torsdag 20. september 2018

Nr. 378: Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmelske blogg, Halleluja!


Nr. 378:
Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmelske blogg, Halleluja!
Jeg traff advokat Jon Wessel-Aas og spurte ham angående dommen imot meg. Han sa klart at det var helt feil å bruke den lovparagrafen imot meg, det var et misbruk. Det skulle aldri sluppet gjennom i retten engang, så langt gikk han.

Hvis Torp hadde gjort det rette, og domstolene hadde fulgt Norsk lov.
Så måtte Torp ha stevnet meg for retten i et sivilt søksmål for injurierende påstander, ikke for å ha overtrådt § 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred.
(noe jeg aldri har gjort selv om jeg er dømt for dette, dommen imot meg er en farse og et komplott).

Bilde av medierettsadvokat Jon Wessel-Aas.


 
Foto: Jan Kåre Christensen

Etter vi ble «ferdig» med å få lagt ut på Norsk bibelkommentarer over samtlige bøker i bibelen, bibeloversikt og lyd-fil over samtlige bøker i bibelen.
De 66 bøkene som tilhører vår bibel. Så kjennes og erfares det at min glede er fullkommen. Det er som om vi er kommet i mål med mye, og vi kan starte på igjen videre for kommende oppgaver, muligheter og tjenester for Gud, og mennesker.

Samtidig har den avdekket at de troende er meget feige, og når en broder som meg er kommet i nød, med å bli forfulgt av falske brødre, myndigheter og andre. Så kan en dessverre regne med svært liten hjelp, støtte og omtanke fra andre troende.

Men samtidig, dette opplevde også apostelen Paulus, vi leser i Guds ord.

2 Tim. 4. 16 Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg; gid det ikke må bli dem tilregnet! 17 Men Herren stod hos meg og styrket meg, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved meg og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap. 18 Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

Legg merke til apostelens ord; «men alle forlot meg»!

At Guds ord er så treffende, også for meg/oss er slående. Hva skjedde?

Vi begynte en «kampanje» imot gjengiftede forkynnere rundt 2010 og utover. Dette gikk ikke ubemerket hen hos Satan og de onde Ånder.
Der fikk de has på flere, bla. Narreapostel Jan Aage Torp som selv var og er skilt og gjengiftet som en troende.

Hva gjorde Torp? Først prøvde han ved list å få meg til å slutte å skrive, ved å be meg ut for å prate med meg. Vi møtes over en kopp kaffe og kake.
Da ikke dette gikk, hva gjorde han da?

Hat Pastoren gikk til politiet med falske anklager, der han hadde funnet noen ord jeg hadde skrevet om ham. Som han anmeldte meg for, da var det aldri snakk om «mengde» på skriverier. Men at jeg hadde kalt han for horkarl, narresist, spedalsk og diverse andre ting.
Som politiet gikk på «limpinnen» med en gang, her kunne de få tatt en som trodde på Jesus. Da er verden og Satan alltid klare, få tatt noen som tror på Jesus, det får frem det verste hos dem. Torp agenda var hele tiden, få meg til å slutte å skrive om hans horeri, alt annet hadde ingen betydning.

Jeg fikk oppnevnt Brynjar Meling som min advokat, som i ettertid var et stort feilgrep i den forstand at hans argumentasjon bare vare et skuespill. De lot han få holde på, og jusen han kom med var 120 % korrekt.
Med det betydde ingenting, meg skulle de få dømt om den paragrafen som de dømte meg var en annen paragraf enn det som jeg hadde gjort av «lovovertredelse».

At de lot Meling få dosere ut i timevis, det nevnet ikke i dommen. Bare noe de fant på i ettertid, at det var gjentatt for mange ganger det samme, derfor var jeg en «lovovertreder» og skulle dømmes. Dette er Norges historiens største justismord. Jeg er siktet for en ting, retten behandlet omtrent kun lovanvendelse. Så ble jeg dømt for noe som retten ikke drøftet et sekund, mengde av skriverier. Større justismord enn dette er det ikke mulig.

Mitt oppe i det hele så skriver alle kristne aviser om dette stort sett, ikke minst Vårt Land, Dagen og Korset Seier. Men hva skjer da? Det er dypt, dypt tragisk at de troende ikke ser at dette er en Åndskamp, der Satan satte inn på det kristne ekteskapet, meg og ytrings- og trosfriheten vår!

Apostelen Paulus opplevde det samme som meg, men han ble kort tid etterpå drept. Men her har Gud holdt sin hånd over meg og min familie.

Vi får lov å virke og forkynne som før, her «glemte» Satan åpenbart at han ikke bare skulle få meg dømt. Men at dommen skulle legge sine begrensninger, snakk om å glemme det viktigste!
Det var for «lett» å få meg dømt, da «glemte» Satan det viktigste. Å få meg stengt til å fortsette å forkynne Guds ord uavkortet. Heldigvis for det, selv narreapostelen «glemte» at det var viktig å få innbakt i dommen. Snakk om å være klovn.

Sluttkommentar:

2 Krøn. 16. 9a. For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham.

Jeg har nok feilregner meg en del her, men har også lære utrolig mye. Er du ren selv, ikke har sluppet synd, ugudelighet eller Satan inn i ditt liv, så kan Satan egentlig aldri røre deg. Du vinner seier uansett!

Det er greit at mye kunne ha blitt gjort annerledes, ikke minst og vært min egen advokat da dette var en Åndskamp. Ikke en «vanlig» rettsak, da jeg aldri har bryte noen Norsk lov eller paragraf overhode. Alt er kun et skuespill, for å få tatt meg. Men heldigvis, de mislykkes!

Derfor kan jeg gå videre, forkynne Guds ord og formidle budskapet fra Himmelen. Satan «glemte» å få stoppe meg og den Himmelske blogg, Halleluja!

Fremover så har jeg lært med noe som egentlig ikke er helt greit, at en ikke kan regne med noen troende i Norge. Den lunkenheten, tafattheten og mangel på at en lar skriften, og skriften alene være rettesnor for liv og lære, det er fraværende. Det ble for hard kost for de troende å høre at gjengifte er hor, da uteble støtten av den lunkne Norske kristen-folket.

En skjønner og vil ikke skjønne at gjengifte blant forkynnere og andre som er rollemodeller i Guds menighet er langt farligere enn at verdens barn lever i synd som f.eks. homofili og annet. Disse er i mørke, lever og vandrer i mørke. Men hva med forkynnere og andre? De som er troende, og som skal være et mønster for hjorden? Er det ikke viktig at disse som tross alt er selve bærebjelken i Guds menighet lever og er det de skal være? Selvfølgelig, men dessverre det er blitt fritt frem for gjengifte, og gjengiftede forkynnere, sangere og andre. Dette er ille, det er frafallet som gjør seg gjeldende. Da skriften sier igjen og igjen at slike som disse, skal ikke arve Guds rike!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...