lørdag 25. august 2018

Nr. 348: Lagdommer Øystein Hermansen fremstår som en løgndommer når han dømmer meg for udokumenterte tall!


Nr. 348:
Lagdommer Øystein Hermansen fremstår som en løgndommer når han dømmer meg for udokumenterte tall!
 Hentet fra YouTube.

I Borgarting Lagmannsrett bestred jeg på det sterkeste de tall som lå til grunn for dommen imot meg i Oslo Tingrett.
Selv etter dette brukte lagdommer Øystein Hermansen disse løgntall imot meg for at de kunne dømme meg for forhold som ingen rett i Norge har debattert!

Dommen imot meg er tidens Justismord, hør her jeg bestrider de antall ord og utrykk de har brukt imot meg og den Himmelske blogg.

Dette «måtte» de ha inn for å få meg dømt, som viser at lagdommer Øystein Hermansen som fremstår som en løgndommer!

Hør her Brynjar Meling sin tale i Borgarting Lagmannsrett. Jeg spør meg, hvorfor lar de min advokat dosere ut dette med lovanvendelse, når de i dommen tar null hensyn til det, og nevner det omtrent ikke med et ord.?Alt for å få meg dømt, dette er kristendomsforfølgelse, og kristenfolket i Norge står ikke med meg og står opp for meg, de sover sin Tornerose søvn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...