onsdag 26. september 2018

Nr. 379: Jeg trenger ingen oppreisning og frikjennelse av Norsk eller Europeisk rett, da jeg vet at jeg er uskyldig «dømt», og er renset i Jesu blod, og har en fullkommen ren samvittighet!


Nr. 379:

Jesus henger på korset. Han hang der også uskyldig, men tok all straffen på seg for meg og deg. Å det er mer enn nok for oss alle, større frikjennelse enn det finnes det ikke, hallujah!
Torp kunne få meg dømt til å betale boten for å ha skrevet om at han er en horkarl, men det hjelper fint lite. Guds ord vil dømme han til utslettelse på den ytterste dag, han vil bli «spart» til ilden – før eller siden.

Joh. e. 12. 47 Og dersom nogen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden; 48 den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.
TV2 har laget en meget god serie om Birgitte Tengs som ble drept natt til 6. mai i 1995. Hun var på vei hjem da hun ble borte. Morgenen etter ble hun funnet voldtatt og drept i et skogholt like ved sitt hjem på Karmøy.
TV» har laget en serie på 9 episoder der jeg og min kone har sett alle episodene. «Hvem drepte Birgitte?» - heter serien.
Vi bodde da på Karmøy, i fra 1993 til 2005. Så for oss var det også av stor interesse å se denne serien av flere grunner.

Det er åpenbart at det også har foregått flere justismord her i retten i Norge enn bare mitt. Tenker på bl.a. at fetteren til Birgitte Tengs som måtte betale 100.000,- kr til hennes foreldre etter å ha blitt frikjent i retten. Det såkalte Baneheia drapet der de dømte Wiggo Kristiansen kun på indisier og vitne av hans kamerat. Det er åpenbart at dette er justismord, og flere andre. Tar en med også hvordan Barnevern får operere her i Norge, så er det nok faktisk flere hundre saker om ikke tusen og mer som er saker som en må kalle justismord. Dessverre tar en med barnevernssaker her i Norge, så skjemmes jeg over myndigheten i dette landet.

Det er forståelig at enkelte vil kjempe for å renvaske seg, få bort dommen etc.
For min del, dette bryr jeg meg egentlig svært lite om, da dommen imot meg har ingen egentlig verdi. Da den forteller at jeg visstnok har gjort noe straffbart, men det er veldig usikkert hva dette egentlig er. Da retten aldri har drøftet det eller det var i siktelsen, med andre ord, et justismord.

Det er ingen hindringer eller begrensninger på noe hva jeg forkynner, taler eller skriver i dag!

Ser derfor det som bortkastet tid, penger og krefter å gjøre noe mer, jeg er blitt utsatt for et justismord, ferdig arbeid.

Hva mer får en da gjort? Tatt opp saken, og gå imot staten og Torp? Det vil fort koste mer enn det smaker. Jeg har svært lite å vinne på dette så lenge jeg i dag kan forkynne, tale og skrive uhindret. Dommen imot meg er egentlig en farse dom, da de var så opptatt med å få meg dømt. At hatet og dårskapen forblindet dem alle, at de ikke fikk noe med i dommen hva den skulle inneholde av eventuelle begrensninger.

Narreapostel Jan Aage Torp og horkarlen som han er etter Guds ord skriver følgende på en av sine utallige nettsider som han sprer ut sin møkk og gift:
Bloggeren tapte mot Politiet i Oslo Tingrett i januar 2016. Hans anke over lovanvendelsen ble avvist av Borgarting Lagmannsrett i april 2017, og deretter av Norges Høyesterett i juni 2017. Endelig spiker i kisten kom i november 2017 da den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg nektet å behandle hans anke.

Nå forsøker Christensen å fremstille seg selv som et offer. Han mener at han har måttet stenge sin nyeste blogg fordi han og hans familie er blitt utsatt for «trakassering, forfølgelse og løgner».

Sannheten er nok heller at bloggen før eller senere ville måtte stenges fordi den produserte mer av den samme «trakassering, forfølgelse og løgner» som han allerede er blitt behørig dømt for.

Hans hat-skriverier fortsetter uansett som tidligere på hans «Himmelske Blogg».

Vi følger med fra uke til uke. Vi ventet i 2 1/2 år fra mai 2011 til vi i september 2014 anmeldte ham til Politiet. Vi er fortsatt tålmodige.

Vår advokat følger tålmodig med på hans tyverier og misbruk av fotografier av Aina & meg.

Siden den enstemmige dommen falt i januar 2016 har det gått ytterligere 2 1/2 år.

Det finnes lovhjemmel for å ilegge ham dagbøter. Vi vil trolig fremme dette virkemiddel i den nærmeste fremtid. Her finnes det god rettspraksis. 12.000 kroner som en éngangs-bot svir neppe så mye. Men 1.200 kroner per dag i 1000 dager er kanskje noe verre?
(sitat slutt).

Sam vanlig dikter narreapostel Jan Aage Torp opp alt han skriver, bl.a. at han og politiet skal gi meg dagbøter. Hvor står det i lovverket? Og jeg skriver ikke mer om Torp at han er psykopat, narresist og spedalsk. Men at han er en narreapostel og horkarl. Dette nevner han ikke med et ord, hvorfor?
Det vet jeg at han vil sette meg i et mest mulig dårlig lys, for å utnytte dette til sin fordel. Narreapostelen er ikke villig til å ta innover seg at han lever i mot Guds ord på alle områder av sitt liv, sin «tjeneste» og alt hva han ellers bedriver.

Sluttkommentar:

Jeg skriver dette i overskriften:
Jeg trenger ingen oppreisning og frikjennelse av Norsk eller Europeisk rett, da jeg vet at jeg er uskyldig «dømt», og er renset i Jesu blod, og har en fullkommen ren samvittighet!

Når denne verden ligger i det onde, og jeg får fritt forkynne, tale og skrive som før.
Jeg har en fullkommen god samvittighet da jeg vet at jeg overhode ikke har vært i nærheten av å bryte noen Norsk lov. Skal jeg da «renvaske» meg? Jeg er da ren allerede i Jesu blod, halleluja!

I Rom 4.25 står det at Jesus "ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse" Det er dette skriftstedet Luther kaller et knippe som sammenfatter hele den kristne tro. "Gitt for våre overtredelser". Han ble gitt hen i døden. Han ble gjort til synd for oss. 2 Kor 5.21. Hele lovens forbannelse kom over han. Gal 3.13. "oppreist til vår rettferdiggjørelse"

Skylden og straffen tok Jesus på seg, derfor kan jeg si, at jeg er frifunnet, da han tok skylden, straffen og dommen på seg, Halleluja!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...