torsdag 25. oktober 2018

Nr. 382: Når horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp angriper meg, lyver og driver sin hat-kampanje imot meg, så legger han bare synd til synd i sitt liv, og går den sikre dom i møte!


Nr. 382:
Når horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp angriper meg, lyver og driver sin hat-kampanje imot meg, så legger han bare synd til synd i sitt liv, og går den sikre dom i møte!

Salme 69. 5 Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake. 20 Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn. 28 La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet! 29 La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige.

Jan Aage Torp i sitt raseri, hat og forherdete hjerte skriver og taler imot meg på en grufull og hatsk måte.

I sitt seneste Facebook innlegg om meg skriver han bl.a. dette som viser at hans hjerte er fylt av raseri, hat og ondskap.«Den nedrige og tanketomme forakt som bli gulpet opp av den straffedømte ekstrem vranglæreren Jan Kåre Christensen.»

Han skriver her ut sin ondskap, hat og forakt for Jesus, Gud og bibelen.
Eneste som jeg har gjort, er å påpeke hans horeri.
Det er dette som han da kommer med.
Når jeg kun har påpekt hva Jesus lærte, hva Gud og hans ord sier.
Vi ser dette hatet og raseri av narreapostel Jan Aage Torp. Det er skremmende!

Horkarlen Jan Aage Torp lyver konstant at jeg skriver imot hans nye elskerinne som hun er etter Guds ord da de ikke er lovlig gift etter Guds ord da Torp ikke har anledning å gifte seg på nytt så lenge hans første hustru lever.
Torp ble ikke skilt p.g.a. utroskap heller, men bare fordi han åpenbart ikke ville mer som hans første kone Ann Christin hadde samme innstilling.
At det ikke ligger utroskap bak, forteller oss at narreapostel Jan Aage Torp har gått direkte imot selv de liberale som mener at utroskap gir anledning til gjengifte. Her foreligger det ikke noe slikt, men Torp opptrer som han er «Gud» selv, og helst noe hvassere enn Gud.

Jeg har ikke nevnt hans nye flamme noen gang nesten, og i hvert fall ikke de siste årene da Torp bruker dette imot meg bare jeg har skrevet hennes navn. Dette gjør jeg ikke mer, aldri. Men Torp drar henne inn igjen og igjen selv om jeg aldri gjør det. Dette er også søkt av Torp, bare fordi å sette meg i et mest mulig dårlig lys for det er min forkynnelse imot gjengifte som Torp hater og er rasende imot!

Jeg lever godt med at Torp løy i Oslo tingrett som dommer MALIN STRØMBERG AMBLE fant ut i ettertid at der kunne hun få meg DØMT med å bruke disse tallene som aldri ble diskutert eller dokumentert i retten.

Selve rettsaken imot meg er tidenes justismord da jeg er dømt for forhold som retten aldri diskuterte eller som sto i siktelsen. Dette går fint for meg, jeg aksepterer at i denne verden er det mørke som rår, og mange ganger må vi som er Jesus-troende overlate dommen til Gud som skal avgjøre alt til syvende og sist!

Det er underlig at narreapostel Jan Aage Torp drar meg i sammen med Gudsfornekteren Levi Fragell. Vi er som natt og dag i tros- og lærespørsmål da Levi Fragell forsvarer Torps horeri. Her ser vi atter igjen Torps mange løgner og fabrikkerte «sannheter» som ikke er verd papiret den er skrevet på.

Lukas 8. 27 Da han var gått i land, møtte det ham en mann fra byen, som var besatt av onde ånder; han hadde ikke hatt klær på sig i lang tid, og han holdt seg ikke i hus, men i gravene. 28 Da han så Jesus, satte han i et skrik og falt ned for ham og sa med høi røst: Hvad har jeg med dig å gjøre, Jesus, du den høieste Guds Sønn? Jeg ber dig, pin mig ikke! 29 For han bød den urene ånd fare ut av mannen; i lange tider hadde den revet ham med sig, og han blev bundet med lenker og fotjern og holdt under vakt; og han sønderrev båndene og blev drevet av den onde ånd ut i ørkenene. 30 Men Jesus spurte ham: Hvad er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var faret i ham. 33 Så fór da de onde ånder ut av mannen og inn i svinene; og hjorden styrtet sig ut over stupet ned i sjøen og druknet. 

Bilde av mannen og Jesus som driver de onde ånder ut av ham og inn i svinneflokken.Legg merke til han var demonbesatt som åpenbart Torp sannsynligvis må være med det hat og raseriet han har overfor meg og den Himmelske blogg. Legg merke til at Åndsmaktene sa «Jesus, du den høieste Guds Sønn?».
Hva gjør Torp? Han kaller Jesus for så mye, og mye er rett. Men så hater han meg fordi jeg holder frem hva Guds ord sier om ekteskapet. Jo, Åndsmaktene kan gjøre både det ene og det andre.

Jeg ser at flere på Verdi debatt i avisen Vårt Land skriver imot Torp, rart at han ikke drar også disse inn? Som sagt, mange har mye imot narreapostel Jan Aage Torp for mange grunner. For meg er det egentlig kun tre ting som jeg har imot Torp for.

1.)  Han står for den karismatiske vranglære i mange ting, om Torp er noe mer moderat enn mange andre blitt med årene etter utallige falske profetier og mye annet. Samt at han har kastet sin familie fra seg og lever nå med sin elskerinne. Det har vel mildnet han noe i sin teologi da det er hans horeri som dominerer han fullstendig i ord, tanke og handling.

2.)  Jan Aage Torp skilte seg fra sin første kone uten det var hor eller utroskap inne i bilde. Derfor lever han pr. bibelens definisjon i et ugyldig ekteskap og er pr. bibelens defensjon en horkarl.

3.)  Narreapostelen Jan Aage Torp og hans første kone Ann Christin fikk en nyfrelst broder til å selge leiligheten sin her i Oslo og han «tok» alle hans penger. 1.4 Millioner rett ned i sin egen lomme og brukte dem på sin egen ministry og sitt eget liv med bl.a. å kjøpe seg en Mercedes.

Sluttkommentar:

Salme 119. 89 Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

Hvorfor denne veldige motstanden imot meg og den Himmelske blogg.
De som hater meg mest, de mener at jeg er en aktør som er ingen bør bry seg om. Men allikevel, Torp skriver at han må inn på den Himmelske blogg hver dag for å se om han kan lese noe der om seg selv.

Når alle aldri er feige og tier om ekteskapet og at Guds ord ikke gir anledning for gjengifte for oss troende. Hvorfor, allikevel slik motstand imot meg og den Himmelske blogg?

Kan en bare ikke overse meg?
Skriften sier at Guds ord står fast i himmelen, derfor når jeg holder frem hva skriften sier. Så er det en reaksjon i Åndeverden, som gjør at de onde Åndsmaktene i Torp reagerer som de gjør med det grenseløse hatet!

Derfor er det en Åndskamp det som nå skjer, at Torp ikke evner å sitte stille så lenge jeg får virke fritt for Gud.
Torp store ønske var å få meg fengslet og få fjernet den Himmelske blogg fullstendig fra nettet. Dette lykkes han ikke med – enda!

Apostelen Pauls skriver om dette her.

2. Kor. 2. 10 Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi.

Paulus skriver: “Hva han har i sinne (Satan), det vet vi”. Dette skal vi som troende vite og ikke være uvitende og kunnskapsløse om!
Satan og Torp har åpenbart samme agende. Derfor det raseriet, hatet og løgnene som Torp holder på overfor meg og den Himmelske blogg!
Gjennom dette legger Torp bare «skyld til sin skyld og synd til synd». Og han går den sikre fortapelse i møte.
Jeg vet ikke om Gud vil straffe han meget snart?
Eller Gud drøyer i sin tålmodighet, men farlig lever han hvis han ikke finner omvendelse og tilgivelse hos Gud, før det er for sent! Timeglasset er i ferd med å renne ut for denne horkarlen og falske apostelen som bl.a. stjal en gang 1.4 Millioner fra en syk og nyfrelst broder.
Samt gikk til politiet med en fiktiv anmeldelse da han hatet meg og den Himmelske blogg for å ha forkynt så klart imot hans ugudelige livstil!
Narreapostel Torp er som en Nimrod som sto Gud imot i sitt hovmod.
Han er som Kong Ussia som ble slått av spedalskhet da han tok seg selv til rette i Gudstjenesten, slik er Torp også!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...