onsdag 15. august 2018

Nr. 334: Det er et stort tap for Norge som nasjon, og som en rettstat, at saken mellom meg og narreapostel og horkarlen Jan Aage Torp aldri kom opp for Norsk Høyesterett!


Nr. 334:
Det er et stort tap for Norge som nasjon, og som en rettstat, at saken mellom meg og narreapostel og horkarlen Jan Aage Torp aldri kom opp for Norsk Høyesterett!

Hele rettsaken var en farse, da det var lovanvendelse som ble mest drøftet, noe som overhode ikke kommer frem av dommen.
Med andre ord, dommen er «laget» for kun en ting, for å få meg domfelt, ikke for noe annet!
At denne saken ikke kom til behandling i Norsk Høyesterett, som tross alt der kunne det blitt rettforhandlinger som hadde vært «skikkelige».
Ikke «sykelige» og latterlige som de var egentlig her i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett. Bl.a. at det som ble drøftet i retten – lovanvendelse og nesten kun det – overhode ikke kommer frem i dommen, som gjør saken imot meg både absurd, pinlig og et justismord!

Rettforhandlingene både i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett var mer som sirkus, ikke verdig noen Norsk rett.

Bilde av Tjostolv Moland (t.h.) og Joshua French (t.v.) i Kisangani der de ble dømt kun på indiser og vitner som mente noe.
Slik var dommen imot meg også, en stor, stor, stor farse, og mer som et Sirkus enn et rett der det var skikkelige, redelige og gode drøftelser.
Når en sak som her etterlater seg langt flere spørsmål enn svar, så har rettsvesenet gjort en slett jobb!

Dette skriver horkarl og narreapostel Jan Aage Torp om saken og meg:

Den straffedømte blogger (dette er også løgn fra Torps side, jeg har kun fått et forelegg eller bot, ikke noe annet og den er betalt for lenge siden)
Bloggeren tapte mot Politiet i Oslo Tingrett i januar 2016. Hans anke over lovanvendelsen (dette er løgn igjen, jeg anket hele saken) ble avvist av Borgarting Lagmannsrett i april 2017, og deretter av Norges Høyesterett i juni 2017. Endelig spiker i kisten kom i november 2017 da den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg nektet å behandle hans anke.
Nå forsøker Christensen å fremstille seg selv som et offer. Han mener at han har måttet stenge sin nyeste blogg fordi han og hans familie er blitt utsatt for «trakassering, forfølgelse og løgner».
-Sannheten er nok heller at bloggen før eller senere ville måtte stenges fordi den produserte mer av den samme «trakassering, forfølgelse og løgner» som han allerede er blitt behørig dømt for (det er også løgn, jeg skriver ikke lengre et Torp er spedalsk, psykopat og annet, kun at han er en horkarl som Guds ord omtaler ham som. Og en narreapostel da han etter Guds ord er diskvalifisert til å være alt i Guds menighet gjennom sitt horeliv og vranglære).

«Mengdemobbing»

I vår aktuelle sak holder naturligvis denne mannen fortsatt på, i den tro at dette ikke får ytterligere konsekvenser. Så uvitende er han altså. Han vil få ytterligere og kraftigere reaksjoner.

Pengebøter synes å ha en virkning. I vår sak ble den straffedømte bloggeren dømt til en éngangs bot på 12.000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager. Dette er nok pyttpytt for ham. Men når dagbøter blir utferdiget på en tusenlapp om dagen, da vil pengepungen snart gå tom, og vipps: Han velger nok sydenferier fremfor dagbøter! Dommen mot mannen baserer seg ikke bare på innholdet i mobbingen, men ikke minst på mengden av mobbing. Derav kommer begrepet jeg har lansert: «Mengdemobbing». Det er forskjell på om man skriver eller sier noe stygt og straffbart én gang, enn om man sier noe stygt og straffbart i uker, måneder og år! «Fillesaken» mot bloggeren har vist seg å få langt bredere anvendelse. Dommen har fått inn en ny dimensjon i rettstenkningen i Norge som ikke alle «mobbere» hadde regnet med. I sandkassen holder «mobberne» på inntil de får tydelige restriksjoner, og sånn må det også bli i de voksnes verden.
(sitat slutt).

Her er det mye fakta feil og løgner!

Ikke noe i dommen sier noe om hva som er «grensen» for skrivning.
Ikke noe i dommen taler om at det ikke skal og kan skrives og tales mer.
Ikke noe i dommen taler og sier noe om hvilken lov som er overtrådt spesifikt, da selve dommen er «fabrikert» og løgnaktig»
Det er selvfølgelig et justismord, men også en dom som ikke er verd papiret den er skrevet på!

Hva sier dommen?

Egentlig ikke noe, bortsett fra at jeg egentlig ikke har gjort noe straffbart. Men siden det er skrevet «for mye» og de ønsker å statuere et eksempel, så dømmes jeg til å betale et forlegg og saksomkostninger på til sammen 15.000,- kr for egentlig ikke har gjort noe straffbart, bortsett fra å skrive for mye slik at det ser ut som en vendetta imot Torp.
At han har skrevet mye, og hans med kompanjonger Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har skrevet langt mye mer og langt kvassere er ikke tatt med i dommen da dommen lider av å ikke ha vært drøftet under retten.
Det er en «eventyr» og «suse» dom, ikke noe annet!

Sluttkommentar:

Narreapostelen har lansert et nytt «slagord» etter dommen imot meg og den Himmelske blogg.
Det er ordet «Mengdemobbing».
Men det var det som er feil med hele denne dommen, at under rettsaken ble dette overhode ikke drøftet, det var noe som kom frem da dommer Øystein Hermansen og dommer Malin Strømberg Amble som skrev dommen spurte meg ikke en gang om det de dømte meg for.

Men jeg sa klart ifra under rettforhandlingene i Borgarting Lagmannsrett at Torps tall var helt hinsides og ikke dokumentert.
Hele rettsaken var en farse, da det var lovanvendelse som ble mest drøftet, noe som overhode ikke kommer frem av dommen.
Med andre ord, dommen er «laget» for kun en ting, for å få meg domfelt, ikke for noe annet!
At denne saken ikke kom til behandling i Norsk Høyesterett, som tross alt der kunne det blitt rettforhandlinger som hadde vært skikkelige. Rettforhandlingene både i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett var mer som sirkus, ikke verdig noen Norsk rett.

I dag står denne dommen som noe som har null verdi, kun verdi for å se hvor dårlig det er mulig selv i Norge å ta på en rettsak. Dommen vitner om en ting, kristendomshat i fra samfunnet imot Kristus og hans tjener!
Ikke noe annet enn å si at det hele var en trist sorti der selv om jeg er dømt, så forteller dommen egentlig ikke noen verdens ting. Den bare stadfester menneskets forakt for Gud og Kristus Jesus, med narreapostel og horkarl Jan Aage Torp i spissen (bildet).Bortsett fra at dette er tidenes justismord!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...