onsdag 29. august 2018

Nr. 357: Går en med Gud, vil en alltid være på den seirende side!

Nr. 357:
Går en med Gud, vil en alltid være på den seirende side!

Bilde av Orenthal James Simpson eller O. J. Simpson som etter alle solemerker klarte å lure kanskje verdens beste jurye? Her tar han hansken på som han klarte å lure retten med da han ikke tok medisinen sin lengre og da hovnet hånden opp. Med andre ord, manipulasjon som Torp og Manglerud poltiet driver med imot meg er ikke noe ukjent for en rett.I den nye 7,5 timer lange ESPN-dokumentaren «O.J.: Made in America» avslører et medlem av Simpsons forsvarsteam hvordan de forberedte seg til dagen O.J. skulle prøve hanskene foran juryen og dommer Lance Ito.
Hanskene brukt av drapsmannen var blant politiets aller viktigste fysiske bevis. En av dem ble funnet på åstedet, mens politietterforskere oppdaget den andre hansken hjemme hos Simpson i Brentwood. Begge har DNA-spor av ofrene og Simpson på seg. Derfor vakte det stor oppsikt da drapshanskene ikke passet O.J.s hender.
I «O.J.: Made in America» forteller en av forsvarsadvokatene at de flere uker før seansen hadde fått Simpson til å slutte med leddgiktmedisinering.
Dette ville automatisk forårsake at Simpsons hender svulmet opp, og garantere at hanskene ikke passet.

Jan Aage Torp passer perfekt inn i den samme rollen der han og politijuristen Dag Paulsen manipulerte dommer Malin Strømberg Amble og hennes to meddommere med sine halv-løgnere, fordreining og manipulering.

Samt at Malin Strømberg Amble selv gjorde etter min vurdering en elendig jobb da hun ikke brakte på banen overfor meg eller Brynjar Meling hva hun skulle bygge dommen på.

Det var mengden, men her blir det to forhold som gjør at hele dommen er feilaktig!

1.    99 % av hva som er skrevet imot Jan Aage Torp er skrevet etter hans fiktive anmeldelse.
2.    Hva Torps «pudler» og «lakeier», ikke minst Norges to største nettroll har skrevet i mengde og verbale ord og utrykk overgår meg tusen ganger.

3.    Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn et regelrett justismord hvis denne dommen blir stående. Men Gud vet, det holder i massevis!


Skulle ikke også Jan Aage Torp klare å lure en så lavtstående rett og jurye som vi har her i Norge med samme metode? Selvfølgelig, det vi ser nå er ikke noe nytt i historien av den uskyldige går fri og den uskyldige blir tatt.

Rom. 8. 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Salme 119. 90 Fra slekt til slekt varer din trofasthet; du grunnfestet jorden, og den stod der. 91 Til å utføre dine dommer står de der enn idag; for alle ting er dine tjenere.

Kjell Andersen som skriver på det nedrige nettstedet Søkelys følgende:
«Christensen tilbake med å legge ut påtalemaktens ankeskriv samt å repetere sine mange løgner om at Torp har skrevet mer mot ham enn Christensen har skrevet mot Torp.»

Dette sier Satan i Edens hage:

1 Mosebok 3. 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?  2 Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven; 3 men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø.  4 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; 5 for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.

Legg merke til at Kjell Andersen gjør det samme som Satan. Siterer ikke korrekt hva jeg skriver, men nesten. Med det resultatet at alt blir en løgn det jeg sier.

Jeg har aldri sagt at Jan Aage Torp har skrevet mer enn meg, men hans lakeier og «pudler» har skrevet langt flere hatmeldigner imot meg enn hva jeg har skrevet. Jeg har ikke skrevet en hatmelding, men jeg har avslørt Torp som en psykopat og narreApostel. Men hva de har angrepet meg for, har vært simpelt, stygt og åpenbart hatmeldinger da det også går på min familie.

Men Torp har i rent verbale ord og utrykk gått mye lengre enn meg. Da kan ikke Andersen måtte å sitere på minne noe annet enn hva Satan gjorde i Edens hage da han siterte noe av hva Guds hadde sagt, men fordreid. Med det til følge at Eva ble dåret eller lurt til å spise av frukten!

99 % om Torp er skrevet etter han falske anklager imot meg!

Etter det som går frem av dommen i Tingretten, så var det ikke hva jeg hadde skrevet og talt som var «straffbart», men mengden. Da blir dette også en av Satans løgner da Torp anmeldte meg var det vi har skrevet om Jan Aage Torp kun 1 % av det var da skrevet. Og 0 % av det som ligger ute på Youtube angående Torp, er talt etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Men andre ord, hele saken og dommen imot meg er ikke noe annet enn et renkespill og fabrikkert!

Når en opplever som dette at den Onde setter inn, hva da?

Dette er selvfølgelig kjedelig og ikke slik en ønsker å ha det. Men som en troende kan vi få gå til Gud med dette, og hva sier skriften? Dette skal tjene oss til det gode, vi skal komme styrket ut. Hvordan? Det vet vi ikke, men Guds ord og Guds løfter sier dette, som allerede sitert, jeg tar med løftene en gang til.

Rom. 8. 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Salme 119. 90 Fra slekt til slekt varer din trofasthet; du grunnfestet jorden, og den stod der. 91 Til å utføre dine dommer står de der enn idag; for alle ting er dine tjenere.

Alle ting er våre tjenere som David og Paulus sier at alle ting tjener oss til det gode!

Med andre ord, alt det vi som troende kommer opp i av situasjoner og hendelser, er en vinn vinn situasjon!

For oss som kristne er det aldri en tap vinn eller vinn tap eller tap tap situasjon. Det er kun vinn vinn situasjoner da Guds ord sier at alle ting er våre tjenere og alt skal tjene oss til det gode! Herligere og større og bedre enn dette kan det ikke sies!

Hva sier Guds ord?

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,

Legg merke til dette: «hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur,»

Dette er vel noe av det sterkeste og herligste som er utalt over noen mennesker? Vi har fått Guddommelig natur og fått verdens beste og dyreste løfter. Med andre ord, det kan ikke bli og være bedre stilt enn det er med de som tilhører Gud og har troen på Jesus. Vår delaktighet i hva Gud har gjort for oss i Kristus Jesus er så fullkommen at det er ikke mulig å komme bedre ut av det hele!


Med andre ord, hva jeg går igjennom. Og hva andre har gått igjennom og kommer til å gå igjennom. Det er og forblir kun en ting, så lenge vi står fast i Kristus Jesus og bevares i troen på ham, at vi er mer enn overvinnere sier skriften!

Rom. 8. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Vi står fast i Kristus, da vil vi som troende i enhver situasjon vinne seier, eneste vi skal gjøre er å bli bevart i troen. Det er akkurat nok, Gud forlanger ikke mer av oss!

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-486-pastor-jan-age-torp-er-en.html 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...