onsdag 29. august 2018

Nr. 354: Statsadvokaten her i Oslo vil at Norges historiens største justismord skal bli stående, da er det en ankemulighet igjen i Strasbourg, Frankrike!

Nr. 354:
Statsadvokaten her i Oslo vil at Norges historiens største justismord skal bli stående, da er det en ankemulighet igjen i Strasbourg, Frankrike!

Statsadvokat Monica Krag Pettersen som har skrevet under på denne greie her, har åpenbart ikke satt seg inn i saken. For hva Jan Aage Torp har skrevet om meg overgår rent verbalt meg 10 ganger (men det er det jeg har sagt er sant, men Torp bare lyver, det er her "problemet" ligger).

Tar en med hva de som har forsvart Jan Aage Torp har skrevet og talt. Ikke minst Norges to største nettroll, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, så overgår det meg 1 Million ganger.

Tar en med at alt hva jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp, at 99 % er skrevet etter hans fiktive anmeldelse, da er justismordet komplett da det var dette Oslo Tingrett dømte meg for.

Ikke hva jeg hadde skrevet, men mengden av det hele!


Det er godt vi har Guds ord å forholde oss til som troende, ellers så hadde vi blitt motløse og forvirrede. Guds ord sier:

2 Kor. 4. 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

1 Joh. 5. 19 Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde;

Her leser vi rett ut at denne verdens Gud er Satan, og denne verden ligger i det onde. Da bør en ikke forvente seg for mye? Jeg tror allikevel at denne saken vil krones med seier. Hvordan? Jeg aner ikke, men med seier! Det er for Guds ord og det kristne ekteskapet kampen handler om, da er det ikke min men Guds kamp!

Her taler Guds ord til oss igjen, og for noen ord:

Rom. 8. 28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. 29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre; 30 og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Er Gud for oss? Jaaaaaa!!!!!!!!!!! Derfor kan vi alle som tror på Guds sønns navn forvente og tro at han er med, og gir oss alltid det vi trenger til. Også slike som her der en helt opplagt ikke vil se saken fra min og andres synsvinkel. Men har åpenbart bestemt seg for utfallet av saken lenge før deg og meg har fått innsyn i saken.

Her er skrivet fra Statsadvokaten til Borgating lagmansrett:

lt.o-qb5lb
OSLO STATSADVOKATDMBETER Doknr.: 01 ,07
Postboks 8021 Dep
0030 oslo
Telefon 229813 00
Telefax 229813 3l
13105403 7353n6-tts/MPE01s
PÅTEGNINGSARK
DOM PÄ BOT

JAN KÅRD CHRISTENSEN, F. 03.08.1964 - DOMFELTES ANKE OVER DOM

Sendes med sakens dokumenter Boreartine laqmannsrett. Postboks 8017 Den.. 0030 OSLO, under
henvisning til:

Dok. 23 Oslo tingretts dom av 21.januar 2016. Dommen er forkynt for domfelte 29. januar 2016.

Dok. 26 Domfelte Jan Kåre Ch¡istensens anke av 29.januar 2016. Anken er rettidig og gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og lovanvendelsen.

Dok. 10,03 Støtteskriv av 7. februar 2016 fra advokat Brynjar Meling.


Domfelte er orientert om lagmannsrettens kompetanse ved prøvingen av anken.

Påtalemyndigheten godtar tingrettens dom for domfelte Jan Kåre Christensen.

Påtalemyndighetens påstand var bot og tingrettens dom går ut på bot, og fremme av anken k¡ever da samtykke fra lagmannsretten, jf. straffeprosessloven $ 321 første ledd.

En kan ikke se at det i denne saken foreligger noen særlige grunner som medfører at slikt samtykke bør gis. Det vises til tingrettens dom og politiets grundige påtegning, som tiltres.

Påstand: Anken nektes fremmet

Oslo 24.mai 2016
Monica Pettersen

Kopi av denne og politiets påtegning av I 1. mai 2016: advokat Brynjar Meling, PB 806 Sentrum, 4004
Stavanger
MPEOI5

Dette skrev jeg hvilket syn jeg har på jurister og advokater:
Nr. 986:
Jurister, Advokater og andre kan aldri forstå åndelige ting uten å være født på nytt! 

Siste fra Søkelys: 

Enig med Jan Kåre
47 minutes 38 seconds ago
Det går mot full seier for Jan Kåre Christensen. Jan Kåre må ha rett til å forkynne som han selv ønsker mot gjengifte. Dere vil lykkes med å stanse gudsmannen Jan Kåre som forkynner sannhetten slik Johannes gjorde. Torps agenda er å kvele denne røsten i tiden. Det vil aldri skje. Det vil neppe bli noen undertegnet avtale mellom Jan Kåre og "pastor" Torp. Det er dødfødt hele greia.

Leste at Torp påstår jeg mobber og sjikaner han. Hvor mange akevitter har det blitt? Jeg bryr meg døyten om hans liv, det er han som angriper mennesker i øst og vest. Om han høvler over, mobber, sjikanerer eller lyver på noen. Det spiller ingen rolle så lenge han går «fri». Men jeg har et ord fra Herren:
«Din synd skal finne deg!».

4 Mosebok32. 23 Men gjør dere ikke dette, se, da synder dere mot Herren. Vit at synden skal finne dere igjen.


Anbefaler for Torp og de som tror på has nedrige sak å lese her. Han er og forblir å være en taper på det åndelige område da han hverken evner eller vil rette seg etter Guds eget ord for sitt eget liv. Det hjelper ikke å kalle seg selv Apostel og Pastor og leve og lære direkte i strid med skriften selv:


NB! Jeg har aldri mobbet eller sjikanert noen, å kalle det jeg skriver for hat, mobbing ets. er å lyve.

Vi har Tros- og Ytringsfriheten i Norge, og jeg taler og lærer kun etter hva skriften sier. Da er man en horkarl og en horkvinne når en lever som Torp gjør. Han er en offentlig person som søker offentligheten, da har en også rett og det er normalt å kunne ytre seg om slike. Men Torp selv angriper alt og alle, om de er offentlige eller «vanlige» mennesker. Snakk om å være råtten og hyklerisk!

Det gjelder å ha de «rette» ordene, dette er egentlig rigid og flisespikkeri!
Det er alltid morsomt når enkelte for ramme alvor mener at deres egne, selvkonstruerte premisser og konklusjoner er enerådende og dermed en allmenn sannhet. Dette er en teknikk som hyppig blir brukt hos mennesker som desperat klynger seg til halmstrå for å bortforklare ubehagelige fakta.
Fakta er her at gjengifte er synd for kristne. Så å angripe meg for å ha brukt et eller annet ord som ikke skulle vært brukt, det er å koke suppe på en spiker!
Men så kommer rosinen i pølsen, eller kanskje heller halmstrået som enkelte velger å klamre seg til, og som de mener knuser alle de ovenfor nevnte fakta.
Christensen er det noe feil med, dette er bare enda en bortforklaring som er en form for hersketeknikk! Det er alltid morsomt når pompøse mennesker nekter å innse at deres tankegods og deres egne konklusjoner ikke holder mål. Jeg formidler kun Guds ord, da får enhver selv stå svar skyldig, og ikke angripe meg.
Har snakket med advokater, jurister, politietterforskere og andre. Min klare mening er at politiet anliggende mellom meg og Torp ikke har gjort en grundig og god nok jobb?! 
Denne saken kunne og burde aldri ha kommet frem og opp. Av flere grunner. En av grunnene er at dette er bare vendinger på ord og utrykk som gjør noen «tillatt» og ikke tillatt. 

Jeg har aldri holdt fast på at jeg absolutt må bruke noen ord, bortsett fra hva som står direkte i bibelen.
Det er her konflikten står, derfor er dette en åndelig konflikt som ikke har noe med personsjikane, mobbing og etc. å gjøre. Jeg har null synspunkter på Torp som person.

Alt jeg skriver og forkynner har med kun hva han «mangler» for å være en Pastor og Apostel. Og det er stort sett alt. Og det han har, det er bedervet. Derfor det voldsomme hate imot meg og en «forkjærlighet» for seg selv! Han prøver å lyve på meg ting, og samtidig lyve på seg selv noe han ikke har. I hans verden er alt snudd på hode.


Det er hat imot Gud og Guds ord som egentlig ligger bak her, og en forkjærlighet for seg selv! Derfor har han også kommentert at hans egentlig anliggende er å få fjernet den himmelseke blogg p.g.a. min høye ranking på Googel. Det er det som er motiverende faktorer for Torp. Politanmeldelsen og at juristene og andre har gått på limpinnen er ikke noe annet en hans renkespill for å oppnå sitt mål. Få fjernet den himmelske blogg og meg fra nettet, det er for mye ubehageligheter forbundet med meg. Jeg forkynner som Jesus og Paulus, dette hater Torp og alle andre som lever i hor etter Guds ords lære!

Faktisk ateisten Levi Fragell skjønner at juristene og politiet er fullstendig ute på bærtur her med å anklage meg for sjikane. Jeg har kun gjort en ting, som er min eneste agenda. Holde frem Guds eget ord. At det treffer, ja, det viser at Guds ord er levende, det utretter det som det taler om. Ingenting kan erstatte Guds ord. Og jeg forkynner og lever i kjærlig, men fremfor alt, kjærlig til sannheten. Derfor vil ikke disse som tror de vet så mye mange ganger ikke forstå en eneste ting, de er åndelige blinde og dessverre. Mange ganger går de på limpinnen da de ikke er var for farene som de blir utsatt for. Min erfaring er, at til større smil enkelte har, til farligere og mer manipulerende er de.
Bilde at Guds ord. For skriften sier om seg selv:

Hebr. 4. 12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.

Så er det åpenbart at Torp har ingen sak. Alt det som jeg blir anklaget av Politiet har jeg nå rettet opp, da faller alt bort, hallelujah! Og står det mer igjen og jeg blir gjort oppmerksom på det, så retter jeg det også opp. Samtidig så har de en gruppe innforbi Politiet på Manglerud som jobber imot hat etc.

Men de Politifolka har selv glemt og ikke erfart det viktigste selv ser det ut som? Det er selv å være fylt av Gud kjærlighet som en kan erfare ved troen på Jesus og Guds ord.
Rom. 5. 5 og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.
Har avtalt med Politiet å møte i forliksrådet. Men møter der bare for «skam» skyld, slik at ingen har noe å utsette på meg. Kommer selvfølgelig ikke å skrive under på noe, men for å høre hva Torp har å si slik han kan få tømt seg. I hvert fall for en stakkars stund.

Men kommer selvfølgelig aldri til å skrive under på noe eller inngå avtale med Torp, han har ingen sak lengre, hallelujah!

Torp må virkelig ha veldig liten selvtillit? Når en må komme med direkte løgner og kalle meg for “Stalker”. Det er da han selv som passer perfekt inn her, han oppsøker mennesker og etterpå latterliggjør han dem. En virkelig «slu» fremgangsmåte.
Det er det siste å benevne meg som, jeg har aldri i hele mitt liv oppsøkte et menneske på en unaturlig måte.

Og min agenda har aldri vært imot Torp, men å få frem at Guds ord avstenger et menneske for å være forkynner som de første kristne lærte og praktiserte hvis en er gjengiftet som en troende.
Torp har kommet ned på et lavnivå, ikke bare med truing og hersketeknikk. Men med direkte løgn og oppdiktet forestilling om meg. Lavnivået er nå inntrådt!
Tolke loven til sin egen «fordel» eller en omgåelse av loven, det er dette jeg nå gjør! Bare for å gjøre det samme som Torp, alt er bare et skuespill. Jeg har ikke forandret mening, jeg bare forandrer ordene!
La meg nevne noen eksempler!
Jeg har spurt om hva som er «tillatt» og ikke tillatt. F.eks. skal en ikke bruke horebukk, for det er støttende. Men det samme ordet horkarl kan en bruke, for det står i Guds ord. Maktmenneske er på kanten, men manipulering er allright. Naresssit og psykopat er ikke allright for det er kun en lege som kan gi den diagnosen. Selv om det er åpenbart av vedkommende er det. Slik kunne jeg ha fortsatt. Jeg har derfor gått igjennom og fortsetter å gå igjennom bloggen vår, den himmelske blogg slik at ingen skal kunne si at jeg ikke er innforbi Norsk lov. For meg er alt dette totalt meningsløst og fordummende. Men for å være «innforbi» Norsk lov, så gjør jeg og etterlever som det blir fortalt meg. Ikke vanskelig, men hvorfor har ikke en sagt dette før til meg? Alt dette har jeg måttet spørre og grave meg frem til, uten dette hadde jeg vært «utenforbi» Norsk lov. Dette er dypest sett fra alle hold et angrep på Tros- og Ytringsfriheten! Og den aller største sjikanene er uten tvil Jan Aage Torp. Ingen slår han, det er bare å se på hva han har skrevet på sin egen blogg og på Søkelys de siste mnd.

Det er fullstendig hinsides, og vitner om et menneske som høvler over andre og mangler fullstendig innsikt om eget ståsted!


Psykopat = uberegnelig
Narsissistisk = manipulerende
Horebukk = horkarl
Tøyte = horkvinne
Spedalsk = lever i synd

Her er noen av ordene som en må og bør «skifte» til for å være innforbi eller utenforbi Norsk lov. Dette er da verdens enkelte sak! Og det er bare en form for skuespill.

Sluttkommentar:

Hva er det som mangler i denne saken her? Dialog, og dessverre politiet har åpenbart ikke skjønt at det er dette som må til. Hadde jeg hatt en bedre dialog med dem, så hadde denne saken vært ute av verden for lenge siden. Men vil en lage en sak, så får en det til. Det er da ikke vanskelig å bytte ut noen ord og sette inn noen andre som egentlig betyr det samme? Dette er egentlig å være rigid og drive med flisespikkeri. Horebukk kan jeg da bytte ut med horkarl, tøyte med horkvinne etc. Ingen kan nekte med å bruke de bibelske orden og sitere Guds eget ord. Der er heldigvis Norsk lov klikkende klar.
Torp har vært dirkete krenkende, stygg og det jeg oppfatter som ondsinnet. Men har han bryt Norsk lov? Mye mer enn det jeg har gjort det i hvert fall, han er direkte forulempende og manipulerende, noe jeg aldri har vært og er. Samtidig er Torp en offentlig person som søker offentlighetens lys mer enn noe annen jeg vet om. Derfor blir det temmelig søkt å selv offentliggjøre alt om alle, men selv ikke tåle noen verdens ting. Kan denne anmeldelsen bar være falske anklager fra Torp sin side? For å dekke over at han er gjengiftet og lever i synd etter Guds ord? Tror nok dette er sannhetten, det er temmelig åpenbart etter min og mange andres mening og oppfatning.
Bli født på nytt for å se Guds rike!
Det er her som juristene, advokatene og alle lærde og vise kommer så til kort. Nå er ikke Torp heller en kristen lengre da han lever i synd etter Guds ord. En menneske som ikke har opplevd og erfart frelsen og lever i frelsen, vil aldri forstå det åndelige. Tvert imot, for vedkommende vil den verden være en fremmed verden, uansett hvor snill, lovlydige og dannet en er. En må bli født på nytt.
1 Kor. 2. 14 Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; 15 men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen.
Her kommer dessverre disse vise og forstandige til kort, og skjønner ikke at de også er blitt lurt og manipulert. Men vær sikker, Herren kjenner sine og har alt under kontroll!
På mange måter oppleves dette som et skittent spill. Men det kommer av at menneske i seg selv er skittent på det åndelige, moralske og etiske område. Eneste som kan skape en varig og fullkommen forandring er Gud selv. Men da må en bli født på nytt ved Jesu blod. Og videre vil jeg si at det er åpenbart åndsmakter som står bak, som samvirker alltid til å virke imot Gud og hans ord.
Dette er bare slik det er i denne verden, da vi lever i en ond verden med mennesker som vandrer og lever i et åndelig mørke. Men for oss som tror på Herren, vi vandrer og lever i lyset. Og der trives vi så inderlig vel, derfor blir det denne kampen. Kampen mellom lys og mørke, mellom Gud og Satan. Og en kamp mellom onde og gode mennesker, mellom mennesker som tjener og tilhører Gud, og de som ikke gjør det!

http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-981-i-flge-pastor-og-den-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-980-pastor-jan-aage-torp-skriver.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-977-torp-tror-jeg-skriver-under.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-975-trenger-na-din-hjelp-konomisk.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-906-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...