fredag 31. august 2018

Nr. 364: Kristendomsforfølgelse må en regne med som en kristen, selv i Norge, om den er fordekt og pågår «skjult tilstede»!

Nr. 364:
Kristendomsforfølgelse må en regne med som en kristen, selv i Norge, om den er fordekt og pågår «skjult tilstede»!
Bilde av narreApostel og lurendreier Jan Aage Torp som i beste sendetid på NRK skjeller ut og henger ut sin egen sønn da sønnen har skjønt at far ikke er som en far skal være og bør være!
At kristenNorge ikke har forsvart åpent sønnen her, er en unnlatelsessynd av verste sort!


2 Tim. 2. 11 Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; 12 holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss; 13 er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Vi kan sammenligne den kristendomsforfølgelsen som foregår i den vestlige verden hva Lot opplevde. At det var tyngende for hans samvittighet å stå for det han trodde på. Skriften sier:

2 Pet. 2. 6 og la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden,  7 og fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd  8 - for den rettferdige som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte.

Lot står det om: «led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved»!

Dette er også en form for kristendomsforfølgelse, at vi som kristne skal leve i sammen med mennesker som kan finne på å gjøre det utroligste. Som om de ikke har noen form for begrensninger på noen områder i livet!

Jeg har også opplevd kristendomsforfølgelse, men å forklare dette er ikke så enkelt da jeg har erfart den er kommet i fra personer som gir seg ut for sågar å være apostel men åpenbart ikke er det, er en falsk apostel.

Joh. Åp. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.
Hva er kristendomsforfølgelse? Det er at en blir på en eller annen måte forfulgt, boikottet, uglesett, avstraffet med fysisk vold, fengsel, bot eller avkortning på et eller flere områder i livet!

Med andre ord, kristendomsforfølgelse pågår også i den vestlige verden, ikke bare i den tredje verden!
La meg ta et eksempel på dette.

Jan Aage Torp som gir seg ut for å være Pastor, går til poltiet med en fiktiv anmeldelse, som er begrunnet på noen ord jeg skulle ha skrevet. Det er min forkynnelse om gjengifte og at jeg har nevt han der som gjør at han hater meg og min forkynnelse.

http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-903-pastor-jan-aage-torp-har.html

Anmeldelsen blir «trodd» av poltiet som dessverre her blir styrt av onde krefter kan en trygt si.

I ettertid så skriver jeg om dette, og alt som blir skrevet. Så er det 99 % som blir skrevet og talt om denne saken etter anmeldelsen, men det er dette de bruker imot meg og vinner frem i retten med. At det er skrevet og talt så mye om dette, men så fortier de at alt som er skrevet, er skrevet ETTER ANMELDELSEN.

Med andre ord, det er både en fiktiv anmeldelse, og en fiktiv dom!

Hva gjør Jan Aage Torp i mellomtiden? Han oppmuntrer Norges 2 største nettroll til å stå på i kampen imot meg, og de gjør det.

På den måten når de skriver om saken igjen og igjen. Det finnes regner jeg med en 20-30.000 hatmeldinger imot meg fra disse 2 Norges største nettroll, som jeg har svart på da de har støtter Jan Aage Torp helt og full og de igjen er oppmuntret av Torp til å gjøre dette!

Med andre ord, alt imot meg er bygget opp for å kunne finne feil på meg, få meg dømt og fjernet fra nettet som både var og er Jan Aage Torps mål imot meg.

Det er også underlig, og direkte stykt at Dagen, Vårt Land og Korsets Seier ikke har latt meg få komme til å skrive enten om denne saken fritt. Eller blitt intervjuet. Dette er også en form for kristendomsforfølgelse, at en ikke får komme til med sin versjon av saken.

Her er en av mange uttalelser der Jan Aage Torp oppmuntrer Norges 2 største og verste nettroll, til å fortsette angripe meg. noe de har gjort og gjør gjennom den falske Smyrna bloggen og nettstedet Søkelys.


Hva gjorde Torp? Han diktet opp en fiktiv anmeldelse da han hater meg for å forkynne hva Guds ord sier om ekteskapet.

Dernest så har han fått Norges verrste og største nettroll til å hetse meg som jeg har svart på. Da blir det selvfølgelig mengder av det hele.
Dette blir nå brukt imot meg for alt det er verd, mengden. Det eneste de kan få tatt meg på. Hele saken er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse, ikke noe annet!

Sluttkommentar:

Samtidig, ikke går over meg. jo, be for meg og støtt oss og min familie. Dette er også noe som er underlig hvordan poltiet opptrer. Her angriper de min familie på flere måter, noe som åpenbart er straffbart. Og mye annet som er straffbart. Der snur poltiet seg bort. Men hvis jeg skriver og gjør noe, da følger de med. Og de snur også saken slik at de skal få tatt meg!

Dessverre, det er trist at både poltiet og Oslo tingrett har blitt forledet av narreApostel og narresisten Jan Aage Torp.

http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1642-hvis-borgating-kommer-til-feil.html

http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1641-er-glad-for-at-avisene-vart.html

http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1630-fra-youtube-om-den-kommende.html

Men be for saken som kommer opp i Borgating lagmansrett 5. april 2017 at det blir full frifinnelse, eller at de sender saken tilbake til politiet for feil lovanvendelse!

Relaterte linker

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1130-ytringsfriheten-er-for-at-det.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1132-pastor-jan-aage-torp-er-tatt-i.html
http://blog.janchristensen.net/2015/06/nr-1148-politiet-vil-kjre-sak-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1264-den-falske-smyrna-bloggen-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1140-jeg-er-blitt-hengt-ut-i-verste.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1255-hat-pastoren-torp-har-na-nadd.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1253-oslo-politiet-opptrer-som.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1246-google-er-helt-uskyldig-i-at.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1244-manglerud-politiet-mener-at-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1175-hvorfor-skriver-den-falske.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...