onsdag 26. desember 2018

Nr. 396: Vil Gud «straffe» Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som går direkte imot Guds ord som i den gamle pakt og som Gud har gjort i fordums dager? Hva sier skriften!


Nr. 396:
Vil Gud «straffe» Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som går direkte imot Guds ord som i den gamle pakt og som Gud har gjort i fordums dager? Hva sier skriften!

Bilde av min Fru Berit Nyland Christensen, ved siden av ekteparet Frances og Jimmy Swaggart.
Som ung Evangelist Jimmy Swaggart mener jeg at han satt i sitt eget radiostudio i 1975-76 og Gud talte til han at Kathryn Kuhlman ville dø snart da hun hadde gått over flere «streker» i den åndelige verden.

Bl.a. gått ned til Paven ved flere anledninger, kort tid døde hun så alt for tidlig, kun 67 år av problemer med hjerte.Hebr. 12. 25 Se til at I ikke avviser ham som taler! For slapp ikke hine fri, de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi slippe om vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen! 26 Hans røst rystet dengang jorden; men nå har han lovt og sagt: Ennu en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. 27 Men det ord: Ennu en gang, gir til kjenne en omskiftelse av de ting som rystes, fordi de er skapt, så de ting som ikke rystes, skal bli ved. 28 Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt! 29 For vår Gud er en fortærende ild.

2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet.

Gud er den samme, men pakten vi lever i som mennesker – som troende – er helt forskjellige!

Gud ser ikke gjennom fingrene med synd, det har han aldri gjort og kommer aldri til å gjøre. Derfor blir det å sammenligne den gamle og den nye pakt ikke feil. Men å tro at Gud straffer og nærmest slår ned på synden som han gjorde i den gamle pakt. Det blir fort en feil teologi og lære ut av.
Faktumet er at mange av de mennesker som lever under dom med sitt liv, de er de som ønsker og påkaller dom over andre. Derfor skal en som troende be at Jesu Guds Sønn blod dekker enn med nåde, godhet og beskyttelse hver dag! Eller så kan det faktisk gå oss fort ille!

Det nye testamentes lære er at fremfor alt skal vi som mennesker gjør opp og møte Gud en dag, da vil vi bli stil til ansvar for våre liv. Inntil da får vi i en veldig stor utstrekning holde på, og velge vår vei. Om vi vil gå Guds vei eller våre egne veier.

Hebr. 9. 27 Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

Vi skal alle en dag stå innforbi Gud, og da vil regnskapet time kome. Inntil da får vi mennesker i en veldig stor utstrekning velge hvordan vi vil leve, men ikke alltid.

Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.

Jo, det er også ganger i det nye testamentet og den nye pakt at Gud griper inn, advarer, refser og holder en «dom» som viser at her går grensa!

Det er utallige eksempler på dette, at Gud åpenbarer hemmeligheter også i den nye pakt for sine tjenere. Men det er mer unntaket enn regelen.

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

La meg nevne noen eksempler på hvordan Herrens profeter har fått åpenbart andres død og dom. Som vi leser om først og fremst i GT, men det har forekommet i NT og det skjer også i den nye pakt.

Evangelist Jimmy Swaggart mener jeg satt i sitt eget radiostudio i 1975-76 og Gud talte til han at Kathryn Kuhlman ville dø snart da hun hadde gått over flere «streker» i den åndelige verden.
Bl.a. gått ned til Paven ved flere anledninger, kort tid døde hun så alt for tidlig kun mener jeg 67 år av problemer med hjerte.


Rundt 1990 sa jeg til kona mi at det var en «broder» og falsk forkynner som hadde ødelagt så mye i Guds rike, at jeg er overbevist om at Gud vil fjerne ham med døden (eneste gang jeg har sagt noe slikt om noen og det skjedde). Noen dager etterpå leste jeg hans dødsannonse og han døde i kreft. Jo, det skjer en gang imellom at Gud holder dom.

Sluttkommentar.

Vi leser om Asaf i Salem 73. Han hadde et stort problem, det var at de som ikke gikk Herrens vei ble «velsignet». Men de som levde for Gud, gikk det smått med. Slik opplevde Asaf det var urettferdig, og helt imot han teologi, inntil Gud lot ham få se «oppgjørets» time.

Salem 73. 16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette; det var en plage i mine øine 17 - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. 18 Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne. 19 Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. 20 Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op.

Da Asaf gikk inn og så deres endelikt, så var forskjellen himmelvid. Før det, så det ut som de som vek fra Herrens vei klarte seg meget godt.

Gud tillater veldig ofte at mennesker bygger et «luftslott» rundt seg, men dette holder ikke. Det er kun en ting som holder, om vi har bygget vårt liv, tjeneste og alt på Guds ord. Alt annet er høi, haml og strå.

Det er mange eksempler på i det nye testamente at også holder en dom eller avslører mennesker. Men i det gamle testamentet var det langt, langt sterkere og da gjerne også at de som gikk imot Gud og hans tjenere fikk en dødelig utgang. Mens i den nye pakt, ble de avslørt og fikk mulighet til å omvende seg. Dette viser igjen at det er en meget stor forskjell på den gamle og den nye pakt.
Men allikevel, lønnen for synden er alltid den samme både i den gamle og den nye pakt, det er døden! En evig og total adskillelse fra Gud der en bli ende sitt endelikt i Ildsjøen i sammen med Satan, Antikrist, den falske profet, de falne englene og demonene.

Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Den virkelige sannheten er at Gud lar også slike falske forkynnere og lærere holde på slik at Guds folk blir prøvet om de vil gå Guds vei eller mørkets vei.
Når f.eks. narreapostel og hat-Pastor Jan Aage Torp reiser rundt med sin tidligere barnepike som han nå ha giftet seg med. Og en ikke reagerer på dette, så er en åndelig fullstendig blind og forført.
Når Jan Hanvold med all sin herlighets-teologi og mange ekteskap driver en TV kanal og menighet, og en ikke reagerer på dette. Da er en ikke bare åndelig sett nærsynt og har kommet til et kritisk punkt. Men en har vel gått over det, da er en faktisk på et åndelig nivå som menigheten i Laodikea.

Joh. Åp. 3. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,

Her trodde, mente og bekjente man at det åndelige nivået var intakt. At man var rik, hadde overflod og manglet ikke noe.
Sannheten var stikk motsatt, noe som jeg dessverre menigheten i dag er også blitt!

mandag 24. desember 2018

Nr. 395: Narreapostel Jan Aage Torp påstår at jeg skriver på andres blogger av mennesker som jeg ikke kjenner, og de skriver på den Himmelske blogg!


Nr. 395:
Narreapostel Jan Aage Torp påstår at jeg skriver på andres blogger av mennesker som jeg ikke kjenner, og de skriver på den Himmelske blogg!

Faksmile fra hat-Pastor Facebook side.


Dette bildet er også stjålet, da det er ikke Torp sitt, men er bilde jeg har fått av en kunstner som har laget det, snakk om å stjele andres åndsverk, og det er tyveri!


Dette skriver hat-Pastor Jan Aage Torp:
De stjeler og manipulerer fotografier, gjengir åpenbare løgner, og bruker nedrige knep.
I løpet av kort tid ha de sluppet til på nettsidene til Fragell og den mobbedømte JKC (meg) hvor KBB & Co har herjet med Silje Garmo, Einar C. Salvelsen, en humanist, Ordo luris og meg selv.
Dette svekker rettsikkerheten i Norge.
Jeg advarer. Medier og miljøer som skaper den type mobbe-montasje som jeg viser her, vil aldri få den minste plass i mine sfærer!

(sitat slutt av hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp).

Når hatet til Jan Aage Torp går over i de villelse og mest idiotiske og tåpelige løgner, så burde vel de aller fleste forstå at vi står overfor et hat som har fått vokse opp og volde stor, stor skade!

Hebr. 12. 15b. ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den,

Her er Hat-Pastor fullstendig smittet av en bitter rot i hjertet etter han la min forkynnelse for hat og ønsket å se meg i straffet og i fengsel.

Når hat-apostel Jan Aage Torp skriver følgende:
«Det er viktig å forstå hvilke miljøer og holdninger som i dag boltrer seg på hverandres nettsider, og som tillater hverandre å mobbe, trakassere, ramme relasjoner, og bekjempe dyrebare verdier.
De stjeler og manipulerer fotografier, gjengir åpenbare løgner, og bruker nedrige knep.
I løpet av kort tid ha de sluppet til på nettsidene til Fragell og den mobbedømte JKC (meg) hvor KBB & Co har herjet med Silje Garmo, Einar C. Salvelsen, en humanist, Ordo luris og meg selv.
Dette svekker rettsikkerheten i Norge.
Jeg advarer. Medier og miljøer som skaper den type mobbe-montasje som jeg viser her, vil aldri få den minste plass i mine sfærer!»
(Sitat slutt).

Så er faktisk dette løgn og fri diktning, da jeg overhode hverken kjenner disse personene som her blir nevnt. Samt at jeg har aldri skrevet på deres nettsider eller de på mine, det er ikke noe annet enn fri fantasi og løgner.

Dette er ikke første gang han gjør, dette har Torp gjort før også. At Levi Fragell har en agenda å tale imot Torps gjengifte betviler jeg meget sterkt da han har ved flere anledninger lovprist Torps horeri.

Hat-Pastor Jan Aage Torp er dypest sett kun det er meg han har en agenda imot da jeg har avslørt ham som en horkarl og falskner på det åndelige området.

Når en lyver til politiet, lyver i retten, lyver til menigheten, formidler løgnprofetier vider, og lyver ellers om det meste, så er Torp åpenbart en mann som lever og vandrer i mørke. Her er det ikke mye av Guds «solskinns-lys» som får komme ikke i hjerte og sinn!

Sluttkommentar:

Her er noe som er skrevet av andre om narreapostel Jan Aage Torp:

Levi Fragell
Psykologspesialist Einar C. Salvesen er faglig «garantist» for Jan-Aage Torps strategikonferanse i Oslo om et par uker - om barn, familieliv og barnevern. Den markerte kritiker av religiøse overgrep, Cecilie Erland, spør om ikke andre forhold som gjelder barn i arrangørens miljø burde vært i psykologens fokus, og sier:
«Skal man ta for seg Barnevernet, hvis jobb i hovedsak er å beskytte barn fra skadelige omgivelser og utvikling, bør man som psykolog ta for seg også andre skadelige påvirkninger. Dette inkluderer også religiøs skadelig påvirkning, som demonutdrivelser på barn, bruke barn i seanser som visstnok skal «fylle dem med Den hellige Ånd» slik at barna faller om og ligger i kramper/spasmer på gulvet.»
Når vil presse og det mentalhygieniske fagmiljø stille de samme spørsmål?

Cecilie Erland
Pastor Jan-Aage Torp roser sin venn og psykolog Einar C. Salvesen for hans bidrag i kampen mot (det slemme?) Barnevernet. Det kan nok skje feilvurderinger også hos Barnevernet, men å fremstille dem som notoriske barne-snatchere er trist. Er det slik at denne Salvesen av personlig, religiøs overbevisning ikke klarer å se skogen for bare trær, eller er han ikke klar over en del uting som foregår i TV Visjon Norges regi, støttet av pastor Torp? Er enkelte typer overgrep greit, bare man setter religion som fortegn?
Skal man ta for seg Barnevernet, hvis jobb i hovedsak er å beskytte barn fra skadelige omgivelser og utvikling, bør man som psykolog ta for seg også andre skadelige påvirkninger. Dette inkluderer også religiøs skadelig påvirkning, som demonutdrivelser på barn, bruke barn i seanser som visstnok skal «fylle dem med Den hellige Ånd» slik at barna faller om og ligger i kramper/spasmer på gulvet (se link nederst i innlegget), eller når barn må overvære seanser der voksne (ansvarsfulle ?) ruller rundt på gulvet mens de sparker, skriker eller ler hysterisk. Legger også ved en link til en YouTube-video som den såkalte profeten Dionny Baez selv la ut på Facebook for noen måneder tilbake. Videoen viser et opptak fra bakrommet til TV Visjon Norge, der profeten ber i tunger (babler), mens godt voksne mennesker oppfører seg mer skremmende enn fulle personer på et julebord. Berusede personer er ikke bra for barn, uansett hva man er full av/på. Det ser ikke ut til at det er barn til stede under akkurat denne seansen, men det var barn til stede i salen ikke så lenge før dette ble filmet, så man kan kanskje anta at barna fikk det med seg?
Pga tekniske problemer med to bilde, legger jeg inn bildene i kommentarfeltet under innlegget. På det ene bildet kan man se folk ligge på gulvet. Det er mye skrik og skrål i salen. Det ser ikke ut til at jenta på bildet, som sitter på fanget og holder seg for ørene, synes dette er så greit. For meg ser det ut som hun får trøst, men jeg kan selvsagt ta feil. Som psykolog bør man kunne forstå at dette ikke er sunt for et barn, uansett om Torp selv mener dette både er sunt og normalt for barn (se bilde nr 2 i kommentarfeltet).
Denne helvetesfrykten og kampen mellom det gode og det onde er slettes ikke småtteri for et lite barnesinn. Psykolog Kari Halstensen ved Modum Bad, som man kan lese om i en link under her, har forsket på hvordan det er å vokse opp i lukkede, religiøse grupper, og sier at de psykologiske konsekvensene likner på dem vi ser hos voldsofre. Mentale overgrep av barn bør ikke være greit for noen.
Skal religiøse og ikke-troende kunne leve sammen i et samfunn, må man kunne møtes på halvveien av og til. Det er selvsagt helt greit å tro på hva man vil, eller velge å falle i spasmer, men først når man er myndig og over 18 år. Dette er IKKE greit å gjøre mot mindreårige og sårbare barn.
Så da spør jeg både Salvesen og andre sakkyndige på feltet: Er det greit å bedrive mentale overgrep som beskrevet over, mot barn? Hvis dere med hånden på hjertet mener at dette er greit, vil jeg hevde at religionsfriheten har tatt seg for store friheter.
Amen!


Levi Fragell Her drøfter psykologen og pastoren sitt faglige prosjekt, Faksmile av hans drøftelser:


Jan-Aage Torp

Det er deilig å samarbeide så effektivt med en raus og skarp fagmann som psykolog-spesialist Einar C. Salvesen. Alle som prøver å advare ham mot oss - og advare oss mot ham - kan bare gi opp. Vi verdsetter nemlig hjertelag, fakta, og rettferdighet 😀
(sitat slutt).

Nå har jeg sitert hva som Torp selv skriver og hva andre skriver.
Det er noe jeg aldri har vært opptatt med.
Kun at Torp lever i hor med å være gjengiftet som en troende og Pastor.

Når det gjelder Torps kamp imot barnevernet er jeg 100 % imot av den enkle grunn at han overhode ikke selv har klart det med sin familie. Her sier skriften følgende om Jan Aage Torp.

1.    Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Som sagt, Torp lyver, lyver og atter lyver!
Mannen er oppspist av en bitter rot der han hater meg og den Himmelske blogg fordi vi forkynner imot hans horeri med å være gjengiftet som en troende og Pastor.

Alt annet er ubetydelig for meg å advare og tale imot i Jan Aage Torps liv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Som sagt, jeg vet overhode ikke hvem disse personene er som Torp kobler meg til, han fremstår kun som en løgner og mage-kjeltring!

Tenk, jeg vet ikke hvem de er, har aldri møtt dem og de har aldri skrevet på den Himmelske blogg. At vi skulle ha noen koblinger til hverandre, er som å tro på Julenissen at han kommer fra Nordpolen med presanger hvert år den 24. desember. Eller kanskje, han gjør det? Det er den 24. desember i dag. Kommer Julenissen på sin slede ned pipa med Julepresanger, så tro på Torp.
Hvis ikke, så vet du at han lyver i Guds navn og Jesu navn, det er ille det.

søndag 23. desember 2018

Nr. 394: En velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år ønskes fra familien Berit og Jan Kåre Christensen her fra Hovedstaden!

Nr. 394:
En velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år ønskes fra familien Berit og Jan Kåre Christensen her fra Hovedstaden!

Faktumet er at hat-Pastor Jan Aage Torp har vært som en blodhund imot meg med sin falske anmeldelse og løgner i Oslo tingrett.
Men hverken dommen eller «blodhundens» løgner har hatt noen som helst innvirkning på mitt arbeid og tjeneste for Herren. Hvorfor? Dommen imot meg har null betydning da den ikke er fra en Amerikansk rett. 

Ingen på nettet som egentlig bryr seg om HatPastor Jan Aage Torp, han er egentlig kun med og sprer ut budskapet om at skilsmisse og gjengifte er imot Guds ord med sine mange krumspring. Nå vet hele verden at narreapostel Jan Aage Torp er skilt og gjengiftet, om det er imot Guds eget ord.                                                                             
Det er faktisk nå i desember 1 år siden saken ble avsluttet mellom meg og hat-Pastoren da saken ble avvist i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Etter dette, har jeg kunnet skreve og talt mer uhindret enn noen gang av to grunner. For det første at dommen ikke er avsagt i USA. Og for det andre, de kan ikke dømme meg for samme sak to ganger, så nå er jeg «sikret» for all fremtid. Alt takket være narreapostel og hat-Pastor Jan Aage Torp.
I året som har gått, har vi fått til enormt mye, faktisk er mye av grunnen hat-Pastor Jan Aage Torp sin fiktive anmeldelse som ligger til grunn for dette. Det har gitt oss en stor mediedekning, mye større enn vi kunne ha drømt om.

Hvem er det som ikke vet at Jan Aage Torp er skilt og gjengiftet i hele Norge? For den saken skyld, over hele verden gjennom vår engelske blogg?
Jan Aage Torp har faktisk gjort dette med skilsmisse/gjengifte problematikken kjent over alt med sin famøse og fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg.

Dommen imot meg var et justismord, men den har null betydning egentlig da jeg skriver på en USA basert blogg som overhode ikke tar hensyn til en fiktiv dom hverken i Norge eller Saudi Arabia.

På mange måter kan en si at vi har gjort for mye ut av det hele da et år etter saken er avsluttet har dommen og saken imot meg og den Himmelske blogg null negativ innvirkning. Egentlig bare positiv da gjennom denne såkalte rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg har det blitt allment kjent at Guds ord er imot gjengifte for troende.

Det er i dag med en stor takk en ser tilbake på hva narreapostel Jan Aage Torp gjorde, for vi fikk inn utallige artikler i avisene rundt omkring. Der det sto rett ut at konflikten handlet ikke om noe annet enn at hat-Pastor Torp var skilt og gjengiftet. Med andre ord, gjennom denne falske apostel ble egentlig budskapet om gjengifte spredd til hver en avkrok i dette vidstrakte landet vi bor i, hallelujah!

Nå har vi lykkes med en god del andre ting, og tar med denne artikkelen som viser dette. Som en «Jule og Nyttårs-hilsen» til alle være støttespillere og forbedere som faktisk er en hel del!

Også de pengene dere har vært med å støtte er en stor takk til dere alle. Her er Kontonummeret for den som vil være med å gi:

85300502674

Det har vært som en «Gull-gruve» den motstanden vi har erfart og opplevd.
For gjennom dette er budskapet vi har og Gud har betrodd oss kommet ut som vi aldri kunne ha drømt og forutsett. Så det er faktisk gjennom motstand, løgner, forfølgelse og når den Onde larmer at budksapet om Jesu Kristus og Guds ord kommer frem og ut til en fortapt og døende verden.
Gud benytter seg av den Ondes raseri og hat, ikke minst det vi har sett gjennom hat-Pastor Jan Aage Torp og andre.

Ønsker alle våre lesere, støttepartnere og forbedre en Velsignet God Jul, og et riktig og overmåte Velsignet og rikt og Godt Nytt år!

Nr. 2288:

Faksmile over siden vår med nettadressen:
Gleden min er nå til å ta og føle på.


Nå er vi kommet nesten i mål med hensyn til bibeloversikt, bibelkommentarer og lydfil undervisning gjennom hele bibelen.

Akkurat nå holder jeg på med Johannes evangeliet, som ikke er ferdig.

Jeg har selv skrevet mange, bl.a. følgende:


Sluttkommentar:

Med nesten ingen ressurser, støtte og annerkjennelse av noen andre, så er det vi i den lille Smyrna Oslo menigheten som får til mest, best og størst!

Er ikke Gud stor? Er ikke Gud fantastisk og overveldende? Jo, i høyeste grad!
Nå er det bare å ta for seg av de fete og margfulle retter, Bone appetitt, god appetitt!
Jesaja 25. 6 Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret gammel vin.

Ja, vi skal som nyfødte barn lengtes etter denne føden, nå har du den tilgjengelige i rikelige drag, her på våre nettsider på Smyrna Oslo under bibelkommentarer. Bedre og mer berikende enn dette finner du ikke på noen Norske nettsider, knapt på noen engelsk talende også, dette er stort.
Ja, enormt, alt tilgjengelige for at Guds folk skal bli istandsatt til all god gjerning, det er det som er målet, å gjøre disipler.

2 Tim. 2. Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus, 2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!
21 Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

3. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Jeg er nå gjennom mange år, 38 år som en troende blitt istandsatt og rede til all god gjerning, da jeg har vært en disippel av Herren. Nå er tiden kommet at det gjelder hele Guds menighet!

torsdag 20. desember 2018

Nr. 393: For Gud er veldig ofte det som er ringaktet og lite påaktet i denne verden, stort og betydningsfullt for ham, det er bare å se på den Ondes interesse rundt det hele!

Nr. 393:


Bilde av lagdommer Øystein Hermansen som skriver følgende i dommen imot meg angående Hat-Pastor Jan Aage Torp oppramsinger; «Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.»
Det gjorde jeg i Borgarting Lagmannsrett og sa at tallene er hinsides og ikke dokumenterte. At en dom som er til de grader løgnaktig gjør dette til et justismord, intet annet.
 

Lukas 10. 17 Og de sytti kom glade tilbake og sa: Herre! endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn! 18 Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder; 20 dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

1 Kor. 1. 18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Kontrastene til hva Gud står for og hva denne verden står for, er formidable, selv om vi lever i en kultur i den vestlige verden som er preget av kristendommen i en 2000 år lang historie!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter,
Vi er født og blir bevart ved Guds ord. Guds ord er godt og det forener oss som troende. Vi som troende er verdens mest privilegerte mennesker da vi har smakt den kommende verdens krefter.
(sitat slutt).

Skriften sier at vi som troende – Jesus troende – har «den kommende verdens krefter.»
Det er overmåte stort, men samtidig er det i denne tidsalder og i denne husholdning en fiende som hater det vi har opplevd da han ikke skal være med i den kommende verden. Da er han utradert i sammen med alle som fulgte ham en gang for alle, ved at Gud Fader og vir Herre Jesus Kristus beseiret ham på korsets tre.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.

Gjelden ble bare større og større til eldre man ble og å ta seg i sammen gjorde som regel vondt verre. Loven har egentlig kun hatt en hensikt, vise oss våre sanne stilling og natur. Rom.3. 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.

Men Kristus kom med hvit maling og gjorde alt nytt billedlig talt. Alle våre synder i fortid, nåtid og fremtid henger på Golgata. De vi vet om og de vi ikke vet om. Er dette god preking? Det mener jeg. De er spikret der og kommer ikke videre. Han strøk det ut og bort.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Satan og demoene hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid!  

Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.
(sitat slutt).

Skriften sier klart og tydelig følgende; «Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Hebreerbrevet 2. 8 alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt.

Legg merke til hva skriften sier følgende; «men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt.»

Ikke lat er underlagt Sønnen enda, men det er ikke lenge før, Hallelujah!

Hvorfor er det så enorm «interesse» rundt og i omkring meg og den Himmelske blogg? Uten tvil så har det med den åndelige slagkraften vi har, som gjør at Satan skjelver og Himmelen gleder seg storlig!

Med andre ord, det vi holder på med, å fremme Jesunavnet, Guds ord og at det er et kommende Gudsrike som skal herske og regjere for alltid. Det som profeten Daniel så, at en sten som rammet det falske Gudebildet, og som skulle regjere og herske for evig og alltid.

Daniel 2. 31 Konge, du så i ditt syn et stort billede; det var et veldig billede, og dets glans var overmåte stor; det stod like foran dig, og det var forferdelig å skue. 32 Billedets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og lendene av kobber, 33 benene av jern og føttene dels av jern og dels av ler. 34 Mens du så på billedet, blev en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet billedet på føttene, som var av jern og ler, og knuste dem. 35 Da knustes på én gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det blev som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor efter det. Men stenen som rammet billedet, blev til et stort fjell, som fylte hele jorden. 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Jeg skrev i overskriften følgende: «For Gud er veldig ofte det som er ringaktet og lite påaktet i denne verden, stort og betydningsfullt for ham, det er bare å se på den Ondes interesse rundt det hele!»

Bare tenk det harmløse jeg har skrevet og talt på nettet. At en horkarl og narreapostel er ekkel, lever i hor og er narsissistisk som er som barnemat imot hva som ellers blir skrevet og talt av andre daglig.

Saken imot meg og den Himmelske blogg har gått alle rettsinstanser som er mulig.

1.)  Først var jeg og hat-Pastor til mekling i forliksrådet, som ikke førte frem.

2.)  Så ble det «rettsak» i Oslo tingrett der jeg og den Himmelske blogg fikk en bot for å ha skrevet «for mye» om hat-Pastor Jan Aage Torp. Dette var ikke i siktelsen å «skrive for mye». Det ble ikke drøftet i retten, med andre ord, tidenes justismord.

3.)  Saken kom til Borgarting Lagmannsrett der jeg bestred hat-Pastor Jan Aage Torp tall som hinsides og ikke dokumenterte. Lagdommer Øystein Hermansen løy i sin dom imot meg at jeg ikke tok ordet i rettsaken selv om vi har det på tape. Snakk om et justismord.

4.)  Så ble saken anket Norsk Høyesterett og avvist da staten og hat-Pastoren hadde fått det som de ville.

5.)  Saken ble også anket innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og dessverre avvist også der. Med andre ord, denne «fillesaken» har gått igjennom alle rettsinstanser. Og det hele har endt opp med tidenes justismord for å om mulig få tatt meg og den Himmelske blogg. Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse iscenesatt av narreapostel Jan Aage Torp med en fiktiv anmeldelse som har dessverre har nådd frem med.

Sluttkommentar:

Hat-Pastor Jan Aage Torp skriver i dag om meg på Facebook at jeg er med Levi Fragell og andre og hetser han og diverse andre. De menneskene han nevner kjenner jeg ikke, vet ikke engang hvem de er. At jeg hetser de og han er så totalt useriøst å skrive at det er umulig å kommentere dette absurde innlegget av Hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp.
Han skriver videre løgnaktig at jeg er straffedømt bare fordi jeg har fått en liten minimal bot. Snakk om å lyve i all offentlighet. Mannen er helt oppspist av hat, bitterhet og synd.

Hebr. 12. 15 Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den, 16 at ikke nogen er en horkarl eller en vanhellig som Esau, som for en eneste rett mat solgte sin førstefødselsrett.

Dette passer perfekt på hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp.

Han lever i hor som Esau, han er vanhellig, har solgt frelsen for å leve med ei ny dame. Han er besmittet av en biter rot som volder skade overalt der han kommer frem og til.

Faksmile fra hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp Facebook side i dag.


Illustratør Kristin B. Bruun av Jan Aage Torp og hans sønn Andreas som han har drevet et ukjent antall demoner ut av etter Andreas vitnesbyrd.


onsdag 19. desember 2018

Nr. 392: Kritikken imot meg har vært sterk urettferdig, da jeg aldri har påpekt noe annet enn hvilken standard, og hva som kreves av en Ordets forkynner, med hensyn til bl.a. at han ikke skal være gjengiftet som en troende!

Nr. 392:
Kritikken imot meg har vært sterk urettferdig, da jeg aldri har påpekt noe annet enn hvilken standard, og hva som kreves av en Ordets forkynner, med hensyn til bl.a. at han ikke skal være gjengiftet som en troende!

Satan og alle andre Antikristelige krefter jobber på spreng for å få stoppet meg. Ikke minst den forkynnelsen jeg har imot synd i menigheten, der oppadgiftede forkynnere får boltre seg fritt vilt. Dette elsker Satan fremfor alt, at det er mennesker som lever etter hans vilje som opptrer i Guds menighet som om de tilhører Gud, men spiller på lag med vår fiende Satan.
Satan har åpenbart brukt Hat-Pastoren Jan Aage Torp her, i allianse med både den ene og den andre.
Heldigvis lyktes han ikke, jeg skriver like uhindret som før.
Bilde av han som egentlig står bak alle våre anklager som vi får som troende, Satan.
Derfor er også et av hans navn motstander eller anklager.
En av de andre få tekstene i GT hvor Satan figurerer finner vi i Jobs bok. Her møter vi djevelen, her kalt Anklageren, blant Guds rådgivere.

Djevelen bringer anklagen mot Gud at Job´s fromhet er falsk, og bare basert på egeninteresse. Satan får da frata Job alt han har, for å se om hans tro er ekte. Her møter vi et tema som videreføres i NT, om djevelen som kan prøve vår tro (Matt 4,1 ff, Åp 2,10).

Senere møter vi Satan i rollen som den som vil ødelegge for Guds folk når David fristes til å gjennomføre folketelling (1 Krøn 21) og som anklager mot øverstepresten (Sak 3,1. 
Her er Torp en forkjemper for den Onde.
Joh.e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

1 Mosebok 3. 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?

Satan er en løgner og holder oss mennesker i et bedrag der evigheten er utelatt fra hans «glansbilde» av denne verden!

Det ser så «ekstremt» ut det som jeg har gjort å advare og forkynne imot gjengifte blant forkynnere. Men hvorfor denne veldige motstanden? Det er fordi jeg har berørt Satans brohode inn i Kristi legeme, forkynnere som lever og vandrer i mørke. Som er med dette og sprer åndelig gift inn blant oss troende med sitt liv i synd som skriften sier de lever i.

Jeg har aldri forkynt imot at «vanlige» mennesker er gjengifte. Har aldri nevnt engang troende med navn som er gjengifte, kun og utelukkende forkynnere, sanger og de som har et tilsyns-embete som skriften sier det. Utelukkende kun offentlige forkynnere og sangere som påvirker andre og lever et liv i full offentlighet.

Da å få høre at jeg driver med sjikane, hets og mobbing er ikke noe annet enn Satan sine løgner som han er en mester til.

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd for å nevne og advare imot offentlige forkynnere, dette er noe som er bibelsk, sunt og rett.

Jeg er ikke ute etter å advare imot samfunns utglidninger, hvilket politisk parti du skal velge eller hvilken fotball lag du skal heie på. Alt dette kommer jeg litt borti når jeg skriver. Men dette er ikke av vesentlig betydning. Det er hva som fremmer Guds rike og hva som er i overstemmelse med GUDS EGET ORD, IKKE NOE ANNET KJÆRE VENNER!

Derfor er det uberettiget kritikk vi har fått og får for en stor del, noe som Satan som den løgner han er. Er med å trigge og får frem!

Her i fra avisen Dagen som skriver om at jeg er imot gjengiftede forkynnere som er mitt eneste mål med det jeg skriver. Ikke hvordan den menige mann lever, men hvordan forkynnere og Hyrder i Guds menighet lever og opptrer.


Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.

Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.

Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Det nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Kristin B. Bruun på Dagens kommentar side:

Jeg tror etter egen høyst ufrivillig erfaring med pastor Jan-Aage Torp at retten har vært "vinklet" i sitt syn. Jeg er en privatperson uten noen historikk med pastor Torp, som plutselig oppdaget at jeg ble hengt ut på hans Facebookside i full offentlighet, med påstander om at jeg har begått straffbare forhold. Pastoren ville hjelpe vedkommende med dette, og han betegnet vedkommende som en inspirasjon for ham og hans kone.
Da jeg kontaktet ham privat og ba ham være så snill å støtte dette mennesket privat og unnlate å involvere meg, var han forsåvidt hyggelig, men en måned senere hadde han ikke etterkommet mine gjentatte, høflige henstillinger om å slette de usanne og ærekrenkende påstandene om meg fra sine sider, hvor jeg blir identifisert.

Tvert om, han skrev et eget blogginnlegg om meg, hvor jeg ble fremstilt som en stalker og insinuerte at jeg hadde gjort det samme mot ham som den personen han fikk rettens medhold mot.

Det er ikke et sant ord i dette, og da jeg igjen kontaktet ham etter en måneds taushet og ba ham vennlig om å slette påstandene om meg, å dementere det han selv har påstått og å beklage, svarte han med å blokkere meg.

Så mye for den forfulgte pastoren. "Pastor" betyr forresten hyrde (gjeter), altså en veileder for dem som søker Gud. Jeg er rystet over hvor lite domstolene ser av hvem de har med å gjøre.

Sluttkommentar:

Satan og alle andre Antikristelige krefter jobber på spreng for å få stoppet meg. Ikke minst den forkynnelsen jeg har imot synd i menigheten, der oppadgiftede forkynnere får boltre seg fritt vilt. Dette elsker Satan fremfor alt, at det er mennesker som lever etter hans vilje som opptrer i Guds menighet som om de tilhører Gud, men spiller på lag med vår fiende Satan.

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...