tirsdag 28. august 2018

Nr. 351: Pastor Torp lager et stort nummer ut av at han ikke ble helbredet! Og det er da forståelig da han ikke lever rett med Gud!

Nr. 351:
Pastor Torp lager et stort nummer ut av at han ikke ble helbredet! Og det er da forståelig da han ikke lever rett med Gud!

Pastor og Apostel i Oslo kirken lever i synd og hor etter hva Guds ord lærer i det nye testamente. Da å tro at Gud har helbredet ham og siden gå tilbake på det uten å ta med at han ikke lever i samsvar med Guds ord blir enn en hykler lærer skriften! Pastor Torp tjener ikke Gud, men Satan! Jesus selv sa rett ut til datidens religiøse som hyklet at de hadde Djevelen til Far noe som det må være åpenbart at alle som påstår de er troende men ikke er det får den samme dom av den Herre Jesus. Her ser vi Satan som Torp har sitt åndelige opphav i dag da han lever etter bibelens definisjon i horDet står i Bibelen, Johannes 8,44. ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

Jesus selv advarte imot de falske profeter i sin undervisning.

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

Jesus sa om de falske profetene: «dere har aldri kjent meg». Tror vi er her ved sakens kjerne. Har en mann som var gift og har fem barn med en kvinne, er Pastor og Apostel. Skiller seg og gifter seg med ei som er 20 år yngre og fremdeles skal være Pastor og Apostel, en slik person kan umulig ha kjent den levende Gud. Selve livet vitner om det, ikke hva han sier.

Fra mine bibelkommentarer Titus 1. 15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. Her mener Paulus at helliggjørelsen sitter først og fremst på innsiden. Les Jesu tale i Matt.23 om datidens religiøse som var opptatt med en ting, å følge Gud til det ytre. Det er å leve ut i fra den nye skapningen som er sann og fruktbærende kristendom. Hvordan har jeg det med Gud når ingen ser meg, det er der en egentlig viser hvordan en har det med Gud. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt. Her kommer vi til de sanne frukter. Jeg er for å stå på møter å Prise Gud og høre forkynnelse. Bruke nådegavene og utfolde seg. Men hele tiden må hverdags gjerningen følge med. Hvordan er en overfor de man har med i hverdagen? Familie, venner og arbeids kollegaer. Hvilket vitnesbyrdet har de om oss forteller nok mest om hvordan vi egentlig er!

Her sier Paulus det samme til Timoteus. 1 Tim. 5. Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Torp har ikke gjort «hjemmeleksa» si

Hva hjelper det å være Apostel, profet og Pastor men være helt i kjødet? Utfordringen for en så profilert mann som Torp er å gjøre de riktige valgene og handle rett når han blir utfordret. Her har han falt lodrett igjennom. Jeg var før en meget habil fotballspiller og jeg spilte alltid best under press, for jeg taklet stress og utfordringer. Det er noe av det samme å være slik profilert som Torp, han har aldri evnet og villet latt pekefingeren gå imot seg selv, alltid de andre som mangler og er kunnskapsløse etc.

Helbreder Gud urettferdige mennesker som Torp og andre?

Jeg kan selvfølgelig ikke svare til fulle for dette da jeg ikke er Gud, men det er temmelig frekt å opptre som Torp gjør uten å omvende seg på forhånd.

Apostel og Pastor har også løfter fra Gud over sitt liv

Sal 68:7 Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

De gjenstridige som Torp er imot Guds ord, skal bo og være i et åndelig tørt land er hva Gud sier. Da stemmer det godt overens at han ikke er blitt helbredet, noe som han offentlig står frem å sier på bloggen og verdidebatten hos avisen Vårt Land. Snakk om å treffe spikeren på hode Torp!

Torp vitner for en gang rett når han står frem å forteller at han ikke er blitt helbredet, men hvorfor konfronterer nesten ingen ham med at det er hans eget liv som hindrer Gud? http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread349781/#post_349781

Det er åpenbart at Gud ikke har svart Torps bønner. Og helt ærlig, er det så underlig? Er Gud dum eller gjør han ting imot sitt eget vesen? Her er det en frekk, selvbestaltet og horkarl som påstår en helt masse ting. Er det da underlig at han ikke er blitt helbredet? Det synes ikke jeg, om jeg ikke har det fulle og hele bilde her, det han kun og alene Gud!

Pastor Torp er fremdeles like uærlig!

Jeg hadde noe med Torp å gjøre for en tid tilbake og han lovet meg en hel del ting, blant annet at vi ikke skulle gjøre noe på hverandres blogg før vi hadde under rettet hverandre om det hvis vi skrev om hverandre. Det første Torp gjorde etter dette var å slette alt om meg på bloggen sin, men dette hadde Gud under rettet meg om på forhånd slik at jeg hadde kopiert alt det som jeg ønsker – på forhånd – Hallelujah!

Torp er blitt fanget i sitt eget nett av løgner, uredelighet og mangel på Gudsopplevelser

Det hjelper ingenting med store ord, bli profilert og jeg vet ikke hva hvis en ikke vandrer rett og ydmykt med sin Gud.

Mika 6. 8. Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

Det er den ydmyke som får nåde, ikke den selvprofilert, selvsentrerte og selvbestaltede som Torp er.

Sluttkommentar: Det er egentlig mye å lære av Torp, lære av hans feil og ulydige levesett at Gud ikke svarer, og før eller siden vil en som ikke lever i samsvar med Guds ord alltid bli innhentet av dette. Det er den som vandrer og lever i samsvar med Guds ord, som alltid til slutt vil seirer og oppleve bønnesvar, og vil prise Gud, ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid! Amen!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-515-er-du-virkelig-omvendt-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...