fredag 31. august 2018

Nr. 372: Det som gjør dommen imot meg til et justismord, er at retten ikke har behandlet det som jeg og den Himmelske blogg er dømt for, selv om jeg bestred dette i Borgarting Lagmannsrett!


Nr. 372:
Det som gjør dommen imot meg til et justismord, er at retten ikke har behandlet det som jeg og den Himmelske blogg er dømt for, selv om jeg bestred dette i Borgarting Lagmannsrett!

Bilde av Jan Aage Torp som lurte politiet først med en falsk anmeldelse.
Dernest retten med løgntall og manipulering.La meg få det sagt, at dommen imot meg den er et justismord.
Hvorfor? Fordi at det som jeg er dømt for, er aldri blitt behandlet i retten.
Det var ikke i siktelsen, og det er ikke blitt behandlet i retten. Med andre ord, dommen imot meg er og blir et justismord. (skjermbilde av siktelsen).
Jo, det kom opp noen tall som de har brukt ukritisk imot meg, hva jeg har skrevet og talt. Men det kom ut av et ordskifte, og hva som er skrevet og talt imot meg og min familie overgår hva jeg har skrevet og talt imot narreapostel Jan Aage Torp mange, mange ganger.
Samt, det er kommet ut av et ordskifte. Da er og forblir det å være et justismord.
Når f.eks. lagdommer Øystein Hermansen skriver at det ser ut som at jeg driver med personforfølgelse imot horkarlen Jan Aage Torp (bilde) så er det løgn.

Men det som er verre enn at dette er løgn, det er at det aldri er blitt debattert i retten hva som er hva. Mot forhold, i hvilken anledning ting er blitt sagt og hva som er blitt talt og skrevet imot meg etc.
Det er tidenes justismord. Derfor har jeg laget denne bloggen, slik at alt kan ligge ute på nettet hva som er blitt skrevet fra min side i denne saken.
Hva horkarlen Jan Aage Torp har skrevet og hans medsammensvorne, finner du på Torps blogger og nettstedet.
Samt på den falske Smyrna bloggen og på det nedrige nettstedet Søkelys.

Dette sier Advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv:
“Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
(Løgntalene fra narre Apostel Jan Aage Torp bygger denne dommen på, som gir den null troverdighet!).

Sluttkommentar:

Med andre ord, det er ikke brukt noen minutter hverken i Oslo tingrett å spørre meg og la meg forklare hva og hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp på nettet.
Hverken i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ble det gjort.
Det er fordi vi har debattert det miserable livet til Torp sett fra være en apostel.
Der hva Torp selv og hans disipler har både godt flere hakk høyere enn meg i verbale ord og utrykk.
Samt mengden er helt sikkert tre ganger så mye fra den «andre» siden!
Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord!
Nesten alt dette er fabrikkert. Ikke minst det at dette ikke har vært oppe til behandling i retten. Derfor er saken imot meg åpenbart et komplott fra Torp, myndighetens og politiets side!
For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!
Jeg var nok altfor naiv og trodde at når en kom til en offentlig rett, så gikk alt rett for seg.
Men faktisk, her oppleves det som å bli dolket i ryggen av Norsk rettsvesen.
Både dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.
Det som har felt meg i to rettsinstanser, er ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det. Dette er fra dommen imot meg og den Himmelske blogg:
«Det er et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalls blogginnlegg der Torp er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som "psykopat" og "spedalsk". De tallrike blogginnleggene og omtalen av Torp har ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige Torp. Situasjonen har lite felles med den kjerneverdi som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet, jf Rt. 2012 side 536 avsnitt 38.»
Dette høres så riktig ut, men det hele er løgn og fordreining av sannheten på flere punkter.

1.)    Det som er skrevet om Torp, er 98 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Antall og mengde er noe som er kommet inn som et hovedpunkt fremfor noe annet etter hans fiktive anmeldelse. Med andre ord, Torp har anmeldt meg for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet uansett bare han klarer å få det til. Her passer inn det ordtaket «målet helliger midlet»!

2.)  At jeg har regner jeg de fire siste årene skrevet ca. 300 artikler imot meg og den Himmelske blogg.
Jeg regner med over 20.000 meldinger imot meg også i samme periode, og over flere år. Det er klart at da blir det en stor mengde.

3.)  Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi - det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten!

4.)  Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...