mandag 20. august 2018

Nr. 335: Lagdommer Øystein Hermansen brøt sitt løfte som dommer da han dømte meg i Borgarting Lagmannsrett, da han ikke var nøytral i saken!

Nr. 335:
Lagdommer Øystein Hermansen brøt sitt løfte som dommer da han dømte meg i Borgarting Lagmannsrett, da han ikke var nøytral i saken!
Da lagdommer Øystein Hermansen gikk inn i sin gjerning som lagdommer i Borgarting Lagmannsrett, så gav han løfte om følgende.

Det er temmelig åpenbart at lagdommer Øystein Hermansen brøt dette da han dømte meg. Jeg gav han klar beskjed at grunnlaget for dommen i Oslo tingrett var horribelt. Da de tallene som dommer i Oslo Tingrett brukte imot meg både var fantasitall og det var ikke dokumentert de tallene som dommerfullmektig Malin Strømberg Amble skrev inn i dommen var tidenes justismord.

Til det er svaret meget enkelt og klart. Fordi i siktelsen var ikke dette med «mengde» i det hele tatt.

Samt under rettsaken. Så var lovanvendelse og atter lovanvendelse eneste som min advokat Brynjar Meling fokuserte på. Derfor er det et narrespill både av dommerfullmektig Malin Strømberg Amble og lagdommer Øystein Hermansen at de lot min advokat Brynjar Meling holde på nesten konstant med lovanvendelse og atter lovanvendelse når dette overhode ikke er blitt tatt hensyn til i selve dommen. De skulle da ha konfronterte både min advokat og meg med hva som var relevant i saken, «mengde» av skriverier.

Sluttkommentar:

Salme 110. 10 Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.

Nå skal jeg være «snill» med både dommerfullmektig Malin Strømberg Amble og lagdommer Øystein Hermansen da dypest sett er denne saken mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp en åndskamp. Der Satan åpenbart hater at sannheten kommer frem at ekteskapet er innstiftet av Gud, og der er kun død som «opphører» et ekteskap for oss kristne.

Med andre ord, når disse to dommerfullmektig Malin Strømberg Amble og lagdommer Øystein Hermansen gir et løfte om at de skal være følgende:

«Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter som dommer —at jeg vil handle og dømme således som jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet.»

Så skule de aldri ha formulert seg slik. De skulle ha skrevet slik: «Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter som dommer — med Guds hjelp og veiledning - at jeg vil handle og dømme således som jeg etter loven ………..

Det er med andre ord i en slik gjerning der en møter dypest sett Ånd – ikke minst Satan Ånd gjennom Torp – at en ikke kan klare å «dømme» helt korrekt uten Guds hjelp, kraft og visdom. Vi mennesker er «svakere» i oss selv enn Satan, men med Guds hjelp, er vi utrolige mye sterkere.

Med andre ord, her har dommerfullmektig Malin Strømberg Amble og lagdommer Øystein Hermansen feilregner seg med å så at JEG SKAL, men det er kun ved Guds hjelp vi kan si det. I oss selv så kommer vi til kort, selv etter mange års utdannelse og erfaring når en møter personer som Torp som er så innfiltrert og styrt av andre krefter.

Så hvorfor «tapte» jeg og jeg ble «dømt» selv om jeg i denne saken er 120 % uskyldig og narreapostel Torp er 120 % skyldig i å ha levert en fiktiv anmeldelse, hvorfor?
Skriften gir svar.

Joh.e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Dessverre, så er det løgn og manipulering denne saken både startet med, fortsatte med og avsluttet med.

1.)  Torp hatet meg og den Himmelske blogg fordi vi forkynte imot gjengifte, derfor var det en avledningsmanøver og manipulering da han anmeldte meg.

2.)  Under rettsaken var det kun lovanvendelse alt dreide seg om, og litt hva som var i siktelsen.

3.)  Det jeg ble dømt for, «mengde-skriver» er overhode ikke blitt drøftet i retten. I Borgarting Lagmannsrett så jeg klart i fra at de tallene som lå til grunn for å dømme meg er både hinsides og ikke dokumenterte. Med andre ord, dette er tidens Justismord her i Norge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...