om at han er skilt og gjengiftet som en troende. Dette gjør jeg ikke, til narreapostelen Jan Aage Torp store forargelse. Han blir åpenbart rasende og legger en ny og ond plan. Nå skal jeg tas, men hvordan? Satan og mørke har alltid noe å komme med for å stoppe sannheten, at Torp lever i hor etter Guds ord er noe som ble for mye at dette kom frem i offentligheten. Jeg taler der andre tier, ikke minst dagens pinse/karismatiske kristne.

3.)  Narreapostelen Jan Aage Torp finner på en måte å gå til politiet med. En fiktiv anmeldelse, der han vektlegger hva jeg har skrevet om ham utenom det at han er skilt og gjengiftet. Da er det at jeg har skrevet at han er en psykopat, spedalsk og diverse andre ord og utrykk som er som barnemat overfor hva som ellers blir skrevet på nettet daglig.

4.)  Narreapostelen Jan Aage Torp vet at han egentlig har ingen sak imot meg og den Himmelske blogg. Drar derfor meg til Konfliktrådet for om mulig å true og presse meg til å få slettet alt om ham. Noe jeg selvfølgelig ikke vil godta. Da hadde politiet lovet meg at vi skulle bli innkalt til møte, snakke i sammen og saken skulle legges død. Monica Lillebakken sa dette direkte til meg, men hun løy som politiet har gjort i denne saken mange ganger, akkurat som narreapostel Jan Aage Torp gjorde i tingretten. Det er dette denne dommen bygger på, og ikke et av hans tal ble kontrollert. Snakk om en løgn-dom!

5.)  Til min store overraskelse ble det kjørt sak imot meg og den Himmelske blogg. Da i Oslo tingrett og der ble det fort funnes ut av at jeg ikke hadde skrevet noe som var i nærheten å være straffbart. Men som den stjerne manipulatoren Torp er, og han spilte på lag med de mørke og onde kreftene. Så var det ikke hva jeg hadde skrevet, men mengden jeg ble dømt for av dommer Malin Strømberg Amble i Oslo tingrett.

De tallene som narreapostelen la fram var bare noe Torp løy om som ikke ble dokumentert i retten i det hele tatt. Samt når og hvis disse tallene var så viktige, ble dette aldri drøftet i retten eller ble disse talene jeg konfrontert med i Oslo tingrett. De kom først på plass etter rettsaken for å finne en mulig måte å få dømt meg og den Himmelske blogg på. Kristendomshatet lever og er fremdeles tilstede her i Norge.

6.)  Så kom vi til Borgarting lagmannsrett. Der sa jeg klart i fra at det som denne dommen bygger på, til dommer Øystein Hermansen at de tallene og mengde skriverier som dommen bygger på er løgn. 


Se her:

Selv etter dette, så valgte dommer Øystein Hermansen å la Torp løgner i fra Oslo tingrett bli stående. Det gjorde han ved å skrive selv løgn inn i dommen at jeg ikke hadde grepet ordet i Borgarting Lagmannsrett, noe jeg gjorde med å si at Torps tall er helt hinsides og disse tallene må ikke dommen legge vekt på. Hva mer kunne jeg ha gjort? Når Dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen lar narreapostelens Jan Aage Torp løgner være det som får meg domfelt, så er dommen også en løgndom og et justismord.

7.)  Saken kom til behandling i Norsk høyesterett. Men ble avvist, noe som bare forteller at rettsikkerheten her i Norge er lik null til tider når en dom som bygger på løgn og er bestridt, ikke får anledning å komme opp.

8.)  Så ble anke sendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, der den også ble avvist. På mange måter kan en si at denne saken bygger på narreapostelen Jan Aage Torp løgner, hat og raseri. Disse løgnene og hans hat er det hele saken bygger og dommen er bygget på. Trist, men sant.

9.)  Jeg har laget en egen blogg i ettertid som er artikler stort sett skrevet mellom narreapostelen Jan Aage Torp ble ført tatt opp som et emne her på den Himmelske blogg og inntil avslaget i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

10.)                     Nå når vi har tapt saken, så har jeg ingen ambisjoner, ønske eller mål at jeg skal bli frikjent og Torp dømt for bl.a. falske anklager imot meg og den Himmelske blogg. Dette er noe som Gud får ta seg av, jeg er ferdig med saken. Og dessverre så er det i denne verden, mye urett og mørke som råder, ikke minst når Jesus-troende kan «straffes!»

Sluttkommentar:

Da Jesus ble dømt, senere hengt på et kors og døde. Så var det tidenes Justismord. Han ble dømt på feil grunnlag, ble pint på feil grunnlag, ble korsfestet også på feil grunnlag. Hele prosessen imot ham var pillråtten.
Men da han sto opp igjen ble alle hans fiender gjort til skamme – alle som èn!

Før eller siden vil all den uretten begått imot meg, ramme dem tilbake som har gjort den uretten. Loven om såing og høsting gjelder på alle felt i våre liv. Det vil ikke slå feil. 

Skriften sier fra Paulus brev til Romerne vil jeg avslutte denne artikkelen med:

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Se for mer her:

Nr. 390: Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet, på skrevne og uskrevne!

Nr. 390: Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet,...